To cite package 'SGPdata' in publications use:

Damian W. Betebenner, Adam Van Iwaarden and Ben Domingue (2016). SGPdata: Exemplar Data Sets for SGP Analyses. (R package version 13.0-0.0. URL https://github.com/CenterForAssessment/SGPdata/

Corresponding BibTeX entry:

 @Manual{,
  title = {{SGPdata}: Exemplar Data Sets for SGP Analyses.},
  author = {Damian W. Betebenner and Adam Van Iwaarden and Ben
   Domingue},
  year = {2016},
  note = {R package version 13.0-0.0},
  url = {https://github.com/CenterForAssessment/SGPdata/},
 }