Index of /src/contrib

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]PACKAGES.rds2022-06-30 00:15 813K 
[  ]PACKAGES.gz2022-06-30 00:15 1.1M 
[  ]PACKAGES2022-06-30 00:15 4.1M 
[  ]Dire_2.1.0.tar.gz2022-06-30 00:00 195K 
[DIR]Symlink/2022-06-30 00:00 -  
[  ]tfdatasets_2.9.0.tar.gz2022-06-29 23:10 1.5M 
[  ]packrat_0.8.1.tar.gz2022-06-29 22:00 325K 
[  ]BootPR_0.70.tar.gz2022-06-29 18:10 15K 
[  ]PRECAST_1.1.tar.gz2022-06-29 18:10 2.3M 
[DIR]Archive/2022-06-29 18:10 -  
[DIR]00Archive/2022-06-29 18:10 -  
[  ]atom4R_0.3.tar.gz2022-06-29 18:10 97K 
[  ]PACKAGES.in2022-06-29 18:04 1.0M 
[  ]IDSL.UFAx_1.4.tar.gz2022-06-29 17:20 23K 
[  ]disclapmix_1.7.4.tar.gz2022-06-29 16:10 106K 
[  ]SqlRender_1.9.1.tar.gz2022-06-29 16:00 428K 
[  ]d4storagehub4R_0.4.tar.gz2022-06-29 15:30 13K 
[  ]BalancedSampling_1.6.3.tar.gz2022-06-29 15:00 19K 
[  ]fabricatr_1.0.0.tar.gz2022-06-29 14:50 59K 
[  ]eatRep_0.14.4.tar.gz2022-06-29 14:00 870K 
[  ]gld_2.6.5.tar.gz2022-06-29 13:30 60K 
[  ]bandit_0.5.1.tar.gz2022-06-29 13:20 7.8K 
[  ]devRate_0.2.2.tar.gz2022-06-29 13:20 858K 
[  ]errorlocate_1.1.tar.gz2022-06-29 13:20 68K 
[  ]steprf_1.0.2.tar.gz2022-06-29 13:20 9.9K 
[  ]geonapi_0.6.tar.gz2022-06-29 11:20 28K 
[  ]wildmeta_0.2.0.tar.gz2022-06-29 09:30 1.1M 
[  ]ARDL_0.2.0.tar.gz2022-06-29 08:50 334K 
[  ]modelsummary_1.0.0.tar.gz2022-06-29 08:50 453K 
[  ]reval_3.1-0.tar.gz2022-06-29 08:50 28K 
[  ]EDIutils_1.0.1.tar.gz2022-06-29 02:20 197K 
[  ]netcmc_1.0.1.tar.gz2022-06-29 02:20 98K 
[  ]reliabilitydiag_0.2.1.tar.gz2022-06-29 02:20 35K 
[  ]sgof_2.3.3.tar.gz2022-06-29 02:20 33K 
[  ]Views.rds2022-06-29 00:39 47K 
[  ]WordR_0.3.3.tar.gz2022-06-28 22:50 410K 
[  ]pacs_0.4.8.tar.gz2022-06-28 21:30 493K 
[  ]politeness_0.8.7.tar.gz2022-06-28 21:30 735K 
[  ]doc2concrete_0.5.6.tar.gz2022-06-28 21:20 2.5M 
[  ]spectralR_0.1.2.tar.gz2022-06-28 18:30 906K 
[  ]kmscv_0.1.0.tar.gz2022-06-28 18:20 2.7K 
[  ]segen_1.0.0.tar.gz2022-06-28 18:20 16K 
[  ]statcodelists_0.9.2.tar.gz2022-06-28 18:20 79K 
[  ]OBL_0.1.0.tar.gz2022-06-28 18:00 54K 
[  ]xQTLbiolinks_1.0.0.tar.gz2022-06-28 18:00 1.2M 
[  ]IDEAFilter_0.1.2.tar.gz2022-06-28 17:50 3.3M 
[  ]WeibullR.ALT_0.7.2.tar.gz2022-06-28 17:50 24K 
[  ]tcgaViz_1.0.0.tar.gz2022-06-28 17:50 561K 
[  ]qsplines_0.1.0.tar.gz2022-06-28 17:30 346K 
[  ]robservable_0.2.2.tar.gz2022-06-28 16:50 898K 
[  ]GaussSuppression_0.4.0.tar.gz2022-06-28 16:30 49K 
[  ]eatTools_0.7.3.tar.gz2022-06-28 16:20 37K 
[  ]evgam_1.0.0.tar.gz2022-06-28 16:20 583K 
[  ]DatabaseConnector_5.0.4.tar.gz2022-06-28 15:40 696K 
[  ]UniprotR_2.1.1.tar.gz2022-06-28 15:00 31K 
[  ]cmsafops_1.2.5.tar.gz2022-06-28 15:00 350K 
[  ]sld_1.0.1.tar.gz2022-06-28 15:00 33K 
[  ]cmsaf_3.4.3.tar.gz2022-06-28 14:40 139K 
[  ]WeightIt_0.13.1.tar.gz2022-06-28 14:00 715K 
[  ]dfidx_0.0-5.tar.gz2022-06-28 14:00 302K 
[  ]SPOTMisc_1.19.40.tar.gz2022-06-28 13:50 1.9M 
[  ]clustEff_0.3.0.tar.gz2022-06-28 13:50 19K 
[  ]mlr3tuningspaces_0.3.0.tar.gz2022-06-28 13:30 14K 
[  ]cocor_1.1-4.tar.gz2022-06-28 13:10 1.0M 
[  ]bentcableAR_0.3.1.tar.gz2022-06-28 12:40 28K 
[  ]Carlson_1.1.0.tar.gz2022-06-28 12:10 7.1K 
[  ]ecostats_1.1.10.tar.gz2022-06-28 11:30 2.2M 
[  ]SqueakR_1.3.0.tar.gz2022-06-28 11:20 4.1M 
[  ]eventdataR_0.3.1.tar.gz2022-06-28 11:20 1.0M 
[  ]ycevo_0.1.2.tar.gz2022-06-28 10:20 526K 
[  ]gosset_0.4.tar.gz2022-06-28 09:50 1.4M 
[  ]odns_1.0.0.tar.gz2022-06-28 09:30 31K 
[  ]CondMVT_0.1.0.tar.gz2022-06-28 09:20 12K 
[  ]VisualizeSimon2Stage_0.1.0.tar.gz2022-06-28 09:20 6.9K 
[  ]hdtg_0.1.0.tar.gz2022-06-28 09:20 112K 
[  ]R.utils_2.12.0.tar.gz2022-06-28 05:20 355K 
[  ]sharpPen_1.8.tar.gz2022-06-28 05:20 24K 
[  ]spmoran_0.2.2.4.tar.gz2022-06-28 04:40 3.3M 
[  ]ggcorset_0.3.0.tar.gz2022-06-28 04:20 2.5M 
[  ]rcheology_4.2.1.0.tar.gz2022-06-28 04:20 586K 
[  ]DiPALM_1.2.tar.gz2022-06-28 01:40 3.9M 
[  ]PRIMME_3.2-3.tar.gz2022-06-28 01:00 356K 
[  ]RcppCensSpatial_0.3.0.tar.gz2022-06-28 01:00 73K 
[  ]bayeslm_1.0.1.tar.gz2022-06-28 00:50 73K 
[  ]pkgload_1.3.0.tar.gz2022-06-28 00:40 74K 
[  ]CatDataAnalysis_0.1-5.tar.gz2022-06-28 00:20 21K 
[  ]CausalQueries_0.1.0.tar.gz2022-06-28 00:20 246K 
[  ]DirStats_0.1.8.tar.gz2022-06-28 00:20 79K 
[  ]dCovTS_1.3.tar.gz2022-06-28 00:20 49K 
[  ]nlmixr2_2.0.7.tar.gz2022-06-28 00:20 2.9M 
[  ]qgg_1.1.0.tar.gz2022-06-27 23:50 183K 
[  ]activegp_1.1.0.tar.gz2022-06-27 23:00 45K 
[  ]FlyingR_0.2.2.tar.gz2022-06-27 22:40 243K 
[  ]mapboxapi_0.4.tar.gz2022-06-27 22:30 48K 
[  ]personalized_0.2.7.tar.gz2022-06-27 22:20 1.0M 
[  ]soilDB_2.7.2.tar.gz2022-06-27 22:10 775K 
[  ]susieR_0.12.16.tar.gz2022-06-27 22:10 2.2M 
[  ]raster_3.5-21.tar.gz2022-06-27 22:00 564K 
[  ]rlang_1.0.3.tar.gz2022-06-27 20:50 723K 
[  ]qap_0.1-2.tar.gz2022-06-27 20:40 511K 
[  ]R.rsp_0.45.0.tar.gz2022-06-27 20:30 799K 
[  ]diffEnrich_0.1.2.tar.gz2022-06-27 20:30 813K 
[  ]wdnet_0.0.4.tar.gz2022-06-27 20:30 54K 
[  ]dbplyr_2.2.1.tar.gz2022-06-27 17:20 655K 
[  ]klaR_1.7-1.tar.gz2022-06-27 17:20 286K 
[  ]fangs_0.1.6.tar.gz2022-06-27 17:10 2.3M 
[  ]Bayesrel_0.7.4.2.tar.gz2022-06-27 17:00 548K 
[  ]DQAstats_0.3.1.tar.gz2022-06-27 17:00 188K 
[  ]Rgff_0.1.2.tar.gz2022-06-27 17:00 879K 
[  ]scOntoMatch_0.1.0.tar.gz2022-06-27 17:00 2.8M 
[  ]spNNGP_1.0.0.tar.gz2022-06-27 17:00 3.1M 
[  ]vici_0.6.0.tar.gz2022-06-27 17:00 265K 
[  ]MainExistingDatasets_1.0.1.tar.gz2022-06-27 16:10 23K 
[  ]cleaR_0.0.3.tar.gz2022-06-27 16:00 3.2K 
[  ]voluModel_0.1.6.tar.gz2022-06-27 14:10 3.7M 
[  ]nparLD_2.1-1.tar.gz2022-06-27 11:43 55K 
[  ]bigDM_0.4.2.tar.gz2022-06-27 11:10 4.2M 
[  ]BiDAG_2.1.0.tar.gz2022-06-27 10:40 1.0M 
[  ]DIZutils_0.1.1.tar.gz2022-06-27 10:40 13K 
[  ]laGP_1.5-7.tar.gz2022-06-27 10:40 1.1M 
[  ]ggpie_0.2.2.tar.gz2022-06-27 10:30 4.1M 
[  ]grattan_2.0.0.0.tar.gz2022-06-27 10:30 526K 
[  ]acdcR_1.0.0.tar.gz2022-06-27 09:40 6.5K 
[  ]mmcif_0.1.0.tar.gz2022-06-27 09:40 935K 
[  ]DEET_1.0.2.tar.gz2022-06-27 09:30 665K 
[  ]bioclim_0.3.0.tar.gz2022-06-27 09:30 932K 
[  ]hydrorecipes_0.0.3.tar.gz2022-06-27 09:30 1.4M 
[  ]lipidmapsR_1.0.4.tar.gz2022-06-27 09:30 3.1K 
[  ]rTCRBCRr_0.1.0.tar.gz2022-06-27 09:20 1.1M 
[  ]RNetCDF_2.6-1.tar.gz2022-06-27 08:40 141K 
[  ]sphereplot_1.5.1.tar.gz2022-06-27 07:20 6.4K 
[  ]sigclust_1.1.0.1.tar.gz2022-06-27 07:20 7.7K 
[  ]robcor_0.1-6.1.tar.gz2022-06-27 07:20 6.4K 
[  ]bruceR_0.8.8.tar.gz2022-06-27 07:20 176K 
[  ]stepSplitReg_1.0.2.tar.gz2022-06-27 05:20 60K 
[  ]scapGNN_0.1.1.tar.gz2022-06-27 04:20 2.6M 
[  ]ARpLMEC_2.4.1.tar.gz2022-06-27 01:50 24K 
[  ]headliner_0.0.2.tar.gz2022-06-27 01:40 1.2M 
[  ]taxonomizr_0.9.3.tar.gz2022-06-26 23:40 71K 
[  ]IDSL.IPA_1.8.tar.gz2022-06-26 23:30 190K 
[  ]PanelMatch_2.0.1.tar.gz2022-06-26 23:30 953K 
[  ]ipsecr_1.1.2.tar.gz2022-06-26 23:30 1.0M 
[  ]mined_1.0-3.tar.gz2022-06-26 23:30 14K 
[  ]Epi_2.47.tar.gz2022-06-26 23:20 3.4M 
[  ]PHInfiniteEstimates_2.5.tar.gz2022-06-26 23:20 72K 
[  ]hpcwld_0.6-5.tar.gz2022-06-26 23:20 104K 
[  ]list_9.2.4.tar.gz2022-06-26 23:20 231K 
[  ]TestGardener_3.0.0.tar.gz2022-06-26 23:10 1.8M 
[  ]gausscov_0.1.8.tar.gz2022-06-26 18:50 1.6M 
[  ]mdsOpt_0.7-1.tar.gz2022-06-26 12:40 273K 
[  ]flux_0.3-0.1.tar.gz2022-06-26 08:58 334K 
[  ]binr_1.1.1.tar.gz2022-06-26 08:58 217K 
[  ]Rpolyhedra_0.5.3.tar.gz2022-06-26 04:10 1.1M 
[  ]simmer_4.4.5.tar.gz2022-06-25 23:00 1.2M 
[  ]clustree_0.5.0.tar.gz2022-06-25 22:50 1.7M 
[  ]rEMM_1.2.0.tar.gz2022-06-25 22:20 643K 
[  ]SPOT_2.11.14.tar.gz2022-06-25 22:00 738K 
[  ]WeibullR_1.2.1.tar.gz2022-06-25 20:20 117K 
[  ]easyanova_8.0.tar.gz2022-06-25 20:00 35K 
[  ]easyr_0.5-9.tar.gz2022-06-25 16:30 145K 
[  ]fda_6.0.4.tar.gz2022-06-25 14:50 2.5M 
[  ]fmtr_1.5.7.tar.gz2022-06-25 13:00 335K 
[  ]susieR_0.12.12.tar.gz2022-06-25 04:40 2.2M 
[  ]zipcodeR_0.3.4.tar.gz2022-06-25 04:20 3.5M 
[  ]jinjar_0.2.0.tar.gz2022-06-25 04:10 219K 
[  ]ymlthis_0.1.6.tar.gz2022-06-25 00:50 356K 
[  ]HotellingEllipse_1.1.0.tar.gz2022-06-25 00:40 3.2M 
[  ]Rgff_0.1.1.tar.gz2022-06-25 00:40 878K 
[  ]caMST_0.1.6.tar.gz2022-06-25 00:40 46K 
[  ]globals_0.15.1.tar.gz2022-06-25 00:40 33K 
[  ]lefko3_5.3.0.tar.gz2022-06-25 00:40 3.1M 
[  ]rotations_1.6.4.tar.gz2022-06-24 23:30 2.7M 
[  ]DemographicTable_0.1.5.tar.gz2022-06-24 22:50 12K 
[  ]rsample_1.0.0.tar.gz2022-06-24 20:10 268K 
[  ]pgTools_1.0.0.tar.gz2022-06-24 19:50 19K 
[  ]kriging_1.2.tar.gz2022-06-24 19:10 5.1K 
[  ]RGMM_0.1.0.tar.gz2022-06-24 19:00 19K 
[  ]attention_0.1.0.tar.gz2022-06-24 19:00 12K 
[  ]eatGADS_0.20.0.tar.gz2022-06-24 19:00 838K 
[  ]h0_1.0.0.tar.gz2022-06-24 19:00 5.3K 
[  ]CSCDRNA_1.0.3.tar.gz2022-06-24 18:50 9.0K 
[  ]lcmm_2.0.0.tar.gz2022-06-24 18:20 4.4M 
[  ]MedianaDesigner_0.8.tar.gz2022-06-24 18:00 187K 
[  ]coronavirus_0.3.32.tar.gz2022-06-24 18:00 2.2M 
[  ]visR_0.3.0.tar.gz2022-06-24 18:00 1.3M 
[  ]jagstargets_1.0.3.tar.gz2022-06-24 17:30 462K 
[  ]statgenSTA_1.0.9.tar.gz2022-06-24 17:00 3.0M 
[  ]devEMF_4.1.tar.gz2022-06-24 16:30 206K 
[  ]DataSpaceR_0.7.6.tar.gz2022-06-24 16:20 146K 
[  ]predint_1.1.1.tar.gz2022-06-24 16:20 85K 
[  ]downlit_0.4.1.tar.gz2022-06-24 15:20 36K 
[  ]geoscale_2.0.1.tar.gz2022-06-24 14:29 38K 
[  ]deepnet_0.2.1.tar.gz2022-06-24 14:29 8.1K 
[  ]cxxfunplus_1.0.1.tar.gz2022-06-24 14:29 6.6K 
[  ]c3net_1.1.1.1.tar.gz2022-06-24 14:29 497K 
[  ]additivityTests_1.1-4.1.tar.gz2022-06-24 14:29 16K 
[  ]GPareto_1.1.7.tar.gz2022-06-24 14:20 1.1M 
[  ]lingtypology_1.1.9.tar.gz2022-06-24 14:10 1.8M 
[  ]rChoiceDialogs_1.0.6.1.tar.gz2022-06-24 13:41 209K 
[  ]rCMA_1.1.1.tar.gz2022-06-24 13:41 352K 
[  ]pmr_1.2.5.1.tar.gz2022-06-24 13:41 18K 
[  ]pedigree_1.4.1.tar.gz2022-06-24 13:41 10K 
[  ]ncbit_2013.03.29.1.tar.gz2022-06-24 13:41 9.4M 
[  ]lmf_1.2.1.tar.gz2022-06-24 13:41 39K 
[  ]huito_0.2.0.tar.gz2022-06-24 12:40 3.6M 
[  ]mapme.biodiversity_0.1.2.tar.gz2022-06-24 12:20 632K 
[  ]openeo_1.2.1.tar.gz2022-06-24 10:50 206K 
[  ]sgsR_1.0.0.tar.gz2022-06-24 10:20 2.3M 
[  ]HDStIM_0.1.0.tar.gz2022-06-24 10:10 816K 
[  ]PFIM_5.0.tar.gz2022-06-24 10:10 313K 
[  ]SRTsim_0.99.2.tar.gz2022-06-24 10:10 1.4M 
[  ]AdhereRViz_0.2.1.tar.gz2022-06-24 10:00 3.1M 
[  ]catR_3.17.tar.gz2022-06-24 10:00 393K 
[  ]CIMTx_1.2.0.tar.gz2022-06-24 09:40 49K 
[  ]provSummarizeR_1.5.tar.gz2022-06-24 09:30 16K 
[  ]ggtrace_0.2.0.tar.gz2022-06-24 09:20 3.2M 
[  ]IAPWS95_1.2.0.tar.gz2022-06-24 09:10 100K 
[  ]ttservice_0.2.2.tar.gz2022-06-24 08:50 2.7K 
[  ]mable_3.1.1.tar.gz2022-06-24 01:50 615K 
[  ]dplR_1.7.4.tar.gz2022-06-24 01:00 434K 
[  ]ichimoku_1.3.2.tar.gz2022-06-24 01:00 789K 
[  ]MOST_0.1.2.tar.gz2022-06-24 00:20 12K 
[  ]SSBtools_1.3.3.tar.gz2022-06-24 00:20 131K 
[  ]VariableScreening_0.2.1.tar.gz2022-06-24 00:20 20K 
[  ]StanMoMo_1.1.0.tar.gz2022-06-24 00:10 382K 
[  ]sjSDM_1.0.2.tar.gz2022-06-24 00:10 582K 
[  ]RavenR_2.1.9.tar.gz2022-06-23 22:50 1.2M 
[  ]tidyposterior_1.0.0.tar.gz2022-06-23 22:20 291K 
[  ]geomander_2.1.0.tar.gz2022-06-23 22:10 1.0M 
[  ]metamer_0.3.0.tar.gz2022-06-23 22:10 1.6M 
[  ]geomorph_4.0.4.tar.gz2022-06-23 22:00 3.1M 
[  ]welo_0.1.2.tar.gz2022-06-23 21:50 146K 
[  ]tiledb_0.14.0.tar.gz2022-06-23 21:20 396K 
[  ]libr_1.2.3.tar.gz2022-06-23 20:50 3.5M 
[  ]DeltaMAN_0.5.0.tar.gz2022-06-23 20:10 31K 
[  ]VirtualPop_1.0.2.tar.gz2022-06-23 20:10 2.3M 
[  ]lablaster_0.0.1.tar.gz2022-06-23 20:10 28K 
[  ]makePalette_0.1.1.tar.gz2022-06-23 20:10 1.0M 
[  ]shinyCohortBuilder_0.1.tar.gz2022-06-23 20:10 4.1M 
[  ]shinyNORRRM_0.8.6.tar.gz2022-06-23 20:10 945K 
[  ]saws_0.9-7.0.tar.gz2022-06-23 20:00 280K 
[  ]toolbox_0.1.0.tar.gz2022-06-23 19:40 5.4K 
[  ]s2dv_1.2.0.tar.gz2022-06-23 17:50 1.2M 
[  ]spatialTIME_1.2.1.tar.gz2022-06-23 17:50 2.6M 
[  ]qad_1.0.2.tar.gz2022-06-23 17:30 1.4M 
[  ]pkgdown_2.0.5.tar.gz2022-06-23 16:00 850K 
[  ]rules_1.0.0.tar.gz2022-06-23 15:00 198K 
[  ]discrim_1.0.0.tar.gz2022-06-23 14:40 96K 
[  ]lbfgs_1.2.1.2.tar.gz2022-06-23 14:40 2.1M 
[  ]AdhereR_0.8.0.tar.gz2022-06-23 14:30 4.0M 
[  ]tabula_1.7.0.tar.gz2022-06-23 14:30 871K 
[  ]pharmr_0.73.1.tar.gz2022-06-23 14:20 82K 
[  ]forestploter_0.1.6.tar.gz2022-06-23 13:20 1.6M 
[  ]gorpiper_1.0.1.tar.gz2022-06-23 11:50 5.6K 
[  ]scholar_0.2.3.tar.gz2022-06-23 11:30 1.4M 
[  ]centrifugeR_0.1.6.tar.gz2022-06-23 10:40 46K 
[  ]genodds_1.1.2.tar.gz2022-06-23 10:00 16K 
[  ]GDSARM_0.1.0.tar.gz2022-06-23 09:30 31K 
[  ]ravedash_0.1.1.tar.gz2022-06-23 09:30 68K 
[  ]bonsai_0.1.0.tar.gz2022-06-23 09:20 121K 
[  ]VaRES_1.0.1.tar.gz2022-06-23 09:18 45K 
[  ]RockFab_1.2.1.tar.gz2022-06-23 09:18 19K 
[  ]PDSCE_1.2.1.tar.gz2022-06-23 09:18 9.5K 
[  ]ORIClust_1.0-2.tar.gz2022-06-23 09:18 174K 
[  ]Nozzle.R1_1.1-1.1.tar.gz2022-06-23 09:18 98K 
[  ]NMFN_2.0.1.tar.gz2022-06-23 09:18 4.5K 
[  ]globaltrends_0.0.12.tar.gz2022-06-23 09:10 1.6M 
[  ]papaja_0.1.0.tar.gz2022-06-23 09:10 1.5M 
[  ]saeTrafo_1.0.0.tar.gz2022-06-23 09:10 1.7M 
[  ]covid19brazil_0.1.0.tar.gz2022-06-23 09:00 4.6M 
[  ]demodelr_1.0.0.tar.gz2022-06-23 08:00 24K 
[  ]wdnet_0.0.3.tar.gz2022-06-23 08:00 54K 
[  ]mvnimpute_1.0.0.tar.gz2022-06-23 07:50 688K 
[  ]dash_0.9.4.tar.gz2022-06-23 07:10 3.9M 
[  ]BranchGLM_1.1.2.tar.gz2022-06-23 07:00 63K 
[  ]Rrdap_1.0.3.tar.gz2022-06-23 04:40 3.7K 
[  ]Rwhois_1.0.10.tar.gz2022-06-23 04:40 3.5K 
[  ]lobstr_1.1.2.tar.gz2022-06-23 01:20 61K 
[  ]slurmR_0.5-2.tar.gz2022-06-23 00:50 148K 
[  ]cargo_0.2.6.tar.gz2022-06-23 00:30 577K 
[  ]dail_1.3.2.tar.gz2022-06-23 00:30 1.3M 
[  ]mrbin_1.6.5.tar.gz2022-06-23 00:30 2.9M 
[  ]CausalGPS_0.2.8.tar.gz2022-06-23 00:20 1.6M 
[  ]LOGANTree_0.1.1.tar.gz2022-06-23 00:20 115K 
[  ]linea_0.0.2.tar.gz2022-06-23 00:20 38K 
[  ]rdaisi_0.1.1.tar.gz2022-06-23 00:00 3.8K 
[  ]mlr3spatiotempcv_2.0.1.tar.gz2022-06-22 23:30 2.9M 
[  ]webdeveloper_1.0.0.tar.gz2022-06-22 22:00 7.3K 
[  ]bsTools_1.0.0.tar.gz2022-06-22 21:50 22K 
[  ]censored_0.1.0.tar.gz2022-06-22 21:30 248K 
[  ]Sieve_1.0.tar.gz2022-06-22 21:20 23K 
[  ]fakmct_0.1.0.tar.gz2022-06-22 21:20 8.6K 
[  ]oddsapiR_0.0.1.tar.gz2022-06-22 21:20 14K 
[  ]PRECAST_1.0.tar.gz2022-06-22 21:10 2.3M 
[  ]SCIBER_0.1.2.tar.gz2022-06-22 20:00 537K 
[  ]rconfig_0.1.3.tar.gz2022-06-22 19:00 13K 
[  ]Xplortext_1.5.1.tar.gz2022-06-22 18:00 306K 
[  ]epm_1.0.2.tar.gz2022-06-22 17:30 715K 
[  ]tergm_4.1.0.tar.gz2022-06-22 17:30 514K 
[  ]SEMsens_1.0.5.tar.gz2022-06-22 17:20 140K 
[  ]excluder_0.4.0.tar.gz2022-06-22 17:20 112K 
[  ]Compositional_5.7.tar.gz2022-06-22 15:10 178K 
[  ]MonteCarloSEM_0.0.5.tar.gz2022-06-22 15:10 8.8K 
[  ]MasterBayes_2.58.tar.gz2022-06-22 15:00 2.9M 
[  ]pedmod_0.2.3.tar.gz2022-06-22 15:00 4.3M 
[  ]pencal_1.2.1.tar.gz2022-06-22 15:00 1.6M 
[  ]fairadapt_0.2.3.tar.gz2022-06-22 14:50 1.9M 
[  ]RcmdrPlugin.TeachStat_1.1.1.tar.gz2022-06-22 14:00 164K 
[  ]bizdays_1.0.11.tar.gz2022-06-22 12:50 160K 
[  ]rb3_0.0.4.tar.gz2022-06-22 12:40 779K 
[  ]smcfcs_1.7.0.tar.gz2022-06-22 11:50 256K 
[  ]Clustering_1.7.7.tar.gz2022-06-22 11:40 89K 
[  ]clime_0.5.0.tar.gz2022-06-22 11:40 7.8K 
[  ]spant_2.0.0.tar.gz2022-06-22 11:40 4.6M 
[  ]clintools_0.9.4.tar.gz2022-06-22 10:40 476K 
[  ]saeHB.ZIB_0.1.1.tar.gz2022-06-22 10:40 14K 
[  ]microeco_0.11.0.tar.gz2022-06-22 10:30 1.7M 
[  ]SqueakR_1.2.5.tar.gz2022-06-22 10:20 3.0M 
[  ]asymmetry_2.0.4.tar.gz2022-06-22 10:20 124K 
[  ]bapred_1.1.tar.gz2022-06-22 10:20 739K 
[  ]html5_1.0.0.tar.gz2022-06-22 10:20 32K 
[  ]mvgb_0.0.3.tar.gz2022-06-22 10:20 23K 
[  ]rEDM_1.13.0.tar.gz2022-06-22 10:20 1.9M 
[  ]nlmixr2est_2.0.8.tar.gz2022-06-22 10:00 363K 
[  ]NasdaqDataLink_1.0.0.tar.gz2022-06-22 09:50 38K 
[  ]sjtable2df_0.0.2.tar.gz2022-06-22 09:50 22K 
[  ]PLmixed_0.1.6.tar.gz2022-06-22 09:40 1.1M 
[  ]emmeans_1.7.5.tar.gz2022-06-22 09:40 1.3M 
[  ]espadon_1.0.4.tar.gz2022-06-22 09:40 734K 
[  ]gtsummary_1.6.1.tar.gz2022-06-22 09:40 2.9M 
[  ]roads_1.0.0.tar.gz2022-06-22 09:40 1.0M 
[  ]statpsych_1.1.0.tar.gz2022-06-22 09:40 165K 
[  ]mpwR_0.1.0.tar.gz2022-06-22 09:30 254K 
[  ]jacobi_1.0.0.tar.gz2022-06-22 09:20 11K 
[  ]multiActionButton_1.0.0.tar.gz2022-06-22 09:20 526K 
[  ]qmvs_0.1.1.tar.gz2022-06-22 09:20 17K 
[  ]GeneralizedWendland_0.5-2.tar.gz2022-06-22 09:10 1.3M 
[  ]OpenTreeChronograms_2022.1.28.tar.gz2022-06-22 09:10 2.5M 
[  ]edibble_0.1.0.tar.gz2022-06-22 09:10 3.3M 
[  ]splutil_2022.6.20.tar.gz2022-06-22 09:10 114K 
[  ]TNRS_0.3.1.tar.gz2022-06-22 08:30 38K 
[  ]rdmulti_0.9.tar.gz2022-06-22 08:30 12K 
[  ]PSAgraphics_2.1.1.1.tar.gz2022-06-22 07:53 37K 
[  ]Jmisc_0.3.1.1.tar.gz2022-06-22 07:53 8.3K 
[  ]ICsurv_1.0.1.tar.gz2022-06-22 07:53 9.1K 
[  ]HaploSim_1.8.4.1.tar.gz2022-06-22 07:53 111K 
[  ]GrassmannOptim_2.0.1.tar.gz2022-06-22 07:53 6.9K 
[  ]GB2_2.1.1.tar.gz2022-06-22 07:53 39K 
[  ]RKUM_0.1.1.1.tar.gz2022-06-22 06:50 14K 
[  ]rdlocrand_1.0.tar.gz2022-06-22 01:00 23K 
[  ]rdpower_2.2.tar.gz2022-06-22 01:00 12K 
[  ]randomUniformForest_1.1.6.tar.gz2022-06-21 23:50 1.1M 
[  ]distributions3_0.2.0.tar.gz2022-06-21 22:50 325K 
[  ]crimedata_0.3.1.tar.gz2022-06-21 21:50 870K 
[  ]kssa_0.0.1.tar.gz2022-06-21 21:40 85K 
[  ]ArchaeoPhases_1.8.tar.gz2022-06-21 20:20 3.0M 
[  ]shidashi_0.1.2.tar.gz2022-06-21 18:40 421K 
[  ]LongDat_1.0.5.tar.gz2022-06-21 18:20 640K 
[  ]RRPP_1.3.0.tar.gz2022-06-21 18:00 909K 
[  ]logr_1.3.1.tar.gz2022-06-21 17:30 530K 
[  ]archiveRetriever_0.2.0.tar.gz2022-06-21 17:20 1.6M 
[  ]mlt.docreg_1.1-5.tar.gz2022-06-21 17:20 752K 
[  ]mfdb_7.3-1.tar.gz2022-06-21 16:50 1.3M 
[  ]ReorderCluster_2.0.tar.gz2022-06-21 15:50 38K 
[  ]wru_1.0.0.tar.gz2022-06-21 15:50 3.6M 
[  ]HUM_2.0.tar.gz2022-06-21 15:40 20K 
[  ]GenBinomApps_1.2.tar.gz2022-06-21 15:30 7.0K 
[  ]pkgstats_0.1.1.tar.gz2022-06-21 15:20 539K 
[  ]webtools_0.7.11.tar.gz2022-06-21 15:20 274K 
[  ]CIPerm_0.2.3.tar.gz2022-06-21 15:10 143K 
[  ]MCMCglmm_2.34.tar.gz2022-06-21 15:10 162K 
[  ]bmstdr_0.2.2.tar.gz2022-06-21 15:10 4.8M 
[  ]openair_2.10-0.tar.gz2022-06-21 15:00 1.7M 
[  ]DDIwR_0.12.tar.gz2022-06-21 14:40 48K 
[  ]ChaosGame_1.2.tar.gz2022-06-21 14:20 13K 
[  ]duckdb_0.4.0.tar.gz2022-06-21 14:20 2.6M 
[  ]UPG_0.3.0.tar.gz2022-06-21 14:00 766K 
[  ]plot3Drgl_1.0.3.tar.gz2022-06-21 13:40 18K 
[  ]systemfit_1.1-26.tar.gz2022-06-21 13:40 1.0M 
[  ]NeuralSens_1.0.1.tar.gz2022-06-21 13:30 307K 
[  ]micEconIndex_0.1-8.tar.gz2022-06-21 13:30 18K 
[  ]micEconSNQP_0.6-10.tar.gz2022-06-21 13:30 23K 
[  ]EHR_0.4-8.tar.gz2022-06-21 13:20 1.4M 
[  ]babette_2.3.1.tar.gz2022-06-21 13:10 2.2M 
[  ]GWPR.light_0.2.1.tar.gz2022-06-21 13:00 1.3M 
[  ]MIMSunit_0.11.2.tar.gz2022-06-21 13:00 256K 
[  ]datelife_0.6.5.tar.gz2022-06-21 13:00 3.5M 
[  ]tablecompare_0.1.0.tar.gz2022-06-21 12:40 45K 
[  ]batchmix_1.0.1.tar.gz2022-06-21 12:30 254K 
[  ]r2redux_1.0.9.tar.gz2022-06-21 12:20 120K 
[  ]ipsfs_1.0.0.tar.gz2022-06-21 12:10 28K 
[  ]MissingPlotLSD_0.1.0.tar.gz2022-06-21 11:40 2.1K 
[  ]interplex_0.1.0.tar.gz2022-06-21 11:40 12K 
[  ]phacking_0.0.1.tar.gz2022-06-21 11:40 39K 
[  ]IPLGP_2.0.2.tar.gz2022-06-21 11:10 618K 
[  ]xportr_0.1.0.tar.gz2022-06-21 11:00 1.9M 
[  ]ProbYX_1.1-0.1.tar.gz2022-06-21 10:57 11K 
[  ]HDOMDesign_1.0-1.tar.gz2022-06-21 10:50 4.7K 
[  ]depcache_0.1-2.tar.gz2022-06-21 10:50 16K 
[  ]dextergui_0.2.6.tar.gz2022-06-21 10:40 704K 
[  ]R.devices_2.17.1.tar.gz2022-06-21 10:00 231K 
[  ]BANOVA_1.2.1.tar.gz2022-06-21 09:30 192K 
[  ]casen_0.2.0.tar.gz2022-06-21 09:30 51K 
[  ]idr_1.3.tar.gz2022-06-21 09:30 29K 
[  ]tidyterra_0.2.0.tar.gz2022-06-21 09:30 1.9M 
[  ]arabic2kansuji_0.1.2.tar.gz2022-06-21 08:30 5.6K 
[  ]mirai_0.5.0.tar.gz2022-06-21 08:20 40K 
[  ]rangeBuilder_1.6.tar.gz2022-06-21 05:40 4.1M 
[  ]nonparaeff_0.5-13.tar.gz2022-06-21 04:50 14K 
[  ]RFclust_0.1.2.tar.gz2022-06-21 04:30 1.7M 
[  ]BiasCorrector_0.2.2.tar.gz2022-06-21 01:20 35K 
[  ]mvpd_0.0.3.tar.gz2022-06-20 22:40 39K 
[  ]SpatialML_0.1.4.tar.gz2022-06-20 22:30 26K 
[  ]deepgp_1.0.1.tar.gz2022-06-20 21:40 45K 
[  ]ucie_1.0.2.tar.gz2022-06-20 21:40 6.2K 
[  ]DeclareDesign_1.0.0.tar.gz2022-06-20 20:30 108K 
[  ]declared_0.17.tar.gz2022-06-20 20:30 558K 
[  ]rBiasCorrection_0.3.4.tar.gz2022-06-20 20:30 1.1M 
[  ]itsdm_0.1.2.tar.gz2022-06-20 20:20 3.7M 
[  ]raveio_0.0.7.tar.gz2022-06-20 20:20 209K 
[  ]PCS_1.3.tar.gz2022-06-20 19:10 19K 
[  ]RSC_2.0.2.tar.gz2022-06-20 19:10 16K 
[  ]mixtox_1.4.0.tar.gz2022-06-20 18:40 392K 
[  ]CRABS_1.1.0.tar.gz2022-06-20 18:30 966K 
[  ]DLMtool_6.0.6.tar.gz2022-06-20 18:20 132K 
[  ]RCTS_0.2.2.tar.gz2022-06-20 18:20 424K 
[  ]packMBPLSDA_0.9.0.tar.gz2022-06-20 18:00 85K 
[  ]MESS_0.5.9.tar.gz2022-06-20 17:30 2.7M 
[  ]rMIDAS_0.4.1.tar.gz2022-06-20 17:30 161K 
[  ]waveslim_1.8.3.tar.gz2022-06-20 17:10 393K 
[  ]cpfa_1.0-4.tar.gz2022-06-20 16:20 17K 
[  ]see_0.7.1.tar.gz2022-06-20 16:20 98K 
[  ]ElstonStewart_1.2.tar.gz2022-06-20 15:40 214K 
[  ]partykit_1.2-16.tar.gz2022-06-20 15:30 2.0M 
[  ]corporaexplorer_0.8.6.tar.gz2022-06-20 14:50 90K 
[  ]reporter_1.3.3.tar.gz2022-06-20 14:30 4.3M 
[  ]Compind_2.5.tar.gz2022-06-20 13:50 455K 
[  ]admisc_0.29.tar.gz2022-06-20 13:30 58K 
[  ]cyphr_1.1.4.tar.gz2022-06-20 13:30 906K 
[  ]marginaleffects_0.6.0.tar.gz2022-06-20 13:20 454K 
[  ]StepBeta_1.0.1.tar.gz2022-06-20 12:50 4.3K 
[  ]qmd_1.1.0.tar.gz2022-06-20 12:30 19K 
[  ]performance_0.9.1.tar.gz2022-06-20 12:20 2.1M 
[  ]randtests_1.0.1.tar.gz2022-06-20 12:20 15K 
[  ]dsrTest_1.0.0.tar.gz2022-06-20 12:00 27K 
[  ]quarks_1.1.2.tar.gz2022-06-20 12:00 1.0M 
[  ]rgl2gltf_1.0.0.tar.gz2022-06-20 10:20 268K 
[  ]UCSCXenaTools_1.4.8.tar.gz2022-06-20 10:10 481K 
[  ]detourr_0.1.0.tar.gz2022-06-20 10:00 2.7M 
[  ]WoodSimulatR_0.6.0.tar.gz2022-06-20 08:40 148K 
[  ]wiqid_0.3.1.tar.gz2022-06-20 08:40 225K 
[  ]leapp_1.3.tar.gz2022-06-19 23:10 476K 
[  ]diagonals_6.4.0.tar.gz2022-06-19 20:40 11K 
[  ]gvc_6.4.0.tar.gz2022-06-19 19:50 12K 
[  ]readBrukerFlexData_1.9.0.tar.gz2022-06-19 19:40 324K 
[  ]ggmotif_0.1.3.tar.gz2022-06-19 12:40 1.0M 
[  ]ufRisk_1.0.6.tar.gz2022-06-19 12:20 359K 
[  ]decompr_6.4.0.tar.gz2022-06-19 11:50 36K 
[  ]rnn_1.6.0.tar.gz2022-06-19 09:40 760K 
[  ]pedometrics_0.12.1.tar.gz2022-06-19 08:10 98K 
[  ]RMariaDB_1.2.2.tar.gz2022-06-19 05:40 884K 
[  ]spaMM_3.12.0.tar.gz2022-06-19 04:20 1.3M 
[  ]EMAS_0.2.1.tar.gz2022-06-19 02:00 3.4M 
[  ]estmeansd_1.0.0.tar.gz2022-06-19 02:00 21K 
[  ]metamedian_0.1.6.tar.gz2022-06-19 02:00 9.5K 
[  ]WrightMap_1.3.tar.gz2022-06-18 22:10 86K 
[  ]lotri_0.4.2.tar.gz2022-06-18 18:50 171K 
[  ]pchc_0.8.tar.gz2022-06-18 18:10 32K 
[  ]sigmoid_1.4.0.tar.gz2022-06-18 16:40 57K 
[  ]khroma_1.9.0.tar.gz2022-06-18 15:50 2.9M 
[  ]CNAIM_2.1.0.tar.gz2022-06-18 15:30 1.2M 
[  ]HMDHFDplus_1.9.18.tar.gz2022-06-18 15:30 20K 
[  ]ranger_0.14.1.tar.gz2022-06-18 15:30 193K 
[  ]kairos_1.1.0.tar.gz2022-06-18 15:20 455K 
[  ]datasets.load_2.1.0.tar.gz2022-06-18 13:50 6.1K 
[  ]stepp_3.2.5.tar.gz2022-06-18 13:50 114K 
[  ]GenericML_0.2.2.tar.gz2022-06-18 10:00 107K 
[  ]Surrogate_2.2.tar.gz2022-06-18 10:00 291K 
[  ]DBI_1.1.3.tar.gz2022-06-18 09:10 713K 
[  ]dipsaus_0.2.2.tar.gz2022-06-18 09:10 510K 
[  ]grpsel_1.3.0.tar.gz2022-06-18 09:10 79K 
[  ]ps_1.7.1.tar.gz2022-06-18 09:10 126K 
[  ]provenance_4.0.tar.gz2022-06-18 08:50 429K 
[  ]frenchCurve_0.2.0.tar.gz2022-06-18 08:30 189K 
[  ]groupwalk_0.1.2.tar.gz2022-06-18 08:30 4.7K 
[  ]steprf_1.0.1.tar.gz2022-06-18 02:00 9.9K 
[  ]spacetime_1.2-8.tar.gz2022-06-18 01:50 2.5M 
[  ]vegdata_0.9.11.3.tar.gz2022-06-18 01:50 515K 
[  ]LearningRlab_2.3.tar.gz2022-06-18 01:40 253K 
[  ]hoopR_1.8.0.tar.gz2022-06-18 01:40 174K 
[  ]flexsurv_2.2.tar.gz2022-06-18 01:10 1.2M 
[  ]ggPMX_1.2.8.tar.gz2022-06-18 01:10 4.1M 
[  ]BayesMassBal_1.1.0.tar.gz2022-06-18 00:20 250K 
[  ]opa_0.4.1.tar.gz2022-06-18 00:00 103K 
[  ]QTLRel_1.11.tar.gz2022-06-17 22:20 563K 
[  ]recommenderlab_1.0.1.tar.gz2022-06-17 20:20 1.4M 
[  ]RTL_1.2.0.tar.gz2022-06-17 18:40 2.3M 
[  ]baguette_1.0.0.tar.gz2022-06-17 18:00 24K 
[  ]citrus_1.0.2.tar.gz2022-06-17 17:50 100K 
[  ]itsadug_2.4.1.tar.gz2022-06-17 17:40 2.9M 
[  ]dcmodifydb_0.3.1.tar.gz2022-06-17 17:10 48K 
[  ]combinIT_1.5.0.tar.gz2022-06-17 17:00 30K 
[  ]fdaPDE_1.1-8.tar.gz2022-06-17 17:00 663K 
[  ]MissingPlotRBD_1.1.0.tar.gz2022-06-17 16:40 2.0K 
[  ]drda_2.0.0.tar.gz2022-06-17 15:40 515K 
[  ]reportROC_3.6.tar.gz2022-06-17 15:20 11K 
[  ]skynet_1.4.3.tar.gz2022-06-17 15:00 2.7M 
[  ]campsismod_0.9.0.tar.gz2022-06-17 14:50 665K 
[  ]multilevelmod_1.0.0.tar.gz2022-06-17 14:00 159K 
[  ]processx_3.6.1.tar.gz2022-06-17 13:10 145K 
[  ]zen4R_0.6-1.tar.gz2022-06-17 13:10 69K 
[  ]bayesassurance_0.1.0.tar.gz2022-06-17 12:40 1.3M 
[  ]sharp_1.1.0.tar.gz2022-06-17 12:40 1.1M 
[  ]updater_0.1.0.tar.gz2022-06-17 12:40 64K 
[  ]wehoop_1.5.0.tar.gz2022-06-17 12:40 96K 
[  ]pfocal_1.0.0.tar.gz2022-06-17 12:30 188K 
[  ]quadcleanR_1.0.0.tar.gz2022-06-17 12:20 1.8M 
[  ]logrx_0.1.0.tar.gz2022-06-17 11:50 2.6M 
[  ]cbl_0.1.1.tar.gz2022-06-17 11:40 19K 
[  ]fBasics_3042.89.2.tar.gz2022-06-17 10:50 832K 
[  ]mlrpro_0.1.1.tar.gz2022-06-17 10:40 8.8K 
[  ]spatialsample_0.2.0.tar.gz2022-06-17 10:30 3.2M 
[  ]adaptr_1.1.0.tar.gz2022-06-17 10:20 395K 
[  ]geosapi_0.6-3.tar.gz2022-06-17 10:20 431K 
[  ]ibawds_0.5.0.tar.gz2022-06-17 10:20 252K 
[  ]restoptr_1.0.1.tar.gz2022-06-17 10:20 3.6M 
[  ]fMultivar_3042.80.2.tar.gz2022-06-17 10:15 44K 
[  ]MakeYourPalette_0.1.3.tar.gz2022-06-17 09:20 1.0M 
[  ]dittodb_0.1.4.tar.gz2022-06-17 09:10 203K 
[  ]nnTensor_1.1.7.tar.gz2022-06-17 09:10 43K 
[  ]ComparisonSurv_1.1.0.tar.gz2022-06-17 09:00 18K 
[  ]GWmodel_2.2-9.tar.gz2022-06-17 09:00 1.6M 
[  ]Morphoscape_1.0.0.tar.gz2022-06-17 09:00 961K 
[  ]vcmeta_1.1.0.tar.gz2022-06-17 09:00 182K 
[  ]flexsurvcure_1.3.0.tar.gz2022-06-17 08:50 78K 
[  ]regr.easy_1.0.0.tar.gz2022-06-17 08:50 5.1K 
[  ]readrba_0.1.3.tar.gz2022-06-17 08:20 1.3M 
[  ]RHclust_1.1.0.tar.gz2022-06-17 01:30 13K 
[  ]CR2_0.1.1.tar.gz2022-06-17 01:20 74K 
[  ]bayesian_0.0.9.tar.gz2022-06-17 01:00 88K 
[  ]IsoMemo_1.0.6.tar.gz2022-06-17 00:40 23K 
[  ]logitr_0.7.0.tar.gz2022-06-17 00:40 2.2M 
[  ]piecepackr_1.11.1.tar.gz2022-06-17 00:40 1.9M 
[  ]additive_0.0.5.tar.gz2022-06-17 00:20 94K 
[  ]FIESTA_3.4.1.tar.gz2022-06-16 21:50 2.5M 
[  ]geocmeans_0.2.2.tar.gz2022-06-16 21:20 3.8M 
[  ]PRSPGx_0.2.0.tar.gz2022-06-16 19:30 497K 
[  ]alphahull_2.5.tar.gz2022-06-16 19:00 481K 
[  ]dgof_1.4.tar.gz2022-06-16 18:50 13K 
[  ]digitTests_0.1.2.tar.gz2022-06-16 18:10 50K 
[  ]jfa_0.6.4.tar.gz2022-06-16 18:10 371K 
[  ]ontologics_0.1.0.tar.gz2022-06-16 18:10 137K 
[  ]sae.prop_0.1.0.tar.gz2022-06-16 18:10 216K 
[  ]phangorn_2.9.0.tar.gz2022-06-16 17:10 1.8M 
[  ]sommer_4.1.7.tar.gz2022-06-16 17:10 3.8M 
[  ]simputation_0.2.8.tar.gz2022-06-16 16:30 49K 
[  ]inaparc_1.2.0.tar.gz2022-06-16 15:50 30K 
[  ]lintools_0.1.6.tar.gz2022-06-16 14:30 81K 
[  ]rdrobust_2.0.2.tar.gz2022-06-16 12:30 47K 
[  ]parsnip_1.0.0.tar.gz2022-06-16 12:20 913K 
[  ]rspa_0.2.7.tar.gz2022-06-16 12:10 25K 
[  ]restfulr_0.0.15.tar.gz2022-06-16 11:30 15K 
[  ]FoReco_0.2.4.tar.gz2022-06-16 11:10 3.0M 
[  ]rrpack_0.1-13.tar.gz2022-06-16 08:40 63K 
[  ]fragility_1.3.tar.gz2022-06-16 08:30 181K 
[  ]saeHB.zinb_0.1.1.tar.gz2022-06-16 08:30 20K 
[  ]GMSE_1.0.0.2.tar.gz2022-06-16 08:20 3.1M 
[  ]redist_4.0.1.tar.gz2022-06-16 08:20 2.0M 
[  ]ycevo_0.1.1.tar.gz2022-06-16 08:20 526K 
[  ]ottr_1.1.5.tar.gz2022-06-16 06:20 9.5K 
[  ]BayesTools_0.2.11.tar.gz2022-06-16 01:10 4.1M 
[  ]MomTrunc_6.0.tar.gz2022-06-16 01:10 89K 
[  ]tinytex_0.40.tar.gz2022-06-16 01:10 32K 
[  ]lmeInfo_0.2.0.tar.gz2022-06-16 01:00 70K 
[  ]AlphaSimR_1.2.tar.gz2022-06-16 00:50 444K 
[  ]Ecdat_0.4-0.tar.gz2022-06-16 00:50 2.7M 
[  ]MSclust_1.0.1.tar.gz2022-06-16 00:50 23K 
[  ]tabxplor_1.1.0.tar.gz2022-06-16 00:50 187K 
[  ]DALEX_2.4.2.tar.gz2022-06-16 00:20 1.4M 
[  ]EESPCA_0.7.0.tar.gz2022-06-15 22:10 155K 
[  ]moreparty_0.3.tar.gz2022-06-15 19:00 1.2M 
[  ]Rsmlx_5.0.1.tar.gz2022-06-15 18:50 116K 
