hlidacr

CRAN status R build status codecov

The goal of hlidacr is to provide access to the data published by Hlídač státu provided by their API.

Installation

You can install the package from CRAN:

install.packages("hlidacr")

You can install the development version from GitHub with:

# install.packages("devtools")
devtools::install_github("skvrnami/hlidacr")

Besides the installation, you need access token for making API requests. The access token is available here after the registration at the Hlídač státu’s website.

Usage

The package implements functions for accessing all publicly available API endpoints as defined in the documentation of the Hlídač státu API.

The data available via the API are related to:

Example

There are two types of datasets available at the Hlídač státu API. First, there are various collection of datasets whose list is available using get_datasets().

library(dplyr)
library(hlidacr)

# Authorization token
TOKEN <- Sys.getenv("HLIDAC_TOKEN")

datasets <- get_datasets(token = TOKEN)
str(datasets, max.level = 1)
#> List of 3
#> $ total : int 31
#> $ page  : int 1
#> $ results:'data.frame': 31 obs. of 16 variables:
head(datasets$results[,1:2], 10)
#>             id                      name
#> 1     ministry-invoices            Faktury ministerstev ČR
#> 2      rozhodnuti-uohs                Rozhodnutí UOHS
#> 3      prijemcidotaci                Příjemci dotací
#> 4  publicchargingstations       Seznam veřejných dobíjecích stanic
#> 5  kvalifikovanidodavatele            Kvalifikovani dodavatele
#> 6        stav-mostu                Stav Mostů v ČR
#> 7 seznam-politickych-stran        Seznam politických stran a hnutí
#> 8          veklep  Elektronická knihovna legislativního procesu
#> 9     stenozaznamy-psp Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
#> 10 tiskove-konference-vlady          Tiskové konference vlády ČR

In general, the data are usually returned in a list with 3 elements:

(Therefore, to get the data you need to iterate over the pages by specifying particular page of the results you want. However, be aware of the fact that the API returns error if the parameter page exceeds 200.)

The data from these datasets can be obtained by get_dataset_data function using dataset’s ID. For example:

ministers <- get_dataset_data("ministri", page = 1)
head(ministers$results %>% select(resort, jmeno, strana, zacatek))
#>                 resort      jmeno  strana
#> 1         Ministerstvo obrany Miloslav Výborný KDU-ČSL
#> 2   Ministerstvo životního prostředí  Richard Brabec ANO 2011
#> 3    Ministerstvo zahraničních věcí    Jan Kavan   ČSSD
#> 4      Ministerstvo spravedlnosti   Pavel Blažek   ODS
#> 5            Předseda vlády  Jiří Paroubek   ČSSD
#> 6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach   ČSSD
#>           zacatek
#> 1 1996-07-04T00:00:00+02:00
#> 2 2018-06-27T00:00:00+02:00
#> 3 1998-07-22T00:00:00+02:00
#> 4 2012-07-03T00:00:00+02:00
#> 5 2005-04-25T00:00:00+02:00
#> 6 2004-08-04T00:00:00+02:00

Second, there are specific datasets that are available via specific routes and therefore specific functions. These include datasets related to contracts between public institutions and private companies, subsidies, companies, persons and websites.

For example:

golf_subsidies <- search_subsidies("golf")
head(golf_subsidies$results %>% select(idDotace, nazevProjektu, dotaceCelkem))
#>                    idDotace
#> 1 dotinfo-2ebb2071-8444-40be-8560-91af6e7fefa0
#> 2             deminimis-1000229862
#> 3             deminimis-1000411828
#> 4    eufondy-04-06-cz-04-1-05-4-1-44-2-2970
#> 5             deminimis-1000219471
#> 6             deminimis-1000359004
#>                        nazevProjektu dotaceCelkem
#> 1  GOLF CLUB U Hrádečku - podnikové vzdělávání zaměstnanců      0
#> 2        Mezinárodní golfový turnaj v extrémním golfu     5000
#> 3                      Golf pro všechny    200000
#> 4                      Golf pro všechny    360555
#> 5                       Golfový turnaj    30000
#> 6 Mezinárodní golfový turnaj 112 ANNIVERSARY GOLF TOURNAMENT    150000
golf_contracts <- search_contracts("golf")
head(golf_contracts$results %>% select(predmet, hodnotaBezDph))
#>                          predmet hodnotaBezDph
#> 1      836/OSRM/2017 smlouva o dílo - adventure golf    245000
#> 2 Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb     70000
#> 3     Smlouva o dílo - výroba propagačního materiálu    105000
#> 4 Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb    762000
#> 5 Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb    762000
#> 6 Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb     210000

In addition, you can get the text of particular contract using get_contract_text using the ID of the contract that is stored in the column id in the data.frame returned by search_contracts.

con_text <- get_contract_text(id = "9934567")
cat(substr(con_text[1], 1500, 2000))
#> Smlouvy
#> 
#> 1.1. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá za podmínek stanovených touto
#> Smlouvou golfový multisimulátor Visual Sports s golfovým trenažérem s poslední verzí
#> golfu E6 a herní konzolí s nabídkou her jako je fotbal, basketbal, hokej a další možnosti
#> pro využití spokojenosti dětí a laserovou střelnicí, vč. sportovního vybavení na fotbal,
#> hokej a basketbal, které jsou co do technických parametrů a svého příslušenství blíže
#> specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen

Searching for a person is done using search_person. For instance:

babis <- search_person("Babiš")
head(babis)
#>  titulPred  jmeno prijmeni titulPo      narozeni      nameId
#> 1   <NA>  Patrik  Babiš  <NA> 1973-05-01T00:00:00   patrik-babis
#> 2       Pavel  Babiš     1975-02-20T00:00:00   pavel-babis
#> 3       Miloš  Babiš     1960-05-12T00:00:00   milos-babis
#> 4   <NA>  Patrik  Babiš  <NA> 1972-04-17T00:00:00  patrik-babis-1
#> 5   Ing.  Andrej  Babiš  <NA> 1954-09-02T00:00:00   andrej-babis
#> 6      Alexandr  Babic     1975-11-07T00:00:00 alexandr-babic-2
#>          profile
#> 1   /osoba/patrik-babis
#> 2   /osoba/pavel-babis
#> 3   /osoba/milos-babis
#> 4  /osoba/patrik-babis-1
#> 5   /osoba/andrej-babis
#> 6 /osoba/alexandr-babic-2

get_person function provides data related to a person such as their donations to political parties, service in public and private institutions and their social media accounts. The example below shows Andrej Babiš’s donations to political parties.

ab <- get_person("andrej-babis")
head(ab$sponzoring %>% arrange(desc(castka)))
#>    typ organizace role castka       datumOd       datumDo
#> 1 sponzor    ANO  NA 8000000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 2 sponzor    ANO  NA 2500000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 3 sponzor    ANO  NA 2500000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 4 sponzor    ANO  NA 2000000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 5 sponzor    ANO  NA 2000000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 6 sponzor    ANO  NA 2000000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00

Besides getting social media accounts for a particular person using the get_person function, you can obtain social media accounts of Czech politicians, using get_person_social. It returns a data.frame with a data.frame nested in the socialniSite variable. For instance:

twitter_insta <- get_person_social(types = c("Instagram", "Twitter"))
twitter_insta$socialniSite[2]
#> [[1]]
#>    type      id                  url
#> 1  Twitter PatrikNacher    https://twitter.com/PatrikNacher
#> 2 Instagram nacherpatrik https://www.instagram.com/nacherpatrik