[  ]germinationmetrics_0.1.6.tar.gz2022-06-15 18:00 1.1M 
[  ]bibliometrix_4.0.0.tar.gz2022-06-15 17:40 772K 
[  ]bimets_2.1.1.tar.gz2022-06-15 17:40 1.2M 
[  ]hisse_2.1.9.tar.gz2022-06-15 17:40 2.2M 
[  ]DanielBiostatistics10th_0.1.6.tar.gz2022-06-15 17:20 249K 
[  ]reReg_1.4.4.tar.gz2022-06-15 17:20 72K 
[  ]nlme_3.1-158.tar.gz2022-06-15 16:13 826K 
[  ]RapidoPGS_2.2.0.tar.gz2022-06-15 15:40 4.1M 
[  ]hgwrr_0.2-3.tar.gz2022-06-15 15:40 708K 
[  ]annotater_0.2.1.tar.gz2022-06-15 15:20 1.0M 
[  ]inflection_1.3.6.tar.gz2022-06-15 15:10 213K 
[  ]fspe_0.1.1.tar.gz2022-06-15 13:30 12K 
[  ]huxtable_5.5.0.tar.gz2022-06-15 13:30 1.0M 
[  ]rpact_3.3.0.tar.gz2022-06-15 13:20 895K 
[  ]ggpmisc_0.4.7.tar.gz2022-06-15 12:40 814K 
[  ]car_3.1-0.tar.gz2022-06-15 12:20 557K 
[  ]RNAseqQC_0.1.4.tar.gz2022-06-15 11:50 4.6M 
[  ]worldfootballR_0.5.6.tar.gz2022-06-15 11:50 149K 
[  ]arkhe_0.5.0.tar.gz2022-06-15 11:30 1.4M 
[  ]ggpolar_0.2.1.tar.gz2022-06-15 11:30 269K 
[  ]ppmSuite_0.2.4.tar.gz2022-06-15 11:30 158K 
[  ]webchem_1.1.3.tar.gz2022-06-15 11:30 123K 
[  ]cleanTS_0.1.1.tar.gz2022-06-15 11:20 1.0M 
[  ]clubSandwich_0.5.7.tar.gz2022-06-15 11:20 349K 
[  ]copula_1.1-0.tar.gz2022-06-15 11:20 5.0M 
[  ]OUwie_2.10.tar.gz2022-06-15 11:10 1.0M 
[  ]Ecfun_0.2-6.tar.gz2022-06-15 10:30 904K 
[  ]agridat_1.21.tar.gz2022-06-15 10:30 2.6M 
[  ]beastier_2.4.10.tar.gz2022-06-15 10:30 432K 
[  ]PointedSDMs_1.0.6.tar.gz2022-06-15 10:20 1.2M 
[  ]funcharts_1.2.0.tar.gz2022-06-15 10:20 2.0M 
[  ]permutes_2.5.tar.gz2022-06-15 10:20 2.2M 
[  ]poissonreg_1.0.0.tar.gz2022-06-15 10:20 12K 
[  ]cmhc_0.2.0.tar.gz2022-06-15 10:00 410K 
[  ]concom_1.0.0.tar.gz2022-06-15 09:30 5.4K 
[  ]dsims_0.2.3.tar.gz2022-06-15 09:30 1.2M 
[  ]abjData_1.1.2.tar.gz2022-06-15 09:20 3.8M 
[  ]precommit_0.3.1.tar.gz2022-06-15 09:20 312K 
[  ]LogisticCurveFitting_0.1.0.tar.gz2022-06-15 09:10 1.7K 
[  ]RcppArmadillo_0.11.2.0.0.tar.gz2022-06-15 09:10 1.3M 
[  ]sandwich_3.0-2.tar.gz2022-06-15 09:10 1.3M 
[  ]simodels_0.0.4.tar.gz2022-06-15 09:10 1.0M 
[  ]IIProductionUnknown_0.0.1.tar.gz2022-06-15 09:00 13K 
[  ]strucchange_1.5-3.tar.gz2022-06-15 08:50 506K 
[  ]AgroR_1.3.0.tar.gz2022-06-15 08:40 290K 
[  ]NonCompart_0.5.1.tar.gz2022-06-15 08:40 461K 
[  ]melt_1.5.2.tar.gz2022-06-15 08:20 64K 
[  ]mwTensor_0.99.6.tar.gz2022-06-15 08:20 33K 
[  ]distrMod_2.8.5.tar.gz2022-06-15 01:00 613K 
[  ]stokes_1.1-3.tar.gz2022-06-15 00:40 720K 
[  ]butcher_0.2.0.tar.gz2022-06-14 21:30 1.1M 
[  ]itp_1.0.1.tar.gz2022-06-14 21:20 63K 
[  ]AsioHeaders_1.22.1-1.tar.gz2022-06-14 19:50 704K 
[  ]torchvisionlib_0.2.0.tar.gz2022-06-14 19:20 15K 
[  ]causact_0.4.2.tar.gz2022-06-14 18:00 3.6M 
[  ]mvLSW_1.2.5.tar.gz2022-06-14 17:40 1.0M 
[  ]envstat_0.0.3.tar.gz2022-06-14 17:20 9.3K 
[  ]AER_1.2-10.tar.gz2022-06-14 13:50 2.1M 
[  ]AHMbook_0.2.6.tar.gz2022-06-14 13:50 1.7M 
[  ]rwt_1.0.2.tar.gz2022-06-14 13:40 30K 
[  ]dials_1.0.0.tar.gz2022-06-14 13:30 133K 
[  ]mongolite_2.6.2.tar.gz2022-06-14 13:30 694K 
[  ]FateID_0.2.2.tar.gz2022-06-14 13:20 2.7M 
[  ]r3js_0.0.1.tar.gz2022-06-14 12:50 1.2M 
[  ]Rtapas_0.9.tar.gz2022-06-14 12:40 1.3M 
[  ]cleanrmd_0.1.0.tar.gz2022-06-14 12:10 2.1M 
[  ]iTensor_0.99.0.tar.gz2022-06-14 12:10 10K 
[  ]DoubleML_0.5.0.tar.gz2022-06-14 12:00 216K 
[  ]buildmer_2.5.tar.gz2022-06-14 11:50 550K 
[  ]gaussquad_1.0-3.tar.gz2022-06-14 10:42 16K 
[  ]prefmod_0.8-35.tar.gz2022-06-14 10:07 182K 
[  ]DALEXtra_2.2.1.tar.gz2022-06-14 09:30 248K 
[  ]DAAG_1.25.4.tar.gz2022-06-14 09:20 1.4M 
[  ]SuessR_0.1.4.tar.gz2022-06-14 09:20 675K 
[  ]bookdown_0.27.tar.gz2022-06-14 09:10 831K 
[  ]collapse_1.8.6.tar.gz2022-06-14 09:10 1.1M 
[  ]IRon_0.1.2.tar.gz2022-06-14 08:50 564K 
[  ]rinat_0.1.9.tar.gz2022-06-14 08:00 854K 
[  ]FIESTAutils_1.1.2.tar.gz2022-06-14 06:40 2.1M 
[  ]survRM2_1.0-4.tar.gz2022-06-14 05:50 149K 
[  ]dssd_0.3.3.tar.gz2022-06-14 05:10 1.9M 
[  ]xaringan_0.25.tar.gz2022-06-14 05:10 69K 
[  ]svyVGAM_1.1.tar.gz2022-06-14 04:50 50K 
[  ]mlflow_1.26.1.tar.gz2022-06-14 04:30 623K 
[  ]IDSL.UFAx_1.3.tar.gz2022-06-14 04:10 23K 
[  ]itemanalysis_1.1.tar.gz2022-06-14 02:10 163K 
[  ]parma_1.6.tar.gz2022-06-14 01:40 638K 
[  ]BayesCACE_1.2.1.tar.gz2022-06-14 00:30 1.7M 
[  ]EstCRM_1.5.tar.gz2022-06-14 00:30 31K 
[  ]lintr_3.0.0.tar.gz2022-06-14 00:30 2.1M 
[  ]corHMM_2.8.tar.gz2022-06-14 00:20 473K 
[  ]dynaTree_1.2-13.tar.gz2022-06-14 00:20 316K 
[  ]equatags_0.2.0.tar.gz2022-06-14 00:20 25K 
[  ]ads_1.5-6.tar.gz2022-06-14 00:10 138K 
[  ]cfbfastR_1.9.0.tar.gz2022-06-14 00:10 149K 
[  ]ConvergenceClubs_2.2.4.tar.gz2022-06-14 00:00 103K 
[  ]ExcessMass_1.0.1.tar.gz2022-06-14 00:00 9.2K 
[  ]LWFBrook90R_0.5.0.tar.gz2022-06-14 00:00 1.7M 
[  ]R.methodsS3_1.8.2.tar.gz2022-06-14 00:00 24K 
[  ]limonaid_0.1.5.tar.gz2022-06-14 00:00 98K 
[  ]pwlmm_1.1.1.tar.gz2022-06-14 00:00 62K 
[  ]selection.index_1.1.4.tar.gz2022-06-14 00:00 19K 
[  ]bestNormalize_1.8.3.tar.gz2022-06-13 22:50 1.1M 
[  ]PracTools_1.2.7.tar.gz2022-06-13 18:40 2.9M 
[  ]Tinflex_2.2.tar.gz2022-06-13 18:40 49K 
[  ]LS2W_1.3.5.tar.gz2022-06-13 18:00 1.1M 
[  ]biwt_1.0.1.tar.gz2022-06-13 17:50 7.1K 
[  ]IDSL.UFA_1.4.tar.gz2022-06-13 17:40 79K 
[  ]TraMineRextras_0.6.4.tar.gz2022-06-13 17:40 90K 
[  ]igraph_1.3.2.tar.gz2022-06-13 17:40 2.4M 
[  ]lunar_0.2-1.tar.gz2022-06-13 17:40 9.0K 
[  ]flexrsurv_2.0.8.tar.gz2022-06-13 17:30 294K 
[  ]holiglm_0.2.1.tar.gz2022-06-13 17:30 56K 
[  ]AID_2.7.tar.gz2022-06-13 17:10 15K 
[  ]migration.indices_0.3.1.tar.gz2022-06-13 17:10 83K 
[  ]multiridge_1.11.tar.gz2022-06-13 17:10 53K 
[  ]resample_0.6.tar.gz2022-06-13 17:10 36K 
[  ]Conake_1.0.1.tar.gz2022-06-13 17:03 6.9K 
[  ]Ake_1.0.1.tar.gz2022-06-13 17:03 17K 
[  ]R2BayesX_1.1-3.tar.gz2022-06-13 15:20 769K 
[  ]gtools_3.9.2.2.tar.gz2022-06-13 15:09 218K 
[  ]ggseg_1.6.5.tar.gz2022-06-13 13:10 3.5M 
[  ]GetFREData_0.8.1.tar.gz2022-06-13 13:00 20K 
[  ]geno2proteo_0.0.6.tar.gz2022-06-13 12:40 1.9M 
[  ]shinyGizmo_0.2.tar.gz2022-06-13 12:20 693K 
[  ]saeRobust_0.3.0.tar.gz2022-06-13 12:00 44K 
[  ]gyro_1.0.1.tar.gz2022-06-13 11:20 159K 
[  ]sirus_0.3.3.tar.gz2022-06-13 11:20 166K 
[  ]REdaS_0.9.4.tar.gz2022-06-13 10:36 20K 
[  ]risksetROC_1.0.4.1.tar.gz2022-06-13 10:14 34K 
[  ]SimEUCartelLaw_1.0.3.tar.gz2022-06-13 09:30 7.5K 
[  ]strap_1.6-0.tar.gz2022-06-13 09:00 73K 
[  ]GmptzCurve_0.1.0.tar.gz2022-06-13 08:50 1.9K 
[  ]HACSim_1.0.6-1.tar.gz2022-06-13 08:50 4.1M 
[  ]gitgadget_0.7.0.tar.gz2022-06-13 08:50 53K 
[  ]metaumbrella_1.0.5.tar.gz2022-06-13 08:50 651K 
[  ]mi4p_1.0.tar.gz2022-06-13 08:50 1.8M 
[  ]PlatformDesign_1.0.1.tar.gz2022-06-13 08:40 355K 
[  ]kerSeg_1.0.tar.gz2022-06-13 08:40 10K 
[  ]mggd_1.0.2.tar.gz2022-06-13 08:40 14K 
[  ]SoyURT_1.0.0.tar.gz2022-06-13 08:30 3.9M 
[DIR]4.2.1/2022-06-13 08:18 -  
[  ]officer_0.4.3.tar.gz2022-06-13 00:20 683K 
[  ]nodbi_0.8.0.tar.gz2022-06-12 23:00 363K 
[  ]RClickhouse_0.6.4.tar.gz2022-06-12 22:30 112K 
[  ]BEKKs_1.3.0.tar.gz2022-06-12 20:10 806K 
[  ]RobPer_1.2.3.tar.gz2022-06-12 19:30 695K 
[  ]loglognorm_1.0.2.tar.gz2022-06-12 18:00 3.4K 
[  ]benchmarkme_1.0.8.tar.gz2022-06-12 17:50 35K 
[  ]cNORM_3.0.2.tar.gz2022-06-12 17:50 1.2M 
[  ]htm2txt_2.2.2.tar.gz2022-06-12 17:50 16K 
[  ]soiltestcorr_2.1.2.tar.gz2022-06-12 17:50 812K 
[  ]flextable_0.7.2.tar.gz2022-06-12 17:40 926K 
[  ]alookr_0.3.7.tar.gz2022-06-12 17:30 43K 
[  ]MKMeans_2.1.tar.gz2022-06-12 17:20 3.5K 
[  ]MHDA_1.2.tar.gz2022-06-12 16:20 6.8K 
[  ]UPSvarApprox_0.1.3.tar.gz2022-06-12 09:00 14K 
[  ]jipApprox_0.1.4.tar.gz2022-06-12 09:00 19K 
[  ]R.oo_1.25.0.tar.gz2022-06-12 04:20 375K 
[  ]modelsummary_0.11.1.tar.gz2022-06-12 00:00 447K 
[  ]sodium_1.2.1.tar.gz2022-06-11 23:40 457K 
[  ]CePa_0.8.0.tar.gz2022-06-11 23:30 3.2M 
[  ]ForIT_2.0.1.tar.gz2022-06-11 23:30 3.6M 
[  ]oce_1.7-6.tar.gz2022-06-11 23:20 4.2M 
[  ]spMC_0.3.12.tar.gz2022-06-11 23:20 92K 
[  ]survAWKMT2_1.0.1.tar.gz2022-06-11 22:20 5.4K 
[  ]SKNN_3.1.tar.gz2022-06-11 19:00 4.1K 
[  ]keyATM_0.4.1.tar.gz2022-06-11 17:40 142K 
[  ]nomisr_0.4.7.tar.gz2022-06-11 17:40 1.0M 
[  ]tidytable_0.8.0.tar.gz2022-06-11 15:30 114K 
[  ]cxhull_0.6.0.tar.gz2022-06-11 14:30 545K 
[  ]yorkr_0.0.34.tar.gz2022-06-11 13:50 130K 
[  ]Allspice_1.0.5.tar.gz2022-06-11 12:40 1.8M 
[  ]HTMLUtils_0.1.8.tar.gz2022-06-11 11:50 55K 
[  ]pkr_0.1.3.tar.gz2022-06-11 10:20 192K 
[  ]dataverse_0.3.11.tar.gz2022-06-11 09:20 78K 
[  ]exact.n_1.1.0.tar.gz2022-06-11 09:20 4.1M 
[  ]samc_2.0.1.tar.gz2022-06-11 09:20 4.1M 
[  ]msSPChelpR_0.9.0.tar.gz2022-06-11 01:50 1.5M 
[  ]zetadiv_1.2.1.tar.gz2022-06-11 00:30 128K 
[  ]lifecontingencies_1.3.9.tar.gz2022-06-11 00:20 2.8M 
[  ]DPQ_0.5-2.tar.gz2022-06-11 00:00 1.1M 
[  ]fungible_2.2.2.tar.gz2022-06-11 00:00 486K 
[  ]TPLSr_1.0.4.tar.gz2022-06-10 23:20 4.1M 
[  ]crrSC_1.1.2.tar.gz2022-06-10 23:20 22K 
[  ]fwildclusterboot_0.9.tar.gz2022-06-10 23:20 646K 
[  ]infer_1.0.2.tar.gz2022-06-10 23:20 2.2M 
[  ]pre_1.0.5.tar.gz2022-06-10 23:20 1.6M 
[  ]soilDB_2.7.1.tar.gz2022-06-10 23:20 773K 
[  ]datapack_1.4.1.tar.gz2022-06-10 21:40 592K 
[  ]dataone_2.2.2.tar.gz2022-06-10 21:30 302K 
[  ]homals_1.0-10.tar.gz2022-06-10 18:33 495K 
[  ]anacor_1.1-4.tar.gz2022-06-10 18:33 269K 
[  ]WRS2_1.1-4.tar.gz2022-06-10 18:33 479K 
[  ]Gifi_0.3-10.tar.gz2022-06-10 18:33 59K 
[  ]SQN_1.0.6.tar.gz2022-06-10 18:00 91K 
[  ]spikeSlabGAM_1.1-19.tar.gz2022-06-10 17:50 673K 
[  ]stplanr_1.0.0.tar.gz2022-06-10 17:50 1.9M 
[  ]classInt_0.4-7.tar.gz2022-06-10 17:40 428K 
[  ]csodata_1.2.3.tar.gz2022-06-10 17:40 34K 
[  ]hardhat_1.1.0.tar.gz2022-06-10 17:30 930K 
[  ]hergm_4.1-9.tar.gz2022-06-10 17:30 151K 
[  ]jshintr_0.1.0.tar.gz2022-06-10 16:40 315K 
[  ]bde_1.0.1.1.tar.gz2022-06-10 16:39 436K 
[  ]OlinkAnalyze_3.1.0.tar.gz2022-06-10 15:50 2.2M 
[  ]gpboost_0.7.7.tar.gz2022-06-10 15:40 1.9M 
[  ]mscstts_0.6.3.tar.gz2022-06-10 15:10 92K 
[  ]massiveGST_1.0.1.tar.gz2022-06-10 14:00 1.2M 
[  ]oro.nifti_0.11.2.tar.gz2022-06-10 14:00 5.0M 
[  ]taxotools_0.0.129.tar.gz2022-06-10 14:00 39K 
[  ]imputeLCMD_2.1.tar.gz2022-06-10 13:50 577K 
[  ]rasterpic_0.2.1.tar.gz2022-06-10 13:30 1.6M 
[  ]stddiff_3.1.tar.gz2022-06-10 11:40 2.7K 
[  ]bnClustOmics_1.0.9.tar.gz2022-06-10 11:10 165K 
[  ]cppcheckR_1.0.0.tar.gz2022-06-10 11:10 66K 
[  ]data360r_1.0.9.tar.gz2022-06-10 11:10 6.6K 
[  ]shapviz_0.1.0.tar.gz2022-06-10 11:10 283K 
[  ]FORTLS_1.1.0.tar.gz2022-06-10 11:00 4.7M 
[  ]rairtable_0.1.1.tar.gz2022-06-10 11:00 10K 
[  ]moult_2.3.0.tar.gz2022-06-10 10:10 602K 
[  ]plgp_1.1-11.tar.gz2022-06-10 09:50 55K 
[  ]nanonext_0.5.1.tar.gz2022-06-10 09:40 108K 
[  ]nominatimlite_0.1.6.tar.gz2022-06-10 09:40 145K 
[  ]VicmapR_0.1.9.tar.gz2022-06-10 08:50 225K 
[  ]bamlss_1.1-8.tar.gz2022-06-10 08:50 2.7M 
[  ]metan_1.17.0.tar.gz2022-06-10 08:40 3.4M 
[  ]rgl_0.109.2.tar.gz2022-06-10 08:40 2.3M 
[  ]robsurvey_0.3.tar.gz2022-06-10 08:40 1.1M 
[  ]ORKM_0.3.0.0.tar.gz2022-06-10 08:20 247K 
[  ]uniqtag_1.0.1.tar.gz2022-06-10 08:10 5.2K 
[  ]pkgndep_1.1.4.tar.gz2022-06-10 01:20 1.5M 
[  ]torch_0.8.0.tar.gz2022-06-10 01:20 1.5M 
[  ]UNPaC_1.1.1.tar.gz2022-06-10 01:00 7.1K 
[  ]posterior_1.2.2.tar.gz2022-06-10 01:00 258K 
[  ]SCBiclust_1.0.1.tar.gz2022-06-10 00:40 8.0K 
[  ]SLOPE_0.5.0.tar.gz2022-06-10 00:40 281K 
[  ]XML_3.99-0.10.tar.gz2022-06-10 00:40 947K 
[  ]himach_0.3.0.tar.gz2022-06-10 00:40 1.8M 
[  ]negligible_0.1.1.tar.gz2022-06-10 00:40 41K 
[  ]omu_1.0.6.tar.gz2022-06-10 00:40 932K 
[  ]GetDFPData2_0.6.2.tar.gz2022-06-09 23:20 16K 
[  ]healthyR.ts_0.2.0.tar.gz2022-06-09 18:50 1.9M 
[  ]trapezoid_2.0-2.tar.gz2022-06-09 18:50 150K 
[  ]outerbase_0.1.0.tar.gz2022-06-09 16:10 182K 
[  ]VMDecomp_1.0.0.tar.gz2022-06-09 15:50 1.6M 
[  ]plnr_2022.6.8.tar.gz2022-06-09 15:40 311K 
[  ]modeltime.ensemble_1.0.1.tar.gz2022-06-09 14:20 1.1M 
[  ]iccCounts_1.1.1.tar.gz2022-06-09 13:30 3.4M 
[  ]wpa_1.7.0.tar.gz2022-06-09 13:30 2.0M 
[  ]SCtools_0.3.2.1.tar.gz2022-06-09 13:20 1.3M 
[  ]osmdata_0.1.10.tar.gz2022-06-09 13:10 2.1M 
[  ]rfacebookstat_2.7.0.tar.gz2022-06-09 13:10 339K 
[  ]NBPSeq_0.3.1.tar.gz2022-06-09 13:02 205K 
[  ]terra_1.5-34.tar.gz2022-06-09 12:52 652K 
[  ]RestRserve_1.2.0.tar.gz2022-06-09 12:10 1.3M 
[  ]IDSL.MXP_1.4.tar.gz2022-06-09 12:00 9.5K 
[  ]multDM_1.1.4.tar.gz2022-06-09 11:50 175K 
[  ]rock_0.5.5.tar.gz2022-06-09 11:50 652K 
[  ]bdvis_0.2.33.tar.gz2022-06-09 11:40 26K 
[  ]prettymapr_0.2.4.tar.gz2022-06-09 11:40 851K 
[  ]randtoolbox_2.0.1.tar.gz2022-06-09 11:40 1.7M 
[  ]rosm_0.2.6.tar.gz2022-06-09 11:40 432K 
[  ]tlrmvnmvt_1.1.2.tar.gz2022-06-09 11:40 78K 
[  ]TraMineR_2.2-4.tar.gz2022-06-09 11:30 1.2M 
[  ]RCurl_1.98-1.7.tar.gz2022-06-09 11:26 714K 
[  ]sendmailR_1.2-1.1.tar.gz2022-06-09 11:13 7.3K 
[  ]discretization_1.0-1.1.tar.gz2022-06-09 11:13 14K 
[  ]ToxicR_22.5.1.tar.gz2022-06-09 11:10 2.6M 
[  ]diversityForest_0.3.4.tar.gz2022-06-09 11:10 247K 
[  ]rankrate_1.0.0.tar.gz2022-06-09 10:20 12K 
[  ]uscoauditlog_1.0.3.tar.gz2022-06-09 10:20 6.0K 
[  ]BayesMultMeta_0.1.1.tar.gz2022-06-09 10:10 17K 
[  ]ebal_0.1-8.tar.gz2022-06-09 10:10 27K 
[  ]gTestsMulti_0.1.0.tar.gz2022-06-09 10:10 3.7K 
[  ]gtExtras_0.4.0.tar.gz2022-06-09 10:10 2.8M 
[  ]howzatR_1.0.0.tar.gz2022-06-09 10:10 8.1K 
[  ]justifier_0.2.4.tar.gz2022-06-09 10:10 715K 
[  ]saeHB.hnb_0.1.1.tar.gz2022-06-09 10:10 14K 
[  ]CRTConjoint_0.1.0.tar.gz2022-06-09 10:00 64K 
[  ]aspline_0.2.0.tar.gz2022-06-09 10:00 124K 
[  ]grPipe_0.1.0.tar.gz2022-06-09 09:50 3.3K 
[  ]starticles_0.1.0.tar.gz2022-06-09 09:50 28K 
[  ]exiftoolr_0.1.8.tar.gz2022-06-09 09:40 1.7M 
[  ]opalr_3.1.1.tar.gz2022-06-09 09:40 144K 
[  ]ts2net_0.1.0.tar.gz2022-06-09 09:40 1.5M 
[  ]vcd_1.4-10.tar.gz2022-06-09 08:47 677K 
[  ]proxy_0.4-27.tar.gz2022-06-09 08:15 73K 
[  ]OrthoPanels_1.2-4.tar.gz2022-06-09 07:20 107K 
[  ]seedCCA_3.1.tar.gz2022-06-09 06:40 185K 
[  ]jmvconnect_2.3.13.tar.gz2022-06-09 06:00 12K 
[  ]kernlab_0.9-31.tar.gz2022-06-09 05:26 1.2M 
[  ]formatters_0.3.2.tar.gz2022-06-09 04:40 2.3M 
[  ]TeachHist_0.2.0.tar.gz2022-06-09 02:00 7.6K 
[  ]Synth_1.1-6.tar.gz2022-06-09 01:30 74K 
[  ]greatR_0.2.0.tar.gz2022-06-09 00:30 3.0M 
[  ]venn_1.11.tar.gz2022-06-08 23:30 357K 
[  ]DTSg_1.1.1.tar.gz2022-06-08 23:00 161K 
[  ]rigr_1.0.3.tar.gz2022-06-08 23:00 202K 
[  ]cat2cat_0.4.1.tar.gz2022-06-08 22:50 3.2M 
[  ]implied_0.4.1.tar.gz2022-06-08 21:40 28K 
[  ]rje_1.11.0.tar.gz2022-06-08 21:30 52K 
[  ]hgnc_0.1.2.tar.gz2022-06-08 20:10 71K 
[  ]santoku_0.8.0.tar.gz2022-06-08 20:00 204K 
[  ]parsel_0.2.0.tar.gz2022-06-08 19:40 12K 
[  ]RJSDMX_2.3-3.1.tar.gz2022-06-08 18:54 205K 
[  ]migui_1.3.tar.gz2022-06-08 18:40 12K 
[  ]extras_0.3.0.tar.gz2022-06-08 17:30 44K 
[  ]NetFACS_0.4.0.tar.gz2022-06-08 16:40 3.1M 
[  ]dodgr_0.2.14.tar.gz2022-06-08 16:40 2.4M 
[  ]multid_0.6.0.tar.gz2022-06-08 16:40 87K 
[  ]DatabaseConnector_5.0.3.tar.gz2022-06-08 16:00 696K 
[  ]Gmedian_1.2.7.tar.gz2022-06-08 16:00 17K 
[  ]TidyDensity_1.2.0.tar.gz2022-06-08 15:50 300K 
[  ]GetLattesData_1.4.1.tar.gz2022-06-08 14:40 2.7M 
[  ]kStatistics_2.1.1.tar.gz2022-06-08 13:20 46K 
[  ]jsTreeR_2.0.0.tar.gz2022-06-08 13:10 641K 
[  ]misty_0.4.6.tar.gz2022-06-08 12:50 325K 
[  ]PNAR_1.0.tar.gz2022-06-08 11:20 56K 
[  ]sketching_0.1.0.tar.gz2022-06-08 11:20 959K 
[  ]ggpointless_0.0.2.tar.gz2022-06-08 11:10 1.1M 
[  ]xpose.nlmixr2_0.4.0.tar.gz2022-06-08 11:10 9.2K 
[  ]glossr_0.5.1.tar.gz2022-06-08 11:00 832K 
[  ]klassR_0.1.11.tar.gz2022-06-08 11:00 18K 
[  ]TukeyRegion_0.1.5.5.tar.gz2022-06-08 10:50 291K 
[  ]SimInf_9.1.0.tar.gz2022-06-08 09:00 2.5M 
[  ]autostsm_3.0.1.tar.gz2022-06-08 08:40 133K 
[  ]saeHB.gpois_0.1.1.tar.gz2022-06-08 08:40 13K 
[  ]fdrci_2.3.tar.gz2022-06-08 00:40 148K 
[  ]SAMtool_1.4.0.tar.gz2022-06-07 23:50 282K 
[  ]modeltime_1.2.2.tar.gz2022-06-07 23:50 3.6M 
[  ]chronochrt_0.1.1.tar.gz2022-06-07 23:40 816K 
[  ]MSEtool_3.5.0.tar.gz2022-06-07 23:10 4.5M 
[  ]parallelly_1.32.0.tar.gz2022-06-07 23:10 122K 
[  ]shinyRadioMatrix_0.2.1.tar.gz2022-06-07 23:10 9.5K 
[  ]multiblock_0.8.2.tar.gz2022-06-07 23:00 1.6M 
[  ]sparklyr_1.7.7.tar.gz2022-06-07 22:50 4.5M 
[  ]cptec_0.1.1.tar.gz2022-06-07 22:40 7.0K 
[  ]ibdsim2_1.5.0.tar.gz2022-06-07 22:40 953K 
[  ]pdp_0.8.1.tar.gz2022-06-07 22:40 3.6M 
[  ]viewpoly_0.2.0.tar.gz2022-06-07 22:40 4.9M 
[  ]binspp_0.1.20.tar.gz2022-06-07 22:30 879K 
[  ]phm_1.1.0.tar.gz2022-06-07 21:10 32K 
[  ]GetBCBData_0.7.0.tar.gz2022-06-07 20:50 10K 
[  ]DisImpact_0.0.18.tar.gz2022-06-07 20:20 520K 
[  ]equate_2.0.8.tar.gz2022-06-07 18:50 1.6M 
[  ]flexmix_2.3-18.tar.gz2022-06-07 18:40 1.1M 
[  ]pspatreg_1.0.3.tar.gz2022-06-07 18:10 968K 
[  ]soilphysics_5.0.tar.gz2022-06-07 18:10 936K 
[  ]fdasrvf_1.9.8.tar.gz2022-06-07 16:50 2.7M 
[  ]forceR_1.0.15.tar.gz2022-06-07 16:50 1.6M 
[  ]OpenImageR_1.2.2.tar.gz2022-06-07 16:30 3.0M 
[  ]modeltime.resample_0.2.1.tar.gz2022-06-07 16:30 2.3M 
[  ]GGMridge_1.2.tar.gz2022-06-07 16:20 14K 
[  ]Rdpack_2.3.1.tar.gz2022-06-07 16:20 687K 
[  ]TKCat_1.0.3.tar.gz2022-06-07 16:00 1.3M 
[  ]TSDFGS_2.0.tar.gz2022-06-07 16:00 1.2M 
[  ]latentcor_1.2.1.tar.gz2022-06-07 16:00 122K 
[  ]plotKML_0.8-3.tar.gz2022-06-07 16:00 3.5M 
[  ]parseRPDR_0.2.3.tar.gz2022-06-07 14:50 167K 
[  ]rareNMtests_1.2.tar.gz2022-06-07 14:50 30K 
[  ]contingencytables_1.0.2.tar.gz2022-06-07 14:40 141K 
[  ]DynTxRegime_4.10.tar.gz2022-06-07 14:20 204K 
[  ]mnormt_2.1.0.tar.gz2022-06-07 14:20 63K 
[  ]whitening_1.4.0.tar.gz2022-06-07 14:20 452K 
[  ]CONCUR_1.4.tar.gz2022-06-07 14:00 26K 
[  ]DOVE_1.9.tar.gz2022-06-07 14:00 450K 
[  ]FastKM_1.1.tar.gz2022-06-07 14:00 16K 
[  ]ParallelLogger_3.0.1.tar.gz2022-06-07 14:00 538K 
[  ]VEwaning_1.2.tar.gz2022-06-07 14:00 580K 
[  ]VEwaningVariant_1.3.tar.gz2022-06-07 14:00 618K 
[  ]dtrSurv_1.4.tar.gz2022-06-07 14:00 43K 
[  ]iDOVE_1.4.tar.gz2022-06-07 14:00 447K 
[  ]stabiliser_1.0.2.tar.gz2022-06-07 14:00 81K 
[  ]tLagPropOdds_1.8.tar.gz2022-06-07 14:00 28K 
[  ]e1071_1.7-11.tar.gz2022-06-07 13:02 318K 
[  ]manydata_0.7.5.tar.gz2022-06-07 12:30 1.8M 
[  ]file2meco_0.3.0.tar.gz2022-06-07 11:40 871K 
[  ]simplevis_6.3.0.tar.gz2022-06-07 11:20 2.1M 
[  ]rfvimptest_0.1.2.tar.gz2022-06-07 11:00 38K 
[  ]pedprobr_0.7.0.tar.gz2022-06-07 10:50 58K 
[  ]mixgb_0.1.0.tar.gz2022-06-07 10:40 836K 
[  ]stortingscrape_0.1.1.tar.gz2022-06-07 10:40 247K 
[  ]modelObj_4.2.tar.gz2022-06-07 10:30 124K 
[  ]openai_0.1.0.tar.gz2022-06-07 10:30 830K 
[  ]xaringanExtra_0.6.0.tar.gz2022-06-07 10:30 3.0M 
[  ]UCSCXenaShiny_1.1.8.tar.gz2022-06-07 10:10 2.7M 
[  ]sumFREGAT_1.2.5.tar.gz2022-06-07 10:10 908K 
[  ]tidywikidatar_0.5.3.tar.gz2022-06-07 10:10 143K 
[  ]uGMAR_3.4.3.tar.gz2022-06-07 10:10 1.2M 
[  ]RcmdrPlugin.BWS2_0.1-0.tar.gz2022-06-07 09:40 11K 
[  ]rddi_0.1.0.tar.gz2022-06-07 09:40 195K 
[  ]motif_0.5.2.tar.gz2022-06-07 07:10 2.6M 
[  ]cqrReg_1.2.1.tar.gz2022-06-07 07:00 13K 
[  ]SpATS_1.0-17.tar.gz2022-06-07 06:30 36K 
[  ]bigsparser_0.6.1.tar.gz2022-06-07 06:30 36K 
[  ]cthist_1.2.1.tar.gz2022-06-07 06:30 21K 
[  ]dlookr_0.6.0.tar.gz2022-06-07 06:30 2.3M 
[  ]pedtools_1.3.0.tar.gz2022-06-07 06:30 199K 
[  ]plu_0.2.2.tar.gz2022-06-07 06:30 1.6M 
[  ]rsyntax_0.1.4.tar.gz2022-06-07 06:30 197K 
[  ]ssize.fdr_1.3.tar.gz2022-06-07 06:30 8.1K 
[  ]LDlinkR_1.2.1.tar.gz2022-06-07 06:20 90K 
[  ]Laterality_0.9.4.tar.gz2022-06-07 06:00 14K 
[  ]tetragon_1.2.0.tar.gz2022-06-07 05:50 14K 
[  ]gson_0.0.6.tar.gz2022-06-07 03:40 95K 
[  ]SurvLong_1.2.tar.gz2022-06-07 02:20 57K 
[  ]AgroReg_1.2.5.tar.gz2022-06-07 01:30 70K 
[  ]fxTWAPLS_0.1.1.tar.gz2022-06-07 01:30 20K 
[  ]raytracing_0.6.0.tar.gz2022-06-07 01:30 2.8M 
[  ]DECIDE_1.3.tar.gz2022-06-07 01:20 9.9K 
[  ]twosamples_1.2.0.tar.gz2022-06-07 01:20 97K 
[  ]AsynchLong_2.2.tar.gz2022-06-07 01:10 178K 
[  ]ChangepointTesting_1.1.tar.gz2022-06-07 01:10 8.1K 
[  ]ICODS_1.1.tar.gz2022-06-07 01:10 36K 
[  ]JMdesign_1.3.tar.gz2022-06-07 01:10 6.0K 
[  ]OTRselect_1.1.tar.gz2022-06-07 01:10 10K 
[  ]POINT_1.2.tar.gz2022-06-07 01:10 10K 
[  ]POSTm_1.2.tar.gz2022-06-07 01:10 1.3M 
[  ]SOAs_1.1.tar.gz2022-06-07 01:10 84K 
[  ]contTimeCausal_1.1.tar.gz2022-06-07 01:10 294K 
[  ]highTtest_1.3.tar.gz2022-06-07 01:10 8.2K 
[  ]ramsvm_2.3.tar.gz2022-06-07 01:10 9.7K 
[  ]rcage_1.2.tar.gz2022-06-07 01:10 1.6M 
[  ]ssfit_1.2.tar.gz2022-06-07 01:10 3.4K 
[  ]subdetect_1.2.tar.gz2022-06-07 01:10 9.7K 
[  ]medExtractR_0.4.1.tar.gz2022-06-07 00:40 1.2M 
[  ]yardstick_1.0.0.tar.gz2022-06-06 22:20 458K 
[  ]DCluster_0.2-8.tar.gz2022-06-06 22:10 33K 
[  ]FMStable_0.1-4.tar.gz2022-06-06 22:10 402K 
[  ]SHT_0.1.7.tar.gz2022-06-06 22:10 147K 
[  ]adegenet_2.1.7.tar.gz2022-06-06 22:10 1.6M 
[  ]gghighlight_0.3.3.tar.gz2022-06-06 22:10 1.0M 
[  ]gmt_2.0.3.tar.gz2022-06-06 22:10 14K 
[  ]mi_1.1.tar.gz2022-06-06 22:10 788K 
[  ]MXM_1.5.4.tar.gz2022-06-06 22:00 1.6M 
[  ]pdR_1.8.tar.gz2022-06-06 21:50 409K 
[  ]xpose.nlmixr_0.3.0.tar.gz2022-06-06 20:40 87K 
[  ]gCat_0.2.tar.gz2022-06-06 20:30 14K 
[  ]PDtoolkit_0.4.0.tar.gz2022-06-06 20:10 126K 
[  ]pairsD3_0.1.3.tar.gz2022-06-06 20:10 62K 
[  ]NMdata_0.0.12.tar.gz2022-06-06 20:00 3.3M 
[  ]treenomial_1.1.4.tar.gz2022-06-06 19:50 43K 
[  ]qualtRics_3.1.6.tar.gz2022-06-06 19:40 275K 
[  ]wcde_0.0.5.tar.gz2022-06-06 19:30 1.9M 
[  ]restriktor_0.3-500.tar.gz2022-06-06 18:50 106K 
[  ]SpTe2M_1.0.0.tar.gz2022-06-06 11:20 290K 
[  ]MagmaClustR_1.0.0.tar.gz2022-06-06 11:00 416K 
[  ]comorosmaps_1.0.0.tar.gz2022-06-06 11:00 237K 
[  ]popstudy_1.0.0.tar.gz2022-06-06 11:00 560K 
[  ]sp_1.5-0.tar.gz2022-06-05 19:30 1.0M 
[  ]beautier_2.6.4.tar.gz2022-06-05 18:50 1.4M 
[  ]bipd_0.3.tar.gz2022-06-05 18:10 77K 
[  ]dbplyr_2.2.0.tar.gz2022-06-05 18:10 655K 
[  ]NST_3.1.10.tar.gz2022-06-05 18:00 59K 
[  ]dartR_2.0.4.tar.gz2022-06-05 18:00 1.9M 
[  ]GeoModels_1.0.1.tar.gz2022-06-05 16:10 1.0M 
[  ]fpopw_1.1.tar.gz2022-06-05 16:10 15K 
[  ]ipumsr_0.5.0.tar.gz2022-06-05 00:00 2.6M 
[  ]interactionR_0.1.6.tar.gz2022-06-04 20:30 75K 
[  ]supercells_0.9.1.tar.gz2022-06-04 20:00 542K 
[  ]cpa_1.0.1.tar.gz2022-06-04 19:40 7.8K 
[  ]CGNM_0.3.2.tar.gz2022-06-04 10:50 137K 
[  ]networktools_1.5.0.tar.gz2022-06-04 00:20 37K 
[  ]bdsmatrix_1.3-6.tar.gz2022-06-04 00:00 47K 
[  ]QuantPsyc_1.6.tar.gz2022-06-03 23:50 48K 
[  ]npphen_1.5.2.tar.gz2022-06-03 23:50 183K 
[  ]prevalence_0.4.1.tar.gz2022-06-03 23:20 34K 
[  ]sidrar_0.2.8.tar.gz2022-06-03 23:00 311K 
[  ]SensitivityCaseControl_2.2.tar.gz2022-06-03 21:00 8.9K 
[  ]targets_0.12.1.tar.gz2022-06-03 21:00 573K 
[  ]TSTutorial_1.2.4.tar.gz2022-06-03 19:30 228K 
[  ]tigris_1.6.1.tar.gz2022-06-03 19:20 265K 
[  ]Rmpfr_0.8-9.tar.gz2022-06-03 19:10 636K 
[  ]coxme_2.2-17.tar.gz2022-06-03 19:10 1.0M 
[  ]ecospat_3.3.tar.gz2022-06-03 19:10 1.5M 
[  ]lessR_4.2.0.tar.gz2022-06-03 19:10 4.7M 
[  ]tidycensus_1.2.2.tar.gz2022-06-03 19:10 2.1M 
[  ]Table1Heatmap_1.2.tar.gz2022-06-03 19:00 6.7K 
[  ]aplot_0.1.6.tar.gz2022-06-03 19:00 21K 
[  ]gmvarkit_2.0.4.tar.gz2022-06-03 18:10 1.0M 
[  ]MTA_0.4.1.tar.gz2022-06-03 18:00 3.8M 
[  ]IDConverter_0.3.2.tar.gz2022-06-03 13:40 18K 
[  ]progressr_0.10.1.tar.gz2022-06-03 11:20 108K 
[  ]spooky_1.3.0.tar.gz2022-06-03 11:00 24K 
[  ]Rcatch22_0.2.1.tar.gz2022-06-03 10:50 187K 
[  ]SingleCaseES_0.6.0.tar.gz2022-06-03 10:50 288K 
[  ]cat_0.0-7.tar.gz2022-06-03 10:50 24K 
[  ]geiger_2.0.10.tar.gz2022-06-03 10:50 352K 
[  ]haplo.stats_1.8.9.tar.gz2022-06-03 10:50 2.6M 
[  ]MachineShop_3.5.0.tar.gz2022-06-03 10:40 1.4M 
[  ]SMNCensReg_3.1.tar.gz2022-06-03 10:40 24K 
[  ]ClaimsProblems_0.2.0.tar.gz2022-06-03 10:30 79K 
[  ]crandep_0.3.1.tar.gz2022-06-03 10:30 1.6M 
[  ]markets_1.0.3.tar.gz2022-06-03 10:30 1.3M 
[  ]pald_0.0.2.tar.gz2022-06-03 10:30 773K 
[  ]QregBB_1.0.0.tar.gz2022-06-03 10:10 13K 
[  ]refineR_1.5.0.tar.gz2022-06-03 10:10 3.5M 
[  ]survParamSim_0.1.6.tar.gz2022-06-03 10:10 506K 
[  ]DBNMFrank_0.1.0.tar.gz2022-06-03 10:00 3.0K 
[  ]flowTraceR_0.1.0.tar.gz2022-06-03 10:00 183K 
[  ]psychometric_2.3.tar.gz2022-06-03 10:00 35K 
[  ]epi2me2r_0.1.0.tar.gz2022-06-03 09:50 394K 
[  ]leastcostpath_1.8.7.tar.gz2022-06-03 09:50 459K 
[  ]ratematrix_1.2.4.tar.gz2022-06-03 09:50 729K 
[  ]CPGLIB_1.1.0.tar.gz2022-06-03 09:40 66K 
[  ]MAGEE_1.2.0.tar.gz2022-06-03 09:40 1.7M 
[  ]clinicalsignificance_1.0.0.tar.gz2022-06-03 09:30 519K 
[  ]clustAnalytics_0.4.1.tar.gz2022-06-03 09:30 135K 
[  ]QR_0.1.2.tar.gz2022-06-03 09:20 15K 
[  ]LMMstar_0.7.2.tar.gz2022-06-03 09:10 1.7M 
[  ]CAMML_0.2.2.tar.gz2022-06-03 09:00 3.9M 
[  ]cubble_0.1.1.tar.gz2022-06-02 14:30 3.5M 
[  ]ipred_0.9-13.tar.gz2022-06-02 14:10 173K 
[  ]DAISIE_4.2.0.tar.gz2022-06-02 13:30 963K 
[  ]MultiATSM_0.2.2.tar.gz2022-06-02 13:30 793K 
[  ]cwbtools_0.3.6.tar.gz2022-06-02 13:30 338K 
[  ]messydates_0.3.0.tar.gz2022-06-02 13:30 4.3M 
[  ]AHSurv_0.1.0.tar.gz2022-06-02 13:20 44K 
[  ]chemodiv_0.1.2.tar.gz2022-06-02 13:20 498K 
[  ]ASV_1.0.0.tar.gz2022-06-02 13:00 20K 
[  ]DSSP_0.1.0.tar.gz2022-06-02 11:50 74K 
[  ]smallstuff_1.0.1.tar.gz2022-06-02 11:50 21K 
[  ]LRTesteR_0.1.tar.gz2022-06-02 11:40 9.6K 
[  ]agua_0.0.1.tar.gz2022-06-02 11:40 11K 
[  ]webmorphR_0.1.1.tar.gz2022-06-02 11:30 2.6M 
[  ]CruzPlot_1.4.8.tar.gz2022-06-02 05:10 774K 
[  ]SplitGLM_1.0.4.tar.gz2022-06-02 05:10 62K 
[  ]swfscAirDAS_0.2.3.tar.gz2022-06-02 05:00 916K 
[  ]ergm.rank_4.1.0.tar.gz2022-06-01 23:40 402K 
[  ]diseq_0.4.6.tar.gz2022-06-01 23:30 2.0M 
[  ]mxnorm_1.0.2.tar.gz2022-06-01 23:30 905K 
[  ]mvrsquared_0.1.4.tar.gz2022-06-01 20:20 121K 
[  ]EmissV_0.665.6.3.tar.gz2022-06-01 19:30 630K 
[  ]FastJM_1.1.3.tar.gz2022-06-01 18:50 143K 
[  ]TheSFACE_0.1.0.tar.gz2022-06-01 18:00 6.2K 
[  ]cohortBuilder_0.1.tar.gz2022-06-01 18:00 242K 
[  ]backbone_2.1.0.tar.gz2022-06-01 16:20 1.3M 
[  ]kissmig_1.0-4.tar.gz2022-06-01 16:20 7.1K 
[  ]CERFIT_0.1.0.tar.gz2022-06-01 15:00 49K 
[  ]Signac_1.7.0.tar.gz2022-06-01 15:00 702K 
[  ]misPRIME_0.1.0.tar.gz2022-06-01 15:00 18K 
[  ]MultiObjMatch_0.1.0.tar.gz2022-06-01 14:50 44K 
[  ]PUPAK_0.1.0.tar.gz2022-06-01 14:10 44K 
[  ]CPC_2.2.1.tar.gz2022-06-01 14:00 7.3K 
[  ]EDIutils_1.0.0.tar.gz2022-06-01 14:00 197K 
[  ]ergm_4.2.2.tar.gz2022-06-01 14:00 2.6M 
[  ]kaigiroku_0.5.tar.gz2022-06-01 14:00 150K 
[  ]regspec_2.6.tar.gz2022-06-01 13:50 32K 
[  ]matlab_1.0.4.tar.gz2022-06-01 12:40 226K 
[  ]Ravages_1.1.0.tar.gz2022-06-01 12:20 4.5M 
[  ]bpgmm_1.0.9.tar.gz2022-06-01 12:20 37K 
[  ]campsis_1.3.0.tar.gz2022-06-01 12:20 237K 
[  ]modEvA_3.5.tar.gz2022-06-01 12:00 847K 
[  ]tinyscholar_0.1.5.tar.gz2022-06-01 12:00 45K 
[  ]fuzzySim_4.3.tar.gz2022-06-01 11:50 98K 
[  ]mpathsenser_1.0.3.tar.gz2022-06-01 11:50 297K 
[  ]move_4.1.8.tar.gz2022-06-01 10:20 2.1M 
[  ]miceadds_3.13-12.tar.gz2022-06-01 10:10 675K 
[  ]iCAMP_1.5.12.tar.gz2022-06-01 10:00 544K 
[  ]LSAmitR_1.0-3.tar.gz2022-06-01 09:50 1.1M 
[  ]expirest_0.1.3.tar.gz2022-06-01 09:40 123K 
[  ]ggbreak_0.1.0.tar.gz2022-06-01 09:40 320K 
[  ]RobustGaSP_0.6.5.tar.gz2022-06-01 09:20 260K 
[  ]nhanesA_0.6.7.1.tar.gz2022-06-01 09:10 63K 
[  ]qrmdata_2022-05-31-1.tar.gz2022-06-01 09:10 11M 
[  ]LUCIDus_2.1.5-2.tar.gz2022-06-01 07:40 1.6M 
[  ]sna_2.7.tar.gz2022-06-01 07:40 295K 
[  ]SightabilityModel_1.5.1.tar.gz2022-06-01 07:10 1.1M 
[  ]curephEM_0.2.5.tar.gz2022-06-01 04:30 61K 
[  ]hydrostats_0.2.9.tar.gz2022-06-01 04:10 120K 
[  ]PALMO_0.1.1.tar.gz2022-06-01 02:10 2.1M 
[  ]DiPs_0.6.3.tar.gz2022-06-01 02:00 57K 
[  ]stpm_1.7.11.tar.gz2022-06-01 01:50 943K 
[  ]varycoef_0.3.3.tar.gz2022-06-01 01:50 715K 
[  ]Neighboot_1.0.1.tar.gz2022-06-01 01:20 161K 
[  ]ProAE_0.2.9.tar.gz2022-06-01 01:20 51K 
[  ]riskCommunicator_1.0.1.tar.gz2022-06-01 01:20 1.0M 
[  ]restatapi_0.13.3.tar.gz2022-06-01 01:10 62K 
[  ]inTrees_1.3.tar.gz2022-06-01 01:00 16K 
[  ]modesto_0.1.4.tar.gz2022-06-01 00:50 6.1K 
[  ]ellipse_0.4.3.tar.gz2022-06-01 00:40 35K 
[  ]mAr_1.2-0.tar.gz2022-06-01 00:40 15K 
[  ]recommenderlabBX_0.2-0.tar.gz2022-06-01 00:30 9.0M 
[  ]ArDec_2.1-1.tar.gz2022-06-01 00:20 379K 
[  ]bdots_1.1.0.tar.gz2022-06-01 00:20 432K 
[  ]fastverse_0.2.4.tar.gz2022-06-01 00:20 53K 
[  ]howManyImputations_0.2.3.tar.gz2022-06-01 00:20 4.2K 
[  ]incidentally_1.0.0.tar.gz2022-06-01 00:20 581K 
[  ]inventorize_1.1.1.tar.gz2022-06-01 00:20 74K 
[  ]phers_0.0.3.tar.gz2022-06-01 00:20 1.4M 
[  ]rsconnect_0.8.26.tar.gz2022-05-31 23:10 387K 
[  ]timetk_2.8.1.tar.gz2022-05-31 23:10 2.8M 
[  ]rgoogleads_0.7.1.tar.gz2022-05-31 21:00 1.0M 
[  ]recommenderlabJester_0.2-0.tar.gz2022-05-31 19:50 2.8M 
[  ]admiral_0.7.0.tar.gz2022-05-31 18:40 2.1M 
[  ]speff2trial_1.0.5.tar.gz2022-05-31 18:20 65K 
[  ]apcluster_1.4.10.tar.gz2022-05-31 18:10 1.2M 
[  ]badger_0.2.1.tar.gz2022-05-31 18:10 11K 
[  ]segmented_1.6-0.tar.gz2022-05-31 18:10 166K 
[  ]biogrowth_1.0.0-1.tar.gz2022-05-31 18:00 1.8M 
[  ]xpose4_4.7.2.tar.gz2022-05-31 18:00 605K 
[  ]LDLcalc_2.0.tar.gz2022-05-31 17:50 2.1M 
[  ]SWMPrExtension_2.2.3.tar.gz2022-05-31 17:50 1.9M 
[  ]rethnicity_0.2.3.tar.gz2022-05-31 17:50 1.5M 
[  ]text2sdg_0.1.3.tar.gz2022-05-31 16:50 1.1M 
[  ]zoom_2.0.6.tar.gz2022-05-31 16:10 14K 
[  ]onlineBcp_0.1.8.tar.gz2022-05-31 15:40 4.1M 
[  ]survivoR_1.0.1.tar.gz2022-05-31 15:20 264K 
[  ]qrmtools_0.0-15.tar.gz2022-05-31 14:50 1.1M 
[  ]uavRmp_0.6.0.tar.gz2022-05-31 14:10 2.5M 
[  ]dialrjars_8.12.49.tar.gz2022-05-31 13:50 1.9M 
[  ]BlockmodelingGUI_1.8.3.tar.gz2022-05-31 13:00 30K 
[  ]portvine_1.0.1.tar.gz2022-05-31 13:00 323K 
[  ]mix_1.0-11.tar.gz2022-05-31 12:54 23K 
[  ]PUPMSI_0.1.0.tar.gz2022-05-31 12:50 20K 
[  ]TORDs_1.0.0.tar.gz2022-05-31 12:50 70K 
[  ]MCARtest_1.0.tar.gz2022-05-31 12:40 26K 
[  ]FossilSimShiny_1.0.0.tar.gz2022-05-31 12:30 1.7M 
[  ]gameR_0.0.3.tar.gz2022-05-31 12:30 305K 
[  ]semgram_0.1.0.tar.gz2022-05-31 12:30 25K 
[  ]ExplodeLayout_0.1.1.tar.gz2022-05-31 12:10 44K 
[  ]PoissonBinomial_1.2.5.tar.gz2022-05-31 12:10 99K 
[  ]intRinsic_0.2.1.tar.gz2022-05-31 11:30 267K 
[  ]NACHO_2.0.0.tar.gz2022-05-31 11:20 2.3M 
[  ]theft_0.3.9.6.tar.gz2022-05-31 11:20 2.2M 
[  ]jmvcore_2.3.12.tar.gz2022-05-31 09:50 51K 
[  ]areal_0.1.8.tar.gz2022-05-31 09:40 1.3M 
[  ]qualmap_0.2.1.tar.gz2022-05-31 09:40 1.3M 
[  ]geepack_1.3.4.tar.gz2022-05-31 08:30 388K 
[  ]univOutl_0.4.tar.gz2022-05-31 08:20 15K 
[  ]secr_4.5.5.tar.gz2022-05-31 06:00 1.1M 
[  ]geojsonsf_2.0.3.tar.gz2022-05-31 01:20 1.4M 
[  ]arulesCBA_1.2.4.tar.gz2022-05-31 00:20 196K 
[  ]DisaggregateTS_2.0.0.tar.gz2022-05-30 23:10 27K 
[  ]RRF_1.9.4.tar.gz2022-05-30 21:50 72K 
[  ]immunarch_0.6.9.tar.gz2022-05-30 21:00 4.8M 
[  ]adapt4pv_0.2-2.tar.gz2022-05-30 20:30 221K 
[  ]afpt_1.1.0.2.tar.gz2022-05-30 20:30 134K 
[  ]metapack_0.2.0.tar.gz2022-05-30 20:30 121K 
[  ]mapsf_0.5.0.tar.gz2022-05-30 18:40 1.8M 
[  ]Corbi_0.6-2.tar.gz2022-05-30 18:30 425K 
[  ]QCGWAS_1.0-9.tar.gz2022-05-30 18:30 627K 
[  ]CausalModels_0.1.0.tar.gz2022-05-30 17:40 19K 
[  ]bcpa_1.3.2.tar.gz2022-05-30 14:30 497K 
[  ]usincometaxes_0.4.0.tar.gz2022-05-30 14:30 478K 
[  ]IDE_0.3.1.tar.gz2022-05-30 14:10 805K 
[  ]SPOTMisc_1.19.26.tar.gz2022-05-30 14:10 1.9M 
[  ]modelbased_0.8.1.tar.gz2022-05-30 14:10 1.8M 
[  ]tsfgrnn_1.0.2.tar.gz2022-05-30 14:10 81K 
[  ]Qtools_1.5.6.tar.gz2022-05-30 13:20 321K 
[  ]funGp_0.3.0.tar.gz2022-05-30 13:20 252K 
[  ]text_0.9.90.tar.gz2022-05-30 13:20 1.7M 
[  ]clue_0.3-61.tar.gz2022-05-30 12:56 577K 
[  ]coveffectsplot_1.0.2.tar.gz2022-05-30 12:50 2.3M 
[  ]chron_2.3-57.tar.gz2022-05-30 12:25 37K 
[  ]cclust_0.6-24.tar.gz2022-05-30 12:25 12K 
[  ]gghalves_0.1.3.tar.gz2022-05-30 12:10 84K 
[  ]smaa_0.3-1.tar.gz2022-05-30 12:10 952K 
[  ]sorvi_0.8.20.tar.gz2022-05-30 12:00 83K 
[  ]admiral.test_0.2.0.tar.gz2022-05-30 11:50 961K 
[  ]cobs_1.3-5.tar.gz2022-05-30 11:40 127K 
[  ]rdwd_1.6.0.tar.gz2022-05-30 11:40 1.8M 
[  ]grafify_2.3.0.tar.gz2022-05-30 11:30 2.6M 
[  ]lpirfs_0.2.1.tar.gz2022-05-30 11:30 1.0M 
[  ]actilifecounts_1.0.0.tar.gz2022-05-30 11:00 640K 
[  ]cccm_0.1.0.tar.gz2022-05-30 11:00 9.0K 
[  ]tracee_0.0.1.tar.gz2022-05-30 10:40 83K 
[  ]persDx_0.1.0.tar.gz2022-05-30 10:30 5.4K 
[  ]avidaR_1.1.2.tar.gz2022-05-30 10:00 31K 
[  ]dispositionEffect_1.0.1.tar.gz2022-05-30 09:50 1.0M 
[  ]GGIR_2.7-1.tar.gz2022-05-30 09:10 3.2M 
[  ]babsim.hospital_11.8.8.tar.gz2022-05-30 09:00 2.2M 
[  ]bsts_0.9.8.tar.gz2022-05-30 09:00 305K 
[  ]threeBrain_0.2.5.tar.gz2022-05-30 09:00 1.9M 
[  ]uniah_1.1.tar.gz2022-05-30 09:00 8.4K 
[  ]ChoiceModelR_1.3.0.tar.gz2022-05-30 08:50 248K 
[  ]censusxy_1.1.0.tar.gz2022-05-30 08:50 941K 
[  ]deformula_0.1.2.tar.gz2022-05-30 08:40 11K 
[  ]mapfit_0.9.9.tar.gz2022-05-30 08:40 166K 
[  ]pmledecon_0.2.1.tar.gz2022-05-30 08:40 6.7K 
[  ]bbw_0.2.0.tar.gz2022-05-30 04:50 1.9M 
[  ]sta_0.1.7.tar.gz2022-05-30 04:30 1.9M 
[  ]imageseg_0.5.0.tar.gz2022-05-30 00:40 3.5M 
[  ]ravetools_0.0.4.tar.gz2022-05-30 00:40 106K 
[  ]scINSIGHT_0.1.4.tar.gz2022-05-30 00:40 14K 
[  ]soundClass_0.0.9.2.tar.gz2022-05-30 00:40 45K 
[  ]lmom_2.9.tar.gz2022-05-29 23:30 339K 
[  ]lmomRFA_3.4.tar.gz2022-05-29 23:20 275K 
[  ]nngeo_0.4.6.tar.gz2022-05-29 22:30 459K 
[  ]WRSS_3.1.tar.gz2022-05-29 20:10 1.8M 
[  ]tidyRSS_2.0.5.tar.gz2022-05-29 18:50 930K 
[  ]NBDdirichlet_1.4.tar.gz2022-05-29 16:00 252K 
[  ]ggcorset_0.2.0.tar.gz2022-05-29 14:40 2.8M 
[  ]tree_1.0-42.tar.gz2022-05-29 13:19 47K 
[  ]gee_4.13-23.tar.gz2022-05-29 13:18 53K 
[  ]tesseract_5.1.0.tar.gz2022-05-29 12:50 435K 
[  ]qpdf_1.2.0.tar.gz2022-05-29 11:30 314K 
[  ]gpg_1.2.7.tar.gz2022-05-29 10:10 1.0M 
[  ]parameters_0.18.1.tar.gz2022-05-29 07:50 554K 
[  ]NBBttest_1.0.1.tar.gz2022-05-29 07:40 3.1M 
[  ]SSVS_2.0.0.tar.gz2022-05-29 07:40 3.4M 
[  ]eadrm_0.1.4.tar.gz2022-05-29 07:40 9.9K 
[  ]mhazard_0.2.1.tar.gz2022-05-29 07:40 32K 
[  ]fasano.franceschini.test_2.0.0.tar.gz2022-05-29 07:30 62K 
[  ]hhsmm_0.3.2.tar.gz2022-05-29 07:30 61K 
[  ]testDriveR_0.5.2.tar.gz2022-05-29 07:30 366K 
[  ]dibble_0.2.0.tar.gz2022-05-29 06:00 20K 
[  ]BondValuation_0.1.1.tar.gz2022-05-28 20:30 352K 
[  ]abclass_0.3.0.tar.gz2022-05-28 20:10 43K 
[  ]maybe_1.0.0.tar.gz2022-05-28 18:30 457K 
[  ]ipkg_1.0.5.tar.gz2022-05-28 18:00 1.7K 
[  ]ClustVarLV_2.1.1.tar.gz2022-05-28 17:20 256K 
[  ]bmemLavaan_0.5.tar.gz2022-05-28 16:40 330K 
[  ]hypervolume_3.0.4.tar.gz2022-05-28 16:40 538K 
[  ]HBSTM_1.0.2.tar.gz2022-05-28 15:50 1.4M 
[  ]bioimagetools_1.1.8.tar.gz2022-05-28 12:30 797K 
[  ]echarts4r_0.4.4.tar.gz2022-05-28 11:40 1.0M 
[  ]packer_0.1.3.tar.gz2022-05-28 11:30 54K 
[  ]embryogrowth_8.5.tar.gz2022-05-28 09:20 1.8M 
[  ]h2o_3.36.1.2.tar.gz2022-05-28 02:00 609K 
[  ]Boom_0.9.10.tar.gz2022-05-28 01:50 2.1M 
[  ]RVCompare_0.1.6.tar.gz2022-05-28 01:40 24K 
[  ]SGP_2.0-0.0.tar.gz2022-05-28 01:40 2.7M 
[  ]multivar_1.1.0.tar.gz2022-05-28 01:40 390K 
[  ]future_1.26.1.tar.gz2022-05-27 21:20 357K 
[  ]gmgm_1.1.1.tar.gz2022-05-27 20:40 419K 
[  ]gsDesign_3.3.0.tar.gz2022-05-27 20:30 1.6M 
[  ]HelpersMG_5.4.tar.gz2022-05-27 19:00 487K 
[  ]mixexp_1.2.7.tar.gz2022-05-27 16:30 39K 
[  ]RAT_0.3.0.tar.gz2022-05-27 15:10 266K 
[  ]hitandrun_0.5-6.tar.gz2022-05-27 15:10 38K 
[  ]cdfquantreg_1.3.1-1.tar.gz2022-05-27 15:00 266K 
[  ]genBaRcode_1.2.5.tar.gz2022-05-27 14:50 4.9M 
[  ]lingglosses_0.0.4.tar.gz2022-05-27 14:50 24K 
[  ]NSAE_0.4.0.tar.gz2022-05-27 14:40 28K 
[  ]TMB_1.9.0.tar.gz2022-05-27 14:40 725K 
[  ]cglasso_2.0.5.tar.gz2022-05-27 14:40 134K 
[  ]edecob_1.1.0.tar.gz2022-05-27 14:40 27K 
[  ]pdftools_3.2.1.tar.gz2022-05-27 12:10 914K 
[  ]genekitr_0.8.5.tar.gz2022-05-27 12:00 2.5M 
[  ]ggstatsplot_0.9.3.tar.gz2022-05-27 12:00 4.1M 
[  ]ggblanket_1.1.0.tar.gz2022-05-27 11:40 455K 
[  ]SGPdata_26.0-0.0.tar.gz2022-05-27 11:30 6.7M 
[  ]gbutils_0.5.tar.gz2022-05-27 11:30 108K 
[  ]whomds_1.1.0.tar.gz2022-05-27 11:30 3.6M 
[  ]nhdplusTools_0.5.3.tar.gz2022-05-27 11:00 2.8M 
[  ]PopGenReport_3.0.7.tar.gz2022-05-27 10:50 3.5M 
[  ]CatastRo_0.2.2.tar.gz2022-05-27 10:40 1.9M 
[  ]FuzzyClass_0.1.1.tar.gz2022-05-27 10:40 84K 
[  ]STOPES_0.2.tar.gz2022-05-27 10:40 5.8K 
[  ]biscale_1.0.0.tar.gz2022-05-27 10:40 2.6M 
[  ]dsb_1.0.2.tar.gz2022-05-27 10:40 3.0M 
[  ]PINstimation_0.1.0.tar.gz2022-05-27 10:30 2.1M 
[  ]DR.SC_2.9.tar.gz2022-05-27 10:20 1.6M 
[  ]SparseVFC_0.1.0.tar.gz2022-05-27 10:10 1.6M 
[  ]bdc_1.1.1.tar.gz2022-05-27 10:10 3.3M 
[  ]bbknnR_1.0.0.tar.gz2022-05-27 10:00 2.6M 
[  ]opGMMassessment_0.3.2.tar.gz2022-05-27 10:00 19K 
[  ]uniswappeR_0.6.0.tar.gz2022-05-27 10:00 29K 
[  ]vangogh_0.1.1.tar.gz2022-05-27 10:00 57K 
[  ]dynConfiR_0.0.1.tar.gz2022-05-27 09:50 436K 
[  ]plotBart_0.1.7.tar.gz2022-05-27 09:50 421K 
[  ]symbolicDA_0.6-3.tar.gz2022-05-27 09:50 1.5M 
[  ]RoBSA_1.0.0.tar.gz2022-05-27 09:40 144K 
[  ]fastTopics_0.6-135.tar.gz2022-05-27 09:30 4.5M 
[  ]NetDA_0.2.0.tar.gz2022-05-27 09:10 19K 
[  ]cmenet_0.1.2.tar.gz2022-05-27 09:10 20K 
[  ]gdiff_0.2-3.tar.gz2022-05-27 08:00 1.8M 
[  ]renv_0.15.5.tar.gz2022-05-27 01:10 961K 
[  ]OmicNavigator_1.11.5.tar.gz2022-05-26 22:20 715K 
[  ]reactable_0.3.0.tar.gz2022-05-26 21:50 456K 
[  ]sbtools_1.1.18.tar.gz2022-05-26 20:40 213K 
[  ]packrat_0.8.0.tar.gz2022-05-26 20:30 325K 
[  ]r4ss_1.44.0.tar.gz2022-05-26 20:00 559K 
[  ]BoomSpikeSlab_1.2.5.tar.gz2022-05-26 19:40 126K 
[  ]LSDsensitivity_1.2.2.tar.gz2022-05-26 18:50 538K 
[  ]nnlib2Rcpp_0.1.9.tar.gz2022-05-26 18:50 523K 
[  ]QuClu_1.0.1.tar.gz2022-05-26 18:40 5.0K 
[  ]ri2_0.4.0.tar.gz2022-05-26 18:20 290K 
[  ]rego_1.5.2.tar.gz2022-05-26 18:10 690K 
[  ]nloptr_2.0.3.tar.gz2022-05-26 17:40 2.1M 
[  ]rlas_1.6.0.tar.gz2022-05-26 17:20 571K 
[  ]pbo_1.3.5.tar.gz2022-05-26 16:40 1.0M 
[  ]ctmcd_1.4.2.tar.gz2022-05-26 16:30 532K 
[  ]ergm.ego_1.0.1.tar.gz2022-05-26 16:30 521K 
[  ]cchsflow_2.1.0.tar.gz2022-05-26 16:10 1.2M 
[  ]BiCausality_0.1.1.tar.gz2022-05-26 15:30 324K 
[  ]FAVAR_0.1.3.tar.gz2022-05-26 15:30 186K 
[  ]OPTtesting_1.0.0.tar.gz2022-05-26 15:30 7.4K 
[  ]ProjectionBasedClustering_1.1.8.tar.gz2022-05-26 15:30 99K 
[  ]mapbayr_0.7.3.tar.gz2022-05-26 15:30 90K 
[  ]effectsize_0.7.0.tar.gz2022-05-26 15:20 316K 
[  ]plotROC_2.3.0.tar.gz2022-05-26 15:10 830K 
[  ]sboost_0.1.2.tar.gz2022-05-26 15:10 730K 
[  ]SoupX_1.6.1.tar.gz2022-05-26 11:50 4.7M 
[  ]DendroSync_0.1.4.tar.gz2022-05-26 11:40 33K 
[  ]async_0.2.1.tar.gz2022-05-26 10:30 54K 
[  ]BioRssay_1.0.0.tar.gz2022-05-26 10:20 195K 
[  ]FGLMtrunc_0.1.0.tar.gz2022-05-26 10:20 480K 
[  ]MorphoTools2_1.0.0.0.tar.gz2022-05-26 09:00 757K 
[  ]mixedCCA_1.5.2.tar.gz2022-05-26 01:10 24K 
[  ]GLIDE_1.0.5.tar.gz2022-05-26 01:00 1.6M 
[  ]catIrt_0.5.1.tar.gz2022-05-26 00:50 80K 
[  ]markovchain_0.8.9.tar.gz2022-05-26 00:50 804K 
[  ]scar_0.2-2.tar.gz2022-05-26 00:50 70K 
[  ]dcurves_0.3.0.tar.gz2022-05-26 00:40 182K 
[  ]rpartScore_1.0-2.tar.gz2022-05-26 00:40 7.2K 
[  ]MapGAM_1.2-6.tar.gz2022-05-26 00:00 1.3M 
[  ]usethis_2.1.6.tar.gz2022-05-25 22:50 334K 
[  ]hapassoc_1.2-9.tar.gz2022-05-25 22:10 233K 
[  ]vetiver_0.1.5.tar.gz2022-05-25 22:00 202K 
[  ]tidypredict_0.4.9.tar.gz2022-05-25 21:20 1.0M 
[  ]swCRTdesign_3.2.tar.gz2022-05-25 20:30 34K 
[  ]PUPAIM_0.3.1.tar.gz2022-05-25 19:50 77K 
[  ]StereoMorph_1.6.7.tar.gz2022-05-25 17:50 1.0M 
[  ]pogit_1.3.0.tar.gz2022-05-25 17:50 103K 
[  ]GeneralizedUmatrix_1.2.4.tar.gz2022-05-25 17:30 705K 
[  ]bpr_1.0.5.tar.gz2022-05-25 17:30 28K 
[  ]habCluster_1.0.5.tar.gz2022-05-25 17:30 1.1M 
[  ]discnorm_0.2.1.tar.gz2022-05-25 17:20 20K 
[  ]cdcatR_1.0.6.tar.gz2022-05-25 17:10 107K 
[  ]traitdataform_0.6.8.tar.gz2022-05-25 17:10 377K 
[  ]GAIPE_1.1.tar.gz2022-05-25 16:20 6.2K 
[  ]RFpredInterval_1.0.6.tar.gz2022-05-25 16:20 364K 
[  ]monotone_0.1.2.tar.gz2022-05-25 16:00 15K 
[  ]MLGL_0.6.7.tar.gz2022-05-25 15:50 37K 
[  ]RcppAPT_0.0.9.tar.gz2022-05-25 15:00 55K 
[  ]mlr3viz_0.5.9.tar.gz2022-05-25 14:30 728K 
[  ]mlr3learners_0.5.3.tar.gz2022-05-25 14:20 54K 
[  ]africamonitor_0.1.2.tar.gz2022-05-25 14:00 20K 
[  ]binGroup2_1.2.4.tar.gz2022-05-25 13:00 387K 
[  ]r2spss_0.3.2.tar.gz2022-05-25 13:00 403K 
[  ]seqHMM_1.2.1-1.tar.gz2022-05-25 13:00 2.6M 
[  ]eurlex_0.4.2.tar.gz2022-05-25 12:20 340K 
[  ]epiR_2.0.48.tar.gz2022-05-25 11:10 939K 
[  ]radiant.data_1.4.2.tar.gz2022-05-25 10:50 1.8M 
[  ]radiant.model_1.4.4.tar.gz2022-05-25 10:50 575K 
[  ]MeTo_0.1.1.tar.gz2022-05-25 10:20 21K 
[  ]SecDim_2.2.tar.gz2022-05-25 10:20 2.1M 
[  ]SoilHyP_0.1.6.tar.gz2022-05-25 10:20 109K 
[  ]basefun_1.1-3.tar.gz2022-05-25 10:20 22K 
[  ]OPTS_0.1.tar.gz2022-05-25 09:50 3.8K 
[  ]SynDI_0.1.0.tar.gz2022-05-25 09:50 106K 
[  ]nimbleNoBounds_1.0.1.tar.gz2022-05-25 09:50 47K 
[  ]ClusROC_1.0.1.tar.gz2022-05-25 09:40 65K 
[  ]dycdtools_0.4.2.tar.gz2022-05-25 09:40 56K 
[  ]AlgDesign_1.2.1.tar.gz2022-05-25 09:30 498K 
[  ]lacrmr_1.0.5.tar.gz2022-05-25 09:30 215K 
[  ]meteospain_0.0.4.tar.gz2022-05-25 09:30 301K 
[  ]multifunc_0.9.4.tar.gz2022-05-25 09:30 1.6M 
[  ]radiant_1.4.2.tar.gz2022-05-25 09:30 2.3M 
[  ]shadowr_0.0.2.tar.gz2022-05-25 09:30 193K 
[  ]ergm.count_4.1.1.tar.gz2022-05-25 09:10 1.3M 
[  ]relliptical_1.2.0.tar.gz2022-05-25 09:10 69K 
[  ]AzureStor_3.7.0.tar.gz2022-05-25 09:00 256K 
[  ]hibayes_1.1.0.tar.gz2022-05-25 08:40 4.5M 
[  ]tvmediation_1.1.0.tar.gz2022-05-25 08:40 519K 
[  ]BayesMallows_1.2.0.tar.gz2022-05-25 01:50 1.9M 
[  ]GeoWeightedModel_1.0.2.tar.gz2022-05-25 01:50 1.1M 
[  ]bcdata_0.3.1.tar.gz2022-05-25 01:50 2.6M 
[  ]clusterSim_0.50-1.tar.gz2022-05-25 01:50 3.3M 
[  ]composits_0.1.1.tar.gz2022-05-25 01:50 3.6M 
[  ]gtfstools_1.1.0.tar.gz2022-05-25 01:50 1.0M 
[  ]IFC_0.1.5.tar.gz2022-05-25 01:40 390K 
[  ]sleev_1.0.2.tar.gz2022-05-25 01:40 285K 
[  ]timedeppar_1.0.2.tar.gz2022-05-25 01:40 48K 
[  ]nanostringr_0.3.0.tar.gz2022-05-25 00:30 508K 
[  ]TBEST_5.2.tar.gz2022-05-24 22:10 113K 
[  ]Andromeda_0.6.1.tar.gz2022-05-24 22:00 238K 
[  ]Rdsdp_1.0.5.2.tar.gz2022-05-24 21:50 270K 
[  ]wTO_2.0.1.tar.gz2022-05-24 21:50 86K 
[  ]ZetaSuite_1.0.1.tar.gz2022-05-24 21:40 3.6M 
[  ]RcppXPtrUtils_0.1.2.tar.gz2022-05-24 21:10 6.0K 
[  ]TreeTools_1.7.2.tar.gz2022-05-24 21:10 919K 
[  ]VineCopula_2.4.4.tar.gz2022-05-24 21:10 435K 
[  ]dexter_1.2.1.tar.gz2022-05-24 21:10 1.7M 
[  ]openssl_2.0.2.tar.gz2022-05-24 21:10 1.1M 
[  ]shinyFiles_0.9.2.tar.gz2022-05-24 21:10 348K 
[  ]campfin_1.0.9.tar.gz2022-05-24 20:50 518K 
[  ]GaussSuppression_0.3.0.tar.gz2022-05-24 20:40 41K 
[  ]HostSwitch_0.1.1.tar.gz2022-05-24 20:30 186K 
[  ]POSetR_1.1.0.tar.gz2022-05-24 19:40 62K 
[  ]audubon_0.2.0.tar.gz2022-05-24 19:30 128K 
[  ]ggisotonic_0.1.2.tar.gz2022-05-24 17:50 79K 
[  ]nlmixr2_2.0.6.tar.gz2022-05-24 17:50 3.0M 
[  ]cdmTools_1.0.2.tar.gz2022-05-24 13:00 44K 
[  ]nLTT_1.4.8.tar.gz2022-05-24 13:00 854K 
[  ]spNNGP_0.1.8.tar.gz2022-05-24 13:00 3.1M 
[  ]subscore_3.3.tar.gz2022-05-24 13:00 28K 
[  ]eurodata_1.4.2.tar.gz2022-05-24 12:50 19K 
[  ]mand_1.1.tar.gz2022-05-24 12:50 2.7M 
[  ]IPEC_1.0.3.tar.gz2022-05-24 12:40 86K 
[  ]CoOL_1.1.2.tar.gz2022-05-24 12:20 24K 
[  ]cosinor_1.2.2.tar.gz2022-05-24 12:20 28K 
[  ]MBSP_2.0.tar.gz2022-05-24 12:10 6.1K 
[  ]SDLfilter_2.2.1.tar.gz2022-05-24 12:10 718K 
[  ]micompr_1.1.2.tar.gz2022-05-24 12:10 1.7M 
[  ]nodeSub_1.2.4.tar.gz2022-05-24 12:10 174K 
[  ]rr_1.4.1.tar.gz2022-05-24 12:10 73K 
[  ]languageserver_0.3.13.tar.gz2022-05-24 12:00 78K 
[  ]rsae_0.2.tar.gz2022-05-24 12:00 235K 
[  ]fanc_2.3.5.tar.gz2022-05-24 11:50 32K 
[  ]spc4sts_0.6.3.tar.gz2022-05-24 11:50 23K 
[  ]predictMe_0.1.tar.gz2022-05-24 11:40 4.2M 
[  ]copyseparator_1.0.0.tar.gz2022-05-24 11:30 93K 
[  ]pasteAsComment_0.2.0.tar.gz2022-05-24 11:30 1.9K 
[  ]DWLS_0.1.0.tar.gz2022-05-24 11:20 172K 
[  ]opdisDownsampling_0.8.2.tar.gz2022-05-24 10:50 2.8M 
[  ]digitalDLSorteR_0.3.0.tar.gz2022-05-24 10:30 4.6M 
[  ]wowa_1.0.2.tar.gz2022-05-24 10:30 12K 
[  ]Directional_5.5.tar.gz2022-05-24 10:20 110K 
[  ]CausCor_0.1.2.tar.gz2022-05-24 08:10 9.2K 
[  ]gt_0.6.0.tar.gz2022-05-24 06:40 1.1M 
[  ]nseval_0.4.2.tar.gz2022-05-24 06:40 68K 
[  ]AntibodyTiters_0.1.24.tar.gz2022-05-24 06:10 97K 
[  ]support.BWS2_0.4-0.tar.gz2022-05-24 05:40 26K 
[  ]CNprep_2.2.tar.gz2022-05-24 05:10 3.9M 
[  ]CORE_3.2.tar.gz2022-05-24 05:00 23K 
[  ]CMplot_4.1.0.tar.gz2022-05-24 04:20 1.7M 
[  ]disordR_0.0-9-1.tar.gz2022-05-24 02:10 316K 
[  ]oscar_1.0.4.tar.gz2022-05-24 01:20 493K 
[  ]santaR_1.2.3.tar.gz2022-05-24 01:20 2.3M 
[  ]superml_0.5.5.tar.gz2022-05-24 01:20 181K 
[  ]condGEE_0.2.0.tar.gz2022-05-24 01:00 19K 
[  ]shazam_1.1.1.tar.gz2022-05-24 00:50 1.7M 
[  ]ramchoice_2.1.tar.gz2022-05-24 00:00 75K 
[  ]miRtest_2.0.tar.gz2022-05-23 22:50 276K 
[  ]robmed_0.11.0.tar.gz2022-05-23 22:00 788K 
[  ]jenga_1.2.0.tar.gz2022-05-23 21:40 13K 
[  ]orthogonalsplinebasis_0.1.7.tar.gz2022-05-23 21:00 8.3K 
[  ]KoboconnectR_1.1.1.tar.gz2022-05-23 20:30 29K 
[  ]import_1.3.0.tar.gz2022-05-23 20:30 91K 
[  ]gjam_2.6.2.tar.gz2022-05-23 20:20 332K 
[  ]lidaRtRee_4.0.1.tar.gz2022-05-23 20:20 549K 
[  ]stuart_0.10.0.tar.gz2022-05-23 20:20 106K 
[  ]text2map_0.1.5.tar.gz2022-05-23 20:20 2.7M 
[  ]MHCtools_1.4.2.tar.gz2022-05-23 20:10 107K 
[  ]fastglm_0.0.3.tar.gz2022-05-23 18:50 103K 
[  ]gtrendsR_1.5.1.tar.gz2022-05-23 18:40 1.5M 
[  ]nombre_0.4.1.tar.gz2022-05-23 18:20 427K 
[  ]cata_0.0.10.9.tar.gz2022-05-23 17:30 65K 
[  ]corto_1.1.11.tar.gz2022-05-23 17:30 3.4M 
[  ]keras_2.9.0.tar.gz2022-05-23 17:30 3.4M 
[  ]harmonizer_0.3.0.tar.gz2022-05-23 17:20 2.0M 
[  ]RcmdrPlugin.BiclustGUI_1.1.3.1.tar.gz2022-05-23 15:03 4.4M 
[  ]outbreaker2_1.1.3.tar.gz2022-05-23 14:20 1.3M 
[  ]MiMIR_1.4.tar.gz2022-05-23 13:30 2.0M 
[  ]GNE_0.99-4.tar.gz2022-05-23 13:10 257K 
[  ]RadioSonde_4.2.tar.gz2022-05-23 13:10 332K 
[  ]R2HTML_2.3.3.tar.gz2022-05-23 11:40 308K 
[  ]nsga2R_1.1.tar.gz2022-05-23 11:10 6.5K 
[  ]speaq_2.7.0.tar.gz2022-05-23 11:10 3.0M 
[  ]EUfootball_0.0.1.tar.gz2022-05-23 10:30 1.4M 
[  ]randomForest_4.7-1.1.tar.gz2022-05-23 10:27 79K 
[  ]FNN_1.1.3.1.tar.gz2022-05-23 10:27 78K 
[  ]mverse_0.1.0.tar.gz2022-05-23 10:10 2.6M 
[  ]pcSteiner_1.0.0.1.tar.gz2022-05-23 10:02 200K 
[  ]flare_1.7.0.1.tar.gz2022-05-23 10:02 1.2M 
[  ]SVMMaj_0.2.9.1.tar.gz2022-05-23 10:02 467K 
[  ]ML2Pvae_1.0.0.1.tar.gz2022-05-23 10:02 185K 
[  ]nlmixr2plot_2.0.6.tar.gz2022-05-23 09:50 703K 
[  ]rQCC_2.22.5.tar.gz2022-05-23 08:30 1.0M 
[  ]fossilbrush_1.0.2.tar.gz2022-05-22 01:10 1.2M 
[  ]hetu_1.0.7.tar.gz2022-05-22 01:10 70K 
[  ]spOccupancy_0.3.2.tar.gz2022-05-22 01:10 801K 
[  ]BayesOrdDesign_0.1.1.tar.gz2022-05-22 01:00 19K 
[  ]csurvey_1.3.tar.gz2022-05-22 01:00 32K 
[  ]enetLTS_1.1.0.tar.gz2022-05-22 01:00 34K 
[  ]pdfetch_0.2.7.tar.gz2022-05-22 01:00 11K 
[  ]pgmm_1.2.6.tar.gz2022-05-22 01:00 49K 
[  ]jmvReadWrite_0.3.2.tar.gz2022-05-21 21:50 363K 
[  ]plotmo_3.6.2.tar.gz2022-05-21 21:30 1.2M 
[  ]WebPower_0.7.tar.gz2022-05-21 18:20 54K 
[  ]RankAggSIgFUR_0.1.0.tar.gz2022-05-21 17:30 55K 
[  ]gbifdb_0.1.2.tar.gz2022-05-21 17:10 293K 
[  ]IsoplotRgui_4.4.tar.gz2022-05-21 15:20 2.0M 
[  ]IsoplotR_4.4.tar.gz2022-05-21 14:00 243K 
[  ]DataVisualizations_1.2.3.tar.gz2022-05-21 12:50 2.8M 
[  ]network_1.17.2.tar.gz2022-05-21 09:40 503K 
[  ]fracture_0.2.1.tar.gz2022-05-21 09:20 88K 
[  ]rpart.plot_3.1.1.tar.gz2022-05-21 09:20 656K 
[  ]tensorflow_2.9.0.tar.gz2022-05-21 09:20 59K 
[  ]rtables_0.5.1.tar.gz2022-05-21 08:50 709K 
[  ]lmtp_1.3.0.tar.gz2022-05-21 08:40 357K 
[  ]RSQL_0.2.1.tar.gz2022-05-21 08:20 31K 
[  ]correlation_0.8.1.tar.gz2022-05-20 23:50 3.4M 
[  ]seismic_1.1.tar.gz2022-05-20 23:30 67K 
[  ]statsExpressions_1.3.2.tar.gz2022-05-20 21:50 3.2M 
[  ]conf_1.7.1.tar.gz2022-05-20 20:30 1.5M 
[  ]LocalControl_1.1.3.tar.gz2022-05-20 20:00 1.9M 
[  ]FCPS_1.3.1.tar.gz2022-05-20 18:40 2.8M 
[  ]meifly_0.3.1.tar.gz2022-05-20 18:40 5.3K 
[  ]fritools_3.5.0.tar.gz2022-05-20 17:50 137K 
[  ]invGauss_1.2.tar.gz2022-05-20 17:50 15K 
[  ]mikropml_1.3.0.tar.gz2022-05-20 17:40 2.7M 
[  ]praznik_11.0.0.tar.gz2022-05-20 17:30 412K 
[  ]UWHAM_1.1.tar.gz2022-05-20 16:00 243K 
[  ]iWeigReg_1.1.tar.gz2022-05-20 15:50 252K 
[  ]frscore_0.2.0.tar.gz2022-05-20 15:40 20K 
[  ]porridge_0.3.1.tar.gz2022-05-20 15:20 53K 
[  ]RAthena_2.6.0.tar.gz2022-05-20 15:10 344K 
[  ]noctua_2.6.0.tar.gz2022-05-20 15:00 408K 
[  ]EpiInvert_0.1.1.tar.gz2022-05-20 14:50 65K 
[  ]Yamm_1.3.2.tar.gz2022-05-20 14:50 29K 
[  ]tidyquant_1.0.4.tar.gz2022-05-20 14:50 1.3M 
[  ]tidyseurat_0.5.3.tar.gz2022-05-20 14:50 1.3M 
[  ]BootWPTOS_1.2.1.tar.gz2022-05-20 14:40 12K 
[  ]adiv_2.1.2.tar.gz2022-05-20 14:10 718K 
[  ]micEconAids_0.6-20.tar.gz2022-05-20 14:10 384K 
[  ]Haplin_7.3.0.tar.gz2022-05-20 14:00 1.4M 
[  ]tidytransit_1.3.1.tar.gz2022-05-20 13:10 4.3M 
[  ]tfarima_0.3.2.tar.gz2022-05-20 12:50 809K 
[  ]DQAgui_0.2.0.tar.gz2022-05-20 11:40 48K 
[  ]freealg_1.0-7.tar.gz2022-05-20 11:30 768K 
[  ]HMR_1.0.2.tar.gz2022-05-20 11:10 285K 
[  ]mclust_5.4.10.tar.gz2022-05-20 11:10 2.6M 
[  ]RInSp_1.2.5.tar.gz2022-05-20 10:40 54K 
[  ]ICC_2.4.0.tar.gz2022-05-20 09:30 8.5K 
[  ]rockchalk_1.8.152.tar.gz2022-05-20 09:30 2.3M 
[  ]summarytools_1.0.1.tar.gz2022-05-20 09:30 1.2M 
[  ]survAUC_1.1-1.tar.gz2022-05-20 09:30 26K 
[  ]tidyHeatmap_1.8.1.tar.gz2022-05-20 09:20 4.1M 
[  ]finbif_0.6.5.tar.gz2022-05-20 08:20 1.0M 
[  ]classifly_0.4.1.tar.gz2022-05-20 08:10 16K 
[  ]DGEobj.utils_1.0.6.tar.gz2022-05-20 01:50 1.6M 
[  ]FRESA.CAD_3.4.2.tar.gz2022-05-19 23:40 1.7M 
[  ]seqinr_4.2-16.tar.gz2022-05-19 23:00 3.4M 
[  ]MKLE_1.0.0.tar.gz2022-05-19 22:50 5.9K 
[  ]RcppCWB_0.5.3.tar.gz2022-05-19 22:50 1.1M 
[  ]mod2rm_0.1.0.tar.gz2022-05-19 21:20 7.5K 
[  ]nzilbb.labbcat_1.1-1.tar.gz2022-05-19 21:00 92K 
[  ]piggyback_0.1.3.tar.gz2022-05-19 20:50 516K 
[  ]ivaBSS_1.0.0.tar.gz2022-05-19 19:00 16K 
[  ]supcluster_1.0.1.tar.gz2022-05-19 16:50 43K 
[  ]cape_3.1.1.tar.gz2022-05-19 15:40 2.1M 
[  ]matsindf_0.3.11.tar.gz2022-05-19 15:20 169K 
[  ]r3PG_0.1.4.tar.gz2022-05-19 13:50 365K 
[  ]STARTS_1.3-8.tar.gz2022-05-19 13:20 96K 
[  ]x12_1.10.3.tar.gz2022-05-19 11:20 156K 
[  ]ModEstM_0.0.1.tar.gz2022-05-19 10:10 2.0K 
[  ]SoundShape_1.2.1.tar.gz2022-05-19 09:50 774K 
[  ]pomdp_1.0.3.tar.gz2022-05-19 09:50 328K 
[  ]chromatographR_0.4.1.tar.gz2022-05-19 09:40 2.5M 
[  ]DQAstats_0.3.0.tar.gz2022-05-19 09:30 189K 
[  ]abc_2.2.1.tar.gz2022-05-19 09:20 849K 
[  ]cellpypes_0.1.3.tar.gz2022-05-19 09:00 2.4M 
[  ]sits_1.0.0.tar.gz2022-05-19 09:00 2.0M 
[  ]DepCens_0.2.1.tar.gz2022-05-19 08:50 30K 
[  ]GEInter_0.3.2.tar.gz2022-05-19 08:50 2.7M 
[  ]QBMS_0.8.0.tar.gz2022-05-19 08:50 38K 
[  ]RadOnc_1.1.6.tar.gz2022-05-19 08:50 2.4M 
[  ]inti_0.5.6.tar.gz2022-05-19 08:50 2.5M 
[  ]powerpkg_1.6.tar.gz2022-05-19 08:50 8.7K 
[  ]qrjoint_2.0-6.tar.gz2022-05-19 05:40 71K 
[  ]nplplot_4.6.tar.gz2022-05-19 00:30 29K 
[  ]MatchIt_4.4.0.tar.gz2022-05-19 00:20 1.6M 
[  ]GerminaR_2.1.4.tar.gz2022-05-19 00:10 1.5M 
[  ]brmsmargins_0.2.0.tar.gz2022-05-19 00:10 900K 
[  ]BiocManager_1.30.18.tar.gz2022-05-18 23:20 283K 
[  ]dipm_1.7.tar.gz2022-05-18 23:10 52K 
[  ]TSdisaggregation_2.0.0.tar.gz2022-05-18 21:00 26K 
[  ]smlmkalman_0.1.0.tar.gz2022-05-18 21:00 2.8M 
[  ]ROpenCVLite_4.55.2.tar.gz2022-05-18 20:20 31K 
[  ]namedropR_2.3.3.tar.gz2022-05-18 19:50 935K 
[  ]DLPCA_0.0.2.tar.gz2022-05-18 19:00 10K 
[  ]ScaleSpikeSlab_1.0.tar.gz2022-05-18 19:00 2.1M 
[  ]T2Qv_0.1.0.tar.gz2022-05-18 19:00 14K 
[  ]naive_1.0.0.tar.gz2022-05-18 19:00 37K 
[  ]ThomasJeffersonUniv_0.1.0.tar.gz2022-05-18 18:40 3.8K 
[  ]grwat_0.0.2.tar.gz2022-05-18 18:40 1.7M 
[  ]qbr_1.0.0.tar.gz2022-05-18 18:40 8.4K 
[  ]shinybrowser_1.0.0.tar.gz2022-05-18 18:40 30K 
[  ]protoshiny_0.1.0.tar.gz2022-05-18 18:30 3.3M 
[  ]rbmi_1.1.4.tar.gz2022-05-18 18:30 308K 
[  ]epiDisplay_3.5.0.2.tar.gz2022-05-18 16:20 184K 
[  ]cinaR_0.2.3.tar.gz2022-05-18 16:00 2.7M 
[  ]deeptime_0.2.2.tar.gz2022-05-18 16:00 425K 
[  ]rdataretriever_3.1.0.tar.gz2022-05-18 16:00 36K 
[  ]graph4lg_1.6.0.tar.gz2022-05-18 15:50 1.1M 
[  ]mlr3verse_0.2.5.tar.gz2022-05-18 15:50 7.6K 
[  ]LAM_0.6-19.tar.gz2022-05-18 15:40 113K 
[  ]REndo_2.4.5.tar.gz2022-05-18 15:40 1.2M 
[  ]tram_0.7-1.tar.gz2022-05-18 15:40 2.0M 
[  ]dobin_1.0.3.tar.gz2022-05-18 15:30 126K 
[  ]NewmanOmics_1.0.10.tar.gz2022-05-18 15:20 928K 
[  ]sentopics_0.7.1.tar.gz2022-05-18 15:20 1.2M 
[  ]bdpar_3.0.2.tar.gz2022-05-18 11:30 370K 
[  ]monaco_0.2.2.tar.gz2022-05-18 11:20 3.6M 
[  ]EigenR_1.2.3.tar.gz2022-05-18 11:00 20K 
[  ]pathwayTMB_0.1.2.tar.gz2022-05-18 10:30 729K 
[  ]CACIMAR_1.0.0.tar.gz2022-05-18 10:20 2.0M 
[  ]mnlfa_0.2-4.tar.gz2022-05-18 10:10 25K 
[  ]opencpu_2.2.8.tar.gz2022-05-18 10:10 367K 
[  ]DIZtools_0.0.5.tar.gz2022-05-18 09:50 27K 
[  ]hdnom_6.0.1.tar.gz2022-05-18 09:50 2.2M 
[  ]ICtest_0.3-5.tar.gz2022-05-18 09:30 1.0M 
[  ]spatstat.core_2.4-4.tar.gz2022-05-18 09:30 1.3M 
[  ]GEint_1.0.tar.gz2022-05-18 09:20 77K 
[  ]rsolr_0.0.13.tar.gz2022-05-18 09:10 389K 
[  ]Rbeast_0.9.4.tar.gz2022-05-18 08:50 779K 
[  ]ReviewR_2.3.8.tar.gz2022-05-18 08:50 2.2M 
[  ]htestClust_0.2.2.tar.gz2022-05-18 08:50 100K 
[  ]maat_1.1.0.tar.gz2022-05-18 08:50 1.2M 
[  ]LPRelevance_3.3.tar.gz2022-05-18 08:20 173K 
[  ]webshot2_0.1.0.tar.gz2022-05-18 08:00 1.7M 
[  ]GUniFrac_1.6.tar.gz2022-05-17 23:50 718K 
[  ]randomizationInference_1.0.4.tar.gz2022-05-17 22:00 11K 
[  ]LongCART_3.2.tar.gz2022-05-17 21:10 119K 
[  ]GEOmap_2.5-0.tar.gz2022-05-17 20:30 2.4M 
[  ]rxode2_2.0.7.tar.gz2022-05-17 19:50 3.2M 
[  ]DiNAMIC.Duo_1.0.1.tar.gz2022-05-17 19:30 943K 
[  ]designer_0.1.0.tar.gz2022-05-17 19:10 258K 
[  ]fctbases_1.1.1.tar.gz2022-05-17 19:10 17K 
[  ]spBayes_0.4-6.tar.gz2022-05-17 19:00 696K 
[  ]iscoCrosswalks_1.0.0.tar.gz2022-05-17 18:50 368K 
[  ]europeanaR_0.1.0.tar.gz2022-05-17 18:40 41K 
[  ]EMLI_0.1.0.tar.gz2022-05-17 18:30 5.8K 
[  ]geosimilarity_1.1.tar.gz2022-05-17 18:20 39K 
[  ]loadshaper_1.1.1.tar.gz2022-05-17 18:20 1.6M 
[  ]arcpullr_0.2.5.tar.gz2022-05-17 17:50 1.5M 
[  ]solvebio_2.14.0.tar.gz2022-05-17 17:20 41K 
[  ]textometry_0.1.6.tar.gz2022-05-17 17:10 15K 
[  ]localScore_1.0.8.tar.gz2022-05-17 17:00 1.3M 
[  ]r2rtf_0.3.5.tar.gz2022-05-17 17:00 198K 
[  ]hmer_1.0.1.tar.gz2022-05-17 16:50 2.4M 
[  ]immer_1.3-3.tar.gz2022-05-17 16:00 413K 
[  ]mdmb_1.6-5.tar.gz2022-05-17 16:00 241K 
[  ]repoRter.nih_0.1.3.tar.gz2022-05-17 16:00 589K 
[  ]Superpower_0.2.0.tar.gz2022-05-17 15:50 3.4M 
[  ]DDPNA_0.3.1.tar.gz2022-05-17 14:20 1.9M 
[  ]ggbraid_0.2.2.tar.gz2022-05-17 12:40 3.4M 
[  ]DrDimont_0.1.3.tar.gz2022-05-17 12:20 1.6M 
[  ]EATME_0.1.0.tar.gz2022-05-17 12:10 37K 
[  ]Rwclust_0.0.1.tar.gz2022-05-17 11:50 112K 
[  ]xefun_0.1.0.tar.gz2022-05-17 11:50 5.6K 
[  ]chronicler_0.2.0.tar.gz2022-05-17 11:40 259K 
[  ]dimensionalAnalysis_0.1.0.tar.gz2022-05-17 11:40 3.3K 
[  ]DEBBI_0.1.0.tar.gz2022-05-17 11:30 225K 
[  ]EvoPhylo_0.1.tar.gz2022-05-17 11:30 2.7M 
[  ]tipsae_0.0.6.tar.gz2022-05-17 11:30 3.3M 
[  ]CEOdata_1.2.0.1.tar.gz2022-05-17 11:20 199K 
[  ]lgcp_1.8.tar.gz2022-05-17 11:20 307K 
[  ]nlmixr2extra_2.0.6.tar.gz2022-05-17 11:20 42K 
[  ]FLSSS_9.1.1.tar.gz2022-05-17 11:10 316K 
[  ]GLDEX_2.0.0.9.tar.gz2022-05-17 11:10 93K 
[  ]fido_1.0.1.tar.gz2022-05-17 11:10 1.1M 
[  ]sirt_3.12-66.tar.gz2022-05-17 11:10 1.8M 
[  ]tmt_0.3.1-2.tar.gz2022-05-17 11:10 747K 
[  ]rmdformats_1.0.4.tar.gz2022-05-17 10:50 1.9M 
[  ]Rlgt_0.1-4.tar.gz2022-05-17 09:50 263K 
[  ]gmodels_2.18.1.1.tar.gz2022-05-17 07:00 33K 
[  ]ggmatplot_0.1.2.tar.gz2022-05-17 04:20 760K 
[  ]TestDesign_1.3.3.tar.gz2022-05-17 01:30 769K 
[  ]nph_2.1.tar.gz2022-05-17 01:20 1.8M 
[  ]riAFTBART_0.3.2.tar.gz2022-05-17 01:20 26K 
[  ]brnn_0.9.2.tar.gz2022-05-16 23:00 940K 
[  ]mrgsolve_1.0.4.tar.gz2022-05-16 22:20 375K 
[  ]kselection_0.2.1.tar.gz2022-05-16 21:50 7.9K 
[  ]grpSLOPE_0.3.1.tar.gz2022-05-16 21:00 58K 
[  ]UBCRM_1.0.2.tar.gz2022-05-16 20:30 10K 
[  ]robin_1.1.1.tar.gz2022-05-16 20:30 294K 
[  ]cuRe_1.1.0.tar.gz2022-05-16 20:20 332K 
[  ]mlma_6.2-1.tar.gz2022-05-16 19:40 75K 
[  ]psborrow_0.2.0.tar.gz2022-05-16 19:40 237K 
[  ]RcmdrPlugin.coin_1.0-23.tar.gz2022-05-16 18:30 19K 
[  ]RcmdrPlugin.ROC_1.0-19.tar.gz2022-05-16 18:20 35K 
[  ]fdaPOIFD_1.0.3.tar.gz2022-05-16 18:10 300K 
[  ]hudr_1.1.0.tar.gz2022-05-16 18:10 4.2K 
[  ]eegkitdata_1.1.tar.gz2022-05-16 16:50 1.3M 
[  ]intensitynet_1.3.0.tar.gz2022-05-16 15:50 1.5M 
[  ]RSEIS_4.1-1.tar.gz2022-05-16 15:30 2.4M 
[  ]SAEval_0.1.5.tar.gz2022-05-16 15:10 962K 
[  ]ggquickeda_0.2.2.tar.gz2022-05-16 13:40 4.4M 
[  ]optmatch_0.10.3.tar.gz2022-05-16 12:20 1.0M 
[  ]ouch_2.18.tar.gz2022-05-16 12:10 50K 
[  ]ecochange_2.9.tar.gz2022-05-16 12:00 1.0M 
[  ]eventstream_0.1.1.tar.gz2022-05-16 10:10 3.5M 
[  ]datawizard_0.4.1.tar.gz2022-05-16 10:00 597K 
[  ]DGEobj_1.1.2.tar.gz2022-05-16 09:10 2.1M 
[  ]mnorm_1.0.1.tar.gz2022-05-16 09:10 38K 
[  ]LAWBL_1.5.0.tar.gz2022-05-16 09:00 482K 
[  ]csppData_0.2.61.tar.gz2022-05-16 09:00 7.2M 
[  ]mma_10.6-1.tar.gz2022-05-16 08:50 249K 
[  ]workboots_0.2.0.tar.gz2022-05-16 08:40 256K 
[  ]ciftiTools_0.9.0.tar.gz2022-05-16 08:10 4.3M 
[  ]rmangal_2.1.1.tar.gz2022-05-16 02:20 1.7M 
[  ]cohorts_1.0.1.tar.gz2022-05-16 00:10 827K 
[  ]L2DensityGoFtest_0.5.0.tar.gz2022-05-15 21:20 9.1K 
[  ]MatrixExtra_0.1.10.tar.gz2022-05-15 20:30 205K 
[  ]mlr3pipelines_0.4.1.tar.gz2022-05-15 20:20 328K 
[  ]whitebox_2.1.4.tar.gz2022-05-15 19:20 497K 
[  ]attachment_0.2.5.tar.gz2022-05-15 14:40 172K 
[  ]PASWR_1.3.tar.gz2022-05-15 13:50 171K 
[  ]gsignal_0.3-5.tar.gz2022-05-15 13:40 1.1M 
[  ]roclang_0.2.0.tar.gz2022-05-15 12:50 15K 
[  ]mmabig_3.1-0.tar.gz2022-05-15 02:10 72K 
[  ]ssdtools_1.0.2.tar.gz2022-05-15 01:50 2.6M 
[  ]HDPenReg_0.94.8.tar.gz2022-05-15 01:30 308K 
[  ]TAM_4.0-16.tar.gz2022-05-15 01:20 881K 
[  ]concstats_0.1.2.tar.gz2022-05-15 01:20 684K 
[  ]reldist_1.7-1.tar.gz2022-05-15 01:20 186K 
[  ]rolog_0.9.4.tar.gz2022-05-15 01:20 3.7M 
[  ]spBayesSurv_1.1.6.tar.gz2022-05-15 01:20 217K 
[  ]BAYSTAR_0.2-10.tar.gz2022-05-15 01:10 19K 
[  ]photobiologyInOut_0.4.24.tar.gz2022-05-15 01:10 1.4M 
[  ]RCzechia_1.9.2.tar.gz2022-05-14 22:30 2.8M 
[  ]V8_4.2.0.tar.gz2022-05-14 21:00 667K 
[  ]navigatr_0.1.2.tar.gz2022-05-14 18:10 12K 
[  ]eatRep_0.14.3.tar.gz2022-05-14 17:50 870K 
[  ]lightr_1.7.0.tar.gz2022-05-14 15:50 3.5M 
[  ]spNetwork_0.4.3.2.tar.gz2022-05-14 14:00 4.2M 
[  ]pa_1.2-2.tar.gz2022-05-14 12:30 4.7M 
[  ]DEM_0.0.0.2.tar.gz2022-05-14 09:30 1.6M 
[  ]startup_0.18.0.tar.gz2022-05-14 09:30 72K 
[  ]tpn_1.3.tar.gz2022-05-14 08:40 10K 
[  ]scCATCH_3.1.tar.gz2022-05-14 08:30 1.8M 
[  ]doolkit_1.42.1.tar.gz2022-05-14 08:10 3.1M 
[  ]gsloid_0.2.0.tar.gz2022-05-14 08:10 479K 
[  ]photobiologyLEDs_0.5.0.tar.gz2022-05-14 08:10 383K 
[  ]egor_1.22.5.tar.gz2022-05-14 02:00 3.0M 
[  ]pscore_0.4.0.tar.gz2022-05-14 00:30 34K 
[  ]gap_1.2.3-6.tar.gz2022-05-14 00:10 3.2M 
[  ]PhageCocktail_1.0.3.tar.gz2022-05-13 23:50 28K 
[  ]PVplr_0.1.1.tar.gz2022-05-13 23:10 1.0M 
[  ]hlaR_0.1.3.tar.gz2022-05-13 23:00 112K 
[  ]LSDinterface_1.2.1.tar.gz2022-05-13 22:30 57K 
[  ]bumbl_1.0.2.tar.gz2022-05-13 22:20 261K 
[  ]moveHMM_1.8.tar.gz2022-05-13 22:20 1.3M 
[  ]scoringutils_1.0.0.tar.gz2022-05-13 22:20 3.3M 
[  ]semtree_0.9.18.tar.gz2022-05-13 22:20 369K 
[  ]pepe_1.2.0.tar.gz2022-05-13 18:40 1.7M 
[  ]linelist_0.0.1.tar.gz2022-05-13 18:30 55K 
[  ]NiLeDAM_0.2.tar.gz2022-05-13 18:10 183K 
[  ]geomaroc_0.1.1.tar.gz2022-05-13 18:00 7.2K 
[  ]jgsbook_1.0.tar.gz2022-05-13 18:00 66K 
[  ]berryFunctions_1.21.14.tar.gz2022-05-13 16:40 724K 
[  ]ecpc_3.1.tar.gz2022-05-13 16:30 83K 
[  ]mycobacrvR_1.1.tar.gz2022-05-13 16:30 6.9K 
[  ]squeezy_1.1-1.tar.gz2022-05-13 16:20 21K 
[  ]unifir_0.2.1.tar.gz2022-05-13 16:10 3.9M 
[  ]vein_0.9.6.tar.gz2022-05-13 16:10 3.1M 
[  ]NMOF_2.5-1.tar.gz2022-05-13 14:40 1.9M 
[  ]aRtsy_0.1.8.tar.gz2022-05-13 13:10 148K 
[  ]circularEV_0.1.1.tar.gz2022-05-13 11:10 2.4M 
[  ]terminaldigits_0.1.0.tar.gz2022-05-13 11:10 46K 
[  ]unmarked_1.2.5.tar.gz2022-05-13 11:10 1.0M 
[  ]RNeXML_2.4.7.tar.gz2022-05-13 11:00 470K 
[  ]insight_0.17.1.tar.gz2022-05-13 11:00 844K 
[  ]CDM_8.1-12.tar.gz2022-05-13 10:50 1.1M 
[  ]diceR_1.2.0.tar.gz2022-05-13 10:50 757K 
[  ]extlasso_0.3.tar.gz2022-05-13 10:50 11K 
[  ]projpred_2.1.2.tar.gz2022-05-13 10:50 461K 
[  ]NovelDistns_0.1.0.tar.gz2022-05-13 10:40 10K 
[  ]Renvlp_3.1.tar.gz2022-05-13 10:40 78K 
[  ]hglasso_1.3.tar.gz2022-05-13 10:20 13K 
[  ]tkImgR_0.0.5.tar.gz2022-05-13 10:10 23K 
[  ]GLDreg_1.1.0.tar.gz2022-05-13 09:30 19K 
[  ]roxygen2_7.2.0.tar.gz2022-05-13 09:30 271K 
[  ]iheiddown_0.9.3.tar.gz2022-05-13 09:20 4.6M 
[  ]makepipe_0.2.0.tar.gz2022-05-13 09:20 499K 
[  ]ahaz_1.15.tar.gz2022-05-13 08:40 267K 
[  ]matlab2r_1.1.1.tar.gz2022-05-13 08:40 21K 
[  ]RCT_1.1.2.tar.gz2022-05-13 08:30 28K 
[  ]moderndive_0.5.4.tar.gz2022-05-13 08:00 3.3M 
[  ]metaplus_1.0-4.tar.gz2022-05-13 07:40 266K 
[  ]pcoxtime_1.0.4.tar.gz2022-05-13 02:10 46K 
[  ]stacks_0.2.3.tar.gz2022-05-13 01:10 2.9M 
[  ]molaR_5.0.tar.gz2022-05-13 00:30 1.8M 
[  ]COMIX_0.1.6.tar.gz2022-05-13 00:00 123K 
[  ]subscreen_3.0.7.tar.gz2022-05-13 00:00 68K 
[  ]pheno_1.7-0.tar.gz2022-05-12 23:40 21K 
[  ]geosptdb_1.0-1.tar.gz2022-05-12 23:30 319K 
[  ]rvHPDT_4.0.tar.gz2022-05-12 23:30 19K 
[  ]lba_2.4.5.tar.gz2022-05-12 23:20 72K 
[  ]iml_0.11.0.tar.gz2022-05-12 23:10 478K 
[  ]BCE_2.2.0.tar.gz2022-05-12 23:00 1.8M 
[  ]distill_1.4.tar.gz2022-05-12 23:00 238K 
[  ]rdnb_0.1-5.tar.gz2022-05-12 23:00 24K 
[  ]mlr3fairness_0.3.0.tar.gz2022-05-12 21:30 458K 
[  ]pbANOVA_0.1.0.tar.gz2022-05-12 21:10 21K 
[  ]CARBayesST_3.3.tar.gz2022-05-12 18:30 3.3M 
[  ]rTG_1.0.1.tar.gz2022-05-12 18:30 22K 
[  ]CARBayes_5.3.tar.gz2022-05-12 17:20 4.3M 
[  ]BCT_1.2.tar.gz2022-05-12 16:00 77K 
[  ]CARBayesdata_3.0.tar.gz2022-05-12 15:30 330K 
[  ]kmodR_0.2.0.tar.gz2022-05-12 13:40 11K 
[  ]irtoys_0.2.2.tar.gz2022-05-12 11:50 611K 
[  ]sas7bdat_0.6.tar.gz2022-05-12 11:10 314K 
[  ]biogeom_1.0.5.tar.gz2022-05-12 10:40 962K 
[  ]metrica_1.2.3.tar.gz2022-05-12 10:40 842K 
[  ]s3.resourcer_1.0.1.tar.gz2022-05-12 10:40 19K 
[  ]CopSens_0.1.0.tar.gz2022-05-12 10:30 3.5M 
[  ]getwiki_0.9.0.tar.gz2022-05-12 10:20 11K 
[  ]robflreg_1.0.tar.gz2022-05-12 10:20 2.4M 
[  ]FloodFreqPlot_0.1.0.tar.gz2022-05-12 10:10 19K 
[  ]sspm_0.9.1.tar.gz2022-05-12 10:10 3.1M 
[  ]FRESHD_1.0.tar.gz2022-05-12 10:00 41K 
[  ]IPEDSuploadables_2.4.5.tar.gz2022-05-12 10:00 131K 
[  ]causalDisco_0.9.1.tar.gz2022-05-12 09:50 38K 
[  ]currentSurvival_1.1.tar.gz2022-05-12 09:20 23K 
[  ]gRim_0.2.9.tar.gz2022-05-12 09:10 239K 
[  ]simer_0.9.0.0.tar.gz2022-05-12 09:10 400K 
[  ]PMA2_2.1.tar.gz2022-05-12 09:00 74K 
[  ]svrep_0.2.0.tar.gz2022-05-12 09:00 101K 
[  ]immcp_1.0.3.tar.gz2022-05-12 07:50 26K 
[  ]SearchTrees_0.5.3.tar.gz2022-05-12 01:20 12K 
[  ]schtools_0.2.1.tar.gz2022-05-12 01:20 1.4M 
[  ]prevR_4.0.0.tar.gz2022-05-12 01:10 2.6M 
[  ]themis_0.2.2.tar.gz2022-05-12 00:30 120K 
[  ]fsdaR_0.7-0.tar.gz2022-05-12 00:00 1.7M 
[  ]filehashSQLite_0.2-6.tar.gz2022-05-11 20:50 5.5K 
[  ]krippendorffsalpha_1.1-2.tar.gz2022-05-11 20:40 354K 
[  ]BGLR_1.1.0.tar.gz2022-05-11 20:20 4.7M 
[  ]Rcgmin_2022-4.30.tar.gz2022-05-11 19:20 16K 
[  ]reticulate_1.25.tar.gz2022-05-11 19:20 1.5M 
[  ]blavaan_0.4-3.tar.gz2022-05-11 19:00 888K 
[  ]box_1.1.2.tar.gz2022-05-11 19:00 536K 
[  ]BET_0.5.0.tar.gz2022-05-11 18:40 26K 
[  ]multispatialCCM_1.2.tar.gz2022-05-11 18:20 13K 
[  ]LA_2.1.tar.gz2022-05-11 17:30 11K 
[  ]stanette_2.21.4.tar.gz2022-05-11 17:30 643K 
[  ]stdmod_0.1.7.1.tar.gz2022-05-11 16:40 2.9M 
[  ]multibiplotGUI_1.1.tar.gz2022-05-11 16:30 27K 
[  ]ActCR_0.3.0.tar.gz2022-05-11 15:40 264K 
[  ]PSweight_1.1.7.tar.gz2022-05-11 14:30 1.0M 
[  ]latentnet_2.10.6.tar.gz2022-05-11 14:30 126K 
[  ]transforEmotion_0.1.1.tar.gz2022-05-11 14:30 1.6M 
[  ]NetIndices_1.4.4.1.tar.gz2022-05-11 14:10 84K 
[  ]modQR_0.1.3.tar.gz2022-05-11 14:10 43K 
[  ]superb_0.95.0.tar.gz2022-05-11 14:10 4.9M 
[  ]MixGHD_2.3.7.tar.gz2022-05-11 13:50 67K 
[  ]RankResponse_4.0.0.tar.gz2022-05-11 13:50 5.0K 
[  ]maskRangeR_1.1.tar.gz2022-05-11 13:50 1.7M 
[  ]GetTDData_1.5.1.tar.gz2022-05-11 13:40 294K 
[  ]PCRedux_1.1-2.tar.gz2022-05-11 13:40 1.9M 
[  ]TreeSearch_1.1.2.tar.gz2022-05-11 13:20 1.8M 
[  ]r2d2_1.0.1.tar.gz2022-05-11 13:20 22K 
[  ]LIM_1.4.7.tar.gz2022-05-11 12:10 1.4M 
[  ]corpustools_0.4.10.tar.gz2022-05-11 12:00 694K 
[  ]eventdataR_0.3.0.tar.gz2022-05-11 12:00 1.0M 
[  ]LS2Wstat_2.1-4.tar.gz2022-05-11 11:40 16K 
[  ]shinyWidgets_0.7.0.tar.gz2022-05-11 11:40 734K 
[  ]gamboostLSS_2.0-6.tar.gz2022-05-11 11:30 1.5M 
[  ]rnetcarto_0.2.5.tar.gz2022-05-11 11:30 80K 
[  ]camtrapR_2.2.0.tar.gz2022-05-11 11:20 4.8M 
[  ]OneSampleMR_0.1.2.tar.gz2022-05-11 11:10 50K 
[  ]glmmLasso_1.6.1.tar.gz2022-05-11 10:50 68K 
[  ]upsetjs_1.11.0.tar.gz2022-05-11 10:50 1.0M 
[  ]fitHeavyTail_0.1.4.tar.gz2022-05-11 10:40 589K 
[  ]SECP_0.1.5.tar.gz2022-05-11 10:30 5.7K 
[  ]bbmle_1.0.25.tar.gz2022-05-11 10:20 513K 
[  ]SpiceFP_0.1.1.tar.gz2022-05-11 10:10 1.2M 
[  ]cncaGUI_1.1.tar.gz2022-05-11 10:10 34K 
[  ]transfR_0.1.2.tar.gz2022-05-11 10:10 2.0M 
[  ]comf_0.1.11.tar.gz2022-05-11 10:00 253K 
[  ]penalizedSVM_1.1.3.tar.gz2022-05-11 09:30 59K 
[  ]influence.SEM_2.3.tar.gz2022-05-11 09:00 22K 
[  ]ccpsyc_0.2.6.tar.gz2022-05-11 07:50 68K 
[  ]rmapshaper_0.4.6.tar.gz2022-05-11 01:00 763K 
[  ]pacs_0.4.5.tar.gz2022-05-11 00:50 491K 
[  ]httr2_0.2.1.tar.gz2022-05-11 00:30 118K 
[  ]bidask_1.0.0.tar.gz2022-05-11 00:10 11K 
[  ]DT_0.23.tar.gz2022-05-10 23:20 1.4M 
[  ]blogdown_1.10.tar.gz2022-05-10 22:30 81K 
[  ]xfun_0.31.tar.gz2022-05-10 22:30 123K 
[  ]leaflet.extras2_1.2.0.tar.gz2022-05-10 21:40 1.0M 
[  ]circlize_0.4.15.tar.gz2022-05-10 21:30 2.4M 
[  ]dostats_1.3.3.tar.gz2022-05-10 21:30 13K 
[  ]PL94171_1.0.2.tar.gz2022-05-10 20:10 271K 
[  ]tsModel_0.6-1.tar.gz2022-05-10 20:00 150K 
[  ]mvtsplot_1.0-4.tar.gz2022-05-10 19:50 2.0M 
[  ]optimx_2022-4.30.tar.gz2022-05-10 19:50 538K 
[  ]hybridEnsemble_1.7.8.tar.gz2022-05-10 19:40 49K 
[  ]statespacer_0.4.1.tar.gz2022-05-10 19:40 260K 
[  ]streamMOA_1.2-4.tar.gz2022-05-10 19:30 3.1M 
[  ]psych_2.2.5.tar.gz2022-05-10 19:00 1.5M 
[  ]psychTools_2.2.5.tar.gz2022-05-10 19:00 2.7M 
[  ]svDialogstcltk_1.0.0.tar.gz2022-05-10 18:50 16K 
[  ]graDiEnt_1.0.1.tar.gz2022-05-10 18:40 9.5K 
[  ]squashinformr_0.2.6.tar.gz2022-05-10 18:30 278K 
[  ]rdecision_1.1.1.tar.gz2022-05-10 18:00 478K 
[  ]shinybusy_0.3.1.tar.gz2022-05-10 18:00 2.0M 
[  ]bp_2.1.0.tar.gz2022-05-10 17:50 1.5M 
[  ]svKomodo_1.0.0.tar.gz2022-05-10 17:40 20K 
[  ]independenceWeights_0.0.1.tar.gz2022-05-10 17:20 240K 
[  ]gdata_2.18.0.1.tar.gz2022-05-10 16:42 1.0M 
[  ]EGAnet_1.1.0.tar.gz2022-05-10 16:10 2.6M 
[  ]stagePop_1.1-2.tar.gz2022-05-10 15:50 502K 
[  ]MLMusingR_0.2.0.tar.gz2022-05-10 15:40 770K 
[  ]Bhat_0.9-12.tar.gz2022-05-10 15:30 23K 
[  ]poisDoubleSamp_1.1.1.tar.gz2022-05-10 15:10 9.6K 
[  ]riot_1.0.0.tar.gz2022-05-10 15:10 4.1M 
[  ]jpstat_0.2.1.tar.gz2022-05-10 15:00 10K 
[  ]interp_1.1-2.tar.gz2022-05-10 14:50 90K 
[  ]schoolmath_0.4.1.tar.gz2022-05-10 14:50 695K 
[  ]saeHB.panel_0.1.1.tar.gz2022-05-10 14:40 34K 
[  ]BayesRGMM_2.2.tar.gz2022-05-10 14:30 396K 
[  ]lemna_1.0.0.tar.gz2022-05-10 14:30 436K 
[  ]rstpm2_1.5.6.tar.gz2022-05-10 14:30 1.5M 
[  ]wikibooks_0.2.1.tar.gz2022-05-10 14:30 76K 
[  ]plotwidgets_0.5.1.tar.gz2022-05-10 14:20 276K 
[  ]Tratamentos.ad_0.2.3.tar.gz2022-05-10 14:00 58K 
[  ]JWileymisc_1.3.0.tar.gz2022-05-10 13:40 452K 
[  ]sasLM_0.8.1.tar.gz2022-05-10 13:40 947K 
[  ]Canek_0.2.1.tar.gz2022-05-10 12:50 3.6M 
[  ]PopulationGrowthR_0.1.1.tar.gz2022-05-10 12:40 790K 
[  ]nbc4va_1.2.tar.gz2022-05-10 12:40 383K 
[  ]thriftr_1.1.7.tar.gz2022-05-10 12:00 39K 
[  ]onlineforecast_1.0.1.tar.gz2022-05-10 11:30 2.5M 
[  ]svSweave_1.0.0.tar.gz2022-05-10 11:30 38K 
[  ]N2H4_0.6.3.tar.gz2022-05-10 11:20 9.9K 
[  ]DNMF_1.4.2.tar.gz2022-05-10 11:10 7.2K 
[  ]googleVis_0.7.0.tar.gz2022-05-10 10:50 583K 
[  ]VARDetect_0.1.6.tar.gz2022-05-10 10:00 181K 
[  ]intccr_3.0.4.tar.gz2022-05-10 10:00 1.7M 
[  ]msgps_1.3.4.tar.gz2022-05-10 09:10 19K 
[  ]semTools_0.5-6.tar.gz2022-05-10 09:00 1.4M 
[  ]gwrr_0.2-2.tar.gz2022-05-10 08:50 10K 
[  ]svDialogs_1.1.0.tar.gz2022-05-10 07:40 46K 
[  ]cansim_0.3.11.tar.gz2022-05-10 07:30 206K 
[  ]regport_0.3.0.tar.gz2022-05-10 07:30 189K 
[  ]svHttp_1.0.4.tar.gz2022-05-10 07:30 22K 
[  ]CCAMLRGIS_4.0.0.tar.gz2022-05-10 05:20 2.1M 
[  ]HDtweedie_1.2.tar.gz2022-05-10 04:20 254K 
[  ]DescTools_0.99.45.tar.gz2022-05-10 00:50 2.5M 
[  ]arrow_8.0.0.tar.gz2022-05-10 00:50 4.6M 
[  ]lpme_1.1.3.tar.gz2022-05-10 00:00 27K 
[  ]rgdal_1.5-32.tar.gz2022-05-10 00:00 4.3M 
[  ]stream_1.5-1.tar.gz2022-05-10 00:00 2.5M 
[  ]gendata_1.2.0.tar.gz2022-05-09 23:50 4.0K 
[  ]ecd_0.9.2.4.tar.gz2022-05-09 23:10 2.1M 
[  ]astsa_1.15.tar.gz2022-05-09 22:20 625K 
[  ]spldv_0.1.1.tar.gz2022-05-09 21:50 20K 
[  ]hornpa_1.1.0.tar.gz2022-05-09 21:40 3.0K 
[  ]rfigshare_0.3.8.tar.gz2022-05-09 21:40 817K 
[  ]barcode_1.3.0.tar.gz2022-05-09 21:30 125K 
[  ]dragracer_0.1.7.tar.gz2022-05-09 21:10 218K 
[  ]rgabriel_0.9.tar.gz2022-05-09 21:10 4.2K 
[  ]bioRad_0.6.0.tar.gz2022-05-09 20:40 4.4M 
[  ]plpoisson_0.3.0.tar.gz2022-05-09 20:40 51K 
[  ]fairml_0.6.3.tar.gz2022-05-09 20:20 966K 
[  ]YaleToolkit_4.2.3.tar.gz2022-05-09 19:20 141K 
[  ]tidytext_0.3.3.tar.gz2022-05-09 19:20 3.0M 
[  ]hqmisc_0.2-1.tar.gz2022-05-09 19:00 7.8K 
[  ]choplump_1.1.1.tar.gz2022-05-09 17:50 540K 
[  ]FusionLearn_0.2.1.tar.gz2022-05-09 17:31 2.5M 
[  ]minval_0.8-2.tar.gz2022-05-09 17:00 355K 
[  ]nimbleCarbon_0.2.1.tar.gz2022-05-09 17:00 437K 
[  ]DIME_1.3.0.tar.gz2022-05-09 16:50 27K 
[  ]PLSiMCpp_1.0.2.tar.gz2022-05-09 16:50 28K 
[  ]medfate_2.7.3.tar.gz2022-05-09 16:50 571K 
[  ]rateratio.test_1.1.tar.gz2022-05-09 16:50 116K 
[  ]DescToolsAddIns_1.10.tar.gz2022-05-09 16:40 189K 
[  ]hbim_1.1.tar.gz2022-05-09 16:40 382K 
[  ]ggRandomForests_2.2.0.tar.gz2022-05-09 16:30 2.3M 
[  ]dLagM_1.1.8.tar.gz2022-05-09 15:50 73K 
[  ]scorecard_0.3.7.tar.gz2022-05-09 15:50 90K 
[  ]leiden_0.4.2.tar.gz2022-05-09 15:20 2.8M 
[  ]decisionSupport_1.111.tar.gz2022-05-09 14:30 3.4M 
[  ]FrF2_2.2-3.tar.gz2022-05-09 14:20 440K 
[  ]raters_2.0.2.tar.gz2022-05-09 14:20 9.0K 
[  ]saeHB.twofold_0.1.1.tar.gz2022-05-09 14:20 86K 
[  ]fdacluster_0.1.1.tar.gz2022-05-09 14:10 2.7M 
[  ]lisrelToR_0.1.5.tar.gz2022-05-09 14:10 7.8K 
[  ]nestfs_1.0.2.tar.gz2022-05-09 14:10 727K 
[  ]rminqa_0.1.1.tar.gz2022-05-09 14:10 57K 
[  ]betaBayes_1.0.1.tar.gz2022-05-09 14:00 73K 
[  ]FREG_1.1.tar.gz2022-05-09 13:50 3.6M 
[  ]GeneF_1.0.1.tar.gz2022-05-09 13:40 5.0K 
[  ]RMM_0.1.0.tar.gz2022-05-09 13:30 47K 
[  ]ZINARp_0.1.0.tar.gz2022-05-09 13:30 6.4K 
[  ]gratia_0.7.3.tar.gz2022-05-09 13:20 4.6M 
[  ]StratigrapheR_1.2.5.tar.gz2022-05-09 13:10 690K 
[  ]randomLCA_1.1-2.tar.gz2022-05-09 13:00 316K 
[  ]FAMT_2.6.tar.gz2022-05-09 12:20 3.2M 
[  ]ghyp_1.6.2.tar.gz2022-05-09 12:10 1.1M 
[  ]BE_0.2.1.tar.gz2022-05-09 11:50 135K 
[  ]langevitour_0.4.tar.gz2022-05-09 11:30 526K 
[  ]mvMORPH_1.1.6.tar.gz2022-05-09 11:30 1.5M 
[  ]Voss_0.1.5.tar.gz2022-05-09 11:20 3.1K 
[  ]EL_1.1.tar.gz2022-05-09 11:10 12K 
[  ]quantdr_1.2.2.tar.gz2022-05-09 11:10 630K 
[  ]ExtremalDep_0.0.3-5.tar.gz2022-05-09 11:00 215K 
[  ]dnapath_0.7.4.tar.gz2022-05-09 11:00 541K 
[  ]robmixglm_1.2-3.tar.gz2022-05-09 11:00 213K 
[  ]Ternary_2.1.0.tar.gz2022-05-09 10:50 2.8M 
[  ]ssgraph_1.13.tar.gz2022-05-09 10:50 173K 
[  ]svSocket_1.1.0.tar.gz2022-05-09 10:50 73K 
[  ]RRphylo_2.6.3.tar.gz2022-05-09 10:40 2.3M 
[  ]gRain_1.3.10.tar.gz2022-05-09 10:40 323K 
[  ]lm.beta_1.6-2.tar.gz2022-05-09 10:40 217K 
[  ]locits_1.7.5.tar.gz2022-05-09 10:40 57K 
[  ]pcmabc_1.1.3.tar.gz2022-05-09 10:40 42K 
[  ]revdbayes_1.4.9.tar.gz2022-05-09 10:40 1.0M 
[  ]ContaminatedMixt_1.3.7.tar.gz2022-05-09 10:30 46K 
[  ]glmmML_1.1.3.tar.gz2022-05-09 10:30 325K 
[  ]smcure_2.1.tar.gz2022-05-09 10:30 13K 
[  ]domir_0.3.2.tar.gz2022-05-09 10:20 84K 
[  ]bolasso_0.2.0.tar.gz2022-05-09 10:10 254K 
[  ]clinPK_0.11.1.tar.gz2022-05-09 10:10 824K 
[  ]gap.datasets_0.0.5.tar.gz2022-05-09 10:10 2.3M 
[  ]mctq_0.2.0.tar.gz2022-05-09 10:00 452K 
[  ]tdcmStan_1.0.0.tar.gz2022-05-09 09:50 13K 
[  ]DoE.base_1.2-1.tar.gz2022-05-09 09:40 751K 
[  ]RIFS_0.1.6.tar.gz2022-05-09 09:40 4.6K 
[  ]BDgraph_2.67.tar.gz2022-05-09 09:30 3.0M 
[  ]LowRankQP_1.0.5.tar.gz2022-05-09 09:30 9.9K 
[  ]accrualPlot_1.0.1.tar.gz2022-05-09 09:30 191K 
[  ]newsmap_0.8.1.tar.gz2022-05-09 09:30 106K 
[  ]InferenceSMR_1.0.1.tar.gz2022-05-09 09:20 425K 
[  ]cosmoFns_1.1-1.tar.gz2022-05-09 09:20 7.8K 
[  ]primate_0.2.0.tar.gz2022-05-09 09:20 944K 
[  ]ConNEcT_0.7.27.tar.gz2022-05-09 09:10 22K 
[  ]mazeinda_0.0.2.tar.gz2022-05-09 09:10 269K 
[  ]forward_1.0.6.tar.gz2022-05-09 09:00 60K 
[  ]orthopolynom_1.0-6.tar.gz2022-05-09 08:58 33K 
[  ]lsa_0.73.3.tar.gz2022-05-09 08:58 119K 
[  ]Rphylopars_0.3.9.tar.gz2022-05-09 04:20 36K 
[  ]NPHMC_2.3.tar.gz2022-05-09 01:10 9.5K 
[  ]BayesNetBP_1.6.1.tar.gz2022-05-08 19:40 130K 
[  ]analogsea_1.0.6.tar.gz2022-05-08 19:30 103K 
[  ]astroFns_4.2-1.tar.gz2022-05-08 19:20 14K 
[  ]tensorTS_1.0.0.tar.gz2022-05-08 17:10 29K 
[  ]rly_1.7.4.tar.gz2022-05-08 15:00 78K 
[  ]SMR_2.0.2.tar.gz2022-05-08 05:30 5.1K 
[  ]RMKdiscrete_0.2.tar.gz2022-05-07 22:30 24K 
[  ]pointRes_2.0.1.tar.gz2022-05-07 20:10 655K 
[  ]ncf_1.3-2.tar.gz2022-05-07 17:30 48K 
[  ]bayescount_0.9.99-8.tar.gz2022-05-07 17:00 59K 
[  ]HardyWeinberg_1.7.5.tar.gz2022-05-07 14:20 831K 
[  ]RSQLite_2.2.14.tar.gz2022-05-07 14:20 3.5M 
[  ]SynchWave_1.1.2.tar.gz2022-05-07 13:20 19K 
[  ]GPFDA_3.1.2.tar.gz2022-05-07 12:20 1.2M 
[  ]tscopula_0.3.1.tar.gz2022-05-07 11:10 1.3M 
[  ]GSODR_3.1.5.tar.gz2022-05-07 08:50 3.7M 
[  ]poisson.glm.mix_1.3.tar.gz2022-05-07 08:50 95K 
[  ]faviconPlease_0.1.2.tar.gz2022-05-07 08:40 11K 
[  ]hdpGLM_1.0.2.tar.gz2022-05-07 02:10 610K 
[  ]prome_1.5.6.70.tar.gz2022-05-07 01:10 24K 
[  ]plumbr_0.6.10.tar.gz2022-05-06 20:30 24K 
[  ]PermAlgo_1.2.tar.gz2022-05-06 19:00 6.4K 
[  ]ff_4.0.7.tar.gz2022-05-06 18:10 323K 
[  ]liver_1.12.tar.gz2022-05-06 17:50 1.1M 
[  ]m61r_0.0.3.tar.gz2022-05-06 17:50 115K 
[  ]neatStats_1.11.0.tar.gz2022-05-06 17:10 368K 
[  ]RProtoBuf_0.4.19.tar.gz2022-05-06 16:40 1.0M 
[  ]JFE_2.5.3.tar.gz2022-05-06 15:40 612K 
[  ]nephro_1.3.tar.gz2022-05-06 15:30 7.0K 
[  ]archive_1.1.5.tar.gz2022-05-06 14:40 125K 
[  ]INSPECTumours_0.1.0.tar.gz2022-05-06 14:10 734K 
[  ]smurf_1.1.3.tar.gz2022-05-06 13:20 373K 
[  ]PhilipsHue_1.0.0.tar.gz2022-05-06 13:00 26K 
[  ]tvmComp_1.0.2.tar.gz2022-05-06 13:00 73K 
[  ]Robyn_3.6.3.tar.gz2022-05-06 12:50 885K 
[  ]rim_0.5.1.tar.gz2022-05-06 12:30 1.2M 
[  ]psychotree_0.16-0.tar.gz2022-05-06 11:40 338K 
[  ]datarobot_2.18.2.tar.gz2022-05-06 11:20 2.5M 
[  ]spatsurv_1.8.tar.gz2022-05-06 11:00 358K 
[  ]datamods_1.3.2.tar.gz2022-05-06 09:50 694K 
[  ]spatstat.utils_2.3-1.tar.gz2022-05-06 09:50 73K 
[  ]steepness_0.3-0.tar.gz2022-05-06 09:40 11K 
[  ]EpiLPS_1.0.5.tar.gz2022-05-06 09:20 32K 
[  ]smacof_2.1-5.tar.gz2022-05-06 09:04 1.0M 
[  ]aspect_1.0-6.tar.gz2022-05-06 09:04 29K 
[  ]gamboostMSM_1.1.88.tar.gz2022-05-06 09:00 6.7K 
[  ]moranajp_0.9.4.tar.gz2022-05-06 09:00 54K 
[  ]mvMonitoring_0.2.0.tar.gz2022-05-06 09:00 3.0M 
[  ]rdiversity_2.2.0.tar.gz2022-05-06 09:00 290K 
[  ]shinyAce_0.4.2.tar.gz2022-05-06 08:50 1.7M 
[  ]simMSM_1.1.42.tar.gz2022-05-06 08:50 14K 
[  ]spm_1.2.2.tar.gz2022-05-06 08:50 2.3M 
[  ]pandocfilters_0.1-5.tar.gz2022-05-06 08:40 156K 
[  ]stepR_2.1-3.tar.gz2022-05-06 01:50 662K 
[  ]hierfstat_0.5-11.tar.gz2022-05-06 01:40 193K 
[  ]QuantileGH_0.1.2.tar.gz2022-05-06 01:30 56K 
[  ]fastGHQuad_1.0.1.tar.gz2022-05-06 01:30 9.8K 
[  ]folio_1.1.0.tar.gz2022-05-06 01:20 365K 
[  ]modeLLtest_1.0.4.tar.gz2022-05-06 01:20 99K 
[  ]r2dii.match_0.1.0.tar.gz2022-05-06 01:20 75K 
[  ]r2dii.plot_0.3.0.tar.gz2022-05-06 01:20 175K 
[  ]terrainr_0.7.0.tar.gz2022-05-06 01:20 4.2M 
[  ]tipr_0.4.1.tar.gz2022-05-06 01:20 24K 
[  ]topmodel_0.7.4.tar.gz2022-05-05 23:30 87K 
[  ]baytrends_2.0.8.tar.gz2022-05-05 22:00 3.8M 
[  ]DCL_0.1.2.tar.gz2022-05-05 18:40 40K 
[  ]labelled_2.9.1.tar.gz2022-05-05 18:20 226K 
[  ]Runuran_0.36.tar.gz2022-05-05 17:50 835K 
[  ]Benchmarking_0.30.tar.gz2022-05-05 17:20 135K 
[  ]clusterHD_1.0.1.tar.gz2022-05-05 17:20 18K 
[  ]mgwrsar_1.0.tar.gz2022-05-05 17:20 2.0M 
[  ]RHawkes_1.0.tar.gz2022-05-05 16:40 894K 
[  ]genpathmox_0.8.tar.gz2022-05-05 16:40 95K 
[  ]sfaR_0.1.1.tar.gz2022-05-05 16:40 419K 
[  ]bamp_2.1.1.tar.gz2022-05-05 14:50 832K 
[  ]diffcor_0.7.1.tar.gz2022-05-05 14:50 3.4K 
[  ]flightsbr_0.2.0.tar.gz2022-05-05 14:50 1.5M 
[  ]multisite.accuracy_1.1.tar.gz2022-05-05 14:50 5.1K 
[  ]polmineR_0.8.6.tar.gz2022-05-05 14:50 1.7M 
[  ]r2dii.analysis_0.2.0.tar.gz2022-05-05 14:50 58K 
[  ]RQuantLib_0.4.16.tar.gz2022-05-05 14:30 186K 
[  ]GIGrvg_0.7.tar.gz2022-05-05 13:50 21K 
[  ]eatTools_0.7.2.tar.gz2022-05-05 13:00 36K 
[  ]bs4Dash_2.1.0.tar.gz2022-05-05 12:50 1.8M 
[  ]lpcde_0.0.1.tar.gz2022-05-05 12:10 39K 
[  ]bivariatemaps_1.0.tar.gz2022-05-05 11:20 3.1K 
[  ]dymo_1.1.0.tar.gz2022-05-05 10:00 37K 
[  ]lgrExtra_0.0.6.tar.gz2022-05-05 09:10 46K 
[  ]mda_0.5-3.tar.gz2022-05-05 09:10 762K 
[  ]memo_1.0.2.tar.gz2022-05-05 09:10 18K 
[  ]BIGL_1.6.6.tar.gz2022-05-05 09:00 414K 
[  ]FCVAR_0.1.4.tar.gz2022-05-05 09:00 401K 
[  ]ecodist_2.0.9.tar.gz2022-05-05 08:50 290K 
[  ]ipfp_1.0.2.tar.gz2022-05-05 08:50 4.5K 
[  ]r2dii.data_0.3.0.tar.gz2022-05-05 08:50 582K 
[  ]MixedIndTests_0.9.1.tar.gz2022-05-05 08:40 28K 
[  ]cml_0.0.5.tar.gz2022-05-05 08:40 5.4K 
[  ]missSOM_1.0.1.tar.gz2022-05-05 08:20 249K 
[  ]networkDynamic_0.11.2.tar.gz2022-05-05 08:20 694K 
[  ]bluebike_0.0.3.tar.gz2022-05-05 08:00 926K 
[  ]BartMixVs_1.0.0.tar.gz2022-05-05 07:50 91K 
[  ]biosensors.usc_1.0.tar.gz2022-05-05 07:40 1.1M 
[  ]trimr_1.1.1.tar.gz2022-05-05 04:20 67K 
[  ]ZillowR_1.0.0.tar.gz2022-05-05 04:10 22K 
[  ]Rlab_4.0.tar.gz2022-05-05 01:10 97K 
[  ]datasauRus_0.1.6.tar.gz2022-05-05 01:00 826K 
[  ]epocakir_0.9.8.tar.gz2022-05-05 01:00 40K 
[  ]lfe_2.8-8.tar.gz2022-05-05 01:00 1.1M 
[  ]rollRegres_0.1.4.tar.gz2022-05-05 01:00 74K 
[  ]mvSLOUCH_2.7.4.tar.gz2022-05-04 22:30 2.8M 
[  ]superMICE_1.1.1.tar.gz2022-05-04 22:00 8.4K 
[  ]countrycode_1.4.0.tar.gz2022-05-04 21:20 501K 
[  ]splusTimeSeries_1.5.4.tar.gz2022-05-04 19:20 652K 
[  ]mlr3hyperband_0.4.1.tar.gz2022-05-04 18:50 17K 
[  ]furrr_0.3.0.tar.gz2022-05-04 17:50 886K 
[  ]dendroTools_1.2.8.tar.gz2022-05-04 17:10 1.3M 
[  ]RALSA_1.2.0.tar.gz2022-05-04 16:00 287K 
[  ]Rcapture_1.4-4.tar.gz2022-05-04 15:20 95K 
[  ]lmDiallel_0.9.5.tar.gz2022-05-04 15:20 36K 
[  ]simDNAmixtures_1.0.1.tar.gz2022-05-04 14:40 116K 
[  ]GE_0.3.0.tar.gz2022-05-04 14:20 178K 
[  ]partialised_0.1.0.tar.gz2022-05-04 14:20 4.0K 
[  ]pec_2022.05.04.tar.gz2022-05-04 14:00 170K 
[  ]cvCovEst_1.1.0.tar.gz2022-05-04 13:50 467K 
[  ]fdatest_2.1.1.tar.gz2022-05-04 10:30 64K 
[  ]lidR_4.0.1.tar.gz2022-05-04 10:30 2.2M 
[  ]incubate_1.1.8.tar.gz2022-05-04 10:20 173K 
[  ]bbotk_0.5.3.tar.gz2022-05-04 09:40 111K 
[  ]familial_1.0.3.tar.gz2022-05-04 09:40 31K 
[  ]RCALI_0.3.2.tar.gz2022-05-04 09:30 1.0M 
[  ]RcmdrPlugin.UCA_5.1-1.tar.gz2022-05-04 09:30 51K 
[  ]sweater_0.1.6.tar.gz2022-05-04 09:30 518K 
[  ]MixviR_3.3.5.tar.gz2022-05-04 09:20 4.5M 
[  ]ggsurvey_1.0.0.tar.gz2022-05-04 09:20 7.1K 
[  ]TopSisWM_1.0.1.tar.gz2022-05-04 09:00 3.2K 
[  ]textrecipes_0.5.2.tar.gz2022-05-04 05:00 156K 
[  ]colorSpec_1.4-0.tar.gz2022-05-04 04:40 3.4M 
[  ]extRemes_2.1-2.tar.gz2022-05-04 04:30 501K 
[  ]httr_1.4.3.tar.gz2022-05-04 02:20 157K 
[  ]dfmta_1.7-3.tar.gz2022-05-04 01:10 65K 
[  ]bssm_2.0.1.tar.gz2022-05-04 01:00 2.4M 
[  ]datefixR_0.1.6.tar.gz2022-05-04 01:00 189K 
[  ]simhelpers_0.1.2.tar.gz2022-05-04 00:40 930K 
[  ]esquisse_1.1.1.tar.gz2022-05-03 23:20 2.3M 
[  ]lpdensity_2.3.1.tar.gz2022-05-03 23:20 52K 
[  ]highfrequency_0.9.4.tar.gz2022-05-03 21:50 2.2M 
[  ]splusTimeDate_2.5.3.tar.gz2022-05-03 21:10 148K 
[  ]pixelclasser_1.1.0.tar.gz2022-05-03 18:00 2.2M 
[  ]CorMID_0.1.6.tar.gz2022-05-03 17:30 43K 
[  ]geomapdata_2.0-0.tar.gz2022-05-03 16:30 1.2M 
[  ]mlr3fselect_0.7.1.tar.gz2022-05-03 15:40 58K 
[  ]caroline_0.8.0.tar.gz2022-05-03 15:30 40K 
[  ]gmGeostats_0.11.1.tar.gz2022-05-03 15:30 1.2M 
[  ]taxadb_0.1.5.tar.gz2022-05-03 15:30 173K 
[  ]zoolog_1.0.1.tar.gz2022-05-03 15:30 846K 
[  ]LabourMarketAreas_3.3.1.tar.gz2022-05-03 15:20 1.0M 
[  ]mlr3tuning_0.13.1.tar.gz2022-05-03 15:20 84K 
[  ]robcp_0.3.6.tar.gz2022-05-03 15:20 1.4M 
[  ]PCMRS_0.1-4.tar.gz2022-05-03 15:10 27K 
[  ]mixAR_0.22.7.tar.gz2022-05-03 15:10 277K 
[  ]arthistory_0.1.0.tar.gz2022-05-03 13:20 240K 
[  ]GPCMlasso_0.1-6.tar.gz2022-05-03 13:10 44K 
[  ]changer_0.0.5.tar.gz2022-05-03 13:10 5.4K 
[  ]UpSetVP_1.0.0.tar.gz2022-05-03 12:20 87K 
[  ]jpgrid_0.2.0.tar.gz2022-05-03 12:20 216K 
[  ]spots_0.1.0.tar.gz2022-05-03 12:10 222K 
[  ]PlasmaMutationDetector2_1.1.11.tar.gz2022-05-03 12:00 3.0M 
[  ]accessrmd_1.0.0.tar.gz2022-05-03 12:00 44K 
[  ]svyweight_0.1.0.tar.gz2022-05-03 12:00 58K 
[  ]codingMatrices_0.3.4.tar.gz2022-05-03 11:00 222K 
[  ]ProjectManagement_1.4.6.tar.gz2022-05-03 10:50 22K 
[  ]ngboostForecast_0.1.0.tar.gz2022-05-03 10:10 109K 
[  ]Polychrome_1.5.1.tar.gz2022-05-03 09:20 601K 
[  ]TailRank_3.2.2.tar.gz2022-05-03 09:20 177K 
[  ]oompaData_3.1.2.tar.gz2022-05-03 09:20 2.1M 
[  ]InspectChangepoint_1.2.tar.gz2022-05-03 09:00 17K 
[  ]biocompute_1.1.1.tar.gz2022-05-03 09:00 496K 
[  ]figpatch_0.2.tar.gz2022-05-03 09:00 4.6M 
[  ]ggplot2_3.3.6.tar.gz2022-05-03 09:00 2.9M 
[  ]mexhaz_2.3.tar.gz2022-05-03 09:00 228K 
[  ]tibble_3.1.7.tar.gz2022-05-03 09:00 659K 
[  ]tidycwl_1.0.7.tar.gz2022-05-03 09:00 730K 
[  ]SIBERG_2.0.3.tar.gz2022-05-03 08:50 149K 
[  ]integIRTy_1.0.7.tar.gz2022-05-03 08:50 1.2M 
[  ]plsRglm_1.5.0.tar.gz2022-05-03 01:52 1.5M 
[  ]greeks_0.6.0.tar.gz2022-05-03 01:42 16K 
[  ]objectProperties_0.6.8.tar.gz2022-05-03 01:02 10K 
[  ]corrsieve_1.6-9.tar.gz2022-05-03 00:52 7.4K 
[  ]ecespa_1.1-15.tar.gz2022-05-03 00:52 74K 
[  ]fHMM_1.0.2.tar.gz2022-05-03 00:52 2.3M 
[  ]intRvals_1.0.1.tar.gz2022-05-03 00:52 39K 
[  ]plsRbeta_0.2.9.tar.gz2022-05-03 00:52 2.5M 
[  ]replicateBE_1.1.3.tar.gz2022-05-03 00:52 291K 
[  ]caretForecast_0.0.3.tar.gz2022-05-03 00:22 235K 
[  ]textdata_0.4.2.tar.gz2022-05-02 22:30 4.4M 
[  ]SPQR_0.1.0.tar.gz2022-05-02 22:02 63K 
[  ]BIOdry_0.9.tar.gz2022-05-02 21:52 57K 
[  ]BACprior_2.1.tar.gz2022-05-02 21:12 6.9K 
[  ]bigmemory_4.6.1.tar.gz2022-05-02 20:02 71K 
[  ]WaveSampling_0.1.3.tar.gz2022-05-02 19:42 43K 
[  ]quantreg_5.93.tar.gz2022-05-02 19:42 1.0M 
[  ]rmcorr_0.4.6.tar.gz2022-05-02 18:52 203K 
[  ]RMTL_0.9.9.tar.gz2022-05-02 18:10 294K 
[  ]poolfstat_2.1.1.tar.gz2022-05-02 18:10 2.5M 
[  ]nlmeU_0.70-9.tar.gz2022-05-02 17:40 230K 
[  ]IMak_2.1.0.tar.gz2022-05-02 16:40 21K 
[  ]rtgstat_0.3.1.tar.gz2022-05-02 16:30 157K 
[  ]hwep_0.0.2.tar.gz2022-05-02 16:00 87K 
[  ]RISCA_1.0.1.tar.gz2022-05-02 15:40 714K 
[  ]lmeSplines_1.1-12.tar.gz2022-05-02 15:30 7.9K 
[  ]pdist_1.2.1.tar.gz2022-05-02 15:01 4.4K 
[  ]moments_0.14.1.tar.gz2022-05-02 15:01 7.5K 
[  ]mcclust_1.0.1.tar.gz2022-05-02 15:01 118K 
[  ]glba_0.2.1.tar.gz2022-05-02 15:01 31K 
[  ]dichromat_2.0-0.1.tar.gz2022-05-02 15:01 83K 
[  ]colorRamps_2.3.1.tar.gz2022-05-02 15:01 3.8K 
[  ]binom_1.1-1.1.tar.gz2022-05-02 15:01 241K 
[  ]Rmisc_1.5.1.tar.gz2022-05-02 15:01 9.9K 
[  ]NbClust_3.0.1.tar.gz2022-05-02 15:01 22K 
[  ]FD_1.0-12.1.tar.gz2022-05-02 15:01 44K 
[  ]eimpute_0.2.1.tar.gz2022-05-02 13:50 748K 
[  ]ir_0.2.1.tar.gz2022-05-02 13:50 2.5M 
[  ]taxonbridge_1.2.1.tar.gz2022-05-02 13:50 425K 
[  ]BayesLN_0.2.6.tar.gz2022-05-02 13:30 81K 
[  ]OncoBayes2_0.8-6.tar.gz2022-05-02 13:30 590K 
[  ]pspearman_0.3-1.tar.gz2022-05-02 12:30 42K 
[  ]Quartet_1.2.4.tar.gz2022-05-02 12:20 681K 
[  ]coalitions_0.6.23.tar.gz2022-05-02 12:10 68K 
[  ]BGVAR_2.5.0.tar.gz2022-05-02 11:40 3.0M 
[  ]PosRatioDist_1.2.1.tar.gz2022-05-02 11:30 9.8K 
[  ]seas_0.6-0.tar.gz2022-05-02 11:30 766K 
[  ]d4storagehub4R_0.3.tar.gz2022-05-02 11:00 12K 
[  ]rgrass7_0.2-10.tar.gz2022-05-02 11:00 43K 
[  ]RPostgres_1.4.4.tar.gz2022-05-02 10:50 1.5M 
[  ]clifford_1.0-7.tar.gz2022-05-02 10:40 827K 
[  ]soma_1.2.0.tar.gz2022-05-02 10:40 698K 
[  ]crunch_1.30.0.tar.gz2022-05-02 10:30 1.6M 
[  ]gastempt_0.5.5.tar.gz2022-05-02 10:20 276K 
[  ]statnet.common_4.6.0.tar.gz2022-05-02 10:20 291K 
[  ]bayestestR_0.12.1.tar.gz2022-05-02 09:40 448K 
[  ]qdapRegex_0.7.5.tar.gz2022-05-02 09:10 147K 
[  ]endorse_1.6.2.tar.gz2022-05-02 09:00 93K 
[  ]mountainplot_1.4.tar.gz2022-05-02 09:00 98K 
[  ]doBy_4.6.13.tar.gz2022-05-02 08:20 3.5M 
[  ]Seurat_4.1.1.tar.gz2022-05-02 07:40 1.4M 
[  ]nls2_0.3-3.tar.gz2022-05-02 07:30 13K 
[  ]pedquant_0.1.9.tar.gz2022-05-02 06:20 1.0M 
[  ]PolynomF_2.0-5.tar.gz2022-05-02 05:30 150K 
[  ]CVThresh_1.1.2.tar.gz2022-05-02 05:20 16K 
[  ]LearnPCA_0.2.0.tar.gz2022-05-02 04:30 1.3M 
[  ]chemmodlab_2.0.0.tar.gz2022-05-02 01:30 185K 
[  ]tidyUSDA_0.4.0.tar.gz2022-05-01 21:30 282K 
[  ]IHSEP_0.3.tar.gz2022-05-01 19:20 23K 
[  ]tseries_0.10-51.tar.gz2022-05-01 18:03 161K 
[  ]MSQC_1.1.0.tar.gz2022-05-01 17:50 36K 
[  ]BatchGetSymbols_2.6.4.tar.gz2022-05-01 17:40 185K 
[  ]glmm.hp_0.0-4.tar.gz2022-05-01 17:40 5.8K 
[  ]gretlR_0.1.4.tar.gz2022-05-01 17:40 369K 
[  ]powerly_1.7.4.tar.gz2022-05-01 17:40 2.5M 
[  ]DiffCorr_0.4.2.tar.gz2022-05-01 17:20 40K 
[  ]rsq_2.5.tar.gz2022-05-01 17:20 18K 
[  ]GGMselect_0.1-12.5.tar.gz2022-05-01 17:10 527K 
[  ]crplyr_0.3.9.tar.gz2022-05-01 17:10 589K 
[  ]iplots_1.1-8.tar.gz2022-05-01 16:58 529K 
[  ]SeuratObject_4.1.0.tar.gz2022-05-01 16:40 184K 
[  ]rags2ridges_2.2.6.tar.gz2022-05-01 16:40 504K 
[  ]LSAfun_0.6.2.tar.gz2022-05-01 16:30 1.3M 
[  ]MAT_2.3.1.tar.gz2022-05-01 16:30 16K 
[  ]MRTSampleSizeBinary_0.1.1.tar.gz2022-05-01 16:30 53K 
[  ]SMME_1.1.tar.gz2022-05-01 16:30 38K 
[  ]belg_1.5.2.tar.gz2022-05-01 16:30 1.2M 
[  ]bigleaf_0.8.1.tar.gz2022-05-01 16:30 847K 
[  ]eBsc_4.15.tar.gz2022-05-01 16:30 15K 
[  ]EviewsR_0.1.2.tar.gz2022-05-01 16:20 638K 
[  ]LTPDvar_1.2.1.tar.gz2022-05-01 16:20 11K 
[  ]PSF_0.5.tar.gz2022-05-01 16:20 93K 
[  ]decomposedPSF_0.2.tar.gz2022-05-01 16:20 7.3K 
[  ]fad_0.9-1.tar.gz2022-05-01 16:20 197K 
[  ]krige_0.6.2.tar.gz2022-05-01 16:20 439K 
[  ]maddison_0.2.tar.gz2022-05-01 15:30 196K 
[  ]conjurer_1.5.0.tar.gz2022-05-01 07:40 314K 
[  ]WindCurves_0.2.tar.gz2022-05-01 06:50 173K 
[  ]gpindex_0.4.3.tar.gz2022-05-01 05:50 54K 
[  ]piar_0.4.0.tar.gz2022-04-30 20:30 72K 
[  ]fusen_0.4.0.tar.gz2022-04-30 09:00 741K 
[  ]DynareR_0.1.3.tar.gz2022-04-30 08:50 56K 
[  ]predictoR_2.0.7.tar.gz2022-04-30 01:50 163K 
[  ]haarfisz_4.5.3.tar.gz2022-04-30 01:40 8.4K 
[  ]lmfor_1.6.tar.gz2022-04-30 01:40 381K 
[  ]semicmprskcoxmsm_0.2.0.tar.gz2022-04-30 01:40 17K 
[  ]afex_1.1-1.tar.gz2022-04-30 01:30 2.8M 
[  ]micromapST_1.1.3.tar.gz2022-04-30 01:30 1.2M 
[  ]BRISC_1.0.5.tar.gz2022-04-30 01:20 78K 
[  ]Rpadrino_0.0.4.tar.gz2022-04-30 01:20 265K 
[  ]quantmod_0.4.20.tar.gz2022-04-30 01:20 153K 
[  ]rbounds_2.2.tar.gz2022-04-30 01:20 15K 
[  ]traineR_1.7.4.tar.gz2022-04-30 01:20 40K 
[  ]GOCompare_1.0.1.tar.gz2022-04-30 01:10 1.2M 
[  ]psychotools_0.7-1.tar.gz2022-04-30 01:00 425K 
[  ]HI_0.5.tar.gz2022-04-30 00:50 15K 
[  ]lmeresampler_0.2.2.tar.gz2022-04-30 00:50 289K 
[  ]newscatcheR_0.1.1.tar.gz2022-04-30 00:50 101K 
[  ]odr_1.3.1.tar.gz2022-04-30 00:50 98K 
[  ]tablet_0.5.8.tar.gz2022-04-30 00:50 748K 
[  ]LinCal_1.0.1.tar.gz2022-04-30 00:40 4.8K 
[  ]covsim_1.0.0.tar.gz2022-04-30 00:40 225K 
[  ]vannstats_1.2.4.29.tar.gz2022-04-30 00:40 1.0M 
[  ]healthyR.ai_0.0.7.tar.gz2022-04-29 21:20 191K 
[  ]PAMmisc_1.9.2.tar.gz2022-04-29 21:10 335K 
[  ]PamBinaries_1.7.0.tar.gz2022-04-29 21:10 595K 
[  ]zmisc_0.2.2.tar.gz2022-04-29 21:10 232K 
[  ]lowpassFilter_1.0-2.tar.gz2022-04-29 20:40 19K 
[  ]motifcluster_0.2.0.tar.gz2022-04-29 19:30 325K 
[  ]QUALYPSO_2.0.tar.gz2022-04-29 18:30 52K 
[  ]gogarch_0.7-5.tar.gz2022-04-29 18:00 441K 
[  ]chkptstanr_0.1.1.tar.gz2022-04-29 17:30 882K 
[  ]condSURV_2.0.2.tar.gz2022-04-29 14:30 188K 
[  ]glmmPen_1.5.1.10.tar.gz2022-04-29 14:30 378K 
[  ]gnm_1.1-2.tar.gz2022-04-29 14:30 1.0M 
[  ]stacomirtools_0.6.0.1.tar.gz2022-04-29 13:40 20K 
[  ]BiodiversityR_2.14-2.tar.gz2022-04-29 12:20 809K 
[  ]kofdata_0.2.tar.gz2022-04-29 10:20 13K 
[  ]SPOUSE_0.1.0.tar.gz2022-04-29 10:10 3.4K 
[  ]numberofalleles_1.0.1.tar.gz2022-04-29 10:00 44K 
[  ]pipebind_0.1.0.tar.gz2022-04-29 10:00 3.3K 
[  ]smile_1.0.4.1.tar.gz2022-04-29 10:00 4.1M 
[  ]metabolomicsR_1.0.0.tar.gz2022-04-29 09:40 1.4M 
[  ]midasml_0.1.10.tar.gz2022-04-29 09:00 698K 
[  ]SvyNom_1.2.tar.gz2022-04-29 01:10 19K 
[  ]stagedtrees_2.2.1.tar.gz2022-04-29 01:10 399K 
[  ]njtr1_0.3.2.tar.gz2022-04-29 00:00 793K 
[  ]referenceIntervals_1.3.0.tar.gz2022-04-29 00:00 15K 
[  ]rcheology_4.2.0.0.tar.gz2022-04-28 23:50 585K 
[  ]opencv_0.2.2.tar.gz2022-04-28 22:30 19K 
[  ]tongfen_0.3.5.tar.gz2022-04-28 20:50 1.5M 
[  ]EML_2.0.6.1.tar.gz2022-04-28 19:40 548K 
[  ]pbmcapply_1.5.1.tar.gz2022-04-28 16:50 7.9K 
[  ]ipmr_0.0.5.tar.gz2022-04-28 15:40 1.5M 
[  ]likelihood_1.8.tar.gz2022-04-28 15:40 36K 
[  ]sitree_0.1-13.tar.gz2022-04-28 15:40 1.0M 
[  ]RandomForestsGLS_0.1.4.tar.gz2022-04-28 15:30 1.6M 
[  ]dQTG.seq_1.0.1.tar.gz2022-04-28 15:30 799K 
[  ]dplyr_1.0.9.tar.gz2022-04-28 15:30 935K 
[  ]DATAstudio_1.1.tar.gz2022-04-28 15:20 1.3M 
[  ]Bestie_0.1.5.tar.gz2022-04-28 15:10 10K 
[  ]emayili_0.7.10.tar.gz2022-04-28 12:20 270K 
[  ]odin_1.2.4.tar.gz2022-04-28 10:50 1.1M 
[  ]AsymmetricSORDs_1.0.0.tar.gz2022-04-28 09:40 29K 
[  ]tesselle_1.0.0.tar.gz2022-04-28 09:40 86K 
[  ]DPpack_0.0.1.tar.gz2022-04-28 09:30 205K 
[  ]compicc_0.1.0.tar.gz2022-04-28 09:30 36K 
[  ]diffeRenTES_0.3.2.tar.gz2022-04-28 09:20 24K 
[  ]haplo.ccs_1.3.2.tar.gz2022-04-28 09:20 23K 
[  ]conductor_0.1.0.tar.gz2022-04-28 09:00 29K 
[  ]guix.install_1.0.0.tar.gz2022-04-28 09:00 10K 
[  ]symengine_0.2.1.tar.gz2022-04-28 08:50 792K 
[  ]econet_1.0.0.tar.gz2022-04-28 02:00 774K 
[  ]convey_0.2.5.tar.gz2022-04-28 00:40 221K 
[  ]LilRhino_1.2.2.tar.gz2022-04-28 00:10 13K 
[  ]margaret_0.1.3.tar.gz2022-04-28 00:10 3.1M 
[  ]pmparser_1.0.10.tar.gz2022-04-28 00:10 577K 
[  ]smoothmest_0.1-3.tar.gz2022-04-28 00:10 6.8K 
[  ]svydiags_0.4.tar.gz2022-04-28 00:10 220K 
[  ]fauxnaif_0.7.0.tar.gz2022-04-28 00:00 122K 
[  ]SNPannotator_0.2.2.0.tar.gz2022-04-27 21:40 21K 
[  ]SAScii_1.0.1.tar.gz2022-04-27 21:00 11K 
[  ]genio_1.1.1.tar.gz2022-04-27 20:20 569K 
[  ]CleanBSequences_1.4.0.tar.gz2022-04-27 19:40 3.1K 
[  ]optional_2.0.1.tar.gz2022-04-27 19:40 13K 
[  ]GWASinspector_1.5.7.2.tar.gz2022-04-27 19:30 579K 
[  ]IRISMustangMetrics_2.4.5.tar.gz2022-04-27 19:30 61K 
[  ]spmoran_0.2.2.3.tar.gz2022-04-27 19:30 3.3M 
[  ]activity_1.3.2.tar.gz2022-04-27 17:30 194K 
[  ]forplo_0.2.0.tar.gz2022-04-27 17:30 711K 
[  ]maic_0.1.4.tar.gz2022-04-27 16:50 20K 
[  ]twn_0.2.2.tar.gz2022-04-27 16:50 1.8M 
[  ]DendSer_1.0.2.tar.gz2022-04-27 16:20 14K 
[  ]akima_0.6-3.4.tar.gz2022-04-27 15:50 134K 
[  ]ecotraj_0.0.3.tar.gz2022-04-27 15:30 1.2M 
[  ]tidyfst_1.6.5.tar.gz2022-04-27 15:30 340K 
[  ]muHVT_2.0.0.tar.gz2022-04-27 14:40 56K 
[  ]MullerPlot_0.1.3.tar.gz2022-04-27 13:40 200K 
[  ]SLBDD_0.0.4.tar.gz2022-04-27 13:20 5.2M 
[  ]SimEngine_1.1.0.tar.gz2022-04-27 13:20 566K 
[  ]ei.Datasets_0.0.1-3.tar.gz2022-04-27 13:10 1.9M 
[  ]oottest_0.9.1.tar.gz2022-04-27 10:40 33K 
[  ]lfc_0.2.2.tar.gz2022-04-27 10:30 19K 
[  ]LqG_0.1.0.tar.gz2022-04-27 10:20 755K 
[  ]ggtrendline_1.0.3.tar.gz2022-04-27 10:20 15K 
[  ]shinytest2_0.1.0.tar.gz2022-04-27 10:20 4.0M 
[  ]scidesignR_1.0.0.tar.gz2022-04-27 10:00 339K 
[  ]CircularSilhouette_0.0.1.tar.gz2022-04-27 09:40 119K 
[  ]ascentTraining_1.0.0.tar.gz2022-04-27 09:20 1.2M 
[  ]ihclust_0.1.0.tar.gz2022-04-27 09:20 119K 
[  ]tclust_1.5-1.tar.gz2022-04-27 01:40 1.0M 
[  ]knitr_1.39.tar.gz2022-04-27 01:30 877K 
[  ]circular_0.4-95.tar.gz2022-04-27 00:20 178K 
[  ]elec_0.1.2.2.tar.gz2022-04-27 00:10 69K 
[  ]iq_1.9.6.tar.gz2022-04-27 00:00 261K 
[  ]nvmix_0.1-0.tar.gz2022-04-27 00:00 2.0M 
[  ]ricu_0.5.2.tar.gz2022-04-27 00:00 1.0M 
[  ]FactoInvestigate_1.8.tar.gz2022-04-26 22:50 80K 
[  ]pyinit_1.1.3.tar.gz2022-04-26 22:50 21K 
[  ]spikeslab_1.1.6.tar.gz2022-04-26 22:50 1.3M 
[  ]vec2dtransf_1.1.2.tar.gz2022-04-26 20:00 10K 
[  ]pagedown_0.18.tar.gz2022-04-26 19:40 220K 
[  ]stoichcalc_1.1-4.tar.gz2022-04-26 19:40 9.8K 
[  ]track2KBA_1.0.2.tar.gz2022-04-26 18:00 1.6M 
[  ]mwa_0.4.4.tar.gz2022-04-26 17:50 42K 
[  ]dispRity_1.6.9.tar.gz2022-04-26 17:40 1.4M 
[  ]mortAAR_1.1.2.tar.gz2022-04-26 17:40 722K 
[  ]shinybrms_1.7.0.tar.gz2022-04-26 17:10 182K 
[  ]R2PPT_2.2.0.tar.gz2022-04-26 16:30 7.3K 
[  ]gmapsdistance_4.0.0.tar.gz2022-04-26 16:30 29K 
[  ]atom4R_0.2.tar.gz2022-04-26 16:20 84K 
[  ]testthat_3.1.4.tar.gz2022-04-26 14:20 684K 
[  ]TripleR_1.5.4.tar.gz2022-04-26 13:40 453K 
[  ]mlearning_1.1.1.tar.gz2022-04-26 13:40 26K 
[  ]pcaPP_2.0-1.tar.gz2022-04-26 13:40 194K 
[  ]sensobol_1.1.1.tar.gz2022-04-26 13:30 2.6M 
[  ]BED_1.4.8.tar.gz2022-04-26 13:20 1.1M 
[  ]eventglm_1.2.2.tar.gz2022-04-26 13:20 336K 
[  ]iForecast_1.0.5.tar.gz2022-04-26 13:20 68K 
[  ]logicDT_1.0.2.tar.gz2022-04-26 13:20 156K 
[  ]dmbc_1.0.1.tar.gz2022-04-26 12:10 100K 
[  ]doFuture_0.12.2.tar.gz2022-04-26 11:50 44K 
[  ]hextri_0.9.17.tar.gz2022-04-26 11:20 1.3M 
[  ]fsMTS_0.1.7.tar.gz2022-04-26 11:00 1.5M 
[  ]sigminer_2.1.4.tar.gz2022-04-26 10:40 2.3M 
[  ]Lahman_10.0-1.tar.gz2022-04-26 10:20 5.9M 
[  ]BAS_1.6.2.tar.gz2022-04-26 09:30 754K 
[  ]compareC_1.3.2.tar.gz2022-04-26 09:30 4.4K 
[  ]party_1.3-10.tar.gz2022-04-26 06:52 745K 
[  ]multcomp_1.4-19.tar.gz2022-04-26 06:52 601K 
[  ]mboost_2.9-7.tar.gz2022-04-26 06:52 1.9M 
[  ]exactRankTests_0.8-35.tar.gz2022-04-26 06:52 46K 
[  ]TH.data_1.1-1.tar.gz2022-04-26 06:52 8.2M 
[  ]HSAUR3_1.0-13.tar.gz2022-04-26 06:52 3.2M 
[  ]HSAUR2_1.1-19.tar.gz2022-04-26 06:52 2.9M 
[  ]HSAUR_1.3-10.tar.gz2022-04-26 06:52 2.0M 
[  ]cplm_0.7-10.tar.gz2022-04-26 02:00 1.2M 
[  ]rrcov_1.7-0.tar.gz2022-04-26 02:00 1.5M 
[  ]documenter_0.1.2.tar.gz2022-04-26 01:50 14K 
[  ]wavethresh_4.6.9.tar.gz2022-04-26 01:50 552K 
[  ]jtools_2.2.0.tar.gz2022-04-26 01:40 4.6M 
[  ]future.apply_1.9.0.tar.gz2022-04-26 00:40 63K 
[  ]happign_0.1.4.tar.gz2022-04-26 00:10 245K 
[  ]mev_1.14.tar.gz2022-04-25 23:00 610K 
[  ]MetaculR_0.4.1.tar.gz2022-04-25 21:30 703K 
[  ]rmarkdown_2.14.tar.gz2022-04-25 21:20 3.1M 
[  ]paramhetero_1.0.0.tar.gz2022-04-25 21:10 6.2K 
[  ]healthyR_0.1.9.tar.gz2022-04-25 20:50 2.3M 
[  ]lcopula_1.0.5.tar.gz2022-04-25 20:40 64K 
[  ]AssetAllocation_1.0.0.tar.gz2022-04-25 18:20 2.1M 
[  ]crmPack_1.0.2.tar.gz2022-04-25 18:20 1.1M 
[  ]TESS_2.1.2.tar.gz2022-04-25 17:40 3.6M 
[  ]mewAvg_0.3.1.tar.gz2022-04-25 17:10 13K 
[  ]ElliptCopulas_0.1.3.tar.gz2022-04-25 17:00 21K 
[  ]SPECIES_1.1.3.tar.gz2022-04-25 15:40 27K 
[  ]safedata_1.1.1.tar.gz2022-04-25 15:40 642K 
[  ]alabama_2022.4-1.tar.gz2022-04-25 14:10 10K 
[  ]crestr_1.0.2.tar.gz2022-04-25 14:10 2.7M 
[  ]poLCA_1.6.0.1.tar.gz2022-04-25 13:36 355K 
[  ]CondCopulas_0.1.2.tar.gz2022-04-25 12:50 197K 
[  ]rsdepth_0.1-22.tar.gz2022-04-25 12:30 11K 
[  ]EvCombR_0.1-4.tar.gz2022-04-25 12:10 16K 
[  ]paleotree_3.4.4.tar.gz2022-04-25 12:10 1.0M 
[  ]cli_3.3.0.tar.gz2022-04-25 12:00 484K 
[  ]metaggR_0.3.0.tar.gz2022-04-25 12:00 306K 
[  ]MMDCopula_0.2.1.tar.gz2022-04-25 11:30 24K 
[  ]MODIStsp_2.0.8.tar.gz2022-04-25 11:20 3.0M 
[  ]Rwtss_0.9.2.tar.gz2022-04-25 10:50 578K 
[  ]TextForecast_0.1.3.tar.gz2022-04-25 10:50 640K 
[  ]PUPMCR_0.1.0.tar.gz2022-04-25 10:10 753K 
[  ]listr_0.0.2.tar.gz2022-04-25 10:10 24K 
[  ]torchopt_0.1.1.tar.gz2022-04-25 10:10 22K 
[  ]expstudy_1.0.1.tar.gz2022-04-25 09:30 197K 
[  ]logspline_2.1.17.tar.gz2022-04-25 09:30 67K 
[  ]baseballr_1.2.0.tar.gz2022-04-25 09:20 315K 
[  ]gplots_3.1.3.tar.gz2022-04-25 09:20 508K 
[  ]pema_0.1.1.tar.gz2022-04-25 09:20 676K 
[  ]qoi_0.0.3.tar.gz2022-04-25 09:20 182K 
[  ]abn_2.7-1.tar.gz2022-04-25 09:10 3.3M 
[  ]tramME_1.0.1.tar.gz2022-04-25 09:10 2.2M 
[  ]socialranking_0.1.1.tar.gz2022-04-25 09:00 1.2M 
[  ]ggimage_0.3.1.tar.gz2022-04-25 08:40 70K 
[  ]httpRequest_0.0.11.tar.gz2022-04-25 08:40 4.5K 
[  ]polspline_1.1.20.tar.gz2022-04-25 08:40 257K 
[  ]cellVolumeDist_1.4.tar.gz2022-04-25 01:50 19K 
[  ]prefeR_0.1.3.tar.gz2022-04-25 01:00 20K 
[  ]RSpectra_0.16-1.tar.gz2022-04-24 21:50 124K 
[  ]msae_0.1.5.tar.gz2022-04-24 21:30 21K 
[  ]LMest_3.0.4.tar.gz2022-04-24 20:10 652K 
[  ]SSDforR_1.5.24.tar.gz2022-04-24 18:10 47K 
[  ]forsearch_2.3.0.tar.gz2022-04-24 17:50 177K 
[  ]SIMMS_1.3.2.tar.gz2022-04-24 16:50 362K 
[  ]windAC_1.2.8.tar.gz2022-04-24 16:50 93K 
[  ]EFAtools_0.4.1.tar.gz2022-04-24 16:40 597K 
[  ]CheckDigit_1.0.0.tar.gz2022-04-24 16:30 4.9K 
[  ]NNS_0.8.70.tar.gz2022-04-24 16:30 297K 
[  ]ctrdata_1.9.1.tar.gz2022-04-24 16:30 1.6M 
[  ]dfadjust_1.0.4.tar.gz2022-04-24 16:30 156K 
[  ]memapp_2.15.tar.gz2022-04-24 16:30 190K 
[  ]mlapi_0.1.1.tar.gz2022-04-24 15:50 18K 
[  ]Sequential_4.3.tar.gz2022-04-24 06:40 162K 
[  ]ShiftShareSE_1.1.0.tar.gz2022-04-24 05:00 1.5M 
[  ]refinr_0.3.2.tar.gz2022-04-24 04:20 29K 
[  ]this.path_0.7.0.tar.gz2022-04-24 04:20 52K 
[  ]LDheatmap_1.0-6.tar.gz2022-04-24 02:20 601K 
[  ]gamlss_5.4-3.tar.gz2022-04-24 02:10 319K 
[  ]qmrparser_0.1.6.tar.gz2022-04-24 02:00 513K 
[  ]reghelper_1.1.1.tar.gz2022-04-24 02:00 39K 
[  ]PropScrRand_1.1.1.tar.gz2022-04-24 01:50 6.5K 
[  ]RcmdrPlugin.DoE_0.12-4.tar.gz2022-04-24 01:50 1.5M 
[  ]Rivivc_0.9.1.tar.gz2022-04-24 01:50 6.9K 
[  ]obsSens_1.4.tar.gz2022-04-24 01:50 6.7K 
[  ]WebAnalytics_0.9.5.tar.gz2022-04-24 01:20 4.7M 
[  ]BAMMtools_2.1.9.tar.gz2022-04-23 22:50 737K 
[  ]penalized_0.9-52.tar.gz2022-04-23 16:10 409K 
[  ]BayesPPD_1.0.6.tar.gz2022-04-23 10:00 44K 
[  ]GeoFIS_1.0.3.tar.gz2022-04-23 10:00 1.2M 
[  ]WienR_0.3-6.tar.gz2022-04-23 10:00 135K 
[  ]drtmle_1.1.1.tar.gz2022-04-23 10:00 1.1M 
[  ]survIDINRI_1.1-2.tar.gz2022-04-23 09:10 11K 
[  ]lambdr_1.2.0.tar.gz2022-04-23 08:50 275K 
[  ]WGCNA_1.71.tar.gz2022-04-23 00:00 1.1M 
[  ]BMA_3.18.17.tar.gz2022-04-22 23:50 67K 
[  ]eHOF_1.12.tar.gz2022-04-22 23:50 1.1M 
[  ]spsur_1.0.2.1.tar.gz2022-04-22 23:50 3.1M 
[  ]BiplotML_1.1.0.tar.gz2022-04-22 23:20 25K 
[  ]ATAforecasting_0.0.57.tar.gz2022-04-22 22:40 115K 
[  ]iccde_0.3.3.tar.gz2022-04-22 20:30 2.1K 
[  ]sealasso_0.1-3.tar.gz2022-04-22 20:30 137K 
[  ]diagmeta_0.5-0.tar.gz2022-04-22 17:10 45K 
[  ]rms_6.3-0.tar.gz2022-04-22 15:20 573K 
[  ]MNB_1.1.0.tar.gz2022-04-22 15:00 15K 
[  ]xRing_0.1.1.tar.gz2022-04-22 14:20 1.7M 
[  ]ISR_2022.4.22.tar.gz2022-04-22 14:00 198K 
[  ]MASS_7.3-57.tar.gz2022-04-22 13:45 489K 
[  ]IPWboxplot_0.1.1.tar.gz2022-04-22 13:30 28K 
[  ]distrTeach_2.8.1.tar.gz2022-04-22 13:20 13K 
[  ]coalescentMCMC_0.4-4.tar.gz2022-04-22 11:30 409K 
[  ]time.slots_0.2.0.tar.gz2022-04-22 11:20 8.4K 
[  ]nlmixr2data_2.0.7.tar.gz2022-04-22 11:10 645K 
[  ]shadowtext_0.1.2.tar.gz2022-04-22 11:10 183K 
[  ]inters_0.1.tar.gz2022-04-22 11:00 135K 
[  ]openalexR_0.0.1.tar.gz2022-04-22 11:00 50K 
[  ]thaipdf_0.1.2.tar.gz2022-04-22 11:00 2.9M 
[  ]PreciseSums_0.5.tar.gz2022-04-22 10:50 10K 
[  ]toRvik_1.0.2.tar.gz2022-04-22 10:50 174K 
[  ]CryptRndTest_1.2.7.tar.gz2022-04-22 10:40 255K 
[  ]broom.helpers_1.7.0.tar.gz2022-04-22 10:40 157K 
[  ]isdals_3.0.0.tar.gz2022-04-22 10:40 151K 
[  ]pRecipe_0.2.0.tar.gz2022-04-22 10:40 864K 
[  ]gellipsoid_0.7.2.tar.gz2022-04-22 10:30 229K 
[  ]portfolioBacktest_0.4.1.tar.gz2022-04-22 10:30 1.6M 
[  ]taxize_0.9.100.tar.gz2022-04-22 10:30 1.9M 
[  ]movMF_0.2-7.tar.gz2022-04-22 09:03 383K 
[  ]sdcHierarchies_0.19.3.tar.gz2022-04-22 08:40 59K 
[  ]RobinHood_1.6.5.tar.gz2022-04-22 05:10 41K 
[  ]VisitorCounts_1.0.1.tar.gz2022-04-22 04:20 367K 
[  ]shinyvalidate_0.1.2.tar.gz2022-04-22 01:30 246K 
[  ]psy_1.2.tar.gz2022-04-22 00:00 36K 
[  ]CCP_1.2.tar.gz2022-04-21 23:50 6.9K 
[  ]AtmChile_1.0.0.tar.gz2022-04-21 18:40 367K 
[  ]profoc_0.9.3.tar.gz2022-04-21 18:30 82K 
[  ]BrainCon_0.2.0.tar.gz2022-04-21 18:00 133K 
[  ]text2vec_0.6.1.tar.gz2022-04-21 17:50 3.3M 
[  ]mvnpermute_1.0.1.tar.gz2022-04-21 17:40 3.5K 
[  ]ggrasp_1.2.tar.gz2022-04-21 17:30 1.9M 
[  ]L1pack_0.40.tar.gz2022-04-21 16:40 19K 
[  ]metafor_3.4-0.tar.gz2022-04-21 16:40 3.1M 
[  ]vcdExtra_0.8-0.tar.gz2022-04-21 16:10 503K 
[  ]fastmatrix_0.4-1.tar.gz2022-04-21 15:50 73K 
[  ]swfscMisc_1.6.tar.gz2022-04-21 15:30 41K 
[  ]EmiR_1.0.3.tar.gz2022-04-21 15:10 344K 
[  ]mskcc.oncotree_0.1.0.tar.gz2022-04-21 15:10 13K 
[  ]sig_0.0-6.tar.gz2022-04-21 14:50 14K 
[  ]assertive.properties_0.0-5.tar.gz2022-04-21 14:40 23K 
[  ]LMMsolver_1.0.2.tar.gz2022-04-21 14:30 1.1M 
[  ]bayesnec_2.0.2.4.tar.gz2022-04-21 13:20 3.3M 
[  ]deBInfer_0.4.3.tar.gz2022-04-21 13:20 1.1M 
[  ]polyaAeppli_2.0.2.tar.gz2022-04-21 13:10 5.5K 
[  ]saeME_1.3.tar.gz2022-04-21 13:10 14K 
[  ]checkmate_2.1.0.tar.gz2022-04-21 09:30 166K 
[  ]cnaOpt_0.5.1.tar.gz2022-04-21 09:30 22K 
[  ]rnpn_1.2.5.tar.gz2022-04-21 00:30 2.2M 
[  ]Rchoice_0.3-5.tar.gz2022-04-21 00:22 221K 
[  ]hdImpute_0.1.1.tar.gz2022-04-20 23:12 17K 
[  ]argparse_2.1.5.tar.gz2022-04-20 23:02 35K 
[  ]criticality_0.9.2.tar.gz2022-04-20 19:52 313K 
[  ]starter_0.1.9.tar.gz2022-04-20 19:40 30K 
[  ]tangram.pipe_1.1.1.tar.gz2022-04-20 19:30 68K 
[  ]ConcordanceTest_1.0.2.tar.gz2022-04-20 19:02 9.9K 
[  ]rsvg_2.3.1.tar.gz2022-04-20 18:50 178K 
[  ]paletteknife_0.4.2.tar.gz2022-04-20 18:20 21K 
[  ]earthtide_0.0.12.tar.gz2022-04-20 18:12 2.1M 
[  ]bspec_1.6.tar.gz2022-04-20 16:42 69K 
[  ]RoBMA_2.2.2.tar.gz2022-04-20 16:02 923K 
[  ]naturaList_0.5.0.tar.gz2022-04-20 15:30 1.6M 
[  ]AMAPVox_0.10.0.tar.gz2022-04-20 14:52 639K 
[  ]bibliometrixData_0.3.0.tar.gz2022-04-20 14:42 3.7M 
[  ]rgenoud_5.9-0.3.tar.gz2022-04-20 14:40 708K 
[  ]ftExtra_0.4.0.tar.gz2022-04-20 14:32 167K 
[  ]bipartite_2.17.tar.gz2022-04-20 12:12 2.1M 
[  ]MFSIS_0.1.3.tar.gz2022-04-20 12:02 26K 
[  ]bayesSurv_3.4.tar.gz2022-04-20 12:02 687K 
[  ]metatools_0.1.1.tar.gz2022-04-20 10:52 222K 
[  ]tglkmeans_0.3.4.tar.gz2022-04-20 10:40 85K 
[  ]HCT_0.1.3.tar.gz2022-04-20 10:32 2.8M 
[  ]contFracR_1.0.tar.gz2022-04-20 10:32 14K 
[  ]MLFS_0.4.2.tar.gz2022-04-20 10:22 1.8M 
[  ]bnmonitor_0.1.3.tar.gz2022-04-20 10:22 305K 
[  ]s2dverification_2.10.3.tar.gz2022-04-20 10:10 1.2M 
[  ]sfdep_0.1.0.tar.gz2022-04-20 10:10 947K 
[  ]multilateral_1.0.0.tar.gz2022-04-20 10:00 856K 
[  ]ActivePathways_1.1.0.tar.gz2022-04-20 08:32 1.6M 
[  ]comtradr_0.3.0.tar.gz2022-04-20 08:32 398K 
[  ]iAR_1.0.1.tar.gz2022-04-20 02:02 109K 
[  ]bspline_2.0.1.tar.gz2022-04-20 01:52 17K 
[  ]mixAK_5.4.tar.gz2022-04-20 01:52 939K 
[  ]Julia_1.3.4.tar.gz2022-04-19 23:42 158K 
[  ]pagoda2_1.0.10.tar.gz2022-04-19 23:40 532K 
[  ]sams_0.4.3.tar.gz2022-04-19 21:20 120K 
[  ]survexp.fr_1.1.tar.gz2022-04-19 19:30 52K 
[  ]bayesZIB_0.0.4.tar.gz2022-04-19 18:22 14K 
[  ]mclogit_0.9.4.2.tar.gz2022-04-19 18:22 46K 
[  ]rugarch_1.4-8.tar.gz2022-04-19 18:20 2.7M 
[  ]rhino_1.0.0.tar.gz2022-04-19 18:10 493K 
[  ]Dire_2.0.1.tar.gz2022-04-19 17:52 181K 
[  ]tarchetypes_0.6.0.tar.gz2022-04-19 17:40 176K 
[  ]BipartiteModularityMaximization_1.22.415.2.tar.gz2022-04-19 16:42 12K 
[  ]mlmts_1.0.1.tar.gz2022-04-19 16:42 2.3M 
[  ]NADA2_1.0.2.tar.gz2022-04-19 16:32 116K 
[  ]sudoku_2.8.tar.gz2022-04-19 16:30 8.9K 
[  ]MSCquartets_1.1.1.tar.gz2022-04-19 16:22 1.1M 
[  ]GOxploreR_1.2.6.tar.gz2022-04-19 16:02 4.2M 
[  ]gdalUtilities_1.2.1.tar.gz2022-04-19 16:02 1.5M 
[  ]FossilSim_2.3.0.tar.gz2022-04-19 15:52 1.1M 
[  ]MDFS_1.3.0.tar.gz2022-04-19 15:02 907K 
[  ]rjags_4-13.tar.gz2022-04-19 15:00 72K 
[  ]FisPro_1.1.1.tar.gz2022-04-19 14:22 142K 
[  ]predieval_0.1.1.tar.gz2022-04-19 14:20 115K 
[  ]glmx_0.1-3.tar.gz2022-04-19 14:12 69K 
[  ]glogis_1.0-2.tar.gz2022-04-19 14:12 84K 
[  ]matrixStats_0.62.0.tar.gz2022-04-19 14:12 197K 
[  ]unbalhaar_2.1.tar.gz2022-04-19 14:00 6.4K 
[  ]elbird_0.2.3.tar.gz2022-04-19 13:42 253K 
[  ]sglr_0.8.tar.gz2022-04-19 13:40 26K 
[  ]RandomFieldsUtils_1.2.5.tar.gz2022-04-19 13:32 330K 
[  ]scrypt_0.1.4.tar.gz2022-04-19 13:30 111K 
[  ]elliplot_1.3.0.tar.gz2022-04-19 12:32 11K 
[  ]SpatialExtremes_2.1-0.tar.gz2022-04-19 12:22 1.4M 
[  ]ade4_1.7-19.tar.gz2022-04-19 12:22 3.3M 
[  ]sp23design_0.9-1.tar.gz2022-04-19 12:00 333K 
[  ]boxplotdbl_1.4.0.tar.gz2022-04-19 11:32 16K 
[  ]diaplt_1.4.0.tar.gz2022-04-19 11:32 14K 
[  ]imola_0.5.0.tar.gz2022-04-19 11:32 3.7M 
[  ]chromote_0.1.0.tar.gz2022-04-19 11:02 95K 
[  ]chromConverter_0.1.0.tar.gz2022-04-19 10:02 435K 
[  ]stoppingrule_0.1.0.tar.gz2022-04-19 10:00 12K 
[  ]caret_6.0-92.tar.gz2022-04-19 08:52 2.2M 
[  ]energy_1.7-10.tar.gz2022-04-19 08:52 132K 
[  ]uuid_1.1-0.tar.gz2022-04-19 08:11 76K 
[  ]Hmisc_4.7-0.tar.gz2022-04-19 03:14 772K 
[  ]freqdom.fda_1.0.1.tar.gz2022-04-19 02:04 47K 
[  ]hakaiApi_1.0.2.tar.gz2022-04-19 00:04 11K 
[  ]EnsemblePCReg_1.1.4.tar.gz2022-04-18 23:54 384K 
[  ]MatrixCorrelation_0.10.0.tar.gz2022-04-18 21:24 24K 
[  ]RobStatTM_1.0.5.tar.gz2022-04-18 20:04 326K 
[  ]morphemepiece.data_1.2.0.tar.gz2022-04-18 19:42 3.4M 
[  ]tidymv_3.3.1.tar.gz2022-04-18 19:30 1.3M 
[  ]MoTBFs_1.4.1.tar.gz2022-04-18 18:34 160K 
[  ]shinylogs_0.2.1.tar.gz2022-04-18 18:20 76K 
[  ]erer_3.1.tar.gz2022-04-18 17:44 1.3M 
[  ]icensBKL_1.3.tar.gz2022-04-18 17:32 224K 
[  ]CorrMixed_1.1.tar.gz2022-04-18 17:24 21K 
[  ]spatialreg_1.2-3.tar.gz2022-04-18 17:20 1.3M 
[  ]smoothSurv_2.4.tar.gz2022-04-18 16:50 395K 
[  ]cjar_0.1.2.tar.gz2022-04-18 16:44 652K 
[  ]ustfd_0.1.0.tar.gz2022-04-18 16:30 35K 
[  ]difNLR_1.4.1.tar.gz2022-04-18 16:24 1.1M 
[  ]freqdom_2.0.2.tar.gz2022-04-18 16:24 38K 
[  ]refreg_0.1.1.tar.gz2022-04-18 16:20 138K 
[  ]BurStFin_1.3.tar.gz2022-04-18 14:12 18K 
[  ]yamlet_0.8.7.tar.gz2022-04-18 14:00 189K 
[  ]paradox_0.9.0.tar.gz2022-04-18 13:40 73K 
[  ]od_0.4.0.tar.gz2022-04-18 13:20 1.0M 
[  ]iBST_1.1.tar.gz2022-04-18 13:12 25K 
[  ]geometry_0.4.6.tar.gz2022-04-18 12:12 954K 
[  ]monobin_0.2.3.tar.gz2022-04-18 11:42 22K 
[  ]spatstat.data_2.2-0.tar.gz2022-04-18 10:00 2.8M 
[  ]spatstat.sparse_2.1-1.tar.gz2022-04-18 09:40 39K 
[  ]seasonal_1.9.0.tar.gz2022-04-18 09:00 2.1M 
[  ]CSHShydRology_1.2.1.tar.gz2022-04-18 08:22 889K 
[  ]spdep_1.2-4.tar.gz2022-04-18 08:20 3.9M 
[  ]splancs_2.01-43.tar.gz2022-04-18 01:50 104K 
[  ]maptools_1.1-4.tar.gz2022-04-17 21:12 1.6M 
[  ]oaxaca_0.1.5.tar.gz2022-04-17 21:10 194K 
[  ]shinyBS_0.61.1.tar.gz2022-04-17 19:43 26K 
[  ]broom.mixed_0.2.9.4.tar.gz2022-04-17 19:42 3.8M 
[  ]funchir_0.2.2.tar.gz2022-04-17 19:22 13K 
[DIR]4.2-patched/2022-04-17 19:16 -  
[  ]Rtsne_0.16.tar.gz2022-04-17 19:12 68K 
[  ]vegan_2.6-2.tar.gz2022-04-17 19:00 1.9M 
[  ]zebu_0.2.0.0.tar.gz2022-04-17 18:30 371K 
[  ]eha_2.10.0.tar.gz2022-04-17 13:52 1.8M 
[  ]hutilscpp_0.9.1.tar.gz2022-04-17 12:22 412K 
[  ]htsr_1.1.4.tar.gz2022-04-17 09:52 107K 
[  ]FMC_1.0.1.tar.gz2022-04-17 07:12 4.1K 
[  ]CondiS_0.1.2.tar.gz2022-04-17 05:12 21K 
[  ]ribd_1.4.0.tar.gz2022-04-17 01:40 248K 
[  ]mapview_2.11.0.tar.gz2022-04-17 00:42 1.6M 
[  ]googleTagManageR_0.2.0.tar.gz2022-04-16 20:12 37K 
[  ]refund_0.1-26.tar.gz2022-04-16 19:30 1.6M 
[  ]leafem_0.2.0.tar.gz2022-04-16 18:12 3.2M 
[  ]xgboost_1.6.0.1.tar.gz2022-04-16 17:50 1.0M 
[  ]gte_1.2-3.tar.gz2022-04-16 16:52 14K 
[  ]morphemepiece_1.2.3.tar.gz2022-04-16 16:12 55K 
[  ]SOPC_0.0.3.tar.gz2022-04-16 15:12 138K 
[  ]GPArotation_2022.4-1.tar.gz2022-04-16 14:42 57K 
[  ]CAMAN_0.75.tar.gz2022-04-16 09:32 954K 
[  ]exdex_1.2.1.tar.gz2022-04-16 09:32 444K 
[  ]lsirm12pl_1.0.1.tar.gz2022-04-16 09:32 129K 
[  ]riskSimul_0.1.1.tar.gz2022-04-16 09:30 11K 
[  ]cvap_0.1.1.tar.gz2022-04-16 09:02 207K 
[  ]SNPfiltR_1.0.0.tar.gz2022-04-16 02:32 603K 
[  ]detrendeR_1.0.5.tar.gz2022-04-16 02:32 43K 
[  ]ggspectra_0.3.8.tar.gz2022-04-16 02:32 1.7M 
[  ]exactextractr_0.8.2.tar.gz2022-04-15 21:02 609K 
[  ]frequentistSSD_0.1.1.tar.gz2022-04-15 20:12 9.3K 
[  ]haven_2.5.0.tar.gz2022-04-15 18:02 303K 
[  ]OptionPricing_0.1.1.tar.gz2022-04-15 17:42 13K 
[  ]rlemon_0.2.0.tar.gz2022-04-15 17:40 480K 
[  ]ShinyItemAnalysis_1.4.1.tar.gz2022-04-15 17:32 2.0M 
[  ]overviewR_0.0.10.tar.gz2022-04-15 17:30 3.0M 
[  ]randomForestSRC_3.1.0.tar.gz2022-04-15 16:50 1.3M 
[  ]tableone_0.13.2.tar.gz2022-04-15 16:50 259K 
[  ]neo2R_2.1.1.tar.gz2022-04-15 15:30 7.1K 
[  ]plot3logit_3.1.2.tar.gz2022-04-15 14:50 288K 
[  ]zoo_1.8-10.tar.gz2022-04-15 14:50 790K 
[  ]wodds_0.1.0.tar.gz2022-04-15 12:50 112K 
[  ]DDL_1.0.0.tar.gz2022-04-15 12:42 4.8K 
[  ]success_0.1.0.tar.gz2022-04-15 12:40 230K 
[  ]WallomicsData_1.0.tar.gz2022-04-15 12:32 2.2M 
[  ]villager_1.1.1.tar.gz2022-04-15 12:20 1.5M 
[  ]crossnma_1.0.1.tar.gz2022-04-15 12:02 702K 
[  ]runjags_2.2.1-7.tar.gz2022-04-15 11:30 1.0M 
[  ]glmnet_4.1-4.tar.gz2022-04-15 11:22 2.4M 
[  ]MarginalMediation_0.7.2.tar.gz2022-04-15 10:42 1.7M 
[  ]furniture_1.9.12.tar.gz2022-04-15 10:42 1.2M 
[  ]paramlink_1.1-5.tar.gz2022-04-15 10:10 157K 
[  ]readabs_0.4.12.tar.gz2022-04-15 09:00 3.2M 
[  ]skimr_2.1.4.tar.gz2022-04-15 04:20 1.1M 
[  ]dtwclust_5.5.10.tar.gz2022-04-15 02:02 2.2M 
[  ]migraph_0.9.3.tar.gz2022-04-15 01:32 2.3M 
[  ]kayadata_1.1.0.tar.gz2022-04-15 00:32 424K 
[  ]pks_0.5-0.tar.gz2022-04-15 00:30 76K 
[  ]DCEtool_1.0.0.tar.gz2022-04-15 00:22 1.4M 
[  ]ks_1.13.5.tar.gz2022-04-14 23:22 1.0M 
[  ]neonUtilities_2.1.4.tar.gz2022-04-14 20:00 182K 
[  ]nonmem2R_0.2.4.tar.gz2022-04-14 20:00 669K 
[  ]tidySEM_0.2.3.tar.gz2022-04-14 19:50 1.5M 
[  ]missForest_1.5.tar.gz2022-04-14 16:52 309K 
[  ]metadynminer3d_0.0.2.tar.gz2022-04-14 16:32 929K 
[  ]sgr_1.3.1.tar.gz2022-04-14 16:30 23K 
[  ]influential_2.2.5.tar.gz2022-04-14 16:02 1.0M 
[  ]synlik_0.1.5.tar.gz2022-04-14 16:00 681K 
[  ]tgstat_2.3.17.tar.gz2022-04-14 16:00 59K 
[  ]webshot_0.5.3.tar.gz2022-04-14 14:40 156K 
[  ]Matching_4.10-2.tar.gz2022-04-14 14:22 343K 
[  ]phenmod_1.2-7.tar.gz2022-04-14 13:30 151K 
[  ]metadynminer_0.1.7.tar.gz2022-04-14 13:02 1.2M 
[  ]deSolve_1.32.tar.gz2022-04-14 12:32 2.0M 
[  ]POT_1.1-10.tar.gz2022-04-14 12:12 1.1M 
[  ]biometryassist_1.1.0.tar.gz2022-04-14 12:12 354K 
[  ]itscalledsoccer_0.2.0.tar.gz2022-04-14 12:12 460K 
[  ]psychmeta_2.6.3.tar.gz2022-04-14 12:10 2.0M 
[  ]AQEval_0.4.5.tar.gz2022-04-14 11:32 590K 
[  ]shinyTempSignal_0.0.2.tar.gz2022-04-14 11:20 16K 
[  ]SoilTesting_0.1.0.tar.gz2022-04-14 10:52 13K 
[  ]MGLM_0.2.1.tar.gz2022-04-14 01:32 76K 
[  ]mlogitBMA_0.1-7.tar.gz2022-04-14 01:32 235K 
[  ]scales_1.2.0.tar.gz2022-04-14 00:40 264K 
[  ]Dasst_0.3.4.tar.gz2022-04-14 00:32 946K 
[  ]lars_1.3.tar.gz2022-04-13 23:42 180K 
[  ]caribou_1.1-1.tar.gz2022-04-13 23:32 11K 
[  ]dynatop_0.2.2.tar.gz2022-04-13 23:32 699K 
[  ]dynatopGIS_0.2.2.tar.gz2022-04-13 23:32 231K 
[  ]mem_2.17.tar.gz2022-04-13 23:32 96K 
[  ]cutpointr_1.1.2.tar.gz2022-04-13 20:12 1.9M 
[  ]dowser_1.0.0.tar.gz2022-04-13 17:42 1.6M 
[  ]EcoTroph_1.6.1.tar.gz2022-04-13 17:12 33K 
[  ]hutils_1.8.1.tar.gz2022-04-13 17:12 137K 
[  ]broom_0.8.0.tar.gz2022-04-13 17:02 625K 
[  ]mstrio_11.3.5.101.tar.gz2022-04-13 16:40 929K 
[  ]stratallo_2.0.1.tar.gz2022-04-13 16:40 456K 
[  ]brms_2.17.0.tar.gz2022-04-13 16:22 5.4M 
[  ]wrMisc_1.9.1.tar.gz2022-04-13 16:10 858K 
[  ]drat_0.2.3.tar.gz2022-04-13 15:32 168K 
[  ]opendatatoronto_0.1.5.tar.gz2022-04-13 13:30 47K 
[  ]MCMCpack_1.6-3.tar.gz2022-04-13 13:12 1.0M 
[  ]cartogramR_1.0-7.tar.gz2022-04-13 13:12 1.7M 
[  ]embed_0.2.0.tar.gz2022-04-13 13:02 160K 
[  ]vctrs_0.4.1.tar.gz2022-04-13 12:30 895K 
[  ]UNF_2.0.8.tar.gz2022-04-13 12:12 713K 
[  ]dlstats_0.1.5.tar.gz2022-04-13 12:12 721K 
[  ]enveomics.R_1.9.0.tar.gz2022-04-13 12:12 63K 
[  ]neptune_0.2.3.tar.gz2022-04-13 12:00 22K 
[  ]RNentropy_1.2.3.tar.gz2022-04-13 11:52 1.1M 
[  ]ReDaMoR_0.6.3.tar.gz2022-04-13 11:52 1.9M 
[  ]LTASR_0.0.1.tar.gz2022-04-13 11:02 707K 
[  ]svines_0.1.4.tar.gz2022-04-13 10:20 275K 
[  ]deforestable_3.0.0.tar.gz2022-04-13 10:02 487K 
[  ]minpack.lm_1.2-2.tar.gz2022-04-13 10:02 40K 
[  ]RAMClustR_1.2.4.tar.gz2022-04-13 09:52 2.9M 
[  ]RFCCA_1.0.9.tar.gz2022-04-13 09:52 400K 
[  ]kequate_1.6.4.tar.gz2022-04-13 09:52 620K 
[  ]IFAA_1.0.6.tar.gz2022-04-13 09:42 193K 
[  ]crossrun_0.1.1.tar.gz2022-04-13 09:32 272K 
[  ]stringfish_0.15.7.tar.gz2022-04-13 09:00 1.1M 
[  ]VennDiagram_1.7.3.tar.gz2022-04-13 01:32 77K 
[  ]RMTstat_0.3.1.tar.gz2022-04-13 01:02 573K 
[  ]evd_2.3-6.tar.gz2022-04-13 01:02 1.0M 
[  ]mapboxapi_0.3.3.tar.gz2022-04-12 23:32 42K 
[  ]sen2r_1.5.1.tar.gz2022-04-12 23:00 1.6M 
[  ]aRchi_2.1.0.tar.gz2022-04-12 20:52 2.3M 
[  ]experiment_1.2.1.tar.gz2022-04-12 20:52 112K 
[  ]locStra_1.9.tar.gz2022-04-12 20:52 47K 
[  ]BRINDA_0.1.4.tar.gz2022-04-12 20:42 16K 
[  ]extrafont_0.18.tar.gz2022-04-12 18:32 16K 
[  ]SMVar_1.3.4.tar.gz2022-04-12 18:12 959K 
[  ]pso_1.0.4.tar.gz2022-04-12 18:10 13K 
[  ]dmdScheme_1.3.3.tar.gz2022-04-12 18:02 4.3M 
[  ]metaMA_3.1.3.tar.gz2022-04-12 18:02 930K 
[  ]nlsic_1.0.2.tar.gz2022-04-12 18:00 19K 
[  ]rmsb_0.1.0.tar.gz2022-04-12 18:00 97K 
[  ]reshape_0.8.9.tar.gz2022-04-12 17:00 41K 
[  ]stevemisc_1.4.1.tar.gz2022-04-12 16:00 314K 
[  ]subplex_1.8.tar.gz2022-04-12 15:50 28K 
[  ]confreq_1.5.6-7.tar.gz2022-04-12 15:32 43K 
[  ]glottospace_0.0.112.tar.gz2022-04-12 14:42 1.9M 
[  ]protti_0.3.0.tar.gz2022-04-12 14:00 3.4M 
[  ]Linkage_0.9.tar.gz2022-04-12 11:02 44K 
[  ]mind_0.1.6-1.tar.gz2022-04-12 10:42 649K 
[  ]DTDA.ni_1.0.1.tar.gz2022-04-12 10:32 27K 
[  ]PMAPscore_0.1.1.tar.gz2022-04-12 10:12 2.1M 
[  ]parallelPlot_0.2.0.tar.gz2022-04-12 10:10 237K 
[  ]valet_0.9.0.tar.gz2022-04-12 10:10 7.9K 
[  ]DynamicGP_1.1-8.tar.gz2022-04-12 09:22 129K 
[  ]itdr_1.2.0.tar.gz2022-04-12 09:22 592K 
[  ]sparta_0.8.4.tar.gz2022-04-12 09:20 239K 
[  ]taxa_0.4.2.tar.gz2022-04-12 09:20 238K 
[  ]jti_0.8.4.tar.gz2022-04-12 09:12 478K 
[  ]mlr3tuningspaces_0.2.0.tar.gz2022-04-12 09:12 13K 
[  ]lpint_2.1.tar.gz2022-04-12 05:52 6.9K 
[  ]ccdrAlgorithm_0.0.6.tar.gz2022-04-12 04:52 58K 
[  ]betafunctions_1.7.0.tar.gz2022-04-12 01:22 55K 
[  ]aqp_1.42.tar.gz2022-04-12 01:12 3.0M 
[  ]pomp_4.2.tar.gz2022-04-12 00:40 631K 
[  ]mregions_0.1.8.tar.gz2022-04-12 00:32 3.9M 
[  ]maGUI_4.0.tar.gz2022-04-12 00:22 84K 
[  ]ExceedanceTools_1.3.4.tar.gz2022-04-12 00:12 21K 
[  ]conos_1.4.6.tar.gz2022-04-12 00:12 1.0M 
[  ]leafdown_1.1.1.tar.gz2022-04-12 00:12 4.9M 
[  ]metafolio_0.1.1.tar.gz2022-04-12 00:12 870K 
[  ]slideview_0.2.0.tar.gz2022-04-11 20:30 3.1M 
[  ]Platypus_3.3.5.tar.gz2022-04-11 19:42 1.0M 
[  ]scatterPlotMatrix_0.2.0.tar.gz2022-04-11 19:40 294K 
[  ]plainview_0.2.0.tar.gz2022-04-11 19:20 638K 
[  ]RcppEnsmallen_0.2.19.0.1.tar.gz2022-04-11 19:12 247K 
[  ]CA3variants_3.2.tar.gz2022-04-11 18:22 60K 
[  ]SDaA_0.1-5.tar.gz2022-04-11 18:02 509K 
[  ]derivmkts_0.2.5.tar.gz2022-04-11 17:32 350K 
[  ]SEMgraph_1.1.1.tar.gz2022-04-11 16:52 1.9M 
[  ]funLBM_2.3.tar.gz2022-04-11 16:52 623K 
[  ]redistmetrics_1.0.2.tar.gz2022-04-11 16:40 247K 
[  ]MRPC_3.1.0.tar.gz2022-04-11 16:32 1.4M 
[  ]MTS_1.2.1.tar.gz2022-04-11 16:32 145K 
[  ]rstan_2.21.5.tar.gz2022-04-11 16:20 1.1M 
[  ]NIMAA_0.2.1.tar.gz2022-04-11 16:12 3.0M 
[  ]bigtabulate_1.1.9.tar.gz2022-04-11 16:12 16K 
[  ]mreg_1.2.0.tar.gz2022-04-11 16:12 22K 
[  ]nltm_1.4.4.tar.gz2022-04-11 16:10 35K 
[  ]ridge_3.3.tar.gz2022-04-11 16:10 142K 
[  ]timbeR_2.0.1.tar.gz2022-04-11 16:10 150K 
[  ]malvinas_0.1.0.tar.gz2022-04-11 15:42 203K 
[  ]rgbif_3.7.2.tar.gz2022-04-11 15:40 4.3M 
[  ]phosphoricons_0.1.2.tar.gz2022-04-11 15:20 2.3M 
[  ]rbibutils_2.2.8.tar.gz2022-04-11 15:10 862K 
[  ]findInFiles_0.4.0.tar.gz2022-04-11 15:02 33K 
[  ]DynClust_3.24.tar.gz2022-04-11 14:12 302K 
[  ]pak_0.3.0.tar.gz2022-04-11 14:10 86K 
[  ]neo4jshell_0.1.2.tar.gz2022-04-11 11:50 21K 
[  ]rgeoda_0.0.9.tar.gz2022-04-11 11:40 735K 
[  ]stellaR_0.3-4.tar.gz2022-04-11 11:30 47K 
[  ]timereg_2.0.2.tar.gz2022-04-11 11:30 435K 
[  ]Bolstad2_1.0-29.tar.gz2022-04-11 11:22 35K 
[  ]Libra_1.7.tar.gz2022-04-11 11:22 297K 
[  ]EvolutionaryGames_0.1.1.tar.gz2022-04-11 11:12 72K 
[  ]Oncotree_0.3.4.tar.gz2022-04-11 11:12 473K 
[  ]dafs_1.0-38.tar.gz2022-04-11 11:12 47K 
[  ]robslopes_1.1.1.tar.gz2022-04-11 11:00 16K 
[  ]crqa_2.0.3.tar.gz2022-04-11 09:32 366K 
[  ]blsR_0.3.0.tar.gz2022-04-11 08:22 18K 
[  ]leidenAlg_1.0.3.tar.gz2022-04-11 06:32 1.6M 
[  ]drawer_0.2.0.0.tar.gz2022-04-11 06:12 168K 
[  ]polynom_1.4-1.tar.gz2022-04-11 05:00 327K 
[  ]DTMCPack_0.1-3.tar.gz2022-04-11 04:12 5.4K 
[  ]gridGraphviz_0.3-1.tar.gz2022-04-11 02:02 8.3K 
[  ]randomGLM_1.10-1.tar.gz2022-04-11 01:00 3.3M 
[  ]IRISSeismic_1.6.5.tar.gz2022-04-11 00:02 857K 
[  ]sem_3.1-15.tar.gz2022-04-10 23:40 161K 
[  ]ggeffects_1.1.2.tar.gz2022-04-10 23:32 263K 
[  ]sspse_1.0.0.tar.gz2022-04-10 23:30 115K 
[  ]ggpp_0.4.4.tar.gz2022-04-10 21:42 443K 
[  ]BEDASSLE_1.6.tar.gz2022-04-10 21:12 89K 
[  ]IBrokers_0.10-1.tar.gz2022-04-10 18:42 621K 
[  ]psre_0.1.1.tar.gz2022-04-10 17:20 474K 
[  ]R1magic_0.3.3.tar.gz2022-04-10 11:42 7.8K 
[  ]rtmpt_1.0-0.tar.gz2022-04-10 11:40 171K 
[  ]sjlabelled_1.2.0.tar.gz2022-04-10 11:30 152K 
[  ]blob_1.2.3.tar.gz2022-04-10 08:22 10K 
[  ]nasapower_4.0.7.tar.gz2022-04-10 04:10 247K 
[  ]esreg_0.6.0.tar.gz2022-04-10 01:32 19K 
[  ]gensvm_0.1.6.tar.gz2022-04-10 01:32 105K 
[  ]Markovchart_2.1.5.tar.gz2022-04-10 01:22 538K 
[  ]RcppRedis_0.2.1.tar.gz2022-04-10 01:22 1.0M 
[  ]GPLTR_1.3.tar.gz2022-04-10 00:32 404K 
[  ]gfoRmula_1.0.0.tar.gz2022-04-09 22:02 1.8M 
[  ]moduleColor_1.8-4.tar.gz2022-04-09 18:02 25K 
[  ]TwoSampleTest.HD_1.1.tar.gz2022-04-09 17:52 10K 
[  ]beanplot_1.3.1.tar.gz2022-04-09 09:22 300K 
[  ]geodata_0.4-6.tar.gz2022-04-09 08:52 49K 
[  ]rstanarm_2.21.3.tar.gz2022-04-09 02:10 3.6M 
[  ]foqat_2.0.7.1.tar.gz2022-04-09 01:42 896K 
[  ]smacpod_2.4.1.tar.gz2022-04-08 23:40 499K 
[  ]optimLanduse_1.0.0.tar.gz2022-04-08 21:40 46K 
[  ]skpr_1.1.4.tar.gz2022-04-08 21:40 2.3M 
[  ]QCA_3.16.tar.gz2022-04-08 17:12 1.6M 
[  ]TippingPoint_1.2.0.tar.gz2022-04-08 17:12 2.0M 
[  ]saeHB_0.2.1.tar.gz2022-04-08 17:10 23K 
[  ]MuChPoint_0.6.3.tar.gz2022-04-08 16:22 8.4K 
[  ]SheetReader_1.0.2.tar.gz2022-04-08 16:12 224K 
[  ]cffr_0.2.2.tar.gz2022-04-08 16:12 526K 
[  ]pop.lion_1.0.1.tar.gz2022-04-08 16:10 24K 
[  ]dm_0.2.8.tar.gz2022-04-08 15:22 533K 
[  ]cccd_1.6.tar.gz2022-04-08 14:22 12K 
[  ]RcppEigen_0.3.3.9.2.tar.gz2022-04-08 14:02 1.4M 
[  ]isoWater_1.1.0.tar.gz2022-04-08 14:02 78K 
[  ]pkgdepends_0.3.1.tar.gz2022-04-08 14:00 293K 
[  ]PSPManalysis_0.3.8.tar.gz2022-04-08 13:52 3.2M 
[  ]deBif_0.1.5.tar.gz2022-04-08 13:52 4.1M 
[  ]flexclust_1.4-1.tar.gz2022-04-08 13:30 166K 
[  ]infotheo_1.2.0.1.tar.gz2022-04-08 13:00 8.1K 
[  ]hwriter_1.3.2.1.tar.gz2022-04-08 13:00 58K 
[  ]rstantools_2.2.0.tar.gz2022-04-08 12:10 92K 
[  ]safetyGraphics_2.1.0.tar.gz2022-04-08 12:10 2.9M 
[  ]fm.index_0.1.1.tar.gz2022-04-08 11:12 563K 
[  ]NetCoupler_0.1.0.tar.gz2022-04-08 11:02 767K 
[  ]dragon_1.2.1.tar.gz2022-04-08 10:42 4.6M 
[  ]hilbert_0.2.1.tar.gz2022-04-08 10:42 2.8M 
[  ]ImportanceIndice_0.0.1.tar.gz2022-04-08 10:32 13K 
[  ]lite_1.0.0.tar.gz2022-04-08 10:32 102K 
[  ]agroclim_0.2.0.tar.gz2022-04-08 10:22 49K 
[  ]dstat2x2xk_0.2.0.tar.gz2022-04-08 10:22 9.8K 
[  ]datazoom.amazonia_0.3.0.tar.gz2022-04-08 10:12 258K 
[  ]CLAST_1.0.1.tar.gz2022-04-08 09:02 32K 
[  ]geodiv_1.0.5.tar.gz2022-04-08 08:52 2.0M 
[  ]AutoScore_0.3.0.tar.gz2022-04-08 08:42 527K 
[  ]bigalgebra_1.1.0.tar.gz2022-04-08 08:42 28K 
[  ]elasdics_0.2.0.tar.gz2022-04-08 08:42 36K 
[  ]tidyndr_0.2.1.tar.gz2022-04-08 08:40 1.2M 
[  ]rrMixture_0.1-2.tar.gz2022-04-08 05:30 68K 
[  ]capl_1.42.tar.gz2022-04-08 04:52 2.5M 
[  ]munsellinterpol_3.0-0.tar.gz2022-04-08 04:50 1.2M 
[  ]tableeasy_1.1.2.tar.gz2022-04-08 04:40 15K 
[  ]float_0.3-0.tar.gz2022-04-08 00:52 1.4M 
[  ]pwr2ppl_0.4.0.tar.gz2022-04-08 00:30 85K 
[  ]ds4psy_0.8.0.tar.gz2022-04-07 22:22 396K 
[  ]familiar_1.1.0.tar.gz2022-04-07 21:52 1.4M 
[  ]did2s_0.6.0.tar.gz2022-04-07 21:42 1.8M 
[  ]PeakSegJoint_2022.4.6.tar.gz2022-04-07 21:02 769K 
[  ]PMCMRplus_1.9.4.tar.gz2022-04-07 20:02 264K 
[  ]fastText_1.0.2.tar.gz2022-04-07 19:22 2.8M 
[  ]survMisc_0.5.6.tar.gz2022-04-07 18:10 155K 
[  ]GDPuc_0.9.0.tar.gz2022-04-07 18:02 922K 
[  ]CINNA_1.2.0.tar.gz2022-04-07 17:12 683K 
[  ]glmtoolbox_0.1.3.tar.gz2022-04-07 17:02 152K 
[  ]lme4_1.1-29.tar.gz2022-04-07 17:02 3.2M 
[  ]BIOMASS_2.1.8.tar.gz2022-04-07 15:42 949K 
[  ]breathtestcore_0.8.4.tar.gz2022-04-07 15:42 362K 
[  ]breathteststan_0.8.4.tar.gz2022-04-07 12:42 95K 
[  ]bulkAnalyseR_1.0.0.tar.gz2022-04-07 12:12 4.1M 
[  ]MNP_3.1-3.tar.gz2022-04-07 09:42 1.5M 
[  ]chngpt_2022.4-6.tar.gz2022-04-07 09:42 393K 
[  ]glmm_1.4.3.tar.gz2022-04-07 09:42 600K 
[  ]hgm_1.20.tar.gz2022-04-07 09:42 77K 
[  ]rbmn_0.9-5.tar.gz2022-04-07 09:40 95K 
[  ]intamap_1.4-16.tar.gz2022-04-07 09:32 218K 
[  ]tradepolicy_0.6.0.tar.gz2022-04-07 08:10 647K 
[  ]TSDT_1.0.7.tar.gz2022-04-07 00:22 80K 
[  ]kyotil_2022.4-5.tar.gz2022-04-07 00:02 200K 
[  ]texreg_1.38.6.tar.gz2022-04-07 00:00 611K 
[  ]DRIP_1.7.tar.gz2022-04-06 23:52 727K 
[  ]rplotengine_1.0-8.tar.gz2022-04-06 23:30 81K 
[  ]stratification_2.2-7.tar.gz2022-04-06 23:00 470K 
[  ]MplusAutomation_1.1.0.tar.gz2022-04-06 22:52 1.3M 
[  ]Nmix_2.0.3.tar.gz2022-04-06 22:42 33K 
[  ]adlift_1.4-3.tar.gz2022-04-06 22:32 64K 
[  ]Bayesrel_0.7.4.1.tar.gz2022-04-06 22:22 548K 
[  ]RXshrink_2.1.tar.gz2022-04-06 22:22 109K 
[  ]regmedint_1.0.0.tar.gz2022-04-06 22:20 519K 
[  ]fflr_2.0.3.tar.gz2022-04-06 21:52 108K 
[  ]ambiorix_2.1.0.tar.gz2022-04-06 20:42 4.7M 
[  ]mlr3cluster_0.1.3.tar.gz2022-04-06 20:02 35K 
[  ]rnmamod_0.2.0.tar.gz2022-04-06 19:40 905K 
[  ]RCDT_1.1.0.tar.gz2022-04-06 19:32 74K 
[  ]ordinalgmifs_1.0.7.tar.gz2022-04-06 19:10 430K 
[  ]nflplotR_1.0.1.tar.gz2022-04-06 19:00 3.5M 
[  ]geoBayes_0.7.1.tar.gz2022-04-06 18:42 161K 
[  ]pop.wolf_1.0.tar.gz2022-04-06 18:20 14K 
[  ]pmxTools_1.2.3.tar.gz2022-04-06 17:30 732K 
[  ]comorbidity_1.0.2.tar.gz2022-04-06 17:12 2.0M 
[  ]ordinalbayes_0.1.1.tar.gz2022-04-06 17:10 4.1M 
[  ]covid19.analytics_2.1.2.tar.gz2022-04-06 16:52 3.6M 
[  ]ech_0.1.2.0.tar.gz2022-04-06 16:52 481K 
[  ]monomvn_1.9-15.tar.gz2022-04-06 16:22 961K 
[  ]DSI_1.4.0.tar.gz2022-04-06 16:02 240K 
[  ]coxrobust_1.0.1.tar.gz2022-04-06 16:02 15K 
[  ]gaselect_1.0.11.tar.gz2022-04-06 16:02 88K 
[  ]betapart_1.5.6.tar.gz2022-04-06 15:52 78K 
[  ]lqmm_1.5.8.tar.gz2022-04-06 15:52 58K 
[  ]simsalapar_1.0-11.tar.gz2022-04-06 15:30 130K 
[  ]plan_0.4-4.tar.gz2022-04-06 14:40 178K 
[  ]km.ci_0.5-6.tar.gz2022-04-06 13:52 29K 
[  ]maptree_1.4-8.tar.gz2022-04-06 13:52 66K 
[  ]metadat_1.2-0.tar.gz2022-04-06 13:52 942K 
[  ]nat_1.8.19.tar.gz2022-04-06 13:50 1.9M 
[  ]SimSurvey_0.1.5.tar.gz2022-04-06 13:12 2.9M 
[  ]qcpm_0.2.tar.gz2022-04-06 13:00 34K 
[  ]behaviorchange_0.5.1.tar.gz2022-04-06 12:22 2.6M 
[  ]lazy_1.2-17.tar.gz2022-04-06 12:12 21K 
[  ]rCNV_1.0.0.tar.gz2022-04-06 09:50 2.5M 
[  ]rcompendium_1.0.tar.gz2022-04-06 09:40 616K 
[  ]amp_1.0.0.tar.gz2022-04-06 09:32 130K 
[  ]networkscaleup_0.1-1.tar.gz2022-04-06 09:10 198K 
[  ]AcceptanceSampling_1.0-8.tar.gz2022-04-06 09:02 285K 
[  ]ltxsparklines_1.1.3.tar.gz2022-04-06 08:42 200K 
[  ]scCAN_1.0.4.tar.gz2022-04-06 02:10 4.4M 
[  ]accSDA_1.1.1.tar.gz2022-04-06 01:12 63K 
[  ]TT_0.98.tar.gz2022-04-05 22:42 25K 
[  ]phytools_1.0-3.tar.gz2022-04-05 22:20 325K 
[  ]lares_5.1.2.tar.gz2022-04-05 22:02 1.1M 
[  ]MazamaTimeSeries_0.2.5.tar.gz2022-04-05 20:52 544K 
[  ]adobeanalyticsr_0.3.2.tar.gz2022-04-05 20:12 1.7M 
[  ]tidygraph_1.2.1.tar.gz2022-04-05 18:00 115K 
[  ]tessellation_2.1.0.tar.gz2022-04-05 17:00 265K 
[  ]jsonStrings_2.0.0.tar.gz2022-04-05 16:52 154K 
[  ]eq5d_0.11.0.tar.gz2022-04-05 16:32 3.0M 
[  ]primerTree_1.0.6.tar.gz2022-04-05 16:30 172K 
[  ]rdacca.hp_1.0-8.tar.gz2022-04-05 16:20 9.2K 
[  ]gifski_1.6.6-1.tar.gz2022-04-05 16:02 16K 
[  ]NCA_3.2.0.tar.gz2022-04-05 15:52 38K 
[  ]ivs_0.1.0.tar.gz2022-04-05 12:02 222K 
[  ]ACV_1.0.2.tar.gz2022-04-05 11:40 9.8K 
[  ]MPI_0.1.0.tar.gz2022-04-05 11:40 81K 
[  ]ratdat_1.0.0.tar.gz2022-04-05 11:40 335K 
[  ]trtf_0.4-0.tar.gz2022-04-05 11:40 325K 
[  ]OBIC_2.0.1.tar.gz2022-04-05 11:30 1.3M 
[  ]automap_1.0-16.tar.gz2022-04-05 11:30 18K 
[  ]Qest_1.0.0.tar.gz2022-04-05 11:20 85K 
[  ]densEstBayes_1.0-2.1.tar.gz2022-04-05 11:19 4.6M 
[  ]SpatialGEV_1.0.0.tar.gz2022-04-05 11:10 1.0M 
[  ]ppmlasso_1.2.tar.gz2022-04-05 11:00 316K 
[  ]conText_1.1.0.tar.gz2022-04-05 09:10 2.4M 
[  ]rbioapi_0.7.6.tar.gz2022-04-05 09:10 1.3M 
[  ]voson.tcn_0.3.3.tar.gz2022-04-05 09:00 17K 
[  ]CDatanet_1.0.1.tar.gz2022-04-05 08:40 49K 
[  ]gdm_1.5.0-3.tar.gz2022-04-05 08:40 1.0M 
[  ]autoReg_0.2.6.tar.gz2022-04-05 08:20 2.1M 
[  ]objectSignals_0.10.3.tar.gz2022-04-05 08:00 5.3K 
[  ]rrtable_0.3.0.tar.gz2022-04-05 04:30 2.3M 
[  ]ib_0.2.0.tar.gz2022-04-05 00:50 42K 
[  ]BIFIEsurvey_3.4-15.tar.gz2022-04-05 00:30 1.5M 
[  ]RcppSpdlog_0.0.8.tar.gz2022-04-05 00:30 238K 
[  ]SEL_1.0-3.tar.gz2022-04-04 23:50 15K 
[  ]crossdes_1.1-2.tar.gz2022-04-04 23:50 17K 
[  ]klausuR_0.12-14.tar.gz2022-04-04 23:40 104K 
[  ]exceldata_0.1.1.2.tar.gz2022-04-04 20:30 44K 
[  ]irrNA_0.2.3.tar.gz2022-04-04 20:10 21K 
[  ]chisquare_0.3.tar.gz2022-04-04 19:30 15K 
[  ]Momocs_1.4.0.tar.gz2022-04-04 18:50 825K 
[  ]autoMrP_1.0.2.tar.gz2022-04-04 18:30 363K 
[  ]AUC_0.3.2.tar.gz2022-04-04 17:40 13K 
[  ]genalg_0.2.1.tar.gz2022-04-04 17:40 7.6K 
[  ]microsimulation_1.3.7.tar.gz2022-04-04 17:40 2.3M 
[  ]BoneProfileR_2.2.tar.gz2022-04-04 17:20 265K 
[  ]weakARMA_1.0.3.tar.gz2022-04-04 16:00 171K 
[  ]pubh_1.2.7.tar.gz2022-04-04 15:50 642K 
[  ]bamdit_3.4.0.tar.gz2022-04-04 15:40 47K 
[  ]protViz_0.7.3.tar.gz2022-04-04 15:00 2.6M 
[  ]BINtools_0.2.0.tar.gz2022-04-04 14:40 92K 
[  ]FlexDotPlot_0.2.2.tar.gz2022-04-04 13:50 858K 
[  ]pcalg_2.7-6.tar.gz2022-04-04 13:50 4.0M 
[  ]arfima_1.8-0.tar.gz2022-04-04 13:00 83K 
[  ]beyondWhittle_1.1.3.tar.gz2022-04-04 13:00 75K 
[  ]MODISTools_1.1.2.tar.gz2022-04-04 12:20 253K 
[  ]ttutils_1.0-1.1.tar.gz2022-04-04 11:26 7.0K 
[  ]lassoshooting_0.1.5-1.1.tar.gz2022-04-04 11:25 8.6K 
[  ]EventWinRatios_1.0.0.tar.gz2022-04-04 10:30 64K 
[  ]stppSim_1.2.3.tar.gz2022-04-04 10:30 3.3M 
[  ]dataframeexplorer_1.0.2.tar.gz2022-04-04 09:10 11K 
[  ]hydroroute_0.1.1.tar.gz2022-04-04 08:40 1.0M 
[  ]revss_1.0.4.tar.gz2022-04-04 07:10 12K 
[  ]Rsagacmd_0.2.0.tar.gz2022-04-04 06:10 776K 
[  ]DEoptimR_1.0-11.tar.gz2022-04-03 22:40 36K 
[  ]prospectr_0.2.4.tar.gz2022-04-03 22:30 2.5M 
[  ]tgp_2.4-18.tar.gz2022-04-03 21:50 2.9M 
[  ]norm_1.0-10.0.tar.gz2022-04-03 21:40 19K 
[  ]BARIS_1.1.3.tar.gz2022-04-03 21:30 208K 
[  ]statswalesr_0.2.0.tar.gz2022-04-03 21:30 5.8K 
[  ]RColorBrewer_1.1-3.tar.gz2022-04-03 21:20 11K 
[  ]SMMT_1.1.0.tar.gz2022-04-03 21:20 297K 
[  ]mpspline2_0.1.6.tar.gz2022-04-03 21:20 23K 
[  ]rtrend_0.1.3.tar.gz2022-04-03 21:20 35K 
[  ]surveil_0.2.0.tar.gz2022-04-03 20:40 640K 
[  ]freqtables_0.1.1.tar.gz2022-04-03 17:20 3.2M 
[  ]scan_0.54.1.tar.gz2022-04-03 16:50 188K 
[  ]setRNG_2022.4-1.tar.gz2022-04-03 16:40 37K 
[  ]entropart_1.6-10.tar.gz2022-04-03 00:50 855K 
[  ]PriceIndices_0.0.7.tar.gz2022-04-03 00:40 681K 
[  ]sfsmisc_1.1-13.tar.gz2022-04-03 00:30 177K 
[  ]robustbase_0.95-0.tar.gz2022-04-02 23:50 2.2M 
[  ]table.express_0.4.0.tar.gz2022-04-02 21:40 103K 
[  ]SimVitD_1.0.2.tar.gz2022-04-02 20:20 1.0M 
[  ]stevedata_0.7.0.tar.gz2022-04-02 20:20 3.3M 
[  ]mockr_0.2.0.tar.gz2022-04-02 20:10 21K 
[  ]rprojroot_2.0.3.tar.gz2022-04-02 18:40 59K 
[  ]bfp_0.0-45.tar.gz2022-04-02 17:20 247K 
[  ]maditr_0.8.3.tar.gz2022-04-02 17:10 285K 
[  ]broomExtra_4.3.2.tar.gz2022-04-02 14:50 121K 
[  ]gRbase_1.8.7.tar.gz2022-04-02 14:30 1.4M 
[  ]mathpix_0.5.0.tar.gz2022-04-02 13:10 239K 
[  ]SpatialRegimes_1.0.tar.gz2022-04-02 11:40 400K 
[  ]aod_1.3.2.tar.gz2022-04-02 08:15 57K 
[  ]btergm_1.10.6.tar.gz2022-04-02 02:10 288K 
[  ]flimo_0.1.1.tar.gz2022-04-02 01:40 357K 
[  ]spacejamr_0.2.1.tar.gz2022-04-01 22:10 2.6M 
[  ]matsbyname_0.5.0.tar.gz2022-04-01 21:40 196K 
[  ]future.callr_0.8.0.tar.gz2022-04-01 19:20 30K 
[  ]FDRestimation_1.0.1.tar.gz2022-04-01 18:30 39K 
[  ]feisr_1.3.0.tar.gz2022-04-01 17:30 219K 
[  ]ptmixed_1.1.2.tar.gz2022-04-01 16:50 103K 
[  ]Rlabkey_2.8.4.tar.gz2022-04-01 16:20 610K 
[  ]mpm_1.0-23.tar.gz2022-04-01 14:40 550K 
[  ]RInside_0.2.17.tar.gz2022-04-01 14:30 79K 
[  ]KODAMA_1.9.tar.gz2022-04-01 14:10 3.3M 
[  ]chemCal_0.2.3.tar.gz2022-04-01 14:10 396K 
[  ]ebirdst_0.3.5.tar.gz2022-04-01 14:10 2.1M 
[  ]spatstat.local_4.1-5.tar.gz2022-04-01 13:10 165K 
[  ]conquestr_0.9.96.tar.gz2022-04-01 12:50 403K 
[  ]baRcodeR_0.1.7.tar.gz2022-04-01 12:40 1.2M 
[  ]GJRM_0.2-6.tar.gz2022-04-01 12:30 796K 
[  ]ggfun_0.0.6.tar.gz2022-04-01 11:10 145K 
[  ]mombf_3.1.3.tar.gz2022-04-01 11:10 712K 
[  ]spatstat_2.3-4.tar.gz2022-04-01 10:30 3.4M 
[  ]PKPDsim_1.1.1.tar.gz2022-04-01 10:10 115K 
[  ]hyperbrick_1.0.tar.gz2022-04-01 10:00 3.4M 
[  ]Evacluster_0.1.0.tar.gz2022-04-01 09:50 13K 
[  ]SPCompute_1.0.1.tar.gz2022-04-01 09:50 27K 
[  ]SpatialPOP_0.1.0.tar.gz2022-04-01 09:50 10K 
[  ]MolgenisArmadillo_1.1.3.tar.gz2022-04-01 09:20 2.0M 
[  ]QWDAP_1.1.17.tar.gz2022-04-01 09:20 476K 
[  ]sos_2.1-4.tar.gz2022-04-01 06:10 182K 
[  ]protoclust_1.6.4.tar.gz2022-04-01 05:20 14K 
[  ]spacesXYZ_1.2-1.tar.gz2022-04-01 05:00 303K 
[  ]echarty_1.4.5.tar.gz2022-04-01 04:20 392K 
[  ]fixest_0.10.4.tar.gz2022-04-01 01:10 2.2M 
[  ]adespatial_0.3-16.tar.gz2022-04-01 01:00 1.5M 
[  ]electoral_0.1.3.tar.gz2022-04-01 00:40 8.7K 
[  ]stan4bart_0.0-3.tar.gz2022-04-01 00:40 1.3M 
[  ]MortCast_2.7-0.tar.gz2022-03-31 23:30 2.8M 
[  ]ggDoubleHeat_0.1.1.tar.gz2022-03-31 23:20 112K 
[  ]formatR_1.12.tar.gz2022-03-31 22:20 94K 
[  ]CytobankAPI_2.0.0.tar.gz2022-03-31 20:00 2.3M 
[  ]coda4microbiome_0.1.1.tar.gz2022-03-31 17:30 895K 
[  ]wrGraph_1.3.1.tar.gz2022-03-31 17:10 929K 
[  ]metacore_0.0.4.tar.gz2022-03-31 17:00 1.3M 
[  ]adjclust_0.6.4.tar.gz2022-03-31 16:20 1.4M 
[  ]fig_1.0.0.tar.gz2022-03-31 15:50 10K 
[  ]AirMonitor_0.2.2.tar.gz2022-03-31 15:30 649K 
[  ]MLEcens_0.1-5.tar.gz2022-03-31 14:50 37K 
[  ]fakemake_1.10.4.tar.gz2022-03-31 14:50 433K 
[  ]mlt_1.4-1.tar.gz2022-03-31 13:50 81K 
[  ]isotree_0.5.15.tar.gz2022-03-31 12:40 1.2M 
[  ]errorlocate_1.0.0.tar.gz2022-03-31 12:30 68K 
[  ]lavaan_0.6-11.tar.gz2022-03-31 12:30 836K 
[  ]sinew_0.4.0.tar.gz2022-03-31 12:30 129K 
[  ]ClustBlock_2.4.1.tar.gz2022-03-31 11:20 45K 
[  ]hgutils_0.2.11.tar.gz2022-03-31 11:10 62K 
[  ]bnlearn_4.7.1.tar.gz2022-03-31 10:30 1.2M 
[  ]spinifex_0.3.6.tar.gz2022-03-31 10:30 2.4M 
[  ]RcppAlgos_2.5.3.tar.gz2022-03-31 09:50 499K 
[  ]crs_0.15-34.tar.gz2022-03-31 09:50 1.4M 
[  ]polyreg_0.8.0.tar.gz2022-03-31 09:50 186K 
[  ]investr_1.4.2.tar.gz2022-03-31 09:30 492K 
[  ]picker_0.2.6.tar.gz2022-03-31 09:30 1.0M 
[  ]texPreview_2.0.0.tar.gz2022-03-31 09:30 565K 
[  ]JLPM_1.0.1.tar.gz2022-03-31 09:20 57K 
[  ]dtgiw_1.0.0.tar.gz2022-03-31 09:20 11K 
[  ]sedproxy_0.7.3.tar.gz2022-03-31 09:20 2.7M 
[  ]hesim_0.5.2.tar.gz2022-03-31 08:40 3.0M 
[  ]npreg_1.0-8.tar.gz2022-03-31 08:40 259K 
[  ]speedycode_0.3.0.tar.gz2022-03-31 08:40 6.3K 
[  ]xrf_0.2.1.tar.gz2022-03-31 08:40 20K 
[  ]stratamatch_0.1.9.tar.gz2022-03-31 08:00 710K 
[  ]CNVScope_3.7.2.tar.gz2022-03-31 01:40 4.3M 
[  ]covid19br_0.1.4.tar.gz2022-03-31 01:40 2.5M 
[  ]apcf_0.2.0.tar.gz2022-03-31 00:50 395K 
[  ]consolechoice_1.1.1.tar.gz2022-03-31 00:00 51K 
[  ]rbcb_0.1.10.tar.gz2022-03-30 21:40 25K 
[  ]brokenstick_2.1.0.tar.gz2022-03-30 20:40 1.1M 
[  ]OPC_0.0.1.tar.gz2022-03-30 20:10 551K 
[  ]EVI_0.1.1-4.tar.gz2022-03-30 20:00 39K 
[  ]nonlinearTseries_0.2.12.tar.gz2022-03-30 20:00 926K 
[  ]regtools_1.7.0.tar.gz2022-03-30 19:30 2.3M 
[  ]visachartR_2.1.0.tar.gz2022-03-30 19:10 2.3M 
[  ]BetterReg_0.2.0.tar.gz2022-03-30 19:00 66K 
[  ]babelgene_22.3.tar.gz2022-03-30 18:30 3.3M 
[  ]SimSurvNMarker_0.1.2.tar.gz2022-03-30 18:20 1.4M 
[  ]inlabru_2.5.2.tar.gz2022-03-30 18:20 2.9M 
[  ]segmetric_0.2.0.tar.gz2022-03-30 18:20 1.1M 
[  ]tth_4.12-0-1.tar.gz2022-03-30 17:13 554K 
[  ]plfm_2.2.5.tar.gz2022-03-30 16:50 105K 
[  ]cepreader_1.2-1.tar.gz2022-03-30 14:00 11K 
[  ]smooth_3.1.6.tar.gz2022-03-30 13:20 3.2M 
[  ]PDFEstimator_3.2.1.tar.gz2022-03-30 13:10 39K 
[  ]document_3.3.3.tar.gz2022-03-30 10:50 33K 
[  ]SEA_2.0.1.tar.gz2022-03-30 09:30 614K 
[  ]magrittr_2.0.3.tar.gz2022-03-30 09:30 261K 
[  ]spatstat.random_2.2-0.tar.gz2022-03-30 09:30 211K 
[  ]DOEM_0.0.0.1.tar.gz2022-03-30 09:20 909K 
[  ]PLreg_0.2.0.tar.gz2022-03-30 09:20 44K 
[  ]SWTools_0.2.3.1.tar.gz2022-03-30 09:10 160K 
[  ]msigdbr_7.5.1.tar.gz2022-03-30 09:00 5.8M 
[  ]tstools_0.4.1.tar.gz2022-03-30 09:00 1.6M 
[  ]amanida_0.2.3.tar.gz2022-03-30 08:50 270K 
[  ]irtplay_1.6.4.tar.gz2022-03-30 08:40 1.4M 
[  ]StratifiedMedicine_1.0.5.tar.gz2022-03-30 01:00 1.0M 
[  ]opentimsr_1.0.13.tar.gz2022-03-30 00:40 191K 
[  ]NMF_0.24.0.tar.gz2022-03-30 00:10 1.5M 
[  ]TDA_1.8.7.tar.gz2022-03-30 00:00 2.3M 
[  ]scModels_1.0.3.tar.gz2022-03-29 23:50 40K 
[  ]waves_0.2.4.tar.gz2022-03-29 23:50 2.9M 
[  ]gert_1.6.0.tar.gz2022-03-29 23:10 115K 
[  ]nftbart_1.3.tar.gz2022-03-29 21:30 97K 
[  ]ClickHouseHTTP_0.1.1.tar.gz2022-03-29 20:40 10K 
[  ]spFW_0.1.0.tar.gz2022-03-29 20:40 16K 
[  ]RGAN_0.1.1.tar.gz2022-03-29 20:30 124K 
[  ]PSS.Health_0.4.0.tar.gz2022-03-29 18:50 623K 
[  ]rbacon_2.5.8.tar.gz2022-03-29 17:20 1.2M 
[  ]RcppBDT_0.2.5.tar.gz2022-03-29 15:50 39K 
[  ]kohonen_3.0.11.tar.gz2022-03-29 15:50 1.8M 
[  ]PearsonDS_1.2.2.tar.gz2022-03-29 15:00 67K 
[  ]purrrlyr_0.0.8.tar.gz2022-03-29 15:00 33K 
[  ]SKAT_2.2.4.tar.gz2022-03-29 14:50 1.1M 
[  ]tuneR_1.4.0.tar.gz2022-03-29 14:50 417K 
[  ]re2_0.1.2.tar.gz2022-03-29 13:50 506K 
[  ]spectator_0.1.1.tar.gz2022-03-29 13:40 893K 
[  ]rSFA_1.5.tar.gz2022-03-29 12:00 43K 
[  ]mgcv_1.8-40.tar.gz2022-03-29 11:50 1.1M 
[  ]jmv_2.3.4.tar.gz2022-03-29 11:10 852K 
[  ]rasterdiv_0.2-5.2.tar.gz2022-03-29 11:10 4.6M 
[  ]bkmrhat_1.1.3.tar.gz2022-03-29 10:50 1.4M 
[  ]go2bigq_1.0.tar.gz2022-03-29 10:10 3.5K 
[  ]MLZ_0.1.4.tar.gz2022-03-29 10:00 126K 
[  ]diemr_1.0.tar.gz2022-03-29 09:50 52K 
[  ]i18n_0.1.0.tar.gz2022-03-29 09:40 4.4M 
[  ]dbarts_0.9-22.tar.gz2022-03-29 09:30 820K 
[  ]sRdpData_0.1.0.tar.gz2022-03-29 09:30 123K 
[  ]saeMSPE_1.0.tar.gz2022-03-29 09:30 18K 
[  ]spatstat.geom_2.4-0.tar.gz2022-03-29 09:20 725K 
[  ]spgwr_0.6-35.tar.gz2022-03-29 09:20 1.9M 
[  ]timbr_0.1.0.tar.gz2022-03-29 09:20 10K 
[  ]mispitools_0.2.1.tar.gz2022-03-29 08:40 37K 
[  ]evalITR_0.3.0.tar.gz2022-03-29 08:30 13K 
[  ]MALDIrppa_1.1.0-1.tar.gz2022-03-29 02:10 3.8M 
[  ]distrom_1.0.1.tar.gz2022-03-29 02:10 6.5K 
[  ]qqconf_1.2.3.tar.gz2022-03-29 02:10 507K 
[  ]match2C_1.2.3.tar.gz2022-03-29 01:00 118K 
[  ]finnts_0.1.1.tar.gz2022-03-29 00:40 292K 
[  ]gwavr_0.2.0.tar.gz2022-03-28 23:30 3.9M 
[  ]readxl_1.4.0.tar.gz2022-03-28 20:30 2.0M 
[  ]leidenbase_0.1.11.tar.gz2022-03-28 20:20 3.0M 
[  ]mpmi_0.43.2.tar.gz2022-03-28 19:03 194K 
[  ]XBRL_0.99.19.1.tar.gz2022-03-28 19:03 48K 
[  ]seriation_1.3.5.tar.gz2022-03-28 18:40 900K 
[  ]svd_0.5.1.tar.gz2022-03-28 18:40 120K 
[  ]spqdep_0.1.2.tar.gz2022-03-28 18:20 2.9M 
[  ]RTIGER_1.99.0.tar.gz2022-03-28 17:40 745K 
[  ]MEDseq_1.3.3.tar.gz2022-03-28 17:30 3.4M 
[  ]cluster_2.1.3.tar.gz2022-03-28 17:30 393K 
[  ]tzdb_0.3.0.tar.gz2022-03-28 17:00 554K 
[  ]MoEClust_1.5.0.tar.gz2022-03-28 16:50 1.3M 
[  ]expint_0.1-7.tar.gz2022-03-28 15:40 208K 
[  ]nfer_1.1.0.tar.gz2022-03-28 14:50 152K 
[  ]ffmanova_1.1.1.tar.gz2022-03-28 14:30 91K 
[  ]idefix_1.0.3.tar.gz2022-03-28 14:10 96K 
[  ]minSNPs_0.0.2.tar.gz2022-03-28 14:00 924K 
[  ]seededlda_0.8.1.tar.gz2022-03-28 14:00 1.0M 
[  ]JFM_1.0.tar.gz2022-03-28 10:00 1.5M 
[  ]tsne_0.1-3.1.tar.gz2022-03-28 09:52 4.4K 
[  ]GTDL_1.0.0.tar.gz2022-03-28 09:50 8.2K 
[  ]metrix_1.0.0.tar.gz2022-03-28 09:50 51K 
[  ]bate_0.1.0.tar.gz2022-03-28 09:30 278K 
[  ]bkmr_0.2.2.tar.gz2022-03-28 09:30 36K 
[  ]BuyseTest_2.3.11.tar.gz2022-03-28 08:50 787K 
[  ]appler_0.1.3.tar.gz2022-03-28 08:50 10K 
[  ]phreeqc_3.7.4.tar.gz2022-03-28 08:50 1.0M 
[  ]LIC_0.0.2.tar.gz2022-03-28 08:00 237K 
[  ]actuar_3.2-2.tar.gz2022-03-28 05:30 1.5M 
[  ]distr6_1.6.9.tar.gz2022-03-28 01:50 621K 
[  ]LocKer_1.1.tar.gz2022-03-28 01:10 6.0K 
[  ]uniset_0.3.1.tar.gz2022-03-28 01:10 35K 
[  ]LPM_2.9.tar.gz2022-03-28 01:00 80K 
[  ]ggroups_2.1.2.tar.gz2022-03-27 23:20 18K 
[  ]details_0.3.0.tar.gz2022-03-27 23:10 94K 
[  ]matchMulti_1.1.10.tar.gz2022-03-27 16:50 807K 
[  ]nlmixr_2.0.7.tar.gz2022-03-27 16:50 1.3M 
[  ]Rfmtool_4.1.8.tar.gz2022-03-27 16:30 908K 
[  ]SRS_0.2.3.tar.gz2022-03-27 16:30 11K 
[  ]hsrecombi_0.4.2.tar.gz2022-03-27 16:30 188K 
[  ]isotracer_1.1.3.tar.gz2022-03-27 16:30 4.5M 
[  ]TLMoments_0.7.5.3.tar.gz2022-03-27 15:20 1.1M 
[  ]kit_0.0.11.tar.gz2022-03-27 13:50 86K 
[  ]ctv_0.9-3.tar.gz2022-03-27 12:30 81K 
[  ]mrMLM_5.0.1.tar.gz2022-03-27 10:50 645K 
[  ]nberwp_1.2.0.tar.gz2022-03-27 06:30 1.0M 
[  ]Rmalschains_0.2-7.tar.gz2022-03-27 01:20 255K 
[  ]cache_0.0.3.tar.gz2022-03-26 23:00 3.7K 
[  ]karel_0.1.1.tar.gz2022-03-26 22:50 4.4M 
[  ]zCompositions_1.4.0-1.tar.gz2022-03-26 20:00 83K 
[  ]crayon_1.5.1.tar.gz2022-03-26 18:30 39K 
[  ]paws.common_0.3.17.tar.gz2022-03-26 17:40 70K 
[  ]pomodoro_3.8.0.tar.gz2022-03-26 13:10 503K 
[  ]EffectLiteR_0.4-5.tar.gz2022-03-26 11:50 264K 
[  ]outliers_0.15.tar.gz2022-03-26 10:00 16K 
[  ]httk_2.1.0.tar.gz2022-03-26 02:20 4.8M 
[  ]rcbalance_1.8.8.tar.gz2022-03-26 00:30 25K 
[  ]rcbsubset_1.1.7.tar.gz2022-03-26 00:20 20K 
[  ]shiny.reglog_0.5.0.tar.gz2022-03-26 00:20 302K 
[  ]bucky_1.0.7.tar.gz2022-03-26 00:10 22K 
[  ]shinypanel_0.1.5.tar.gz2022-03-25 23:50 7.1K 
[  ]Radviz_0.9.3.tar.gz2022-03-25 19:10 650K 
[  ]rENA_0.2.4.tar.gz2022-03-25 17:50 225K 
[  ]rsoi_0.5.5.tar.gz2022-03-25 17:20 19K 
[  ]RcppCNPy_0.2.11.tar.gz2022-03-25 17:10 215K 
[  ]ggnewscale_0.4.7.tar.gz2022-03-25 17:10 403K 
[  ]photobiology_0.10.10.tar.gz2022-03-25 17:00 881K 
[  ]MOSS_0.2.2.tar.gz2022-03-25 16:50 3.1M 
[  ]TesiproV_0.9.2.tar.gz2022-03-25 16:50 76K 
[  ]ukbabynames_0.3.0.tar.gz2022-03-25 15:50 2.9M 
[  ]parsec_1.2.6.tar.gz2022-03-25 15:20 48K 
[  ]fastRhockey_0.3.0.tar.gz2022-03-25 15:10 1.8M 
[  ]DSMolgenisArmadillo_1.4.1.tar.gz2022-03-25 15:00 259K 
[  ]MolgenisAuth_0.0.21.tar.gz2022-03-25 15:00 5.5K 
[  ]catlearn_0.9.1.tar.gz2022-03-25 15:00 133K 
[  ]causaloptim_0.9.2.tar.gz2022-03-25 15:00 2.4M 
[  ]rmumps_5.2.1-15.tar.gz2022-03-25 11:40 4.2M 
[  ]kerastuneR_0.1.0.5.tar.gz2022-03-25 09:50 65K 
[  ]FRK_2.0.5.tar.gz2022-03-25 09:10 4.2M 
[  ]versionsort_1.1.0.tar.gz2022-03-25 09:10 6.1K 
[  ]qqboxplot_0.2.0.tar.gz2022-03-25 09:00 525K 
[  ]greybox_1.0.5.tar.gz2022-03-25 08:50 2.1M 
[  ]AMR_1.8.1.tar.gz2022-03-24 23:00 2.7M 
[  ]pdynmc_0.9.7.tar.gz2022-03-24 23:00 930K 
[  ]plyr_1.8.7.tar.gz2022-03-24 22:50 392K 
[  ]clordr_1.7.0.tar.gz2022-03-24 20:20 12K 
[  ]ffp_0.2.1.tar.gz2022-03-24 20:10 193K 
[  ]POFIBGE_0.1.6.tar.gz2022-03-24 20:00 230K 
[  ]finetune_0.2.0.tar.gz2022-03-24 19:30 119K 
[  ]ag5Tools_0.0.1.tar.gz2022-03-24 19:20 19K 
[  ]PNSIBGE_0.1.7.tar.gz2022-03-24 18:30 246K 
[  ]RJDBC_0.2-10.tar.gz2022-03-24 17:07 24K 
[  ]AvInertia_0.0.2.tar.gz2022-03-24 16:50 78K 
[  ]GUILDS_1.4.5.tar.gz2022-03-24 16:40 92K 
[  ]kstMatrix_0.1-3.tar.gz2022-03-24 16:40 45K 
[  ]BRACoD.R_0.0.2.0.tar.gz2022-03-24 16:10 72K 
[  ]peacesciencer_1.0.0.tar.gz2022-03-24 16:10 3.0M 
[  ]DRaWR_1.0.3.tar.gz2022-03-24 15:10 9.0K 
[  ]sdcSpatial_0.5.2.tar.gz2022-03-24 14:30 1.3M 
[  ]admix_0.4.0.tar.gz2022-03-24 13:30 1.4M 
[  ]desctable_0.3.0.tar.gz2022-03-24 13:30 531K 
[  ]validate_1.1.1.tar.gz2022-03-24 11:40 2.6M 
[  ]loo_2.5.1.tar.gz2022-03-24 11:30 2.5M 
[  ]udpipe_0.8.9.tar.gz2022-03-24 10:30 3.3M 
[  ]cplots_0.5-0.tar.gz2022-03-24 09:50 14K 
[  ]DBR_1.2.3.tar.gz2022-03-24 09:40 2.3M 
[  ]envi_0.1.13.tar.gz2022-03-24 09:40 2.4M 
[  ]survivalmodels_0.1.13.tar.gz2022-03-24 09:40 50K 
[  ]wikiTools_0.0.6.tar.gz2022-03-24 09:40 22K 
[  ]sistmr_0.1.1.tar.gz2022-03-24 09:30 7.1K 
[  ]GeneralisedCovarianceMeasure_0.2.0.tar.gz2022-03-24 09:10 5.8K 
[  ]akc_0.9.7.tar.gz2022-03-24 09:10 761K 
[  ]fansi_1.0.3.tar.gz2022-03-24 08:50 470K 
[  ]leaflet_2.1.1.tar.gz2022-03-24 00:40 1.9M 
[  ]scpi_0.2.1.tar.gz2022-03-24 00:10 66K 
[  ]BASiNETEntropy_0.99.2.tar.gz2022-03-23 23:40 136K 
[  ]timeseriesdb_1.0.0-1.1.2.tar.gz2022-03-23 23:20 571K 
[  ]covid19us_0.1.8.tar.gz2022-03-23 23:10 53K 
[  ]umap_0.2.8.0.tar.gz2022-03-23 21:30 80K 
[  ]visvow_1.3.4.tar.gz2022-03-23 20:30 702K 
[  ]scITD_1.0.2.tar.gz2022-03-23 19:20 473K 
[  ]spreval_1.1.0.tar.gz2022-03-23 18:50 674K 
[  ]psymetadata_1.0.1.tar.gz2022-03-23 18:40 482K 
[  ]sass_0.4.1.tar.gz2022-03-23 18:10 2.9M 
[  ]moodleR_1.0.0.tar.gz2022-03-23 18:00 45K 
[  ]ggExtra_0.10.0.tar.gz2022-03-23 17:50 2.2M 
[  ]Matrix_1.4-1.tar.gz2022-03-23 17:30 2.7M 
[  ]SuperExactTest_1.1.0.tar.gz2022-03-23 17:10 86K 
[  ]RJDemetra_0.2.0.tar.gz2022-03-23 17:00 4.2M 
[  ]contribution_0.2.2.tar.gz2022-03-23 17:00 261K 
[  ]rscorecard_0.22.0.tar.gz2022-03-23 17:00 156K 
[  ]respR_2.0.2.tar.gz2022-03-23 16:50 2.3M 
[  ]HMM_1.0.1.tar.gz2022-03-23 14:30 7.6K 
[  ]adjROC_0.2.0.tar.gz2022-03-23 14:30 3.4K 
[  ]TOSTER_0.4.1.tar.gz2022-03-23 14:20 751K 
[  ]unitizer_1.4.18.tar.gz2022-03-23 14:20 594K 
[  ]Bodi_0.1.0.tar.gz2022-03-23 13:40 5.9K 
[  ]bodycomp_1.0.0.tar.gz2022-03-23 13:30 12K 
[  ]saeHB.ME_1.0.tar.gz2022-03-23 13:30 11K 
[  ]vinereg_0.8.3.tar.gz2022-03-23 13:30 1.1M 
[  ]DVHmetrics_0.4.2.tar.gz2022-03-23 12:40 1.0M 
[  ]conformalInference.fd_1.1.1.tar.gz2022-03-23 12:00 112K 
[  ]audrex_2.0.1.tar.gz2022-03-23 11:10 93K 
[  ]rankFD_0.1.1.tar.gz2022-03-23 11:10 28K 
[  ]riskRegression_2022.03.22.tar.gz2022-03-23 11:10 386K 
[  ]quanteda.textplots_0.94.1.tar.gz2022-03-23 11:00 43K 
[  ]spnaf_0.1.0.tar.gz2022-03-23 10:10 377K 
[  ]animl_1.0.0.tar.gz2022-03-23 10:00 22K 
[  ]scquantum_1.0.0.tar.gz2022-03-23 10:00 11K 
[  ]Rfast2_0.1.3.tar.gz2022-03-23 08:50 155K 
[  ]TreeDist_2.4.0.tar.gz2022-03-23 08:50 1.1M 
[  ]ddalpha_1.3.13.tar.gz2022-03-23 08:50 479K 
[  ]fstcore_0.9.12.tar.gz2022-03-23 08:50 562K 
[  ]mpt_0.8-0.tar.gz2022-03-23 08:50 115K 
[  ]daarem_0.7.tar.gz2022-03-23 08:20 22K 
[  ]RxODE_1.1.5.tar.gz2022-03-23 02:10 3.2M 
[  ]gdalcubes_0.6.1.tar.gz2022-03-23 02:10 2.5M 
[  ]hyper2_2.0-3.tar.gz2022-03-23 02:10 1.0M 
[  ]robustlmm_2.5-1.tar.gz2022-03-23 02:10 691K 
[  ]riskclustr_0.4.0.tar.gz2022-03-23 02:00 350K 
[  ]cubature_2.0.4.4.tar.gz2022-03-23 00:20 3.2M 
[  ]gridpattern_0.5.3.tar.gz2022-03-23 00:00 2.3M 
[  ]accept_0.9.0.tar.gz2022-03-22 23:40 14K 
[  ]dagwood_0.1.4.tar.gz2022-03-22 23:00 7.2K 
[  ]safetyCharts_0.3.0.tar.gz2022-03-22 21:00 524K 
[  ]MTE_1.0.2.tar.gz2022-03-22 19:20 7.4K 
[  ]REBayes_2.51.tar.gz2022-03-22 19:20 1.5M 
[  ]RCMinification_1.1.tar.gz2022-03-22 18:40 37K 
[  ]adace_1.0.1.tar.gz2022-03-22 18:00 17K 
[  ]PTXQC_1.0.13.tar.gz2022-03-22 17:20 3.5M 
[  ]qgcompint_0.7.0.tar.gz2022-03-22 17:00 306K 
[  ]subtee_1.0.1.tar.gz2022-03-22 15:10 317K 
[  ]tidylo_0.2.0.tar.gz2022-03-22 15:10 208K 
[  ]bistablehistory_1.1.1.tar.gz2022-03-22 14:40 3.2M 
[  ]easySdcTable_1.0.3.tar.gz2022-03-22 14:10 63K 
[  ]hash_2.2.6.2.tar.gz2022-03-22 14:10 17K 
[  ]greta_0.4.2.tar.gz2022-03-22 14:00 1.0M 
[  ]rqPen_2.3.tar.gz2022-03-22 13:50 41K 
[  ]abess_0.4.5.tar.gz2022-03-22 11:10 858K 
[  ]pedSimulate_1.3.2.tar.gz2022-03-22 11:10 11K 
[  ]rsimsum_0.11.2.tar.gz2022-03-22 11:10 3.3M 
[  ]densitr_0.2.tar.gz2022-03-22 10:00 938K 
[  ]mirt_1.36.1.tar.gz2022-03-22 10:00 499K 
[  ]oceanic_0.1.3.tar.gz2022-03-22 09:40 3.2M 
[  ]BigVAR_1.1.0.tar.gz2022-03-22 09:30 652K 
[  ]tmvtnorm_1.5.tar.gz2022-03-22 09:30 245K 
[  ]SignifReg_4.3.tar.gz2022-03-22 09:20 12K 
[  ]ordinalNet_2.12.tar.gz2022-03-22 09:10 30K 
[  ]SPlit_1.2.tar.gz2022-03-22 09:00 97K 
[  ]gets_0.35.tar.gz2022-03-22 09:00 1.1M 
[DIR]4.3.0/2022-03-22 08:36 -  
[  ]SortedEffects_1.7.0.tar.gz2022-03-22 08:10 627K 
[  ]lhs_1.1.5.tar.gz2022-03-22 01:10 249K 
[  ]rapportools_1.1.tar.gz2022-03-22 01:10 26K 
[  ]caviarpd_0.2.28.tar.gz2022-03-22 00:50 59K 
[  ]CITAN_2022.1.1.tar.gz2022-03-22 00:20 597K 
[  ]lmtest_0.9-40.tar.gz2022-03-22 00:00 225K 
[  ]AFR_0.1.0.tar.gz2022-03-21 20:00 87K 
[  ]multiversion_0.3.6.tar.gz2022-03-21 19:50 61K 
[  ]LoBrA_1.0.tar.gz2022-03-21 19:40 284K 
[  ]raymolecule_0.5.0.tar.gz2022-03-21 19:40 28K 
[  ]PPSFS_0.1.0.tar.gz2022-03-21 19:10 12K 
[  ]camerondata_1.0.0.tar.gz2022-03-21 18:50 1.0M 
[  ]antiword_1.3.1.tar.gz2022-03-21 17:20 253K 
[  ]celltrackR_1.1.0.tar.gz2022-03-21 16:50 3.1M 
[  ]staRdom_1.1.25.tar.gz2022-03-21 16:50 3.2M 
[  ]MetBrewer_0.2.0.tar.gz2022-03-21 14:30 9.0K 
[  ]rattle_5.5.1.tar.gz2022-03-21 14:10 3.7M 
[  ]spatialwarnings_3.0.3.tar.gz2022-03-21 14:00 1.4M 
[  ]BatchJobs_1.9.tar.gz2022-03-21 12:30 114K 
[  ]BatchExperiments_1.4.3.tar.gz2022-03-21 12:00 41K 
[  ]dirmult_0.1.3-5.tar.gz2022-03-21 11:30 12K 
[  ]FKF.SP_0.2.0.tar.gz2022-03-21 11:20 202K 
[  ]FuzzyResampling_0.4.2.tar.gz2022-03-21 10:40 21K 
[  ]Tushare_0.1.4.tar.gz2022-03-21 09:50 7.8K 
[  ]emstreeR_3.0.0.tar.gz2022-03-21 09:50 84K 
[  ]lphom_0.3.1-1.tar.gz2022-03-21 09:50 110K 
[  ]LBPG_0.1.2.tar.gz2022-03-21 09:30 3.0K 
[  ]RcppCGAL_5.4.1.tar.gz2022-03-21 09:30 8.1K 
[  ]jSDM_0.2.1.tar.gz2022-03-21 09:30 2.5M 
[  ]rts2_0.3.tar.gz2022-03-21 09:30 30K 
[  ]season_0.3.15.tar.gz2022-03-21 09:30 339K 
[  ]signibox_1.0.tar.gz2022-03-21 09:30 1.4K 
[  ]statgenMPP_1.0.0.tar.gz2022-03-21 09:30 2.5M 
[  ]conquer_1.3.0.tar.gz2022-03-21 09:20 52K 
[  ]monashtipr_0.1.0.tar.gz2022-03-21 09:20 26K 
[  ]IDSL.SUFA_1.0.tar.gz2022-03-21 09:10 19K 
[  ]tailTransform_1.0.4.tar.gz2022-03-21 09:10 25K 
[  ]PLORN_0.1.1.tar.gz2022-03-21 09:00 93K 
[  ]dparser_1.3.1-5.tar.gz2022-03-21 09:00 191K 
[  ]quickNmix_1.1.1.tar.gz2022-03-21 09:00 22K 
[  ]sRNAGenetic_0.1.0.tar.gz2022-03-21 09:00 35K 
[  ]bootCT_1.0.tar.gz2022-03-21 08:50 33K 
[  ]fastai_2.2.0.tar.gz2022-03-21 08:50 4.3M 
[  ]occCite_0.5.4.tar.gz2022-03-21 08:50 1.5M 
[  ]puniform_0.2.5.tar.gz2022-03-21 08:40 64K 
[  ]tmbstan_1.0.4.tar.gz2022-03-21 08:40 14K 
[  ]gridGeometry_0.3-0.tar.gz2022-03-20 23:10 31K 
[  ]Kendall_2.2.1.tar.gz2022-03-20 20:02 12K 
[  ]KSgeneral_1.1.1.tar.gz2022-03-20 18:40 69K 
[  ]jack_3.0.0.tar.gz2022-03-20 05:50 25K 
[  ]gmpoly_1.1.0.tar.gz2022-03-20 05:40 9.0K 
[  ]meantables_0.1.2.tar.gz2022-03-19 22:50 2.3M 
[  ]tidymodels_0.2.0.tar.gz2022-03-19 22:30 75K 
[  ]sdcLog_0.5.0.tar.gz2022-03-19 21:20 269K 
[  ]speechbr_2.0.0.tar.gz2022-03-19 17:30 563K 
[  ]poilog_0.4.1.tar.gz2022-03-19 15:42 69K 
[  ]GSA_1.03.2.tar.gz2022-03-19 15:42 16K 
[  ]tune_0.2.0.tar.gz2022-03-19 01:40 470K 
[  ]RMaCzek_1.4.tar.gz2022-03-19 01:00 43K 
[  ]sentiment.ai_0.1.1.tar.gz2022-03-19 01:00 658K 
[  ]stockfish_1.0.0.tar.gz2022-03-19 01:00 211K 
[  ]disprose_0.1.6.tar.gz2022-03-19 00:30 171K 
[  ]BoutrosLab.plotting.general_7.0.3.tar.gz2022-03-18 17:40 2.3M 
[  ]relations_0.6-12.tar.gz2022-03-18 17:11 379K 
[  ]netmap_0.1.1.tar.gz2022-03-18 17:00 323K 
[  ]movecost_1.6.tar.gz2022-03-18 16:10 68K 
[  ]stablelearner_0.1-4.tar.gz2022-03-18 16:09 211K 
[  ]InflectSSP_1.4.4.tar.gz2022-03-18 15:40 28K 
[  ]workflows_0.2.6.tar.gz2022-03-18 15:00 95K 
[  ]Rvcg_0.21.tar.gz2022-03-18 14:10 2.4M 
[  ]greed_0.6.0.tar.gz2022-03-18 13:50 1.2M 
[  ]spfda_0.9.1.tar.gz2022-03-18 12:40 161K 
[  ]rvinecopulib_0.6.1.1.3.tar.gz2022-03-18 11:40 1.3M 
[  ]mlr3data_0.6.0.tar.gz2022-03-18 11:30 631K 
[  ]cmaes_1.0-12.tar.gz2022-03-18 11:20 9.4K 
[  ]cmsaf_3.4.2.tar.gz2022-03-18 11:20 139K 
[  ]tidyhydat_0.5.5.tar.gz2022-03-18 11:20 1.7M 
[  ]kim_0.5.3.tar.gz2022-03-18 11:10 168K 
[  ]pander_0.6.5.tar.gz2022-03-18 10:20 384K 
[  ]MVA_1.0-8.tar.gz2022-03-18 08:40 88K 
[  ]SplitKnockoff_1.2.tar.gz2022-03-18 08:40 1.1M 
[  ]rncl_0.8.6.tar.gz2022-03-18 07:50 277K 
[  ]policytree_1.2.0.tar.gz2022-03-18 04:40 31K 
[  ]MicroMoB_0.0.12.tar.gz2022-03-17 22:10 4.6M 
[  ]bsamGP_1.2.4.tar.gz2022-03-17 21:40 309K 
[  ]fixedincome_0.0.1.tar.gz2022-03-17 21:20 38K 
[  ]RDP_0.2.3.tar.gz2022-03-17 21:00 29K 
[  ]mrgsim.parallel_0.2.1.tar.gz2022-03-17 20:50 334K 
[  ]rjstat_0.4.2.tar.gz2022-03-17 20:50 141K 
[  ]ocs4R_0.2-3.tar.gz2022-03-17 20:40 19K 
[  ]grf_2.1.0.tar.gz2022-03-17 20:10 188K 
[  ]Distance_1.0.5.tar.gz2022-03-17 19:20 214K 
[  ]mrds_2.2.6.tar.gz2022-03-17 14:40 320K 
[  ]CAST_0.6.0.tar.gz2022-03-17 14:20 2.3M 
[  ]nflreadr_1.2.0.tar.gz2022-03-17 14:20 1.1M 
[  ]DNAtools_0.2-4.tar.gz2022-03-17 14:10 452K 
[  ]quickcheck_0.1.2.tar.gz2022-03-17 14:10 497K 
[  ]spc_0.6.6.tar.gz2022-03-17 13:30 196K 
[  ]IGoRRR_0.3.2.tar.gz2022-03-17 12:50 611K 
[  ]RcppThread_2.1.3.tar.gz2022-03-17 12:40 165K 
[  ]approxOT_1.0.2.tar.gz2022-03-17 12:40 75K 
[  ]git2rdata_0.4.0.tar.gz2022-03-17 12:40 764K 
[  ]gmp_0.6-5.tar.gz2022-03-17 12:40 160K 
[  ]SEset_1.0.1.tar.gz2022-03-17 09:50 77K 
[  ]ggmice_0.0.1.tar.gz2022-03-17 09:50 1.9M 
[  ]sftime_0.2-0.tar.gz2022-03-17 09:50 88K 
[  ]wdnr.gis_0.1.3.tar.gz2022-03-17 09:40 153K 
[  ]GMAC_3.1.tar.gz2022-03-17 09:30 274K 
[  ]Rcpp_1.0.8.3.tar.gz2022-03-17 09:30 2.9M 
[  ]bayesGAM_0.0.2.tar.gz2022-03-17 09:30 163K 
[  ]dsm_2.3.2.tar.gz2022-03-17 09:30 112K 
[  ]kde1d_1.0.4.tar.gz2022-03-17 01:50 54K 
[  ]wdm_0.2.3.tar.gz2022-03-17 01:40 27K 
[  ]packageRank_0.6.0.tar.gz2022-03-17 01:30 1.1M 
[  ]winch_0.0.8.tar.gz2022-03-17 01:30 669K 
[  ]tidytidbits_0.3.2.tar.gz2022-03-16 23:30 36K 
[  ]waldo_0.4.0.tar.gz2022-03-16 23:20 37K 
[  ]zdeskR_0.2.0.tar.gz2022-03-16 23:20 6.2K 
[  ]TrustVDJ_0.1.0.tar.gz2022-03-16 22:00 648K 
[  ]eks_1.0.1.tar.gz2022-03-16 21:10 882K 
[  ]xVA_1.0.tar.gz2022-03-16 19:20 9.8K 
[  ]POCRE_0.6.0.tar.gz2022-03-16 19:10 2.3M 
[  ]conformalInference.multi_1.1.1.tar.gz2022-03-16 17:40 22K 
[  ]simlandr_0.2.0.tar.gz2022-03-16 17:40 3.9M 
[  ]RLRsim_3.1-8.tar.gz2022-03-16 17:10 22K 
[  ]IncDTW_1.1.4.4.tar.gz2022-03-16 16:50 1.5M 
[  ]rgee_1.1.3.tar.gz2022-03-16 16:50 4.5M 
[  ]coda.base_0.4.1.tar.gz2022-03-16 16:40 111K 
[  ]diathor_0.1.0.tar.gz2022-03-16 16:30 1.5M 
[  ]venneuler_1.1-3.tar.gz2022-03-16 15:55 44K 
[  ]scagnostics_0.2-6.tar.gz2022-03-16 15:55 67K 
[  ]fasttime_1.1-0.tar.gz2022-03-16 15:55 4.7K 
[  ]PKI_0.1-11.tar.gz2022-03-16 15:55 83K 
[  ]Cairo_1.5-15.tar.gz2022-03-16 15:55 89K 
[  ]codemetar_0.3.4.tar.gz2022-03-16 15:40 306K 
[  ]cellWise_2.2.6.tar.gz2022-03-16 15:30 4.6M 
[  ]Microsoft365R_2.3.4.tar.gz2022-03-16 14:40 194K 
[  ]population_0.3.tar.gz2022-03-16 14:30 8.0K 
[  ]scapesClassification_1.0.0.tar.gz2022-03-16 14:30 1.1M 
[  ]STMr_0.1.3.tar.gz2022-03-16 14:10 4.1M 
[  ]pmxpartab_0.5.0.tar.gz2022-03-16 13:50 89K 
[  ]statBasics_0.1.0.tar.gz2022-03-16 13:50 18K 
[  ]stepdownfdp_1.0.0.tar.gz2022-03-16 13:50 7.8K 
[  ]plot.matrix_1.6.2.tar.gz2022-03-16 12:40 2.7M 
[  ]factor.switching_1.3.tar.gz2022-03-16 12:20 22K 
[  ]LOMAR_0.2.1.tar.gz2022-03-16 12:10 509K 
[  ]Mychisq_0.1.3.tar.gz2022-03-16 12:10 9.2K 
[  ]tvthemes_1.3.0.tar.gz2022-03-16 12:00 3.7M 
[  ]tidydr_0.0.4.tar.gz2022-03-16 11:00 111K 
[  ]taskscheduleR_1.6.tar.gz2022-03-16 10:40 193K 
[  ]comparator_0.1.2.tar.gz2022-03-16 10:20 53K 
[  ]DJL_3.8.tar.gz2022-03-16 09:50 60K 
[  ]chromoMap_4.1.1.tar.gz2022-03-16 09:40 1.0M 
[  ]test2norm_0.2.1.tar.gz2022-03-16 09:00 11K 
[  ]git2r_0.30.1.tar.gz2022-03-16 08:50 1.2M 
[  ]glinvci_1.1.18.tar.gz2022-03-16 08:50 373K 
[  ]reactablefmtr_2.0.0.tar.gz2022-03-16 08:50 89K 
[  ]Revticulate_1.0.0.tar.gz2022-03-16 00:30 3.2M 
[  ]fastR2_1.2.2.tar.gz2022-03-16 00:30 820K 
[  ]fabisearch_0.0.4.4.tar.gz2022-03-15 23:20 3.7M 
[  ]BCDAG_1.0.0.tar.gz2022-03-15 20:00 127K 
[  ]survivalREC_1.0.tar.gz2022-03-15 19:50 61K 
[  ]bambooHR_0.1.0.tar.gz2022-03-15 19:40 311K 
[  ]fipio_1.1.1.tar.gz2022-03-15 19:40 2.3M 
[  ]expectreg_0.52.tar.gz2022-03-15 17:00 1.7M 
[  ]Rita_1.2.0.tar.gz2022-03-15 15:50 19K 
[  ]fddm_0.5-1.tar.gz2022-03-15 15:50 1.3M 
[  ]rsmatrix_0.2.3.tar.gz2022-03-15 15:30 13K 
[  ]cmsafops_1.2.4.tar.gz2022-03-15 15:20 351K 
[  ]cmsafvis_1.1.11.tar.gz2022-03-15 15:20 276K 
[  ]baggr_0.6.21.tar.gz2022-03-15 12:10 2.8M 
[  ]ProfileLikelihood_1.2.tar.gz2022-03-15 11:00 12K 
[  ]vdiffr_1.0.4.tar.gz2022-03-15 11:00 100K 
[  ]workflowsets_0.2.1.tar.gz2022-03-15 11:00 295K 
[  ]casabourse_1.3.0.tar.gz2022-03-15 09:50 48K 
[  ]surveyCV_0.2.0.tar.gz2022-03-15 09:50 742K 
[  ]basedosdados_0.2.1.tar.gz2022-03-15 09:10 19K 
[  ]owidR_1.2.1.tar.gz2022-03-15 09:10 355K 
[  ]rcompanion_2.4.15.tar.gz2022-03-14 21:10 138K 
[  ]ollg_1.0.0.tar.gz2022-03-14 21:00 10K 
[  ]msaeOB_0.1.0.tar.gz2022-03-14 20:50 32K 
[  ]dyn.log_0.4.0.tar.gz2022-03-14 20:30 439K 
[  ]ConvertPar_0.1.tar.gz2022-03-14 20:20 3.8K 
[  ]maple_0.99.5.tar.gz2022-03-14 20:00 7.1K 
[  ]HAC_1.1-0.tar.gz2022-03-14 19:10 1.0M 
[  ]openVA_1.0.14.tar.gz2022-03-14 19:10 38K 
[  ]ammiBayes_1.0-1.tar.gz2022-03-14 17:10 1.3M 
[  ]changepoint_2.2.3.tar.gz2022-03-14 16:50 245K 
[  ]gstat_2.0-9.tar.gz2022-03-14 16:20 2.2M 
[  ]rTRNG_4.23.1-2.tar.gz2022-03-14 16:20 650K 
[  ]Ropj_0.3-2.tar.gz2022-03-14 16:00 78K 
[  ]ocedata_0.2.0.tar.gz2022-03-14 16:00 4.0M 
[  ]mkin_1.1.0.tar.gz2022-03-14 15:40 3.9M 
[  ]SimplyAgree_0.0.3.tar.gz2022-03-14 15:20 476K 
[  ]dbnR_0.7.5.tar.gz2022-03-14 15:20 289K 
[  ]makemyprior_1.1.0.tar.gz2022-03-14 15:20 1.4M 
[  ]cheem_0.2.0.tar.gz2022-03-14 12:40 1.4M 
[  ]regional_0.3.3.tar.gz2022-03-14 12:30 306K 
[  ]spectralGraphTopology_0.2.3.tar.gz2022-03-14 10:30 3.1M 
[  ]ast2ast_0.1.tar.gz2022-03-14 10:00 112K 
[  ]inet_0.1.0.tar.gz2022-03-14 10:00 12K 
[  ]causalOT_0.1.tar.gz2022-03-14 09:50 362K 
[  ]remiod_1.0.0.tar.gz2022-03-14 09:50 326K 
[  ]metarep_1.1.tar.gz2022-03-14 09:30 156K 
[  ]gam_1.20.1.tar.gz2022-03-14 06:03 197K 
[  ]miceFast_0.8.1.tar.gz2022-03-14 01:10 496K 
[  ]dequer_2.0-2.tar.gz2022-03-14 00:20 18K 
[  ]ngram_3.2.1.tar.gz2022-03-14 00:10 242K 
[  ]glmmTMB_1.1.3.tar.gz2022-03-14 00:00 3.8M 
[  ]styler_1.7.0.tar.gz2022-03-14 00:00 316K 
[  ]banter_0.9.5.tar.gz2022-03-13 23:40 1.5M 
[  ]criticalpath_0.2.1.tar.gz2022-03-13 23:40 103K 
[  ]sumR_0.4.6.tar.gz2022-03-13 23:40 34K 
[  ]sysfonts_0.8.8.tar.gz2022-03-13 14:40 1.1M 
[  ]wsrf_1.7.27.tar.gz2022-03-13 14:30 53K 
[  ]BAT_2.8.1.tar.gz2022-03-13 10:20 126K 
[  ]uniformly_0.2.0.tar.gz2022-03-13 10:20 141K 
[  ]loon_1.4.0.tar.gz2022-03-13 01:40 4.1M 
[  ]icdpicr_1.0.1.tar.gz2022-03-12 21:20 830K 
[  ]compareDF_2.3.3.tar.gz2022-03-12 20:30 1.0M 
[  ]CALANGO_1.0.10.tar.gz2022-03-12 17:10 762K 
[  ]RcppGSL_0.3.11.tar.gz2022-03-12 16:30 305K 
[  ]matpow_0.1.2.tar.gz2022-03-12 11:40 355K 
[  ]TreeDimensionTest_0.0.2.tar.gz2022-03-12 11:30 1.4M 
[  ]algaeClassify_1.3.2.tar.gz2022-03-12 00:30 96K 
[  ]merDeriv_0.2-4.tar.gz2022-03-12 00:30 33K 
[  ]stpp_2.0-6.tar.gz2022-03-12 00:30 91K 
[  ]RSDK_1.0.1.tar.gz2022-03-12 00:20 40K 
[  ]bpcp_1.4.2.tar.gz2022-03-12 00:10 274K 
[  ]photobiologyLamps_0.5.0.tar.gz2022-03-12 00:10 416K 
[  ]InSilicoVA_1.3.5.tar.gz2022-03-11 23:20 3.8M 
[  ]PDE_1.4.0.tar.gz2022-03-11 22:20 3.0M 
[  ]udunits2_0.13.2.1.tar.gz2022-03-11 21:00 67K 
[  ]git4r_0.1.2.tar.gz2022-03-11 19:10 886K 
[  ]resourcer_1.2.0.tar.gz2022-03-11 19:00 66K 
[  ]lcda_0.3.1.tar.gz2022-03-11 17:00 11K 
[  ]PolicyPortfolios_0.3.tar.gz2022-03-11 16:40 294K 
[  ]hydropeak_0.1.1.tar.gz2022-03-11 16:40 38K 
[  ]sylcount_0.2-4.tar.gz2022-03-11 16:40 159K 
[  ]doRedis_3.0.1.tar.gz2022-03-11 15:30 555K 
[  ]oskeyring_0.1.3.tar.gz2022-03-11 13:10 29K 
[  ]RConics_1.1.1.tar.gz2022-03-11 13:00 18K 
[  ]pxweb_0.13.1.tar.gz2022-03-11 12:50 2.5M 
[  ]quantCurves_1.0.0.tar.gz2022-03-11 11:40 8.1K 
[  ]mcount_1.0.0.tar.gz2022-03-11 11:30 4.3K 
[  ]toscmask_1.2.3.tar.gz2022-03-11 11:30 2.2K 
[  ]cats_1.0.2.tar.gz2022-03-11 11:20 19K 
[  ]prider_1.0.4.tar.gz2022-03-11 11:20 26K 
[  ]zipangu_0.3.0.tar.gz2022-03-11 11:20 286K 
[  ]cpop_1.0.0.tar.gz2022-03-11 11:10 237K 
[  ]socialrisk_0.5.0.tar.gz2022-03-11 11:00 16K 
[  ]AZIAD_0.0.1.tar.gz2022-03-11 10:50 42K 
[  ]msaeHB_0.1.0.tar.gz2022-03-11 10:50 9.3K 
[  ]rnassqs_0.6.1.tar.gz2022-03-11 09:40 2.1M 
[  ]ChemoSpec_6.1.3.tar.gz2022-03-11 06:10 3.0M 
[  ]bio3d_2.4-3.tar.gz2022-03-10 23:30 1.5M 
[  ]HCTDesign_0.7.1.tar.gz2022-03-10 23:20 26K 
[  ]dimRed_0.2.5.tar.gz2022-03-10 23:20 372K 
[  ]jqr_1.2.3.tar.gz2022-03-10 23:20 33K 
[  ]DistPlotter_0.0.2.tar.gz2022-03-10 23:10 1.5M 
[  ]RVIpkg_0.3.0.tar.gz2022-03-10 23:10 43K 
[  ]XLS_0.1.0.tar.gz2022-03-10 23:10 4.0K 
[  ]gtfs2gps_2.0-2.tar.gz2022-03-10 23:10 2.0M 
[  ]tidyvpc_1.3.0.tar.gz2022-03-10 23:10 1.3M 
[  ]Luminescence_0.9.19.tar.gz2022-03-10 23:00 2.0M 
[  ]SFSI_1.1.0.tar.gz2022-03-10 22:30 3.2M 
[  ]rfPermute_2.5.1.tar.gz2022-03-10 20:10 1.7M 
[  ]ChangePointTaylor_0.2.tar.gz2022-03-10 19:10 91K 
[  ]gfpop_1.1.0.tar.gz2022-03-10 17:50 37K 
[  ]RBaseX_1.1.1.tar.gz2022-03-10 16:10 167K 
[  ]fftw_1.0-7.tar.gz2022-03-10 16:10 41K 
[  ]klaR_1.7-0.tar.gz2022-03-10 16:00 286K 
[  ]tframePlus_2022.3-1.tar.gz2022-03-10 15:50 30K 
[  ]rbedrock_0.2.0.tar.gz2022-03-10 15:20 1.2M 
[  ]mlegp_3.1.9.tar.gz2022-03-10 14:40 324K 
[  ]insee_1.1.4.tar.gz2022-03-10 14:30 3.5M 
[  ]precrec_0.12.9.tar.gz2022-03-10 14:00 1.5M 
[  ]BBmisc_1.12.tar.gz2022-03-10 13:40 84K 
[  ]cleancall_0.1.2.tar.gz2022-03-10 12:40 8.8K 
[  ]fitdistrplus_1.1-8.tar.gz2022-03-10 12:40 2.3M 
[  ]GillespieSSA_0.6.2.tar.gz2022-03-10 12:20 1.2M 
[  ]bayesplot_1.9.0.tar.gz2022-03-10 12:20 4.7M 
[  ]ctsem_3.6.0.tar.gz2022-03-10 12:20 1.7M 
[  ]spm2_1.1.2.tar.gz2022-03-10 12:20 112K 
[  ]jarbes_2.0.0.tar.gz2022-03-10 12:00 72K 
[  ]regfilter_1.0.2.tar.gz2022-03-10 12:00 96K 
[  ]epinetr_0.96.tar.gz2022-03-10 11:30 550K 
[  ]AlphaPart_0.9.3.tar.gz2022-03-10 10:40 111K 
[  ]boostmtree_1.5.1.tar.gz2022-03-10 10:40 236K 
[  ]crossvalidationCP_1.0-2.tar.gz2022-03-10 10:40 16K 
[  ]complexity_1.1.2.tar.gz2022-03-10 09:30 14K 
[  ]conformalbayes_0.1.0.tar.gz2022-03-10 09:10 111K 
[  ]rKolada_0.2.1.tar.gz2022-03-10 09:10 106K 
[  ]calendRio_0.2.0.tar.gz2022-03-10 08:50 23K 
[  ]ahMLE_1.20.1.tar.gz2022-03-10 00:10 26K 
[  ]PSGD_1.0.0.tar.gz2022-03-09 22:40 57K 
[  ]rwicc_0.1.3.tar.gz2022-03-09 22:40 88K 
[  ]ExactMed_0.1.0.tar.gz2022-03-09 22:10 43K 
[  ]linprog_0.9-4.tar.gz2022-03-09 22:10 18K 
[  ]QI_0.1.0.tar.gz2022-03-09 21:40 5.5K 
[  ]ctbi_1.0.1.tar.gz2022-03-09 21:40 46K 
[  ]siren_1.0.1.tar.gz2022-03-09 21:40 25K 
[  ]wallace_1.1.3.tar.gz2022-03-09 18:40 1.0M 
[  ]fsn_0.2.tar.gz2022-03-09 16:50 5.5K 
[  ]commonmark_1.8.0.tar.gz2022-03-09 16:40 136K 
[  ]era_0.4.0.tar.gz2022-03-09 16:30 50K 
[  ]marqLevAlg_2.0.6.tar.gz2022-03-09 16:20 540K 
[  ]tsDyn_11.0.2.tar.gz2022-03-09 16:20 2.5M 
[  ]plsmod_0.2.0.tar.gz2022-03-09 16:00 12K 
[  ]meltt_0.4.2.tar.gz2022-03-09 14:50 52K 
[  ]previsionio_11.7.0.tar.gz2022-03-09 14:50 1.3M 
[  ]guaguas_0.3.0.tar.gz2022-03-09 13:20 4.0M 
[  ]REddyProc_1.3.2.tar.gz2022-03-09 13:00 1.4M 
[  ]relsurv_2.2-7.tar.gz2022-03-09 13:00 348K 
[  ]czso_0.3.9.tar.gz2022-03-09 12:20 282K 
[  ]RSclient_0.7-8.tar.gz2022-03-09 12:15 40K 
[  ]LogisticRCI_1.1.tar.gz2022-03-09 12:10 16K 
[  ]OpenMx_2.20.6.tar.gz2022-03-09 11:50 4.5M 
[  ]PROscorer_0.0.3.tar.gz2022-03-09 11:50 50K 
[  ]archeofrag_0.8.tar.gz2022-03-09 11:50 119K 
[  ]nparMD_0.2.1.tar.gz2022-03-09 11:40 9.9K 
[  ]Rforestry_0.9.0.95.tar.gz2022-03-09 11:10 130K 
[  ]spfilteR_1.1.4.tar.gz2022-03-09 10:40 81K 
[  ]mark_0.5.0.tar.gz2022-03-09 10:20 141K 
[  ]walrus_1.0.4.tar.gz2022-03-09 10:20 20K 
[  ]BISdata_0.1-1.tar.gz2022-03-09 10:00 3.2K 
[  ]valuemap_2.0.0.tar.gz2022-03-09 10:00 67K 
[  ]dtts_0.1.0.tar.gz2022-03-09 09:50 22K 
[  ]LSWPlib_0.1.0.tar.gz2022-03-09 09:30 21K 
[  ]DNH4_0.1.12.tar.gz2022-03-09 09:20 713K 
[  ]IOHanalyzer_0.1.6.3.tar.gz2022-03-09 09:20 1.4M 
[  ]whippr_0.1.0.tar.gz2022-03-09 09:20 1.2M 
[  ]CoxBcv_0.0.1.0.tar.gz2022-03-09 09:10 6.9K 
[  ]biglasso_1.5.1.tar.gz2022-03-09 09:00 790K 
[  ]breakaway_4.7.9.tar.gz2022-03-09 09:00 683K 
[  ]multilinguer_0.2.2.tar.gz2022-03-09 09:00 921K 
[  ]rgraph6_2.0-1.tar.gz2022-03-09 09:00 488K 
[  ]adaHuber_1.1.tar.gz2022-03-09 08:50 14K 
[  ]calmate_0.13.0.tar.gz2022-03-09 00:00 119K 
[  ]gosset_0.3.tar.gz2022-03-08 21:50 663K 
[  ]tgver_0.2.0.tar.gz2022-03-08 21:50 2.8M 
[  ]FEA_0.0.1.tar.gz2022-03-08 21:40 91K 
[  ]airGRiwrm_0.6.1.tar.gz2022-03-08 21:20 1.7M 
[  ]limorhyde2_0.0.7.tar.gz2022-03-08 21:20 1.0M 
[  ]ebnm_1.0-9.tar.gz2022-03-08 21:10 108K 
[  ]SurvMetrics_0.4.5.tar.gz2022-03-08 17:40 51K 
[  ]gamlss.dist_6.0-3.tar.gz2022-03-08 17:40 2.0M 
[  ]fbst_1.7.tar.gz2022-03-08 17:00 1.2M 
[  ]SynthCast_0.2.1.tar.gz2022-03-08 15:50 204K 
[  ]bootStepAIC_1.3-0.tar.gz2022-03-08 14:40 4.7K 
[  ]shar_1.3.2.tar.gz2022-03-08 14:40 1.0M 
[  ]OSDR_1.1.4.tar.gz2022-03-08 14:30 18K 
[  ]fishualize_0.2.3.tar.gz2022-03-08 14:30 1.0M 
[  ]FactorAssumptions_2.0.1.tar.gz2022-03-08 14:20 15K 
[  ]varTestnlme_1.3.1.tar.gz2022-03-08 14:20 43K 
[  ]MLDataR_0.1.3.tar.gz2022-03-08 14:00 292K 
[  ]semPlot_1.1.5.tar.gz2022-03-08 14:00 74K 
[  ]ursa_3.9.6.tar.gz2022-03-08 13:40 1.0M 
[  ]asteRisk_1.4.0.tar.gz2022-03-08 13:30 2.3M 
[  ]simr_1.0.6.tar.gz2022-03-08 13:30 50K 
[  ]sn_2.0.2.tar.gz2022-03-08 13:20 827K 
[  ]DataEditR_0.1.5.tar.gz2022-03-08 13:00 1.0M 
[  ]flow_0.1.0.tar.gz2022-03-08 12:30 2.4M 
[  ]multimark_2.1.4.tar.gz2022-03-08 09:40 133K 
[  ]pmetar_0.3.3.tar.gz2022-03-08 09:40 906K 
[  ]multilevel_2.7.tar.gz2022-03-08 00:20 297K 
[  ]geostats_1.4.tar.gz2022-03-07 23:50 562K 
[  ]scMappR_1.0.9.tar.gz2022-03-07 22:50 650K 
[  ]KnockoffTrio_1.0.0.tar.gz2022-03-07 21:30 11K 
[  ]rlcv_1.0.0.tar.gz2022-03-07 21:30 47K 
[  ]sparsegl_0.3.0.tar.gz2022-03-07 21:30 626K 
[  ]statisfactory_1.0.1.tar.gz2022-03-07 21:30 37K 
[  ]ARPALData_1.2.3.tar.gz2022-03-07 21:20 35K 
[  ]experimentr_0.1.0.tar.gz2022-03-07 21:20 33K 
[  ]chunked_0.6.0.tar.gz2022-03-07 20:10 13K 
[  ]CALF_1.0.17.tar.gz2022-03-07 19:10 44K 
[  ]PROscorerTools_0.0.2.tar.gz2022-03-07 19:10 39K 
[  ]EnvStats_2.7.0.tar.gz2022-03-07 18:40 1.5M 
[  ]rrd_0.2.4.tar.gz2022-03-07 18:30 3.0M 
[  ]siplab_1.6.tar.gz2022-03-07 18:30 1.1M 
[  ]pTITAN2_1.0.2.tar.gz2022-03-07 18:00 445K 
[  ]mailmerge_0.2.4.tar.gz2022-03-07 17:30 280K 
[  ]fitbitViz_1.0.4.tar.gz2022-03-07 16:10 3.1M 
[  ]cfda_0.9.12.tar.gz2022-03-07 15:10 337K 
[  ]statgenIBD_1.0.4.tar.gz2022-03-07 13:20 346K 
[  ]disk.frame_0.7.2.tar.gz2022-03-07 12:40 791K 
[  ]AGSDest_2.3.4.tar.gz2022-03-07 12:20 349K 
[  ]rrapply_1.2.4.tar.gz2022-03-07 11:40 320K 
[  ]RStoolbox_0.3.0.tar.gz2022-03-07 11:20 969K 
[  ]officedown_0.2.4.tar.gz2022-03-07 11:10 260K 
[  ]aghq_0.4.0.tar.gz2022-03-07 11:00 97K 
[  ]imager_0.42.13.tar.gz2022-03-07 09:10 4.6M 
[  ]guiplot_0.2.0.tar.gz2022-03-07 09:00 16K 
[  ]ecocomDP_1.2.1.tar.gz2022-03-07 08:50 3.4M 
[  ]hydraulics_0.4.1.tar.gz2022-03-07 08:50 856K 
[  ]sf_1.0-7.tar.gz2022-03-07 08:50 3.4M 
[  ]emdist_0.3-2.tar.gz2022-03-07 08:43 13K 
[  ]yacca_1.4-2.tar.gz2022-03-07 08:40 13K 
[  ]PAMpal_0.16.0.tar.gz2022-03-07 00:50 300K 
[  ]densityClust_0.3.2.tar.gz2022-03-06 20:10 21K 
[  ]mlr3spatial_0.1.2.tar.gz2022-03-06 19:50 466K 
[  ]nanotime_0.3.6.tar.gz2022-03-06 19:30 407K 
[  ]desc_1.4.1.tar.gz2022-03-06 14:20 79K 
[  ]BinMat_0.1.5.tar.gz2022-03-06 08:50 1.7M 
[  ]altmeta_4.0.tar.gz2022-03-06 08:50 257K 
[  ]indicspecies_1.7.12.tar.gz2022-03-06 08:50 148K 
[  ]meanr_0.1-4.tar.gz2022-03-06 00:30 179K 
[  ]modelStudio_3.1.0.tar.gz2022-03-05 23:10 298K 
[  ]knnwtsim_1.0.0.tar.gz2022-03-05 22:20 200K 
[  ]gitdown_0.1.6.tar.gz2022-03-05 21:40 445K 
[  ]IceSat2R_1.0.1.tar.gz2022-03-05 19:50 4.7M 
[  ]statquotes_0.2.6.tar.gz2022-03-05 18:50 91K 
[  ]gbmt_0.1.3.tar.gz2022-03-05 18:00 58K 
[  ]RCLabels_0.1.1.tar.gz2022-03-05 17:00 65K 
[  ]rationalfun_0.1-1.tar.gz2022-03-05 16:50 7.9K 
[  ]DiagrammeR_1.0.9.tar.gz2022-03-05 16:40 1.2M 
[  ]hbsae_1.2.tar.gz2022-03-05 16:40 42K 
[  ]plm_2.6-1.tar.gz2022-03-05 16:40 1.6M 
[  ]ARTofR_0.4.1.tar.gz2022-03-05 16:30 14K 
[  ]Copula.surv_1.2.tar.gz2022-03-05 16:20 6.0K 
[  ]SPLICE_1.1.0.tar.gz2022-03-05 16:20 2.5M 
[  ]quantilogram_2.2.1.tar.gz2022-03-05 16:20 220K 
[  ]C443_3.2.3.tar.gz2022-03-05 15:20 53K 
[  ]beadplexr_0.4.1.tar.gz2022-03-05 14:50 3.3M 
[  ]tidycmprsk_0.1.2.tar.gz2022-03-04 17:50 174K 
[  ]popbayes_1.1.tar.gz2022-03-04 17:10 2.1M 
[  ]BigQuic_1.1-11.tar.gz2022-03-04 16:30 166K 
[  ]rlang_1.0.2.tar.gz2022-03-04 16:30 708K 
[  ]rticles_0.23.tar.gz2022-03-04 16:30 2.8M 
[  ]emIRT_0.0.13.tar.gz2022-03-04 13:50 2.1M 
[  ]not_1.3.tar.gz2022-03-04 13:50 22K 
[  ]qgraph_1.9.2.tar.gz2022-03-04 13:40 225K 
[  ]adaptTest_1.1.tar.gz2022-03-04 13:00 18K 
[  ]corpora_0.5-1.tar.gz2022-03-04 13:00 2.2M 
[  ]MfUSampler_1.0.6.tar.gz2022-03-04 12:50 339K 
[  ]pmml_2.5.2.tar.gz2022-03-04 12:50 751K 
[  ]stargazer_5.2.3.tar.gz2022-03-04 12:50 304K 
[  ]allestimates_0.2.2.tar.gz2022-03-04 12:40 232K 
[  ]disaggR_1.0.3.1.tar.gz2022-03-04 12:40 1.0M 
[  ]highriskzone_1.4.7.tar.gz2022-03-04 12:40 69K 
[  ]nbody_1.31.tar.gz2022-03-04 12:40 21K 
[  ]roadoi_0.7.2.tar.gz2022-03-04 12:40 561K 
[  ]seewave_2.2.0.tar.gz2022-03-04 12:40 2.6M 
[  ]pracma_2.3.8.tar.gz2022-03-04 11:40 388K 
[  ]tidytree_0.3.9.tar.gz2022-03-04 10:10 63K 
[  ]golem_0.3.2.tar.gz2022-03-04 10:00 1.6M 
[  ]NetworkChange_0.8.tar.gz2022-03-04 08:30 713K 
[  ]FAmle_1.3.7.tar.gz2022-03-04 01:20 730K 
[  ]conleyreg_0.1.7.tar.gz2022-03-04 01:10 378K 
[  ]FAdist_2.4.tar.gz2022-03-03 23:10 7.6K 
[  ]withr_2.5.0.tar.gz2022-03-03 22:50 100K 
[  ]tcpl_2.1.0.tar.gz2022-03-03 20:10 670K 
[  ]airGRteaching_0.2.13.tar.gz2022-03-03 17:40 2.8M 
[  ]wordpiece.data_2.0.0.tar.gz2022-03-03 17:20 280K 
[  ]DRviaSPCN_0.1.2.tar.gz2022-03-03 17:00 2.4M 
[  ]locfit_1.5-9.5.tar.gz2022-03-03 16:50 196K 
[  ]peperr_1.4.tar.gz2022-03-03 16:50 89K 
[  ]piecemaker_1.0.1.tar.gz2022-03-03 16:50 12K 
[  ]term_0.3.4.tar.gz2022-03-03 16:50 41K 
[  ]survival_3.3-1.tar.gz2022-03-03 16:40 6.3M 
[  ]wordpiece_2.1.3.tar.gz2022-03-03 16:10 19K 
[  ]leaflegend_0.6.1.tar.gz2022-03-03 16:00 1.3M 
[  ]ottrpal_1.0.1.tar.gz2022-03-03 16:00 1.0M 
[  ]walker_1.0.4.tar.gz2022-03-03 16:00 2.1M 
[  ]c060_0.2-9.tar.gz2022-03-03 15:50 124K 
[  ]IDF_2.1.1.tar.gz2022-03-03 15:10 219K 
[  ]TDbook_0.0.5.tar.gz2022-03-03 15:10 3.0M 
[  ]dynsurv_0.4-3.tar.gz2022-03-03 15:10 91K 
[  ]RedditExtractoR_3.0.6.tar.gz2022-03-03 13:00 317K 
[  ]cooltools_1.7.tar.gz2022-03-03 12:40 251K 
[  ]imputeGeneric_0.1.0.tar.gz2022-03-03 10:20 20K 
[  ]kesernetwork_0.1.0.tar.gz2022-03-03 10:20 1.2M 
[  ]cpi_0.1.4.tar.gz2022-03-03 10:10 31K 
[  ]presize_0.3.1.tar.gz2022-03-03 01:10 425K 
[  ]shinystan_2.6.0.tar.gz2022-03-03 01:10 2.3M 
[  ]o2plsda_0.0.15.tar.gz2022-03-03 01:00 220K 
[  ]blocklength_0.1.5.tar.gz2022-03-03 00:50 226K 
[  ]latex2exp_0.9.4.tar.gz2022-03-03 00:30 1.5M 
[  ]cabootcrs_2.1.0.tar.gz2022-03-03 00:00 103K 
[  ]oops_0.2.0.tar.gz2022-03-02 23:50 65K 
[  ]Rd2roxygen_1.13.tar.gz2022-03-02 22:00 24K 
[  ]leem_0.1.0.tar.gz2022-03-02 21:00 377K 
[  ]odpc_2.0.5.tar.gz2022-03-02 20:50 66K 
[  ]forecasteR_1.1.6.tar.gz2022-03-02 20:40 200K 
[  ]saeHB.spatial_0.1.0.tar.gz2022-03-02 20:40 16K 
[  ]uwedragon_0.1.0.tar.gz2022-03-02 20:40 4.6K 
[  ]TSVC_1.2.2.tar.gz2022-03-02 18:00 18K 
[  ]MixTwice_2.0.tar.gz2022-03-02 17:50 2.1M 
[  ]discSurv_2.0.0.tar.gz2022-03-02 16:40 393K 
[  ]ETC_1.5.tar.gz2022-03-02 16:30 8.3K 
[  ]fuzzyreg_0.6.tar.gz2022-03-02 16:30 275K 
[  ]cjbart_0.2.2.tar.gz2022-03-02 15:20 212K 
[  ]multinma_0.4.2.tar.gz2022-03-02 15:20 2.5M 
[  ]psqn_0.3.1.tar.gz2022-03-02 15:20 180K 
[  ]landsepi_1.1.2.tar.gz2022-03-02 14:10 3.8M 
[  ]thewitcher_1.0.1.tar.gz2022-03-02 13:50 279K 
[  ]ape_5.6-2.tar.gz2022-03-02 13:30 1.7M 
[  ]PresenceAbsence_1.1.10.tar.gz2022-03-02 11:40 136K 
[  ]spacefillr_0.3.0.tar.gz2022-03-02 11:20 700K 
[  ]bridgedist_0.1.1.tar.gz2022-03-02 10:50 67K 
[  ]free_1.0.1.tar.gz2022-03-02 10:10 5.4K 
[  ]rsat_0.1.18.tar.gz2022-03-02 10:10 2.2M 
[  ]qcr_1.4.tar.gz2022-03-02 10:00 93K 
[  ]TemporalGSSA_1.0.0.tar.gz2022-03-02 09:50 6.0K 
[  ]dccpp_0.0.2.tar.gz2022-03-02 09:50 9.2K 
[  ]gofar_0.1.tar.gz2022-03-02 09:50 202K 
[  ]tmap_3.3-3.tar.gz2022-03-02 09:50 3.0M 
[  ]stable_1.1.6.tar.gz2022-03-02 01:50 52K 
[  ]OPI_2.10.1.tar.gz2022-03-02 01:30 314K 
[  ]ecoCopula_1.0.2.tar.gz2022-03-02 01:20 553K 
[  ]GFisher_0.2.0.tar.gz2022-03-02 01:10 5.1K 
[  ]PCAmatchR_0.3.2.tar.gz2022-03-02 01:10 835K 
[  ]WWGbook_1.0.2.tar.gz2022-03-02 01:10 29K 
[  ]pcds_0.1.4.tar.gz2022-03-02 01:10 1.2M 
[  ]salesforcer_1.0.1.tar.gz2022-03-01 22:50 1.6M 
[  ]baRulho_1.0.6.tar.gz2022-03-01 22:40 3.5M 
[  ]filehash_2.4-3.tar.gz2022-03-01 22:40 140K 
[  ]MitoHEAR_0.1.0.tar.gz2022-03-01 22:20 3.7M 
[  ]GenomeAdmixR_2.1.7.tar.gz2022-03-01 22:10 1.4M 
[  ]gridSVG_1.7-4.tar.gz2022-03-01 22:10 408K 
[  ]RKorAPClient_0.7.2.tar.gz2022-03-01 19:30 2.0M 
[  ]tradestatistics_3.0.2.tar.gz2022-03-01 19:20 490K 
[  ]rbw_0.3.2.tar.gz2022-03-01 19:10 1.4M 
[  ]wrProteo_1.6.0.tar.gz2022-03-01 18:30 4.1M 
[  ]cif_0.1.1.tar.gz2022-03-01 17:30 55K 
[  ]FactorsR_1.5.tar.gz2022-03-01 17:00 3.8M 
[  ]Rodam_0.1.14.tar.gz2022-03-01 16:50 380K 
[  ]wacolors_0.3.1.tar.gz2022-03-01 16:50 260K 
[  ]FAMetA_0.1.4.tar.gz2022-03-01 16:40 341K 
[  ]fmsb_0.7.3.tar.gz2022-03-01 16:40 131K 
[  ]mlr3_0.13.3.tar.gz2022-03-01 16:40 551K 
[  ]MultEq_2.4.tar.gz2022-03-01 16:30 7.8K 
[  ]chest_0.3.6.tar.gz2022-03-01 16:20 211K 
[  ]islasso_1.4.3.tar.gz2022-03-01 16:20 4.8M 
[  ]psrwe_3.1.tar.gz2022-03-01 16:20 231K 
[  ]rmutil_1.1.9.tar.gz2022-03-01 15:10 113K 
[  ]antaresRead_2.2.95.tar.gz2022-03-01 14:50 3.9M 
[  ]StatMatch_1.4.1.tar.gz2022-03-01 13:20 267K 
[  ]quanteda_3.2.1.tar.gz2022-03-01 11:20 4.0M 
[  ]burnr_0.6.1.tar.gz2022-03-01 11:10 255K 
[  ]repeated_1.1.5.tar.gz2022-03-01 11:10 252K 
[  ]fitscape_0.1.0.tar.gz2022-03-01 10:10 4.9K 
[  ]interactionRCS_0.1.0.tar.gz2022-03-01 09:50 1.3M 
[  ]AquaBPsim_0.0.1.tar.gz2022-03-01 09:40 55K 
[  ]refreshr_0.1.0.tar.gz2022-03-01 09:30 6.2K 
[  ]rprojtree_1.0.0.tar.gz2022-03-01 09:20 16K 
[  ]ACWR_0.1.0.tar.gz2022-03-01 09:10 29K 
[  ]adw_0.1.0.tar.gz2022-03-01 09:10 3.8K 
[  ]MERO_0.1.1.tar.gz2022-03-01 00:10 3.0K 
[  ]TcGSA_0.12.10.tar.gz2022-02-28 22:40 357K 
[  ]Riemann_0.1.4.tar.gz2022-02-28 21:30 2.0M 
[  ]KnowBR_2.1.tar.gz2022-02-28 21:20 3.3M 
[  ]fgitR_0.2.0.tar.gz2022-02-28 21:10 25K 
[  ]autoRasch_0.1.5.tar.gz2022-02-28 21:00 128K 
[  ]febr_1.9.9.tar.gz2022-02-28 20:50 65K 
[  ]dynamic_1.1.0.tar.gz2022-02-28 20:40 462K 
[  ]SPEDInstabR_1.9.tar.gz2022-02-28 20:30 2.4M 
[  ]easycensus_0.2.1.tar.gz2022-02-28 20:20 153K 
[  ]rquery_1.4.9.tar.gz2022-02-28 19:00 495K 
[  ]r2d3_0.2.6.tar.gz2022-02-28 17:50 4.1M 
[  ]nsyllable_1.0.1.tar.gz2022-02-28 17:00 502K 
[  ]mathjaxr_1.6-0.tar.gz2022-02-28 15:10 1.0M 
[  ]r4googleads_0.1.1.tar.gz2022-02-28 14:50 29K 
[  ]multinomineq_0.2.3.tar.gz2022-02-28 14:40 829K 
[  ]LMN_1.1.2.tar.gz2022-02-28 11:00 203K 
[  ]LambertW_0.6.7.tar.gz2022-02-28 11:00 429K 
[  ]thunder_0.3.0.tar.gz2022-02-28 11:00 2.3M 
[  ]SACCR_3.2.tar.gz2022-02-28 10:40 17K 
[  ]censReg_0.5-34.tar.gz2022-02-28 10:40 493K 
[  ]googleCloudRunner_0.5.0.tar.gz2022-02-28 10:40 158K 
[  ]RItools_0.1-18.tar.gz2022-02-28 10:30 46K 
[  ]PoPdesign_1.0.1.tar.gz2022-02-27 19:50 423K 
[  ]apexcharter_0.3.1.tar.gz2022-02-27 18:40 624K 
[  ]usmap_0.6.0.tar.gz2022-02-27 18:10 1.3M 
[  ]wheatmap_0.2.0.tar.gz2022-02-27 18:10 901K 
[  ]SIMPLE.REGRESSION_0.1.4.tar.gz2022-02-27 14:30 120K 
[  ]coinmarketcapr_0.4.tar.gz2022-02-27 13:10 18K 
[DIR]4.1.3/2022-02-27 10:00 -  
[  ]ggdist_3.1.1.tar.gz2022-02-27 07:00 2.5M 
[  ]ICvectorfields_0.1.2.tar.gz2022-02-26 23:30 1.6M 
[  ]visualFields_1.0.1.tar.gz2022-02-26 18:50 3.5M 
[  ]politeness_0.8.6.tar.gz2022-02-26 14:40 735K 
[  ]shipunov_1.17.tar.gz2022-02-26 14:30 301K 
[  ]LSX_1.1.1.tar.gz2022-02-26 08:30 1.0M 
[  ]globalKinhom_0.1.4.tar.gz2022-02-26 00:40 41K 
[  ]GUTS_1.2.3.tar.gz2022-02-26 00:30 3.1M 
[  ]albatross_0.3-4.tar.gz2022-02-26 00:30 601K 
[  ]flexiblas_3.1.0.tar.gz2022-02-26 00:30 13K 
[  ]rfordummies_0.1.6.tar.gz2022-02-26 00:30 407K 
[  ]MplusTrees_0.2.1.tar.gz2022-02-25 22:50 10K 
[  ]pvLRT_0.4.tar.gz2022-02-25 22:10 170K 
[  ]forrel_1.4.1.tar.gz2022-02-25 21:50 124K 
[  ]WDI_2.7.6.tar.gz2022-02-25 19:30 424K 
[  ]FSK2R_0.1.3.tar.gz2022-02-25 17:20 1.2M 
[  ]BVAR_1.0.3.tar.gz2022-02-25 16:00 862K 
[  ]bsreg_0.0.2.tar.gz2022-02-25 15:40 439K 
[  ]ggarchery_0.2.0.tar.gz2022-02-25 14:20 658K 
[  ]MSclassifR_0.2.0.tar.gz2022-02-25 13:20 2.4M 
[  ]crosstable_0.4.1.tar.gz2022-02-25 13:20 963K 
[  ]BIEN_1.2.5.tar.gz2022-02-25 13:10 110K 
[  ]eRTG3D_0.7.0.tar.gz2022-02-25 13:10 1.0M 
[  ]peermodels_0.10.3.tar.gz2022-02-25 13:10 8.4K 
[  ]AdaptFitOS_0.68.tar.gz2022-02-25 12:00 62K 
[  ]maketools_1.2.2.tar.gz2022-02-25 11:50 227K 
[  ]cati_0.99.4.tar.gz2022-02-25 11:10 65K 
[  ]caRamel_1.3.tar.gz2022-02-25 10:20 2.4M 
[  ]mapSpain_0.6.1.tar.gz2022-02-25 10:10 2.1M 
[  ]sandbox_0.2.1.tar.gz2022-02-25 09:10 2.1M 
[  ]ordbetareg_0.2.1.tar.gz2022-02-25 09:00 2.7M 
[  ]poismf_0.4.0.tar.gz2022-02-25 09:00 91K 
[  ]rassta_1.0.3.tar.gz2022-02-25 08:50 3.4M 
[  ]vrnmf_1.0.2.tar.gz2022-02-25 05:20 20K 
[  ]spsurvey_5.3.0.tar.gz2022-02-25 01:00 2.9M 
[  ]MSbox_1.4.6.tar.gz2022-02-24 22:10 2.7M 
[  ]SuperGauss_2.0.3.tar.gz2022-02-24 21:40 312K 
[  ]log_1.1.1.tar.gz2022-02-24 20:40 7.5K 
[  ]image2data_1.0.0.tar.gz2022-02-24 20:30 149K 
[  ]dados_0.1.0.tar.gz2022-02-24 20:10 151K 
[  ]mixlm_1.2.6.tar.gz2022-02-24 20:00 46K 
[  ]QTL.gCIMapping_3.4.tar.gz2022-02-24 19:30 1.7M 
[  ]WriteXLS_6.4.0.tar.gz2022-02-24 19:20 752K 
[  ]speedglm_0.3-4.tar.gz2022-02-24 19:20 31K 
[  ]bmabasket_0.1.2.tar.gz2022-02-24 18:50 17K 
[  ]junctions_2.0.3.tar.gz2022-02-24 13:30 575K 
[  ]ldbounds_2.0.0.tar.gz2022-02-24 13:00 124K 
[  ]polished_0.6.1.tar.gz2022-02-24 12:50 1.1M 
[  ]tidypaleo_0.1.2.tar.gz2022-02-24 12:50 1.7M 
[  ]MBNMAdose_0.4.1.tar.gz2022-02-24 12:40 849K 
[  ]MuMIn_1.46.0.tar.gz2022-02-24 12:30 175K 
[  ]FrF2.catlg128_1.2-2.tar.gz2022-02-24 12:00 4.2M 
[  ]nimble_0.12.2.tar.gz2022-02-24 12:00 2.0M 
[  ]sarima_0.9.tar.gz2022-02-24 12:00 745K 
[  ]toOrdinal_1.3-0.0.tar.gz2022-02-24 12:00 13K 
[  ]assignR_2.2.0.tar.gz2022-02-24 11:20 944K 
[  ]iMRMC_1.2.4.tar.gz2022-02-24 11:20 4.2M 
[  ]TruncExpFam_1.0.0.tar.gz2022-02-24 10:40 24K 
[  ]ohoegdm_0.1.0.tar.gz2022-02-24 10:30 29K 
[  ]ggchangepoint_0.1.0.tar.gz2022-02-24 09:20 162K 
[  ]sahpm_1.0.1.tar.gz2022-02-24 09:20 5.3K 
[  ]climaemet_1.0.1.tar.gz2022-02-24 08:50 404K 
[  ]climatrends_0.2.tar.gz2022-02-24 08:50 335K 
[  ]glue_1.6.2.tar.gz2022-02-24 08:50 104K 
[  ]rlfsm_1.1.1.tar.gz2022-02-24 08:50 58K 
[  ]sdmpredictors_0.2.12.tar.gz2022-02-24 08:50 1.9M 
[  ]RareComb_1.1.tar.gz2022-02-24 02:00 97K 
[  ]cOde_1.1.1.tar.gz2022-02-23 23:10 30K 
[  ]ggpattern_0.4.2.tar.gz2022-02-23 21:20 3.5M 
[  ]adana_1.1.0.tar.gz2022-02-23 20:50 76K 
[  ]plugdensity_0.8-4.tar.gz2022-02-23 20:30 8.1K 
[  ]clinDataReview_1.2.2.tar.gz2022-02-23 20:10 2.3M 
[  ]warbleR_1.1.27.tar.gz2022-02-23 18:10 4.1M 
[  ]SOPIE_1.6.tar.gz2022-02-23 17:30 292K 
[  ]easyNCDF_0.1.1.tar.gz2022-02-23 16:40 15K 
[  ]tidyBdE_0.2.4.tar.gz2022-02-23 16:40 894K 
[  ]GmAMisc_1.2.1.tar.gz2022-02-23 16:20 764K 
[  ]amt_0.1.7.tar.gz2022-02-23 15:50 1.3M 
[  ]crseEventStudy_1.2.2.tar.gz2022-02-23 15:30 54K 
[  ]provViz_1.0.8.tar.gz2022-02-23 15:10 3.0M 
[  ]biomartr_1.0.2.tar.gz2022-02-23 14:50 333K 
[  ]logmult_0.7.4.tar.gz2022-02-23 14:50 114K 
[  ]mrf_0.1.6.tar.gz2022-02-23 14:50 80K 
[  ]nomnoml_0.2.5.tar.gz2022-02-23 14:00 383K 
[  ]rfviz_1.0.1.tar.gz2022-02-23 14:00 12K 
[  ]mxkssd_1.2.tar.gz2022-02-23 13:50 3.8K 
[  ]openintro_2.3.0.tar.gz2022-02-23 13:50 4.8M 
[  ]rflsgen_1.0.0.tar.gz2022-02-23 13:30 4.7M 
[  ]downloadthis_0.3.1.tar.gz2022-02-23 11:20 2.9M 
[  ]pgirmess_2.0.0.tar.gz2022-02-23 11:10 53K 
[  ]clinfun_1.1.0.tar.gz2022-02-23 01:50 54K 
[  ]ncar_0.4.5.tar.gz2022-02-23 01:20 121K 
[  ]collin_0.0.2.tar.gz2022-02-22 23:00 610K 
[  ]clusterCons_1.2.tar.gz2022-02-22 21:10 168K 
[  ]spRingsteen_0.0.1.tar.gz2022-02-22 21:10 392K 
[  ]CIARA_0.1.0.tar.gz2022-02-22 21:00 4.7M 
[  ]toscutil_2.1.0.tar.gz2022-02-22 20:50 8.4K 
[  ]openbankeR_0.1.1.tar.gz2022-02-22 19:40 69K 
[  ]nbfar_0.1.tar.gz2022-02-22 19:30 232K 
[  ]CUFF_1.8.tar.gz2022-02-22 19:20 22K 
[  ]climate_1.0.4.tar.gz2022-02-22 19:00 453K 
[  ]LipidMS_3.0.3.tar.gz2022-02-22 18:30 742K 
[  ]EcoIndR_1.8.tar.gz2022-02-22 17:50 784K 
[  ]ashr_2.2-54.tar.gz2022-02-22 17:10 913K 
[  ]inTextSummaryTable_3.1.1.tar.gz2022-02-22 16:30 3.9M 
[  ]lilikoi_2.1.0.tar.gz2022-02-22 16:20 1.8M 
[  ]GDAtools_1.7.2.tar.gz2022-02-22 15:40 1.9M 
[  ]COVID19_3.0.2.tar.gz2022-02-22 15:30 17K 
[  ]ENMTools_1.0.6.tar.gz2022-02-22 15:20 294K 
[  ]bfw_0.4.2.tar.gz2022-02-22 15:20 556K 
[  ]HCV_1.2.0.tar.gz2022-02-22 15:10 10K 
[  ]RWsearch_5.0.5.tar.gz2022-02-22 15:00 870K 
[  ]cmcR_0.1.9.tar.gz2022-02-22 15:00 3.5M 
[  ]report_0.5.1.tar.gz2022-02-22 14:00 1.8M 
[  ]funtimes_8.2.tar.gz2022-02-22 13:50 1.0M 
[  ]clinUtils_0.1.1.tar.gz2022-02-22 13:10 2.3M 
[  ]fitteR_0.2.0.tar.gz2022-02-22 13:00 20K 
[  ]MendelianRandomization_0.6.0.tar.gz2022-02-22 12:20 933K 
[  ]ggiraph_0.8.2.tar.gz2022-02-22 12:20 350K 
[  ]jsonlite_1.8.0.tar.gz2022-02-22 12:20 1.0M 
[  ]lomb_2.1.0.tar.gz2022-02-22 12:10 22K 
[  ]shinyGovstyle_0.0.8.tar.gz2022-02-22 12:00 2.2M 
[  ]tsrobprep_0.3.2.tar.gz2022-02-22 11:30 147K 
[  ]airGR_1.7.0.tar.gz2022-02-22 10:20 2.8M 
[  ]wordspace_0.2-7.tar.gz2022-02-22 10:20 1.8M 
[  ]mkssd_1.2.tar.gz2022-02-22 10:10 3.7K 
[  ]qs_0.25.3.tar.gz2022-02-22 09:40 2.0M 
[  ]FuzzyM_0.1.0.tar.gz2022-02-22 09:20 600K 
[  ]WaveletRF_0.1.0.tar.gz2022-02-22 08:30 3.7K 
[  ]BSL_3.2.4.tar.gz2022-02-22 08:10 252K 
[  ]fgdr_1.1.1.tar.gz2022-02-22 06:00 379K 
[  ]magicaxis_2.2.14.tar.gz2022-02-22 04:30 3.4M 
[  ]CHNOSZ_1.4.3.tar.gz2022-02-22 04:20 1.9M 
[  ]SPSP_0.1.1.tar.gz2022-02-22 01:58 754K 
[  ]clipr_0.8.0.tar.gz2022-02-22 01:58 21K 
[  ]skedastic_1.0.4.tar.gz2022-02-22 01:58 3.6M 
[  ]RLumModel_0.2.10.tar.gz2022-02-22 01:40 883K 
[  ]mpath_0.4-2.22.tar.gz2022-02-22 01:40 3.4M 
[  ]rjpdmp_2.0.0.tar.gz2022-02-22 00:10 32K 
[  ]TSP_1.2-0.tar.gz2022-02-21 22:10 1.0M 
[  ]cIRT_1.3.2.tar.gz2022-02-21 21:50 73K 
[  ]ETAS_0.4.9.tar.gz2022-02-21 20:30 3.1M 
[  ]NBLDA_1.0.1.tar.gz2022-02-21 20:20 111K 
[  ]functiondepends_0.2.3.tar.gz2022-02-21 20:00 433K 
[  ]memgene_1.0.2.tar.gz2022-02-21 20:00 1.4M 
[  ]CVST_0.2-3.tar.gz2022-02-21 19:40 21K 
[  ]CorrToolBox_1.6.4.tar.gz2022-02-21 19:00 11K 
[  ]geonapi_0.5-3.tar.gz2022-02-21 17:00 27K 
[  ]tidyselect_1.1.2.tar.gz2022-02-21 17:00 90K 
[  ]LogRegEquiv_0.1.5.tar.gz2022-02-21 16:40 38K 
[  ]sglg_0.2.1.tar.gz2022-02-21 16:20 59K 
[  ]BayLum_0.2.1.tar.gz2022-02-21 15:50 1.6M 
[  ]WASP_1.4.2.tar.gz2022-02-21 15:30 3.2M 
[  ]HyperbolicDist_0.6-4.tar.gz2022-02-21 14:50 63K 
[  ]IrregLong_0.3.4.tar.gz2022-02-21 14:40 215K 
[  ]bayesmeta_3.0.tar.gz2022-02-21 14:40 1.0M 
[  ]AROC_1.0-4.tar.gz2022-02-21 14:30 44K 
[  ]LKT_1.1.0.tar.gz2022-02-21 14:30 38K 
[  ]RLumCarlo_0.1.8.tar.gz2022-02-21 14:30 705K 
[  ]trajeR_0.9.0.5.tar.gz2022-02-21 14:30 177K 
[  ]hsdar_1.0.4.tar.gz2022-02-21 13:20 3.8M 
[  ]PowerTOST_1.5-4.tar.gz2022-02-21 11:40 1.5M 
[  ]colorspace_2.0-3.tar.gz2022-02-21 10:50 2.1M 
[  ]yaml_2.3.5.tar.gz2022-02-21 10:20 92K 
[  ]PearsonICA_1.2-5.tar.gz2022-02-21 10:00 14K 
[  ]ThermalSampleR_0.1.0.tar.gz2022-02-21 10:00 432K 
[  ]atable_0.1.11.tar.gz2022-02-21 10:00 532K 
[  ]tidytreatment_0.2.2.tar.gz2022-02-21 10:00 1.6M 
[  ]ProDenICA_1.1.tar.gz2022-02-21 09:50 8.6K 
[  ]RVAideMemoire_0.9-81-2.tar.gz2022-02-21 09:50 147K 
[  ]kfa_0.2.0.tar.gz2022-02-21 09:50 1.0M 
[  ]minimax_1.1.tar.gz2022-02-21 09:50 2.5K 
[  ]spruce_0.99.1.tar.gz2022-02-21 09:50 30K 
[  ]ragg_1.2.2.tar.gz2022-02-21 09:30 415K 
[  ]footBayes_0.1.0.tar.gz2022-02-21 09:20 129K 
[  ]mglasso_0.1.1.tar.gz2022-02-21 09:20 21K 
[  ]TmCalculator_1.0.3.tar.gz2022-02-21 05:10 19K 
[  ]sparr_2.2-16.tar.gz2022-02-21 00:50 248K 
[  ]evident_1.0.4.tar.gz2022-02-21 00:10 83K 
[  ]rxylib_0.2.7.tar.gz2022-02-20 23:20 118K 
[  ]bcputility_0.3.0.tar.gz2022-02-20 23:00 89K 
[  ]utile.tools_0.2.7.tar.gz2022-02-20 22:40 9.8K 
[  ]RMVL_0.0.4.4.tar.gz2022-02-20 22:30 90K 
[  ]RCarb_0.1.5.tar.gz2022-02-20 21:10 201K 
[  ]lambdaTS_1.1.tar.gz2022-02-20 21:00 88K 
[  ]srvyr_1.1.1.tar.gz2022-02-20 19:00 2.9M 
[  ]ghcm_3.0.0.tar.gz2022-02-20 17:20 2.9M 
[  ]SISIR_0.1-3.tar.gz2022-02-20 15:20 13K 
[  ]SangerTools_1.0.2.tar.gz2022-02-20 14:10 277K 
[  ]mockery_0.4.3.tar.gz2022-02-20 14:00 20K 
[  ]pspline_1.0-19.tar.gz2022-02-20 13:26 18K 
[  ]BayesXsrc_3.0-2.tar.gz2022-02-20 08:00 1.2M 
[  ]swdpwr_1.7.tar.gz2022-02-20 04:20 54K 
[  ]datos_0.4.0.tar.gz2022-02-20 01:00 86K 
[  ]rpymat_0.1.2.tar.gz2022-02-19 18:20 18K 
[  ]NormalityAssessment_0.0.2.tar.gz2022-02-19 18:10 47K 
[  ]seqgendiff_1.2.3.tar.gz2022-02-19 17:30 417K 
[  ]container_1.0.1.tar.gz2022-02-19 16:30 445K 
[  ]ttbary_0.2-2.tar.gz2022-02-19 14:20 188K 
[  ]SpatEntropy_2.1-1.tar.gz2022-02-19 13:20 280K 
[  ]pkgcache_2.0.1.tar.gz2022-02-19 00:50 219K 
[  ]rainette_0.3.0.tar.gz2022-02-19 00:40 2.1M 
[  ]recipes_0.2.0.tar.gz2022-02-19 00:20 569K 
[  ]toxpiR_1.0.3.tar.gz2022-02-18 23:40 834K 
[  ]tempR_0.9.9.20.tar.gz2022-02-18 23:20 112K 
[  ]usemodels_0.2.0.tar.gz2022-02-18 23:10 20K 
[  ]tidyEmoji_0.1.0.tar.gz2022-02-18 22:10 472K 
[  ]dataRetrieval_2.7.11.tar.gz2022-02-18 19:20 812K 
[  ]evaluate_0.15.tar.gz2022-02-18 18:20 25K 
[  ]RcppSimdJson_0.1.7.tar.gz2022-02-18 15:00 1.0M 
[  ]RsSimulx_2.0.0.tar.gz2022-02-18 15:00 92K 
[  ]OptHoldoutSize_0.1.0.0.tar.gz2022-02-18 13:20 2.2M 
[  ]FSA_0.9.3.tar.gz2022-02-18 11:20 524K 
[  ]icesAdvice_2.1.1.tar.gz2022-02-18 11:00 29K 
[  ]ImpactEffectsize_0.6.2.tar.gz2022-02-18 10:50 342K 
[  ]SqlRender_1.9.0.tar.gz2022-02-18 10:40 427K 
[  ]ltm_1.2-0.tar.gz2022-02-18 10:40 280K 
[  ]ADER_1.4.tar.gz2022-02-18 09:40 31K 
[  ]ClimMobTools_0.4.5.tar.gz2022-02-18 09:30 288K 
[  ]DLL_1.0.0.tar.gz2022-02-18 09:30 7.2K 
[  ]mcp_0.3.2.tar.gz2022-02-18 09:30 507K 
[  ]panelView_1.1.9.tar.gz2022-02-18 09:30 112K 
[  ]reconstructr_2.0.4.tar.gz2022-02-18 09:30 731K 
[  ]NetLogoR_0.3.10.tar.gz2022-02-18 09:20 184K 
[  ]icesDatsuQC_1.0.0.tar.gz2022-02-18 09:20 2.0K 
[  ]limorhyde_1.0.1.tar.gz2022-02-18 09:20 2.7M 
[  ]nutrientr_0.1.tar.gz2022-02-18 09:20 42K 
[  ]ROCFTP.MMS_1.0.0.tar.gz2022-02-18 09:00 5.1K 
[  ]icesSD_2.0.0.tar.gz2022-02-18 09:00 2.8K 
[  ]PASSED_1.2-1.tar.gz2022-02-17 23:12 13K 
[  ]BaSkePro_0.1.0.tar.gz2022-02-17 20:42 3.5K 
[  ]rcarbon_1.4.3.tar.gz2022-02-17 19:22 1.5M 
[  ]icesSAG_1.4.0.tar.gz2022-02-17 19:12 23K 
[  ]rMEA_1.2.2.tar.gz2022-02-17 19:12 914K 
[  ]outliertree_1.8.1.tar.gz2022-02-17 18:32 683K 
[  ]dbcsp_0.0.2.0.tar.gz2022-02-17 17:32 2.5M 
[  ]argoFloats_1.0.4.tar.gz2022-02-17 16:42 1.0M 
[  ]stlnpp_0.3.8.tar.gz2022-02-17 15:40 49K 
[  ]hacksig_0.1.2.tar.gz2022-02-17 15:22 771K 
[  ]icesDatsu_1.1.0.tar.gz2022-02-17 15:02 5.3K 
[  ]BiDimRegression_2.0.1.tar.gz2022-02-17 14:02 61K 
[  ]rmio_0.4.0.tar.gz2022-02-17 14:02 13K 
[  ]GWSDAT_3.1.1.tar.gz2022-02-17 13:32 818K 
[  ]NFCP_1.2.1.tar.gz2022-02-17 13:02 567K 
[  ]stR_0.5.tar.gz2022-02-17 13:02 3.3M 
[  ]eggCounts_2.3-2.tar.gz2022-02-17 12:52 299K 
[  ]cronR_0.6.2.tar.gz2022-02-17 12:40 54K 
[  ]SpaDES_2.0.8.tar.gz2022-02-17 01:50 79K 
[  ]TwoPhaseInd_1.1.2.tar.gz2022-02-17 01:50 546K 
[  ]gWidgets2tcltk_1.0-8.tar.gz2022-02-17 00:30 499K 
[  ]RCPA3_1.1.1.tar.gz2022-02-16 23:50 1.4M 
[  ]frictionless_1.0.0.tar.gz2022-02-16 21:30 59K 
[  ]rhype_0.2.0.tar.gz2022-02-16 21:30 28K 
[  ]PDMIF_0.1.0.tar.gz2022-02-16 21:20 1.7M 
[  ]easyDifferentialGeneCoexpression_1.0.tar.gz2022-02-16 21:20 10K 
[  ]irboost_0.1-1.1.tar.gz2022-02-16 21:10 1.7M 
[  ]multiUS_1.1.0.tar.gz2022-02-16 21:10 27K 
[  ]sfnetworks_0.5.5.tar.gz2022-02-16 19:50 1.2M 
[  ]bigsnpr_1.9.11.tar.gz2022-02-16 18:50 1.0M 
[  ]Rfast_2.0.6.tar.gz2022-02-16 18:40 302K 
[  ]academictwitteR_0.3.1.tar.gz2022-02-16 16:20 3.8M 
[  ]statgenGWAS_1.0.8.tar.gz2022-02-16 16:20 2.4M 
[  ]BSPADATA_1.1.0.tar.gz2022-02-16 15:20 13K 
[  ]rabhit_0.2.1.tar.gz2022-02-16 15:10 2.6M 
[  ]regweight_1.0.2.tar.gz2022-02-16 14:50 290K 
[  ]ganGenerativeData_1.3.3.tar.gz2022-02-16 14:40 425K 
[  ]implicitMeasures_0.2.1.tar.gz2022-02-16 14:40 315K 
[  ]mvabund_4.2.1.tar.gz2022-02-16 14:40 287K 
[  ]spatstat.Knet_2.0-1.tar.gz2022-02-16 14:40 2.1M 
[  ]spatstat.gui_2.0-1.tar.gz2022-02-16 14:40 21K 
[  ]ggdendro_0.1.23.tar.gz2022-02-16 14:20 99K 
[  ]bliss_1.0.4.tar.gz2022-02-16 14:10 4.1M 
[  ]pkgsearch_3.1.0.tar.gz2022-02-16 14:00 44K 
[  ]Numero_1.9.0.tar.gz2022-02-16 11:40 3.6M 
[  ]surveillance_1.20.0.tar.gz2022-02-16 11:20 4.1M 
[  ]newsmd_0.4.0.tar.gz2022-02-16 11:10 13K 
[  ]spatstat.linnet_2.3-2.tar.gz2022-02-16 10:30 242K 
[  ]fixtuRes_0.1.3.tar.gz2022-02-16 09:20 163K 
[  ]tabulate_0.1.0.tar.gz2022-02-16 09:20 65K 
[  ]pkgdepR_1.0.0.tar.gz2022-02-16 09:10 75K 
[  ]serp_0.2.4.tar.gz2022-02-16 08:50 76K 
[  ]metaboData_0.6.3.tar.gz2022-02-16 00:00 1.2M 
[  ]Davies_1.2-0.tar.gz2022-02-15 22:50 1.9M 
[  ]polyRAD_1.6.tar.gz2022-02-15 22:30 2.3M 
[  ]Landmarking_1.0.0.tar.gz2022-02-15 21:00 651K 
[  ]QuESTr_0.1.1.tar.gz2022-02-15 21:00 93K 
[  ]vandalico_0.0.1.tar.gz2022-02-15 21:00 4.4K 
[  ]ifCNVR_0.1.0.tar.gz2022-02-15 20:40 440K 
[  ]ggdensity_0.0.1.tar.gz2022-02-15 20:30 2.7M 
[  ]jaatha_3.2.2.tar.gz2022-02-15 17:10 48K 
[  ]FLightR_0.5.2.tar.gz2022-02-15 17:00 1.8M 
[  ]optimization_1.0-9.tar.gz2022-02-15 15:00 792K 
[  ]tmvtnsim_0.1.1.tar.gz2022-02-15 14:50 13K 
[  ]trackeRapp_1.2.tar.gz2022-02-15 12:20 3.3M 
[  ]metR_0.12.0.tar.gz2022-02-15 12:00 4.9M 
[  ]startR_2.2.0.tar.gz2022-02-15 11:40 805K 
[  ]arkdb_0.0.15.tar.gz2022-02-15 11:00 105K 
[  ]garma_0.9.11.tar.gz2022-02-15 11:00 1.0M 
[  ]lacunaritycovariance_1.1-3.tar.gz2022-02-15 11:00 344K 
[  ]legion_0.1.1.tar.gz2022-02-15 11:00 501K 
[  ]param6_0.2.4.tar.gz2022-02-15 11:00 92K 
[  ]omnibus_1.1.2.tar.gz2022-02-15 10:20 47K 
[  ]epidm_1.0.2.tar.gz2022-02-15 09:40 46K 
[  ]RJcluster_3.2.4.tar.gz2022-02-14 22:30 206K 
[  ]ndvtest_1.0-0.tar.gz2022-02-14 21:10 348K 
[  ]factset.protobuf.stachextensions_1.0.1.tar.gz2022-02-14 20:50 35K 
[  ]ELCIC_0.2.0.tar.gz2022-02-14 20:40 65K 
[  ]dexterMST_0.9.3.tar.gz2022-02-14 20:40 291K 
[  ]ptm_0.2.5.tar.gz2022-02-14 20:40 2.2M 
[  ]RWmisc_0.1.2.tar.gz2022-02-14 20:30 200K 
[  ]gdtools_0.2.4.tar.gz2022-02-14 19:20 33K 
[  ]dann_0.2.6.tar.gz2022-02-14 18:40 78K 
[  ]utile.visuals_0.3.1.tar.gz2022-02-14 18:40 7.9K 
[  ]thredds_0.1-1.tar.gz2022-02-14 17:20 18K 
[  ]ArchaeoPhases.dataset_0.2.0.tar.gz2022-02-14 17:00 3.1M 
[  ]bWGR_2.0.tar.gz2022-02-14 16:40 207K 
[  ]coala_0.6.1.tar.gz2022-02-14 16:40 287K 
[  ]philentropy_0.6.0.tar.gz2022-02-14 16:40 102K 
[  ]RNifti_1.4.0.tar.gz2022-02-14 16:10 1.1M 
[  ]nlraa_1.2.tar.gz2022-02-14 16:10 2.6M 
[  ]bhmbasket_0.9.5.tar.gz2022-02-14 15:40 613K 
[  ]VGAMdata_1.1-6.tar.gz2022-02-14 14:50 1.2M 
[  ]estadistica_0.2.1.tar.gz2022-02-14 14:50 4.0M 
[  ]altair_4.2.1.tar.gz2022-02-14 14:20 72K 
[  ]robust2sls_0.2.0.tar.gz2022-02-14 13:30 391K 
[  ]scattermore_0.8.tar.gz2022-02-14 11:20 7.1K 
[  ]VGAM_1.1-6.tar.gz2022-02-14 11:10 1.6M 
[  ]sfhotspot_0.2.0.tar.gz2022-02-14 11:10 252K 
[  ]youngSwimmers_0.0.1.tar.gz2022-02-14 11:10 356K 
[  ]CohortPlat_1.0.5.tar.gz2022-02-14 10:30 729K 
[  ]miniCRAN_0.2.16.tar.gz2022-02-14 10:00 4.0M 
[  ]scrm_1.7.4-0.tar.gz2022-02-14 10:00 85K 
[  ]gofcat_0.1.2.tar.gz2022-02-14 09:50 55K 
[  ]SUMMER_1.2.1.tar.gz2022-02-14 09:00 3.2M 
[  ]bbreg_2.0.2.tar.gz2022-02-14 09:00 123K 
[  ]cricketdata_0.1.1.tar.gz2022-02-14 04:20 2.7M 
[  ]DrBats_0.1.6.tar.gz2022-02-13 20:00 554K 
[  ]EIAdata_0.1.3.tar.gz2022-02-13 20:00 4.2K 
[  ]signnet_0.8.0.tar.gz2022-02-13 20:00 957K 
[  ]rddapp_1.3.0.tar.gz2022-02-13 19:50 2.3M 
[  ]aMNLFA_1.1.2.tar.gz2022-02-13 19:40 154K 
[  ]starvz_0.7.1.tar.gz2022-02-13 14:00 289K 
[  ]virtualPollen_1.0.1.tar.gz2022-02-13 14:00 2.6M 
[  ]parsedate_1.3.0.tar.gz2022-02-13 13:10 19K 
[  ]RFishBC_0.2.4.tar.gz2022-02-13 07:00 315K 
[  ]FSAdata_0.3.9.tar.gz2022-02-13 04:30 661K 
[  ]gittargets_0.0.3.tar.gz2022-02-13 01:50 377K 
[  ]simpr_0.2.2.tar.gz2022-02-13 01:40 97K 
[  ]fbati_1.0-5.tar.gz2022-02-13 00:10 123K 
[  ]rv_2.3.5.tar.gz2022-02-13 00:10 187K 
[  ]selectspm_0.4.tar.gz2022-02-12 20:50 17K 
[  ]fsbrain_0.5.3.tar.gz2022-02-12 20:00 4.6M 
[  ]dixon_0.0-8.tar.gz2022-02-12 19:20 16K 
[  ]idar_1.3.tar.gz2022-02-12 19:10 56K 
[  ]pmsampsize_1.1.2.tar.gz2022-02-12 18:00 15K 
[  ]selectiongain_2.0.707.tar.gz2022-02-12 15:10 38K 
[  ]aquodom_0.1.1.tar.gz2022-02-12 11:00 9.1K 
[  ]plater_1.0.4.tar.gz2022-02-11 20:40 134K 
[  ]deltaccd_1.0.2.tar.gz2022-02-11 20:30 813K 
[  ]FCO_0.7.2.tar.gz2022-02-11 20:20 156K 
[  ]niaidMI_1.1.0.tar.gz2022-02-11 20:20 243K 
[  ]MFO_0.1.0.tar.gz2022-02-11 20:00 105K 
[  ]wINEQ_1.0.1.tar.gz2022-02-11 20:00 7.2K 
[  ]fabricatr_0.16.0.tar.gz2022-02-11 17:50 59K 
[  ]r5r_0.7.0.tar.gz2022-02-11 17:00 3.2M 
[  ]ldsep_2.1.4.tar.gz2022-02-11 16:00 474K 
[  ]freesurferformats_0.1.17.tar.gz2022-02-11 15:30 3.4M 
[  ]arakno_1.2.0.tar.gz2022-02-11 15:10 27K 
[  ]survivalAnalysis_0.3.0.tar.gz2022-02-11 15:00 257K 
[  ]onemap_2.8.2.tar.gz2022-02-11 14:20 1.2M 
[  ]monoreg_2.0.tar.gz2022-02-11 14:10 722K 
[  ]fssemR_0.1.8.tar.gz2022-02-11 14:00 193K 
[  ]R2SWF_0.9-7.tar.gz2022-02-11 13:50 355K 
[  ]systemfonts_1.0.4.tar.gz2022-02-11 13:50 80K 
[  ]HDoutliers_1.0.4.tar.gz2022-02-11 13:20 3.2M 
[  ]l2boost_1.0.3.tar.gz2022-02-11 13:10 206K 
[  ]probout_1.1.2.tar.gz2022-02-11 13:10 1.8M 
[  ]raceland_1.1.2.tar.gz2022-02-11 10:50 1.3M 
[  ]gamlss.ggplots_1.0-0.tar.gz2022-02-11 09:50 1.1M 
[  ]Certara.R_1.0.0.tar.gz2022-02-11 09:40 6.5K 
[  ]fastadi_0.1.0.tar.gz2022-02-11 09:20 25K 
[  ]caracas_1.1.2.tar.gz2022-02-11 08:50 148K 
[  ]MazamaLocationUtils_0.3.3.tar.gz2022-02-11 04:20 85K 
[  ]icesDatras_1.4.0.tar.gz2022-02-10 22:00 12K 
[  ]icesVocab_1.2.0.tar.gz2022-02-10 21:40 7.2K 
[  ]xml2relational_0.1.1.tar.gz2022-02-10 21:00 16K 
[  ]vsp_0.1.0.tar.gz2022-02-10 20:30 150K 
[  ]bizicount_1.0.0.tar.gz2022-02-10 20:20 44K 
[  ]DBpower_0.1.0.tar.gz2022-02-10 20:10 27K 
[  ]icesConnect_1.0.0.tar.gz2022-02-10 20:10 6.4K 
[  ]musclesyneRgies_1.1.3.tar.gz2022-02-10 19:00 1.2M 
[  ]soundgen_2.5.1.tar.gz2022-02-10 18:50 4.3M 
[  ]childsds_0.8.0.tar.gz2022-02-10 17:40 1.5M 
[  ]missMethods_0.3.0.tar.gz2022-02-10 17:20 147K 
[  ]metap_1.8.tar.gz2022-02-10 17:10 1.0M 
[  ]iotables_0.9.tar.gz2022-02-10 17:00 1.6M 
[  ]DArand_0.0.1.2.tar.gz2022-02-10 16:40 7.1K 
[  ]TidyMultiqc_1.0.2.tar.gz2022-02-10 16:20 456K 
[  ]PhaseTypeR_1.0.2.tar.gz2022-02-10 15:30 778K 
[  ]cmfrec_3.4.2.tar.gz2022-02-10 15:10 300K 
[  ]itan_3.1.1.tar.gz2022-02-10 14:40 2.1M 
[  ]sarp.snowprofile.alignment_1.1.4.tar.gz2022-02-10 14:40 2.2M 
[  ]mde_0.3.2.tar.gz2022-02-10 13:10 829K 
[  ]rrcov3way_0.2-3.tar.gz2022-02-10 13:10 390K 
[  ]JMbayes2_0.2-0.tar.gz2022-02-10 11:00 279K 
[  ]adea_1.3.1.tar.gz2022-02-10 10:50 66K 
[  ]roperators_1.2.0.tar.gz2022-02-10 01:20 99K 
[  ]sarp.snowprofile_1.2.1.tar.gz2022-02-10 01:20 189K 
[  ]rubias_0.3.3.tar.gz2022-02-10 01:10 1.3M 
[  ]hal9001_0.4.3.tar.gz2022-02-09 23:50 181K 
[  ]metabolighteR_0.1.3.tar.gz2022-02-09 23:30 108K 
[  ]prioriactions_0.4.tar.gz2022-02-09 23:30 4.2M 
[  ]txshift_0.3.8.tar.gz2022-02-09 23:30 70K 
[  ]haldensify_0.2.3.tar.gz2022-02-09 23:20 103K 
[  ]qacBase_1.0.3.tar.gz2022-02-09 23:20 404K 
[  ]sketchy_1.0.2.tar.gz2022-02-09 20:40 242K 
[  ]LRMF3_0.1.0.tar.gz2022-02-09 20:30 102K 
[  ]geostan_0.2.1.tar.gz2022-02-09 20:20 1.0M 
[  ]invertiforms_0.1.0.tar.gz2022-02-09 20:20 69K 
[  ]canvasXpress_1.37.4.tar.gz2022-02-09 19:20 2.2M 
[  ]sets_1.0-21.tar.gz2022-02-09 18:57 310K 
[  ]MBESS_4.9.0.tar.gz2022-02-09 18:30 216K 
[  ]CytOpT_0.9.4.tar.gz2022-02-09 18:10 2.0M 
[  ]zoid_1.1.0.tar.gz2022-02-09 18:00 115K 
[  ]waterquality_0.3.0.tar.gz2022-02-09 17:50 2.6M 
[  ]showtext_0.9-5.tar.gz2022-02-09 17:30 434K 
[  ]GGEBiplots_0.1.3.tar.gz2022-02-09 17:20 20K 
[  ]sps_0.1.3.tar.gz2022-02-09 16:30 12K 
[  ]SpatialKDE_0.7.0.tar.gz2022-02-09 15:50 85K 
[  ]eurostat_3.7.10.tar.gz2022-02-09 12:30 2.1M 
[  ]cpsR_0.5.0.tar.gz2022-02-09 12:20 5.3K 
[  ]forestControl_0.2.2.tar.gz2022-02-09 11:50 97K 
[  ]cloudos_0.3.0.tar.gz2022-02-09 11:20 223K 
[  ]multiplex_2.9.8.tar.gz2022-02-09 11:10 321K 
[  ]usmapdata_0.1.0.tar.gz2022-02-09 11:10 1.4M 
[  ]PUMP_1.0.0.tar.gz2022-02-09 10:50 475K 
[  ]simphony_1.0.0.tar.gz2022-02-09 10:50 860K 
[  ]ctl_1.0.0-7.tar.gz2022-02-09 10:40 3.7M 
[  ]rglplus_1.0.tar.gz2022-02-09 10:30 4.2M 
[  ]autostats_0.3.0.tar.gz2022-02-09 09:50 355K 
[  ]FastImputation_2.1.tar.gz2022-02-09 08:40 631K 
[  ]NHMSAR_1.19.tar.gz2022-02-09 08:40 1.2M 
[  ]optimall_0.1.1.tar.gz2022-02-09 08:40 3.0M 
[  ]sara4r_0.0.9.tar.gz2022-02-09 08:40 1.9M 
[  ]rdflib_0.2.5.tar.gz2022-02-09 07:30 297K 
[  ]indirect_0.2.1.tar.gz2022-02-09 06:30 210K 
[  ]RcppUUID_1.1.1.tar.gz2022-02-09 06:10 7.3K 
[  ]gamselBayes_1.0-2.tar.gz2022-02-09 05:20 4.3M 
[  ]hmm.discnp_3.0-7.tar.gz2022-02-09 04:10 301K 
[  ]magic_1.6-0.tar.gz2022-02-09 01:10 183K 
[  ]katex_1.4.0.tar.gz2022-02-08 23:30 194K 
[  ]MCMCvis_0.15.5.tar.gz2022-02-08 22:10 4.0M 
[  ]rSAFE_0.1.3.tar.gz2022-02-08 21:30 221K 
[  ]firebase_1.0.1.tar.gz2022-02-08 19:50 269K 
[  ]amerifluxr_1.0.0.tar.gz2022-02-08 17:30 260K 
[  ]aum_2022.2.7.tar.gz2022-02-08 17:30 63K 
[  ]PHclust_0.1.0.tar.gz2022-02-08 17:20 14K 
[  ]RMCC_0.1.0.tar.gz2022-02-08 17:20 109K 
[  ]NegativeControlOutcomeAdjustment_0.0.4.tar.gz2022-02-08 17:10 12K 
[  ]BwQuant_0.1.0.tar.gz2022-02-08 17:00 10K 
[  ]cryptoverse_0.1.0.tar.gz2022-02-08 17:00 1.0M 
[  ]pomdpSolve_1.0.0.tar.gz2022-02-08 17:00 387K 
[  ]av_0.7.0.tar.gz2022-02-08 16:50 734K 
[  ]jomo_2.7-3.tar.gz2022-02-08 16:40 962K 
[  ]bioacoustics_0.2.8.tar.gz2022-02-08 16:30 810K 
[  ]saemix_3.0.tar.gz2022-02-08 16:30 2.0M 
[  ]treeclim_2.0.6.0.tar.gz2022-02-08 16:30 93K 
[  ]sandwichr_1.0.1.tar.gz2022-02-08 15:20 326K 
[  ]minidown_0.4.0.tar.gz2022-02-08 14:50 70K 
[  ]riem_0.3.0.tar.gz2022-02-08 14:40 136K 
[  ]EMMIXSSL_1.1.0.tar.gz2022-02-08 12:00 12K 
[  ]nflverse_1.0.1.tar.gz2022-02-08 11:40 71K 
[  ]PPLasso_1.0.tar.gz2022-02-08 11:10 317K 
[  ]shrink_1.2.2.tar.gz2022-02-08 11:10 105K 
[  ]RTTWebClient_0.1.3.tar.gz2022-02-08 11:00 15K 
[  ]RFLPtools_2.0.tar.gz2022-02-08 10:40 419K 
[  ]hypsoLoop_0.2.0.tar.gz2022-02-08 10:00 2.0M 
[  ]mstclustering_1.0.0.0.tar.gz2022-02-08 09:40 3.5K 
[  ]fst_0.9.8.tar.gz2022-02-08 08:40 268K 
[  ]IxPopDyMod_0.2.0.tar.gz2022-02-08 08:30 383K 
[  ]glmtrans_2.0.0.tar.gz2022-02-08 08:30 314K 
[  ]PTSR_0.1.2.tar.gz2022-02-08 08:20 15K 
[  ]cancensus_0.5.0.tar.gz2022-02-08 08:10 1.0M 
[  ]AdMit_2.1.9.tar.gz2022-02-08 01:10 66K 
[  ]iNZightRegression_1.3.2.tar.gz2022-02-08 00:20 347K 
[  ]loon.ggplot_1.3.1.tar.gz2022-02-07 22:5